מכרזים

29/11/2023 ט"ז כסלו תשפ"ד

מכרזי העירייה

מכרז פומבי מס' 14/23 - לביצוע שירותי תחזוקת מזגנים

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע שירותי תחזוקת מזגנים כולל חלקים ליחידות מיזוג עצמאיות (פקג'), יחידות קירור מים, מערכות VRF ויחידות מיני מרכזיות עבור עיריית מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו). את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, מכרזים והתקשרויות רח' תלתן 1, קומה 2, טלפון 08-9726110 / 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

שאלות בכתב ניתן להגיש באמצעות דוא"ל כמפורט במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 4.12.23 עד השעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 17.12.23 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במחלקת המכרזים של העירייה, ברחוב תלתן 1, קומה 2.

לחצו כאן למסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 12/23 - להשכרת מבנים לטובת הפעלה כגני ילדים

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות עבור השכרת שני מבני גן לטובת הפעלה כגן ילדים בעיר מודיעין מכבים רעות.

ההצעות עבור כל מבנה ייבחנו בנפרד.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-14:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, מכרזים והתקשרויות רח' תלתן 1, קומה 2, טלפון 08-9726110 / 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 4.9.23 בשעה 10:00 בבניין העירייה שברחוב תלתן 1 בעיר מודיעין בחדר הישיבות שבקומה השנייה.

השתתפות בישיבת ההבהרות הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות בהליך.
שאלות בכתב ניתן להגיש באמצעות דוא"ל כמפורט במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 4.9.23 עד השעה 23:30.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 11.9.23 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במחלקת המכרזים של העירייה, ברחוב תלתן 1, קומה 2.

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

מכרז פומבי מס' 5/23

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות עבור ביצוע עבודות כיסוח, ניכוש, הדברה ופינוי עשבייה וצמחיה לא רצויה ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו).

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה: 08-9726109 או 08-9394668 בימים א'-ה', בין השעות 08:30-15:00.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, מכרזים והתקשרויות רח' תלתן 1, קומה 2, טלפון 08-9726110 / 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 16.8.23 בשעה 9:30 בבניין העירייה ברחוב תלתן 1, בקומה השנייה, בחדר הישיבות.
השתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות בהליך.

שימו לב: בהתאם להחלטת העירייה הוארך המועד להגשת שאלות בכתב וניתן להגיש שאלות בכתב באמצעות דוא"ל בדרכים המפורטות במסמכי המכרז, עד לא יאוחר מיום 19.8.23 בשעה 23:30.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 7.9.23 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במחלקת המכרזים של העירייה, ברחוב תלתן 1, קומה 2.


לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של המכרז

"פרוטוקול ישיבת הבהרות"

מכרז לקבלת זיכיון להפעלת בית קפה / מסעדה/ קונדיטוריה/גלידריה חלבי/ת מכרז פומבי מס' 03/2023

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון להפעלת בית קפה / מסעדה / קונדיטוריה / גלידריה חלב/ית במבנה בית ההנדסה בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתאום מראש, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' דם המכבים 35 מבנה ההנדסה במע"ר, בעיר מודיעין מכבים רעות, החל מיום רביעי בתאריך 06.12.2023 תמורת 1,000 ₪ לא כולל מע"מ אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א'-ה' מהשעה 08:30 ועד השעה 16:00. טל' – 08-9955655, פקס – 08-9955544.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

ישיבת הבהרות תיערך ביום רביעי בתאריך 13.12.2023 בשעה 10:00 במשרדי מנהלת אופק בכתובת שלעיל. ההשתתפות בישיבת ההבהרות אינה חובה.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום חמישי תאריך 14.12.2023 מהשעה 08:30 ועד השעה 15:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום רביעי בתאריך 27.12.2023 בשעה 10:30.

מציעים רשאים לשלוח לחברה פניות בשאלות, בקשות להבהרות ו/או הסברים הדרושים ו/או הנחוצים להם לשם הגשת הצעתם עד ליום שני בתאריך 25/12/23 בשעה 12:00 למייל שכתובתו keren@minhelet.com

לנוסח המלא והמפורט של המכרז לחצו כאן

מכרז פומבי 02/2023 הודעה בדבר ביטול

הודעה בדבר ביטול מכרז פומבי 02/2023 לקבלת זיכיון להפעלת שלטי חוצות, "בילבורד" בעיר מודיעין מכבים רעות.
הריני להודיע כי מכרז זה מבוטל עד להודעה חדשה. ככל ויפורסם מכרז חדש, תצא הודעה מסודרת.

גלי בר ניר - מנכ"לית, מנהלת אופק

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםבת אל עיניתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לבת אל עיני


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד