שינוי מחזיקים

05/09/2023 י"ט אלול תשפ"ג

בעת שינוי מחזיקים בנכס (עזיבת נכס, חילופי דיירים ) יש להודיע למחלקת הגביה באופן מידי

במקרה של רכישה, מכירה או השכרת הנכס, נא להביא עמך:

  • תצלום חוזה השכירות/מכר כנדרש, בציון תחילת מועד החזקה בנכס, פרטי המחזיק החדש, מספר הזיהוי (מס' זהות או מספר ח.פ/ח.צ/עמותה)

  • צילום תעודת הזהות + ספח של המשכירים ושל השוכרים (במקרה של השכרת נכס) או של המוכרים ושל הקונים (במקרה של מכירת נכס).

  • במקרה שאחד הצדדים הוא חברה בע"מ, יש להמציא צילום תעודת רישום ברשם החברות ותצלום נסח מהטאבו (במקרה של שינוי בעלות). כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור לעיל על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בעירייה.

    לתשומת לבך! חובת התשלום חלה על המחזיק הידוע והרשום בעירייה.

    לחצו כאן לטופס מקוון לבקשה לשינוי מחזיק בנכספניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד