מערך הסעות בחינוך המיוחד

20/04/2020 כ"ו ניסן תש"פ

הסעת תלמידים בחינוך המיוחד

תלמידי החינוך המיוחד, החל מכיתות הגן של גילאי 3 ועד גיל 21, הסובלים מהמוגבלויות המפורטות להלן, זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת ללא קשר למרחק:

 • משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות

 • אוטיסטים / P.D.D

 • בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש

 • תלמידים בעלי פיגור בינוני רב-בעייתי

 • תלמידים בעלי פיגור בינוני מורכב

 • תלמידים בעלי פיגור קשה / עמוק / סיעודי

 • חירשים וכבדי שמיעה

 • עיוורים ולקויי ראייה.  תלמידי החינוך המיוחד עם לקויות אחרות זכאים להסעה בהתאם לכללי הזכאות, על סמך החלטת ועדת שיבוץ הפועלת ברשות המקומית שהתלמיד מתגורר בתחומה וע"פ מרחק, כאשר -
  המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב ביותר המזכה בהסעה:

 • לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' : מ-2 ק"מ

 • לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: מ-3 ק"מ.

  למען הסר ספק, המרחקים המצדיקים הסעה הם מרחקי הליכה הנמדדים במערכת המידע הגאוגרפי של משרד החינוך.

  הכתובת הקובעת בבדיקת הזכאות הינה הכתובת הרשומה במשרד הפנים וביחידת הרישום של מנהל החינוך בעירייה, באחריות ההורים לוודא כי כתובת התלמיד מעודכנת מבעוד מועד.

מידע ונהלים לתלמידים הזכאים להסעות מאורגנות ע"י הרשות:
הזכאות להסעה נקבעת כל שנה בכפוף לקריטריונים הנ"ל המופיעים בחוזר מנכ"ל, ולשיבוץ התלמיד במוסד הלימודים על ידי המחלקה לצרכים מיוחדים של עיריית מודיעין מכבים רעות.

הורה שמוותר ואינו משתמש בהסעה בתחילת השנה אינו יכול לממש את זכאותו במהלך השנה.
המסלולים מאורגנים ונסגרים בתחילת השנה ולא ניתן לבצע שינויים במהלך השנה.

1. כללי

 • שעת איסוף תלמידים בבוקר: הסעות מחוץ לעיר החל מהשעה 06:30 ואילך. בתוך העיר החל מהשעה 06:45 ואילך. סדר איסוף/פיזור התלמידים מתבצע על פי כתובות ואזורים לכל מסגרת.

 • התלמיד ימתין להסעה מחוץ לביתו עם אחד מהוריו. כל עוד התלמיד לא עלה על ההסעה הוא עדיין בתחום אחריותכם. אין לשלוח תלמידים להמתין להסעה במדרכה ללא ליווי מבוגר! עליכם לוודא עליית התלמיד לרכב ההסעה.

 • יש להמתין בשעה שנקבעה ע"י חברת ההסעות / המלווה. אין להמתין לעדכון טלפוני על הגעת ההסעה.
  אנו מודעים לקושי שבהכנת הילדים בשעות הבוקר, אך יש לזכור כי מדובר בהסעות מאורגנות ומרבית ההסעות מונות מספר ילדים. המחויבות שלנו היא להביא את הילדים למסגרות בזמן. מאחר וכל עיכוב הינו משמעותי, ההסעה תיאלץ להמשיך במסלולה כאשר תלמיד לא ימתין להסעה בשעה שנקבעה ולא תשוב לאסוף אותו.

 • איסוף הילד מההסעה בשעות הצהרים: באחריותכם ההורים לחכות לילד בעת הורדתו בביתו מההסעה.
  ילדי גן וילדים המחויבים בליווי אשר לא יחכה להם מבוגר בעת הורדתם מההסעה – לא יוכלו להמשיך לנסוע בהסעה.

 • ההסעות בבוקר הינן מבית התלמיד ובצהרים לבית התלמיד או לצהרון סחלבים באזור מגוריו בלבד.

  לתשומת לבכם ההסעות מיועדות לילדים הזכאים להסעה בלבד
  אין להעלות להסעה כל גורם אחר (כגון: אחים, הורים, גורם חינוכי, או כל אדם אחר)

2. ליווי הילדים בהסעה:

שיבוץ המלווים בהסעות ייקבע בהתאם לנוהלי משרד החינוך.

 • המלווים יצרו עמכם קשר לפני מועד פתיחת הלימודים. עליכם לעדכנם בכל פרט מהותי בנוגע לתלמיד.


 • על המלווה חלה אחריות לדאוג לבטיחות ילדכם בהסעה, מרגע עלייתו לרכב ההסעה ועד הגעתו למסגרת החינוכית.

 • המלווה יחכה לילד מחוץ לביתו. אין מתפקידו של המלווה להתקשר, לסמן, לצפור או לצלצל באינטרקום על הגעת ההסעה. כמו כן אין מתפקידו להוציא את התלמיד או להכניסו לביתו.

3. עדכונים ושינויים

ההסעות מיועדות להביא את התלמידים אל מוסדות החינוך, במתכונת יום יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית ולהחזירם לבתיהם. זמני ההסעה הינם קבועים במהלך השנה. למעט ימים מיוחדים כגון- חגים וחופשות.

באחריות ביה"ס/הגן לעדכן בעוד מועד את מחלקת ההסעות בעירייה על שינויים אלו.

 • בימים של טיולים, מסיבות, מחלה או כל חזרה שאינה בשעה השגרתית, התלמיד יוסע ע"י ההורים!

 • במידה ותלמיד אינו משתמש בהסעה ביום מסוים מכל סיבה, יש לעדכן את המלווה הקבוע בהסעה, וזאת

  על מנת למנוע עיכובים מיותרים לתלמידים המוסעים, ולמנוע אי הבנות לגבי איסוף התלמיד.

 • במידת האפשר ובמקרים הידועים מראש נא לעדכן את מחלקת ההסעות לשם ביטול הסעה במצב בו תלמיד מוסע לבד בהסעה ואינו נוסע מסיבה זו או אחרת.

 • על כל שינוי אחר הרלוונטי להסעה חלה חובה לעדכן את מחלקת ההסעות בעירייה בכתב באמצעות מייל/ מערכת הפניות באתר העיריה. במידה ולא נקבל עדכון, לא נוכל לשאת באחריות לטיפול בבקשה.

 • עדכון כתובת ייעשה על ידי שליחת ספח ת.ז מעודכן בלבד.

 • במהלך השנה מתבצעות ביקורות לייעול הקווים ע"י הרשות. במקרים מסוימים ייתכנו שינויים כגון שינוי מסלול ההסעה, הרכב ההסעה, או המלווה בהסעה.

4. במהלך הנסיעה ברכב:

 • על כל ילד לחגור לפני הנסיעה. באחריות המלווה לוודא את חגירת הילדים לפני תחילת הנסיעה.

 • במקרים בהם על פי חוק חלה חובת כסא בטיחות, באחריות ההורים לצייד את הילדים בהתאם. • במקרים של התפרעות ברכב/גרימת נזק בעת הנסיעה או כל דבר המהווה סכנה לילדים (כגון סירוב להיחגר בחגירת בטיחות, אלימות מילולית / פיזית וכו') רשאית העירייה להשעות תלמיד מההסעה. זאת בתיאום עם מנהל בית הספר/הגן והורי התלמיד.

 • השחתת רכב ההסעה – כל נזק שייגרם בזדון, הרי שהתלמידים המעורבים ייאלצו לשאת בשווי הנזק.

 • למען בטחון ושלום ילדכם חל איסור לאכול בזמן ההסעה, למעט שתייה.

5. דיווחים על בעיות

במקרים נקודתיים כגון עיכוב/ איחור הסעה/ אי הגעה וכדומה, יש ליצור קשר עם חברת ההסעות/ המלווה לקבלת פתרון/ מענה מיידי.

במקרה והבעיה לא נפתרה לשביעות רצונכם ו/או במקרה ומדובר בבעיה חוזרת הדורשת התערבות העירייה, יש לפנות למחלקת ההסעות בעירייה וזאת על מנת שנוכל לטפל בבעיה במהירות וביעילות. בכל מקרה, נבקש לשמור על שיח ראוי ומכבד מול הגורמים השונים.
ככל שנקבל דיווח בזמן, הבעיה תטופל במהירות ובדרך הטובה ביותר.

6. חברת ההסעות:

חברת ההסעות המבצעת את ההסעות היא "בון תור" טלפון: 08-9714454

צור קשר

שעות קבלה: ימים א'-ה' בין השעות 12:00-15:00

שעות מענה טלפוני: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-09:00, 12:00-16:00

ניתן לפנות למחלקה במייל באמצעות פנייה מקוונת

שםטלפוןפניה
שםאלונה לאובר טלפון08-9726078 פניהפניה מקוונת לאלונה לאובר
שםמורן זריקרטלפון08-9726267פניהפניה מקוונת למורן זריקר
שםלימור אראלטלפון08-9726080פניהפניה מקוונת ללימור אראל


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד