תברואה

14/12/2023 ב' טבת תשפ"ד

חזון המחלקה

שיפור איכות החיים לתושבי העיר ומתן אפשרות לחיות ולגדל את דור העתיד בסביבה נקייה ונטולת מפגעי תברואה כשהתושב במרכז העשייה תוך התחשבות בכלל.

יעוד

יעוד המחלקה, לשפר ולשמר את מראה פני העיר ע"י ניקיון וטיאוט מתמיד תוך הקפדה על תנאי תברואה נאותים.

תפקידי מחלקת תברואה

 • פינוי אשפה לסוגיה.

 • פינוי גזם וגרוטאות.

 • פינוי פגרים.

 • פינוי פסולת מוצקה וטיפול במפגעי סחף.

 • ניקיון וטיאוט ברחבי העיר (מדרכות, כבישים, שטחי בור).

 • פיקוח תברואתי בביתני האשפה.

 • מתן היתר לטופס 4 לביתני אשפה.

 • הדברת עשבים בלבד: הדברה/ ניכוש עשבייה מבוצעים במדרכות העיר,  סביב מוסדות חינוך וציבור במטרה לשמור על שטחים נקיים מעשביה בכל ימות השנה.

חשוב לדעת

 • אין להשליך פסולת בניה בחדרי אשפה ובמקומות ציבוריים.

 • אין להשליך פסולת בביתני אשפה של מוסדות עירוניים.

 • אין להניח גזם ע"ג ערוגות, תשתיות ומתקנים.

 • האחריות לביתני אשפה ומיכלי אצירה הינה של התושבים. יובהר כי במקרים בהן נגנב מיכל , נשרף מיכל, או נעלם מכל סיבה אחרת , אחריות התושבים לרכוש מיכל חדש

בעלי תפקידים במחלקת תברואה

בעל התפקיד תפקידטלפון ליצירת קשרפנייה
בעל התפקיד ניסים בן אביתפקידמנהל מחלקת תברואהטלפון ליצירת קשר08-9726177פנייהפניה מקוונת לניסים בן אבי
בעל התפקיד ורדה שליותפקידמזכירת המחלקה טלפון ליצירת קשר08-9726177פנייהפניה מקוונת לורדה שליו
בעל התפקיד ארז בנודיסתפקידמפקח תברואהטלפון ליצירת קשר08-9726421 פנייהפניה מקוונת לארז בנודיס
בעל התפקיד אבי בן ציוןתפקידמפקח תברואהטלפון ליצירת קשר08-9726177פנייהפניה מקוונת לאבי בן ציון
בעל התפקיד אורן שלמהתפקידמפקח תברואהטלפון ליצירת קשר08-9726177פנייה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד