ספר הקצאות קרקע – מעודכן ליום 21.1.2024

‎גוף מקבל ההקצאה‎גוש‎חלקה‎מגרש‎רחוב‎מספר בית‎מטרת ההקצאה‎אישור שר הפנים
‎גוף מקבל ההקצאהאגודת עמותת קול יעקב‎גוש5570‎חלקה23‎מגרש651‎רחובהנביאים‎מספר בית22‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים29/08/2022
‎גוף מקבל ההקצאה‎אלו"ט - אגודה לאומית לילדים אוטיסטים‎גוש5732‎חלקה7‎מגרש‎צ506‎רחוב‎עמק חרוד‎מספר בית9‎מטרת ההקצאהבית לחיים‎אישור שר הפנים09/05/2018
‎גוף מקבל ההקצאה‎אלו"ט - אגודה לאומית לילדים אוטיסטים‎גוש5868‎חלקה3‎מגרש611‎רחוב‎יהלום‎מספר בית48‎מטרת ההקצאה‎מעון יום שיקומי‎אישור שר הפנים09/06/2013
‎גוף מקבל ההקצאה‎אמונה - תנועת האשה הדתית לאומית‎גוש5868‎חלקה7‎מגרש3‎רחוב‎אבני החושן‎מספר בית90‎מטרת ההקצאה‎מעון יום‎אישור שר הפנים02/03/2011
‎גוף מקבל ההקצאה‎אמונה - תנועת האשה הדתית לאומית‎גוש5813‎חלקה24‎מגרש‎צ4‎רחוב‎נחל צלמון‎מספר בית19‎מטרת ההקצאה‎מעון יום‎אישור שר הפנים10/11/2015
‎גוף מקבל ההקצאהאקים‎גוש5816‎חלקה112‎מגרשצ11‎רחובלאה אמנו‎מספר בית‎מטרת ההקצאהמעון יום ומרכז רב נכותי‎אישור שר הפנים28/11/2022
‎גוף מקבל ההקצאה‎אקים ישראל‎גוש5736‎חלקה22‎מגרש‎צ501‎רחוב‎עמק האלה‎מספר בית13‎מטרת ההקצאה‎מרכז אקים‎אישור שר הפנים21/07/2015
‎גוף מקבל ההקצאה‎בית הכנסת "משכן שלום" לעדת תימן - מודיעין‎גוש5687‎חלקה55‎מגרש‎צ40א‎רחוב‎עמק דותן‎מספר בית41‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים16/04/2007
‎גוף מקבל ההקצאה‎בית הכנסת "צעירי מודיעין"‎גוש5691‎חלקה20‎מגרש‎צ81‎רחוב‎נחל פארן‎מספר בית12‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים28/02/2006
‎גוף מקבל ההקצאהבית הכנסת הירושלמי יוסף לי מודיעין‎גוש5656‎חלקה10‎מגרש113‎רחובקיפודן ‎מספר בית17‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים02/01/2024
‎גוף מקבל ההקצאהבית הכנסת הספרדי אחווה ורעות‎גוש5296‎חלקה242‎מגרש919‎רחוב‎שד' אורנים מ"ר‎מספר בית‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים16/02/2017
‎גוף מקבל ההקצאה‎בית חב"ד מודיעין‎גוש5656‎חלקה25‎מגרש131‎רחוב‎גינת איילון‎מספר בית19‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים30/10/2006
‎גוף מקבל ההקצאהבית כנסת "אורות הכרמים"‎גוש5734‎חלקה33‎מגרשצ513‎רחובטבת‎מספר בית7‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים29/05/2013
‎גוף מקבל ההקצאהבית כנסת אהבת חינם‎גוש5733‎חלקה36‎מגרשצ524‎רחובהלוח העברי‎מספר בית‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים02/01/2024
‎גוף מקבל ההקצאה‎בית כנסת בן פורת יוסף, מודיעין‎גוש5736‎חלקה11‎מגרש‎צ518‎רחוב‎חשון‎מספר בית10‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים20/08/2014
‎גוף מקבל ההקצאה‎בית כנסת צעירי הגבעה - מודיעין‎גוש5684‎חלקה58‎מגרש‎צ87‎רחוב‎נחל זוהר‎מספר בית28‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים30/07/2015
‎גוף מקבל ההקצאהגמלאי המשטרה והשב"ס‎גוש5817‎חלקה18‎מגרשצ17‎רחוברבקה אמנו‎מספר בית1‎מטרת ההקצאהמועדון קהילתי‎אישור שר הפנים19/12/2021
‎גוף מקבל ההקצאההיכל נחום "ע"ש שמואל ויונה ובנם מיכאל ז"ל‎גוש5684‎חלקה60‎מגרש‎צ88‎רחוב‎נחל זוהר‎מספר בית24‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים21/01/2007
‎גוף מקבל ההקצאה‎הנוער הלאומי העובד והלומד‎גוש5868‎חלקה7‎מגרש4‎רחוב‎אבני החושן‎מספר בית92‎מטרת ההקצאה‎תנועת נוער‎אישור שר הפנים09/12/2012
‎גוף מקבל ההקצאה‎הקהילה המסורתית במודיעין‎גוש5685‎חלקה80‎מגרש‎212א‎רחוב‎לבונה‎מספר בית20‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים09/09/2009
‎גוף מקבל ההקצאה‎ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות‎גוש5734‎חלקה33‎מגרש‎צ513‎רחוב‎טבת‎מספר בית7‎מטרת ההקצאה‎מעון יום‎אישור שר הפנים29/05/2011
‎גוף מקבל ההקצאה‎ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות‎גוש5569‎חלקה42‎מגרש604‎רחוב‎רא"ל משה דיין‎מספר בית7‎מטרת ההקצאה‎מעון יום‎אישור שר הפנים10/11/2015
‎גוף מקבל ההקצאה‎ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות‎גוש5870‎חלקה28‎מגרש624‎רחוב‎אחלמה‎מספר בית5‎מטרת ההקצאה‎מעון יום‎אישור שר הפנים22/09/2008
‎גוף מקבל ההקצאה‎ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות‎גוש5652‎חלקה10‎מגרש31‎רחוב‎חלמונית‎מספר בית5‎מטרת ההקצאה‎מעון יום‎אישור שר הפנים10/11/2015
‎גוף מקבל ההקצאה‎ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות‎גוש5684‎חלקה55‎מגרש‎צ85‎רחוב‎מגדל הלבנון‎מספר בית40‎מטרת ההקצאה‎מעון יום‎אישור שר הפנים10/11/2015
‎גוף מקבל ההקצאהמט"ב עמותה לשירותי טיפול ורווחה‎גוש5654‎חלקה78‎מגרש82‎רחובשיר השירים‎מספר בית‎מטרת ההקצאהמרכז יום לקשיש לתשושי נפש‎אישור שר הפנים09/08/2021
‎גוף מקבל ההקצאה‎מכבי - שירותי בריאות‎גוש5310‎חלקה99‎מגרש123‎רחוב‎נוף קדומים מ"ר‎מספר בית‎מטרת ההקצאה‎מרפאה/קופת חולים‎אישור שר הפנים13/05/2013
‎גוף מקבל ההקצאה‎מכון תורני איילת השחר‎גוש5874‎חלקה10‎מגרש605‎רחוב‎שש משזר‎מספר בית8‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים05/12/2006
‎גוף מקבל ההקצאה‎נעמ"ת תנועת נשים עובדות ומתנדבות‎גוש5570‎חלקה33‎מגרש601‎רחוב‎אליהו הנביא‎מספר בית6‎מטרת ההקצאהמעון יום‎אישור שר הפנים10/11/2015
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת אודי-ה מודיעין ‎גוש5682‎חלקה36‎מגרשצ12‎רחובנהר הירדן‎מספר בית127‎מטרת ההקצאהבית כנסת ‎אישור שר הפנים12/11/2018
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת אוהל רחל ‎גוש5870‎חלקה22‎מגרש617‎רחובאבני החושן‎מספר בית24‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים24/05/2021
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת איל"ן‎גוש5325‎חלקה125‎מגרש415‎רחוב‎הר מעוז מ"ר‎מספר בית674‎מטרת ההקצאהאיגוד ישראלי לילדים נפגעים‎אישור שר הפנים02/11/2020
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת אמלל שיר‎גוש5874‎חלקה7‎מגרש606‎רחובתכלת‎מספר בית13‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים12/11/2018
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת ארגון נכי צה"ל ‎גוש5818‎חלקה31‎מגרשצ15‎רחובמרים החשמונאית ‎מספר בית2‎מטרת ההקצאהמועדון קהילתי‎אישור שר הפנים27/02/2022
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת בית הכנסת בישוב רעות (נוסח אשכנזי)‎גוש5296‎חלקה242‎מגרש919‎רחוב‎שד' אורנים מ"ר‎מספר בית‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים08/12/2019
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת בית הכנסת האשכנזי‎גוש5655‎חלקה38‎מגרש111‎רחובקיפודן‎מספר בית21‎מטרת ההקצאהבית כנסת ‎אישור שר הפנים10/10/2021
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת בית הכנסת יקיר אפרים במודיעין‎גוש5683‎חלקה128‎מגרש‎צ83א‎רחוב‎נחל צין‎מספר בית69‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים24/12/2006
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת בית הכנסת מוריה - מודיעין‎גוש5818‎חלקה33‎מגרש‎צ12‎רחוב‎אסתר המלכה‎מספר בית27‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים02/08/2021
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת בית הכנסת שבטי ישראל מודיעין‎גוש5814‎חלקה17‎מגרש‎צ7‎רחוב‎בנימין‎מספר בית51‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים30/08/2007
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת בית חב"ד‎גוש5872‎חלקה13‎מגרש607‎רחובתכלת‎מספר בית9‎מטרת ההקצאהגן ילדים‎אישור שר הפנים05/04/2017
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת בית כנסת אדיר במרום - מודיעין‎גוש5812‎חלקה13‎מגרש‎צ5‎רחוב‎דן‎מספר בית20‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים25/09/2007
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת בית כנסת אחדות במודיעין‎גוש5818‎חלקה33‎מגרשצ12‎רחובאסתר המלכה‎מספר בית27‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים28/08/2022
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת בית כנסת אל עד‎גוש5817‎חלקה18‎מגרש‎צ17‎רחוב‎רבקה אמנו‎מספר בית1‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים12/01/2011
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת בית כנסת אשכנז בוכמן מודיעין‎גוש5818‎חלקה33‎מגרשצ12‎רחובאסתר המלכה‎מספר בית27‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים23/10/2007
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת בית כנסת הרמב"ם ‎גוש5687‎חלקה39‎מגרשצ76‎רחובגינת דותן‎מספר בית29‎מטרת ההקצאהבית כנסת ‎אישור שר הפנים03/05/2012
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת בית כנסת השחר מודיעין‎גוש5870‎חלקה7‎מגרש620‎רחוב‎ענבר‎מספר בית17‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים06/09/2009
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת בית כנסת קהילת אריאל‎גוש5816‎חלקה26,27‎מגרשצ14‎רחובאסתר המלכה ‎מספר בית26‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים03/05/2022
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת הבין איש חי ובית מדרש לתפארת מיכאל‎גוש5732‎חלקה20‎מגרשצ508‎רחובסיון‎מספר בית9‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים27/03/2022
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת ובחרת בחיים‎גוש5567‎חלקה24‎מגרש652‎רחוב‎מיכה הנביא‎מספר בית1‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים15/09/2004
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת זכור לאברהם ספרדי מודיעין‎גוש5682‎חלקה36‎מגרש‎צ12‎רחוב‎נהר הירדן‎מספר בית127‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים12/11/2018
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת חושן מודיעין‎גוש5870‎חלקה22‎מגרש1‎רחוב‎אבני החושן‎מספר בית24‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים09/06/2010
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת יד עמרם‎גוש5692‎חלקה33‎מגרשצ54‎רחובנחל תנינים‎מספר בית8‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים24/09/2012
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת יד שרה‎גוש5568‎חלקה31‎מגרש400‎רחוב‎רא"ל חיים לסקוב‎מספר בית‎מטרת ההקצאה‎יד שרה‎אישור שר הפנים21/03/2006
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת יזמ"ה - יהדות זמננו מורשת העם‎גוש5568‎חלקה7‎מגרש653‎רחוב‎חטיבת גבעתי‎מספר בית29‎מטרת ההקצאה‎גן ילדים‎אישור שר הפנים30/08/2007
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת יזמ"ה - יהדות זמננו מורשת העם‎גוש5568‎חלקה7‎מגרש653‎רחוב‎חטיבת גבעתי‎מספר בית29‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים30/08/2007
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת ישיבת ההסדר "מאיר הראל"‎גוש5567‎חלקה39‎מגרש662‎רחוב‎עמק בית שאן‎מספר בית55‎מטרת ההקצאה‎כולל/בית מדרש/ישיבה‎אישור שר הפנים02/08/2021
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת לב אחים מודיעין‎גוש5814‎חלקה15‎מגרשצ8‎רחוביששכר‎מספר בית4‎מטרת ההקצאההגדלת בית כנסת-עזרת נשים‎אישור שר הפנים28/08/2022
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת לב לאחים - מודיעין‎גוש5814‎חלקה15‎מגרש‎צ8‎רחוב‎יששכר‎מספר בית4‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים29/09/2009
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת מאיר מודיעין‎גוש5869‎חלקה11‎מגרש11‎רחוב‎עמק זבולון‎מספר בית‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים06/09/2009
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת מנדלת הלב‎גוש5817‎חלקה18‎מגרשצ17‎רחוברבקה אמנו ‎מספר בית1‎מטרת ההקצאהמרכז קהילתי‎אישור שר הפנים19/12/2021
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת מערבא מנשה‎גוש5684‎חלקה60‎מגרש‎צ88‎רחוב‎נחל זוהר‎מספר בית24‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים18/10/2020
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת מרגליות- מודיעין‎גוש5874‎חלקה10‎מגרש605‎רחובשש משזר‎מספר בית8‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים16/03/2010
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת משכן הכהנים‎גוש5568‎חלקה29‎מגרש655‎רחוב‎רא"ל מרדכי (מוטה) גור‎מספר בית21‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים11/03/2008
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת ניצוץ הקדושה‎גוש5816‎חלקה26‎מגרשצ14‎רחוביעל הגיבורה‎מספר בית‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים13/11/2017
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת ניצן‎גוש5325‎חלקה27‎מגרש412‎רחוב‎הר דלתון מ"ר‎מספר בית584‎מטרת ההקצאה‎מרכז לאיבחונים דידקטיים‎אישור שר הפנים09/12/2012
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת ניצן- המרכז הארצי, אגודה לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה‎גוש5326‎חלקה188‎מגרש163‎רחוביובלים‎מספר בית‎מטרת ההקצאהמרכז הורים‎אישור שר הפנים23/08/2018
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת צ'יימס ישראל‎גוש5298‎חלקה253‎מגרש910‎רחובשוהם‎מספר בית1‎מטרת ההקצאהמעון יום שיקומי‎אישור שר הפנים02/08/2021
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת קהילת הלוח העברי‎גוש5733‎חלקה36‎מגרש524‎רחובהלוח העברי‎מספר בית‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים22/03/2022
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת קהילת השמשוני - מודיעין‎גוש5568‎חלקה19‎מגרש654‎רחוב‎חטיבת גולני‎מספר בית13‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים30/11/2008
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת קהילת מיתר לצעירים במודיעין‎גוש5870‎חלקה7‎מגרש620‎רחובענבר‎מספר בית17‎מטרת ההקצאהבית כנסת‎אישור שר הפנים13/04/2010
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת קול יהודה‎גוש5816‎חלקה26‎מגרש‎צ13‎רחוב‎אסתר המלכה‎מספר בית26‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים20/08/2014
‎גוף מקבל ההקצאהעמותת קול יהודה‎גוש5816‎חלקה26‎מגרשצ14‎רחוביעל הגיבורה‎מספר בית‎מטרת ההקצאההגדלת בית כנסת‎אישור שר הפנים04/05/2021
‎גוף מקבל ההקצאה‎עמותת תפארת ישראל לעדת תימן - מודיעין‎גוש5693‎חלקה70‎מגרש628‎רחוב‎רא"ל יגאל ידין‎מספר בית16‎מטרת ההקצאה‎בית כנסת‎אישור שר הפנים04/01/2009
‎גוף מקבל ההקצאהצוות ארגון גמלאי צה"ל‎גוש5294‎חלקה299‎מגרש905‎רחובשד' אורנים‎מספר בית‎מטרת ההקצאהמועדון קהילתי‎אישור שר הפנים27/06/2022


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד