תברואה

02/11/2023 י"ח חשון תשפ"ד

חזון המחלקה

שיפור איכות החיים לתושבי העיר ומתן אפשרות לחיות ולגדל את דור העתיד בסביבה נקייה ונטולת מפגעי תברואה כשהתושב במרכז העשייה תוך התחשבות בכלל.

יעוד:

יעוד המחלקה, לשפר ולשמר את מראה פני העיר ע"י ניקיון וטיאוט מתמיד תוך הקפדה על תנאי תברואה נאותים.

תפקידי מחלקת תברואה

 • פינוי אשפה לסוגיה.

 • פינוי גזם וגרוטאות.

 • פינוי פגרים.

 • פינוי פסולת מוצקה וטיפול במפגעי סחף.

 • ניקיון וטיאוט ברחבי העיר (מדרכות, כבישים, שטחי בור).

 • פיקוח תברואתי בביתני האשפה.

 • מתן היתר לטופס 4 לביתני אשפה.

 • הדברת עשבים בלבד: הדברה/ ניכוש עשבייה מבוצעים במדרכות העיר,  סביב מוסדות חינוך וציבור במטרה לשמור על שטחים נקיים מעשביה בכל ימות השנה.

חשוב לדעת!

 • אין להשליך פסולת בניה בחדרי אשפה ובמקומות ציבוריים.

 • אין להשליך פסולת בביתני אשפה של מוסדות עירוניים.

 • אין להניח גזם ע"ג ערוגות, תשתיות ומתקנים.

 • האחריות לביתני אשפה ומיכלי אצירה הינה של התושבים. יובהר כי במקרים בהן נגנב מיכל , נשרף מיכל, או נעלם מכל סיבה אחרת , אחריות התושבים לרכוש מיכל חדש

בעלי תפקידים במחלקת תברואה:

בעל התפקיד תפקידטלפון ליצירת קשרפנייה
בעל התפקיד ניסים בן אביתפקידמנהל מחלקת תברואהטלפון ליצירת קשר08-9726177פנייהפניה מקוונת לניסים בן אבי
בעל התפקיד ורדה שליותפקידמזכירת המחלקה טלפון ליצירת קשר08-9726177פנייהפניה מקוונת לורדה שליו
בעל התפקיד ארז בנודיסתפקידמפקח תברואהטלפון ליצירת קשר08-9726421 פנייהפניה מקוונת לארז בנודיס
בעל התפקיד אבי בן ציוןתפקידמפקח תברואהטלפון ליצירת קשר08-9726177פנייהפניה מקוונת לאבי בן ציון
בעל התפקיד אורן שלמהתפקידמפקח תברואהטלפון ליצירת קשר08-9726177פנייה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד