הנחה לחייל מילואים פעיל

07/09/2023 כ"א אלול תשפ"ג

משרת מילואים פעיל המחזיק בפועל בדירת מגורים זכאי להנחה בשיעור של 5%.

התנאי לקבלת ההנחה אישור צה"ל כי מדובר במשרת מילואים פעיל.

חייל מילואים ששירת לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים לפחות, בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן. או לחלופין חייל מילואים, שטרם מלאו לו 3 שנים לשחרורו וביצע 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה. כאשר התקופה המזכה היא שנה ממאי ועד מאילחצו כאן להורדת טופס בקשה לקבלת הנחה בארנונה למשרת מילואים

ההנחה תוענק רטרואקטיבית החל מחודש מאי ותופיע בשובר הארנונה במועד התשלום לאחר הגשת הבקשה להנחה.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד