ועדות

14/01/2020 י"ז טבת תש"פ

ועדת בטחון ומל''ח

תפקידשםטלפוןפנייה
תפקידיו"ר ועדהשםיעקב (ג'וקי) ניבטלפון052-3796379פנייהפניה מקוונת ליעקב ניב
תפקידשםארד גור אריהטלפון050-9262889פנייהפניה מקוונת לארד גור אריה
תפקידשםיואב שיטאיטלפון054-5900274פנייהפניה מקוונת ליואב שיטאי
תפקידשםצביקה ווברטלפון054-6885844פנייהפניה מקוונת לצביקה וובר
תפקידשםיוסי פסגותטלפון050-6619147פנייהפניה מקוונת ליוסי פסגות
תפקידשםעופר יוכלמןטלפון050-6278934פנייהפניה מקוונת לעופר יוכלמן
תפקידשםשלומי דויטשטלפון050-7201224פנייהפניה מקוונת לשלומי דויטש

ועדת שפ''ע

תפקידשםטלפוןפנייה
תפקידיו"ר ועדהשםיעקב (ג'וקי) ניבטלפון052-3796379פנייהפניה מקוונת ליעקב ניב
תפקידשםינקי צורטלפון052-6676468פנייהפניה מקוונת לינקי צור
תפקידשםעינב רעםטלפון053-4445033פנייהפניה מקוונת לעינב רעם
תפקידשםרם כהןטלפון053-2505873פנייהפניה מקוונת לרם כהן
תפקידשםדוד רוזןטלפון052-2309332פנייהפניה מקוונת לדוד רוזן

ועדת תרבות ספורט וקהילה

תפקידשםטלפוןפנייה
תפקידיו"ר ועדהשםמרב רביבטלפון050-4444400פנייהפניה מקוונת ל מרב רביב
תפקידשםדפנה גוטנברג אבניטלפון050-6205522פנייהפניה מקוונת ל דפנה גוטנברג אבני
תפקידשםמילכה דויטשרטלפון050-5580155פנייהפניה מקוונת ל מילכה דויטשר
תפקידשםמיה זיסמןטלפון052-6203206פנייהפניה מקוונת ל מיה זיסמן
תפקידשםאיריס ברוסטלפון052-2498601פנייהפניה מקוונת ל איריס ברוס
תפקידשםחגית לויטלפון054-7411010פנייהפניה מקוונת ל חגית לוי
תפקידשםטלי סורוגיןטלפון054-5401349פנייהפניה מקוונת ל טלי סורוגין
תפקידשםמיכל ישפהטלפון050-9263370פנייהפניה מקוונת ל מיכל ישפה
תפקידשםאמי ליברמןטלפון054-7767025פנייהפניה מקוונת ל אמי ליברמן
תפקידשםרונית שאנןטלפון054-7457866פנייהפניה מקוונת ל רונית שאנן
תפקידשםאדוה שביטטלפון053-2710981פנייהפניה מקוונת ל אדוה שביט
תפקידשםגלית זנגוילטלפון052-4555534פנייהפניה מקוונת ל גלית זנגויל

ועדת תשתיות ואיכות הסביבה

תפקידשםטלפוןפנייה
תפקידיו"ר ועדהשםעמירם בריטטלפון052-2643202פנייהפניה מקוונת לעמירם בריט
תפקידשםגיל חודרובטלפון052-7010097פנייהפניה מקוונת לגיל חודרוב
תפקידשםצביקה קדמןטלפון050-7733001פנייהפניה מקוונת לצביקה קדמן
תפקידשםד''ר מיכל סלעטלפון052-4076644פנייהפניה מקוונת לד''ר מיכל סלע
תפקידשםמירב אהרוניטלפון052-7310023פנייהפניה מקוונת למירב אהרוני
תפקידשםטל כהנאטלפון052-3534555פנייהפניה מקוונת לטל כהנא
תפקידשםנורית גנסיןטלפון052-8799022פנייהפניה מקוונת לנורית גנסין
תפקידשםדפנה אבניטלפון050-6205522פנייהפניה מקוונת לדפנה אבני
תפקידשםליאור דייגיטלפון052-4789886פנייהפניה מקוונת לליאור דייגי

ועדת חינוך ונוער

תפקידשםטלפוןפנייה
תפקידיו"ר הועדהשםלירז סופריןטלפון054-6765695פנייהפניה מקוונת ל לירז סופרין
תפקידשםליהיא פיליפסוןטלפון050-6223305פנייהפניה מקוונת לליהיא פיליפסון
תפקידשםטל מישרטלפון050-6706306פנייהפניה מקוונת ל טל מישר
תפקידשםנטע סתרטלפון050-6442274פנייהפניה מקוונת ל נטע סתר
תפקידשםמיקי קיסריטלפון050-9003556פנייהפניה מקוונת למיקי קיסרי
תפקידשםליאור דייגיטלפון052-4789886פנייהפניה מקוונת לליאור דייגי
תפקידשםמירב עמית אהרוניטלפון052-7310023פנייהפניה מקוונת למירב עמית אהרוני

ועדת כספים וצרכנות

תפקידשםטלפוןפנייה
תפקידיו"ר ועדהשםמאיר מוסאיטלפון052-8904129פנייהפניה מקוונת ל מאיר מוסאי
תפקידשםהרצל רחימיטלפון054-5629365פנייהפניה מקוונת להרצל רחימי
תפקידשםיוסי חזאיטלפון050-6238000פנייהפניה מקוונת ליוסי חזאי
תפקידשםאבי כרמליטלפון050-4065969פנייהפניה מקוונת ל אבי כרמלי

ועדת ביקורת לוועד הרובע

תפקידשםטלפוןפנייה
תפקידיו"ר ועדהשםשלמה לינגורדטלפון054-4664544פנייהפניה מקוונת לשלמה לינגורד
תפקידשםאברשה בורשטייןטלפון053-6333333פנייהפניה מקוונת לאברשה בורשטיין
תפקידשםשי גלטלפון054-6676934פנייהפניה מקוונת לשי גל
תפקידשםיואל אפשטייןטלפון052-8669909פנייהפניה מקוונת ליואל אפשטיין
תפקידשםבני הרפזטלפון052-4284444פנייהפניה מקוונת לבני הרפז

ועדה לתפקידים מיוחדים

תפקידשםטלפוןפנייה
תפקידיו"ר ועדהשםאפי מלרטלפון054-4263268פנייהפניה מקוונת לאפי מלר

ועדה לתכנית רב שנתית ותקציבים

תפקידשםטלפוןפנייה
תפקידיו"ר ועדהשםיוסי חזאיטלפון050-6238000פנייהפניה מקוונת ליוסי חזאי


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד