מכרזים

27/06/2022 כ"ח סיון תשפ"ב

קול קורא למכירת שטחי פרסום

מכירת שטחי פרסום טורניר הסטריטבול ה-16 של אגף הספורט בעיריית מודיעין מכבים רעות .

עיריית מודיעין מכבים רעות מקיימת זו השנה ה-15 את טורניר הסטריבול בו נוטלים חלק 100 קבוצות המונות כ-350 שחקני כדורסל במגוון גילאים.
אגף הספורט של עיריית מודיעין מכבים רעות (להלן: "העירייה") פונה בזאת לקבלת הצעות לקניית שטחי פרסום – תמיכה בקשר לטורניר.

את ההצעות יש לשלוח בדוא"ל לכתובת עד ליום 6.7.2022.

לצפייה במסמכי הקול קורא – לחצו כאן

הודעה על ריענון מאגר מטפלים רגשיים

ביום 26.3.21 פרסמה העירייה קול קורא להצטרפות למאגר מטפלים רגשיים בתוכניות טיפוליות של האגף לשירותים חברתיים בעיר מודיעין מכבים רעות.

כעת מעוניינת העיריה לרענן את מאגר המטפלים ע"י הוספת מטפלים בתחומים בהם עלו צרכים טיפוליים אולם אין מענה מספק למתן הטיפולים הנדרשים מתוך המטפלים הקיימים במאגר.

למסמכי ההודעה על ריענון מאגר מטפלים רגשיים לחצו כאן

.

מינהלת אופק

מכרז פומבי מס' 06/2022

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זכות שימוש להפעלת אימוני שחייה לטריאטלון במרכז הספורט העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים במבנה ההנדסה בשדרות דם המכבים 35 בעיר מודיעין מכבים רעות, החל מיום שלישי בתאריך 7.6.2022 תמורת 2,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום חמישי בתאריך 16/6/2022 שעה 10:00 במשרדי מנהלת אופק בכתובת שלעיל. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ראשון 19/06/2022 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

מכרז 06/2022 לקבלת זכות שימוש להפעלת אימוני שחייה לטריאתלון במרכזי הספורט בעיר מודיעין מכבים רעות
דחיית מועד הגשת הצעות למכרז

מועד סגירת תיבת מכרז 06/2022 לקבלת זכות שימוש להפעלת אימוני שחייה לטריאתלון במרכזי הספורט בעיר מודיעין מכבים רעות
נדחה ליום 30.6.2022 בשעה 14:00

לחצו כאן - הבהרה מספר 1

לחצו כאן - פרוטוקול ישיבת הבהרותמכרז פומבי מס' 07/2022

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון להפעלת בר/בית קפה במתחם העבודה השיתופי העירוני (ספייסמוד) במרכז התחבורה בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בשדרות דם המכבים 35 מבנה ההנדסה במע"ר, בעיר מודיעין מכבים רעות, החל מיום שלישי בתאריך 21.6.2022 תמורת 1,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.


משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ראשון בתאריך 3/7/2022 בשעה 10:30 במשרדי מנהלת אופק בכתובת שלעיל. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום שני 4/7/2022 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום שני בתאריך 18.7.2022 בשעה 11:00.


מכרז פומבי מס' 05/2022

אספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים
מודיעין מכבים רעות בע"מ
לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות
בעיר מודיעין מכבים רעות


מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות אבטחה טכנולוגיות בעיר מודיעין מכבים רעות.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' דם המכבים 35 מבנה ההנדסה במע"ר, בעיר מודיעין מכבים רעות, החל מיום חמישי בתאריך 26.5.2022 תמורת 2,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז. משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום חמישי בתאריך 2.6.2022 בשעה 10:00 במשרדי מנהלת אופק בכתובת שלעיל. ההשתתפות בישיבת ההבהרות הינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום שני בתאריך 6.6.2022 מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום חמישי בתאריך 23.6.2022 בשעה 12:00.

למסמכי המכרז:

מכרז לאספקה והתקנה ותחזוקת מע' אבטחה טכנולוגית בעיר מודיעין

תכולת עבודה – תת פרק 1

תכולת עבודה – תת פרק 2

תכולת עבודה – תת פרק 3

תכולת עבודה – תת פרק 4

תכולת עבודה – תת פרק 5

תכולת עבודה – תת פרק 6

תכולת עבודה – תת פרק 7

תכולת עבודה – תת פרק 8

נספח 10 א'

כתב כמויות – אומדן למילוי

הבהרה מספר 1 – מכרז 05/2022

הבהרה מספר 2 – מכרז 05/2022

הבהרה מספר 3 – מכרז 05/2022

עדכון לגבי הבהרה מספר 3

פרוטוקול ישיבת הבהרות למכרז פומבי 05/2022

הבהרה מס' 4

הבהרה מס' 5

הבהרה מס' 6

הבהרה מס'7

הבהרה מס' 8

הנחיות להתקנת מצלמות

הנחיות לחצייה ועבודה

מסמך 2

נוהל קבלת תשתיות

ארון תקשורת למצלמות

פרט חצייה בכביש

הבהרה מס' 9

הבהרה 11

הבהרה 10

.

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידרכזת תביעות וביטוחטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידרכזת תביעות וביטוחטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד