משפחת היתושיים

משפחת היתושיים מיוצגת בארץ על ידי מספר סוגים ובכל סוג מספר מינים.

הדרגות הצעירות של היתושים נמצאות במים, בעוד שהבוגרים חיים מחוץ למים. היתושים הבוגרים משיגים את הסוכרים הדרושים לקיומם ממציצת נוזלי צמחים.

נקבות היתושים עוקצות פונדקאים בעלי דם חם, כולל האדם, לשם השגת חלבון מתאים להתפתחות הביצים. עקיצות היתושים מטרידות ומגרדות ועלולות לאפשר העברת גורמי מחלה.

מרבית גופי המים בארץ מהווים מקור דגירה פוטנציאלי לזחלי יתושים, המתפתחים במים עומדים או זורמים לאט. הרכב מיני היתושים וצפיפות האוכלוסיות תלויים באזור הגיאוגרפי ובתכונות בית הגידול (כגון הרכב המים קצב זרימתם, הצומח, החי, הטמפרטורה וכדומה).

התפתחות היתושים

הביצים
נקבות היתוש מטילות ביצים על פני המים. ביצים אלו בוקעות לאחר 1-3 ימים בעונה החמה.

הזחלים
זחלי היתושים מותאמים לחיים במים. הזחלים נעים במים בזריזות ומסוגלים לצלול במהירות למעמקים. הזחלים עוברים במהלך התפתחותם ארבעה שלבים (דרגות). בעונה החמה נמשכת ההתפתחות מהבקיעה ועד ההתגלמות כ- 5-7 ימים.

הגלמים
שלב המעבר מהגולם לבוגר (שלב הגיחה) מהווה את המעבר מחיים במים לחיים "על היבשה". בשלב זה היתושים פגיעים מאוד: עליהם להתרחק מהמים למצוא מקום מנוחה קרוב (בד"כ צמחים הנמצאים בקרבת המים) ולחכות במצב מנוחה עד לפרישת הכנפיים ולהתקשותן המלאה. התפתחות הגולם נמשכת בעונת הקיץ 1-3 ימים.

היתושים הבוגרים
היתושים הבוגרים הנם חרקים בעלי זוג כנפיים אחד, חזות עדינה וחדק ארוך. הזכרים נשארים בדרך כלל בקרבת מקום הדגירה בעוד שהנקבות עפות למרחקים גדולים יותר. הבוגרים של רוב מיני היתושים פעילים בלילה, במשך היום הם נוטים להימצא בצמחיה ובמקומות מוצלים אחרים.

מניעת דגירת יתושים

הטיפול היעיל ביותר למניעת מטרדי יתושים הוא טיפול מניעה במקומות הדגירה. טיפולים כאלה יכולים להעשות בכל בתי הגידול שאינם מיועדים לשמירה על מגוון המינים הטבעי, ללא גרימת נזק לסביבה. חשוב לבצע טיפולי מניעה באופן שוטף במשך כל השנה.

טיפול מונע כולל את הפעולות הבאות

 • אתור ומיפוי מקורות דגירה פוטנציאליים

 • יבוש מים עומדים בכל מקום כגון גגות, מקלטים, חביות, תחתיות של אדניות.

 • מניעת הצטברות שלוליות עקב דליפות מים.

 • איטום מערכות הביוב הביתיות.

 • הכנסת דגי גמבוזיה לבריכות נוי.

טיפול בזחלי יתושים

זחלי יתושים יופיעו בתנאים סביבתיים המתאימים להתפתחותם. תנאים אלה מתאימים במקרים רבים גם להתפתחות האויבים הטבעיים של הזחלים. את האחרונים ניתן לרתום לשירות הלחימה בזחלי היתושים. בעזרת האויבים הטבעיים (דגי גמבוזיה, דגים אחרים, חרקי מים ועוד), ניתן לשמור את אוכלוסיית היתושים ברמה כזו שהם לא יהוו מטרד.

שמנים נגד זחלי יתושים: פיזור שמנים על פני המים פוגע בנשימת הזחלים וגורם לקטילתם. צמחיה וגופים צפים במים עלולים לפגוע ביעילות השימוש בשמנים.

חומרי הדברה אחרים נגד זחלי יתושים: יש להשתמש רק בתכשירי הדברה תברואיים המיועדים להדברת זחלי יתושים במים בעלי תעודת רישום בתוקף, באופן ובמקום שמצוין על גבי התווית.

אין להשתמש בתכשירי הדברה קונוונציונלים במקומות בהם חיים במים דגים או בעלי חיים אחרים.

טיפול ביתושים בוגרים

הופעת יתושים בוגרים רבים המטרידים את התושבים, היא בדרך כלל תוצאה של טיפול לא נכון בשלבים שתוארו לעיל. הדברת הבוגרים קשה, יקרה, עלולה לפגוע בתושבים ויעילה פחות מפעולות מניעה או הדברת זחלים. הערכות נכונה לטיפול במטרדי יתושים תפחית מאוד או תמנע לחלוטין, את הצורך בהדברת יתושים בוגרים.

במידה ונדרשת פעולה נגד יתושים בוגרים, יש לרסס או לערפל את הצמחייה הנמצאת בקרבת מקומות הדגירה של היתושים. על פעולות אלה להיעשות לפנות בוקר תוך שימוש בחומרים המאושרים למטרה זו. לא יבוצע ערפול בשכונות מגורים אלא באישור מפקח הלחימה המחוזי של המשרד לאיכות הסביבה. בכל מקרה, טיפול ביתושים בוגרים יעשה רק כטיפול משלים לפעולות מניעה ולטיפול בזחלים.

התגוננות אישית:
התגוננות אישית תתבצע בעזרת שילוב של מספר אמצעים:

 • התקנת רשתות למנוע כניסת יתושים בוגרים אל המרחב הביתי.

 • הפעלת מאווררים להרחקת היתושים

  תכשירים דוחי יתושים:

 • תכשירים דוחי יתושים מכילים ריכוז גבוה של חומרים רעילים.

 • התכשירים הנפוצים להגנה על האדם מפני מזיקים מגיעים בצורת רול-און/סטיק, תרסיסים, מגבונים ומשחות. חלקם מכילים מרכיבים טבעיים ואף מפיצים ריח נעים.

 • שימו לב להוראות השימוש שעל-גבי המוצר.

 • לא כל התכשירים מתאימים לילדים!

  דוחה יתושים חשמלי
  בעזרת טבליות או נוזל, המכשיר מפיץ חומר לדחיית יתושים. המכשיר נייד ומאפשר שימוש חוזר לטווח ארוך. שימו לב להוראות השימוש- לרוב יש להקפיד על מרחק של לפחות 2 מטרים מאדם ישן.המכשיר נייד ומתחבר בקלות לשקע קיר. עם זאת, חשוב להשאיר בחדר חלון פתוח על מנת לאוורר אותו.

  מלכודת חשמלית
  המלכודת מפיצות אור, צבע, חום, תנועה וריח, בעזרתן הן מושכות אליהן את היתוש. מומלץ לרכוש את קוטלי היתושים בעלי שטח הפנים הגדול יותר. חשוב לשים לב שרשתות ההגנה על הקוטל צפופות ולא ניתן להכניס ברווחים שבינן אצבעות, בייחוד אם מדובר בקוטל יתושים שתשימו בחדר ילדים.

הערכות העירייה לצמצום התופעה

פעילות העירייה מתמקדת בתחום המניעה וההסברה. כמידי שנה תבצע העירייה פעילויות לאיתור מוקדים אפשריים לדגירת יתושים. האיתור יתבצע הן על ידי הידוע לנו על מקומות המועדים לדגירה, והן על ידי ניתוח הפניות בדבר המצאות יתושים מהמוקד העירוני.

בגלל השינויים מזג האוויר העבודה לטיפול ביתושים מתבצעת לאורך כל חודשי השנה.

לאחר איתור מוקדי הדגירה תתבצענה פעילויות של ייבוש מקווי המים על ידי ניקוז במקומות בהם ניתן.כמו כן תתבצע פעילות של שרשור ושל גיזום הצמחייה בתוך וסביב מקווי מים אלו. בנוסף, תתבצע פעילות של ניטור מקורות דגירה אפשריים אלו והדברתם לפי הצורך. ההדברה תתמקד במניעת התפתחות הזחלים והפיכתם ליתושים בוגרים. החומרים בהם יעשה שימוש יהיו חומרים מאושרים אשר פגיעתם בסביבה מצומצמת.

כל הפעילויות הנ"ל תבוצענה על ידי מדביר מוסמך.להצלחת הפעילות יש צורך בשיתוף פעולה מצד התושבים על מנת שאלו יסייעו לנו בצמצום המקומות האפשריים לדגירה.

אנו תקווה כי התושבים יסייעו לנו לאתר ולייבש מקורות אפשריים לדגירה במוקדים כמו מים עומדים בעציצים, דליים, בריכות, צמיגים וכו' וכן באזורים שהושקו יתר על המידה.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד