צהרונים

11/09/2023 כ"ה אלול תשפ"ג

צהרוני עמותת סחלבים מודיעין מכבים רעות

צהרוני עמותת סחלבים מהווים מסגרת המשכית חינוכית, מקצועית ואיכותית עבור הילדים והוריהם בסיום יום הלימודים בגן/בביה"ס.

מסגרות הצהרונים של עמותת סחלבים פועלות בעיר משנת 2008 במהלכן גובשו צוותים מנוסים ותוכניות למידה מותאמות כאשר היעד המרכזי הינו מתן מענה לילדים במסגרות הצהרון, בתחום הרגשי, החברתי, הקוגניטיבי והמוטורי, זאת בעזרת בניית תכנית לימודים פדגוגית התואמת את השלב ההתפתחותי של הילד ומותאמת לשעות הצהריים. בנוסף הילדים נהנים מחוגי העשרה מגוונים.

תמונת המחשהתמונת המחשה

ימים ושעות פעילות
מסגרות הצהרונים נותנות מענה חינוכי המשכי, בשכונות העיר - גני הטרום חובה,  גני חובה, מסגרות החט"צים ובכיתות א`-ב` בבתי הספר בעיר. השהייה באותה מסגרת משאירה את הילדים בסביבה המוכרת להם ובכך מאפשרת לכם ההורים להיות רגועים שהילדים נשארים באותה המסגרת אליה הגיעו בבוקרו של יום.

הצהרון בגנים פועל בימים א`-ה` בין השעות 14:00 – 17:00 ובבתי הספר משעת סיום הלימודים עד 17:00.

במהלך ימי חופשות החגים יופעלו הצהרונים בין השעות 7:30 – 16:00.

סדר היום בצהרון

 • קבלת הילדים

 • ארוחת צהריים

 • פעילות העשרתית מובנית הכוללת מפגשי נושא, משחקי חברה, שעות סיפור...

 • חלוקה לקבוצות עבודה במוקדים שונים: מוקדי יצירה, משחקי חשיבה, משחקים בפינות הגן – משחק סוציו דרמטי ועוד..

 • יציאה לחצר

 • פעילות חוגים פעמיים בשבוע בתחומים מגוונים.

 • בקבוצות בתי הספר - הכנת שיעורי בית תוך עידוד הילד לאחריות, כחלק מסדר היום.

  הצוות החינוכי

  את צהרוני עמותת סחלבים מנהל המרכז לגיל הרך שהינו גוף מקצועי ומוביל בתחום החינוך והתפתחות הילד.

  במרכז ישנן מנהלות צהרונים וכן רכזות צהרונים בחלוקה על פי מסגרות ואזורים. לרכזות הצהרונים ניסיון רב בהדרכת צוותים חינוכיים ובעלות השכלה רלוונטית בתחום.

  הצוות המפעיל במסגרות הינו, צוות מקצועי ומיומן, המקבל הדרכה שוטפת בטיפול, חינוך והעשרת הילדים.

  בדצמבר 2019 החליטה עיריית מודיעין מכבים רעות בשיתוף הנהגת ההורים, ועד הגנים העירוני ועמותת סחלבים שכחלק מתהליך סביבתי יוחלפו כלי האוכל החד פעמיים בכלים רב פעמיים.

  לחצו כאן לדף הבית של הצהרונים באתר עמותת סחלבים

  להרשמה לצהרונים לשנה''ל תשפ''א לחצו כאן

טופס בקשה לוועדת הנחות


הורים שרשמו את ילדיהם לצהרוני עמותת סחלבים וזכאים להנחה בהתאם קריטריונים להנחות בחינוך

סבסוד צהרונים להורים יחידים

צהרוני הגנים המופעלים על ידי סחלבים קיבלו הכרה ממשרד העבודה והרווחה לשנת הלימודים תש"פ

המשמעות: משפחות שבראשן הורה יחידני שילדיו בצהרוני הגנים, יוכלו להגיש בקשה לקבלת סבסוד מהמדינה.


במסגרת האישור יוכלו משפחות חד הוריות בלבד ביחס לילד המצוי בחזקתו של הורה יחיד (כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן עוד הורה עצמאי) להגיש בקשה לקבלת סבסוד מהמדינה בגין שהות הילד בצהרון.

הזכות ניתנת לילדי הגנים בלבד אשר נולדו בין התאריכים 1.2.2013 - 31.12.2016 אשר רשומים לצהרון לחמישה ימים בשבוע ובכפוף לעמידה בתנאי מבחני התמיכה של משרד העבודה והרווחה.

על הורה עצמאי (יחידני) בלבד, להגיש בקשה אישית באופן מקוון באתר האגף למעונות יום - להגשה לחצו כאן

טרם הגשת הבקשה המקוונת באתר, על ההורה לפנות למזכירות הגיל הרך, בטל' 08-9727156 שלוחה 0. לשם קבלת אישורי קבלה למסגרת אותם עליו לצרף לבקשה ונספח 6 חתום.

כל מה שצריך לדעת:

עבור בקשות שיוגשו מיום 1.1.2020 ואילך, סכום ההשתתפות בהתאם לדרגת הזכאות יינתן להורים אך ורק החל מהחודש שקדם לחודש בו התקבלה בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד במוקד (או תאריך כניסת הילד לצהרון, המאוחר מבניהם).

בקשות שיוגשו לאחר 22.5.2020 לא יטופלו.

ההשתתפות במימון תינתן בכפוף למגבלת התקציב בשיטת כל הקודם זוכה. בהתאם לאמור האגף למעונות יום אינו מתחייב לאשר זכאותם של כל ההורים שיגישו בקשות אלא בכפוף למסגרת התקציב. על כן אנו ממליצים להגיש את הבקשות באופן מידי.

הורה אשר תאושר לו השתתפות, לא יהיה זכאי לקבל סבסוד/הנחה מגורם נוסף, הנחות קודמות שניתנו יתבטלו.

הורה ליותר מילד אחד, שילדיו בצהרוני הגנים, נדרש למלא בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד ולצרף טופס אישור קבלה לצהרון נפרד לכל אחד מילדיו.

קליטת השאלונים וטיפול בקביעת הדרגות, מתבצע ע"י חברת טלאול. לשאלות ניתן לפנות למוקד הטלפוני מנייד 2969*, או מטלפון קווי למס` 1222968.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד