צו ארנונה

26/12/2023 י"ד טבת תשפ"ד

ארנונה מהי?

הארנונה היא מס המוטל לפי חוק על כל בעל / מחזיק בנכס (דירות, חנויות, משרדים, תעשייה, קרקעות וכיוצ"ב) בתחום הרשות המקומית.
תעריפי הארנונה נקבעים לפי סוג הנכס, בהתאם לשימוש בו בפועל.

התעריפים נקבעים ומתעדכנים בכפוף לחוק ההסדרים במשק המדינה בין השאר, תקנות אלה קובעות עבור כל הרשויות בארץ את שיעור ההעלאה של המס לעומת השנה החולפת.
הארנונה מוטלת לתקופה של שנת כספים, מ-1 בינואר ועד ל-31 בדצמבר.

הארנונה מהווה מקור הכנסה מרכזי בתקציב הרשות, והיא מסייעת במימון הפעולות והשירותים שהרשות מעניקה לתושביה בתחומים מגוונים, כגון תרבות, רווחה, פינוי אשפה, ניקיון רחובות, תחזוקת כבישים, אחזקת גנים, תאורת רחובות ועוד.

חיוב הארנונה

לצרכי חישוב שטח בניין יובאו בחשבון מידות החוץ של המבנה. דהיינו, סך כל השטחים ברוטו של הבנייה בכל קומה וקומה, לרבות חדרים, חדרי כניסה, פרוזדורים, חדרי מדרגות,לובי, מטבח, אמבטיות, חדרי שירותים, מקלטים, ממ"דים, ממ"קים, חנויות מקורות, מחסנים, סככות, מרתפים, מרפסות מקורות וכל שטח מקורה אחר.

למרות האמור לעיל, בבניינים המשמשים למגורים יחושבו שטחי: מקלטים, ממ"קים, מחסנים, חניות מקורות, סככות ומרתפים הן אלו שבתחום הבניין או הצמודים אליו והן אלו שמחוץ לשטח הבניין, לפי 50% מתעריפם ויצורפו לשטח הבניין, ביחד יהוו את שטח הבניין לצורך חישוב הארנונה.

צו ארנונה

שםקישור
שםצו ארנונה לשנת הכספים 2024 קישורצו ארנונה לשנת הכספים 2024  - קישור לקובץ PDF
שםצו ארנונה לשנת הכספים 2023 קישורצו ארנונה 2023 - קישור לקובץ PDF
שםצו ארנונה לשנת הכספים 2022קישורצו ארנונה לשנת הכספים 2022 - קישור לקובץ PDF
שםצו ארנונה לשנת הכספים 2021קישורצו ארנונה לשנת הכספים 2021 - קישור לקובץ PDF
שםצו ארנונה לשנת הכספים 2020קישורצו ארנונה לשנת הכספים 2020 - קישור לקובץ PDF
שםצו ארנונה לשנת הכספים 2019קישורצו ארנונה לשנת הכספים 2019 - קישור לקובץ PDF
שםצו ארנונה לשנת הכספים 2018קישורצו ארנונה לשנת הכספים 2018 - קישור לקובץ PDF
שםצו ארנונה לשנת הכספים 2017קישורצו ארנונה לשנת הכספים 2017 - קישור לקובץ PDF
שםצו ארנונה לשנת הכספים 2016קישורצו ארנונה לשנת הכספים 2016 - קישור לקובץ PDF
שםצו ארנונה לשנת הכספים 2015קישורצו ארנונה לשנת הכספים 2015 - קישור לקובץ PDF
שםצו ארנונה לשנת הכספים 2014קישורצו ארנונה לשנת הכספים 2014 - קישור לקובץ PDF

אישור חריג להטלת ארנונה

שםקישור
שםאישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2016קישוראישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2016 - קישור לקובץ PDF
שםאישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2015קישוראישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2015 - קישור לקובץ PDF
שםאישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2014קישוראישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2014 - קישור לקובץ PDF
שםאישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2013קישוראישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2013 - קישור לקובץ PDF
שםאישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2012קישוראישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2012 - קישור לקובץ PDF
שםאישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2010קישוראישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2010 - קישור לקובץ PDF


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד