חברי המועצה

31/05/2023 י"א סיון תשפ"ג

חיים במודיעין מכבים רעות בראשות חיים ביבס

ראש העירחיים ביבס

מחזיק תיק: כספים, בטחון ומל"ח

חבר בוועדות: יו"ר ועדת הנהלה, יו"ר פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית, יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה, יו"ר ועדת כספים. יו"ר ועדת חינוך, יו"ר ועדה לשימור אתרים, יו"ר ועדת מל"ח, ויו"ר החברה הכלכלית.

מ"מ וסגן ראש העיר (לא בשכר)שלמה פסי

מחזיק תיקים: ועד הרובע מכבים רעות, בינוי תכנון והנדסה, ביטחון, תחבורה ובטיחות בדרכים.

חבר בוועדות: מ"מ יו"ר ועדת הנהלה, פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית, יו"ר פורום הוועדה לבטיחות בדרכים, סגן ומ"מ יו"ר פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית, יו"ר ועדת בטחון, חבר ועדת מל"ח, ועדת משנה לתכנון ובניה, יו"ר ועדת הנצחה לנפגעי פעולות האיבה, יו"ר ועדה למיגור אלימות, ועדת אזרחים ותיקים, חבר דירקטוריון עמותת סחלבים וחבר דירקטוריון עירוני מודיעין.

חברת מועצההילה בן אליעזר

מחזיקת תיק: איכות הסביבה.

חברה בוועדות: יו"ר ועדת ופורום איכות הסביבה, יו"ר ועדה לקידום ההשכלה הגבוהה והקמת מוסד אקדמי, ועדת כספים, הוועדה לשוויון חברתי, ועדת ספורט, ועדת קליטה. הוועדה לפיתוח אזור התעסוקה והמלאכה. ועדת תיירות ,שימור אתרים ומורשת, ועדת התנדבות, חברת דירקטוריון מופעים.

חבר מועצהשמעון גואטה

מחזיק תיק: תיירות ושימור אתרים ומורשת, מאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול ועיר ללא אלימות.

חבר בוועדות: ועדת הנהלה, יו"ר ועדת תיירות ומורשת, ועדת התנדבות, ועדת כספים, ועדת איכות הסביבה, יו"ר פורום הוועדה למיגור אלימות, מ"מ יו"ר הוועדה לשימור אתרים, חבר הפורום לקידום והקמת מרכז רפואי ויו"ר עמותת מופעים.

שחר עושים חינוך בראשות מויש לוי

סגן ראש עירמויש לוי

מחזיק תיקים: חינוך, אזרחים ותיקים והתנדבות.

חבר בוועדות: ועדת הנהלה, פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית, ועדת משנה לתכנון ובניה, ועדה לתכנון אסטרטגי, יו"ר פורום חינוך, ועדת בטיחות בדרכים ותחבורה, ועדת הנצחה, ועדת טכנולוגיות וערים חכמות, יו"ר ועדת אזרחים ותיקים, יו"ר ועדת התנדבות חבר דירקטוריון סחלבים וחבר דירקטוריון עירוני מודיעין.

חבר מועצהעמיחי זליג

מחזיק תיק: קהילות.

ועדות: ועדת כספים, ועדת מכרזים. ועדת תרבות, ועדת תרבות יהודית, ועדת שירותי דת, ועדת חינוך ממלכתי דתי פורמלי ובלתי פורמלי וחבר דירקטוריון מינהלת אופק.

אור גרינפלד

חבר מועצהאור גרינפלד

מחזיק תיקים: קידום עסקים קטנים וטיפוח יזמות ותיק שוויון חברתי ומגדרי ויו"ר הוועדה שוויון חברתי ומגדרי, ויו"ר וועדת עסקים קטנים וטיפוח יזמות, חבר דירקטוריון מופעים.

חבר בוועדות: הנהלה, חינוך, בטיחות בדרכים, קידום מעמד הילד, איכות הסביבה, מאבק בנגע הסמים, הנחות הארנונה, מלגות והקהילה הגאה.

אילן למודיעין בראשות אילן יאיר בן סעדון

חבר מועצהאילן יאיר בן סעדון

חבר בוועדות: . ועדה לתכנון אסטרטגי, יו"ר הוועדה למאבק בנגע הסמים, חבר ועדת נוער, מלגות, אזרחים ותיקים ובריאות וועדת שירותים חברתיים, ועדת משנה לתכנון ובניה.

מחזיק משרה

סגן ראש העיראלי סבח

מחזיק תיק: שיכון ותשתיות

חבר בוועדות: חבר ועדת הנהלה, חבר פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית, ועדת ספורט, ועדת התנדבות, יו"ר דירקטוריון עירוני מודיעין, וועדה למען הקהילה הגאה וחבר דירקטוריון סחלבים.

חבר מועצהגבי אדרי

מחזיק תיק: מכרזים.

חבר בוועדות: יו"ר ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדת אזרחים ותיקים, ועדת בריאות וחבר דירקטוריון סחלבים ועירוני מודיעין.

הדור הבא בראשות אלעד שמעונוביץ

חבר מועצהאלעד שמעונוביץ

משנה לראש העיר ללא שכר

מחזיק תיק: תרבות וספורט

חבר בוועדות: יו"ר עמותת סחלבים, יו"ר ועדת תרבות, יו"ר ועדת ספורט, יו"ר ועדת שמות, חבר ועדת משנה לתכנון ובניה, ועדת תכנון אסטרטגי, ועדת מלגות.


חבר מועצהרן שגב

מחזיק תיק: נוער וצעירים

חבר בוועדות: יו"ר ועדת נוער וצעירים, חבר דירקטוריון מופעים, כספים, ביקורת, חינוך, שוויון חברתי, מלגות, שירותים חברתיים והתנדבות

הבית היהודי בראשות עמיעד טאוב

חבר מועצהעמיעד טאוב

משנה לראש העיר ללא שכר

מחזיק תיקים: שירותיים חברתיים ושירותי דת.

חבר בוועדות: יו"ר ועדת שירותים חברתיים, יו"ר ועדת דת, יו"ר ועדת חינוך ממלכתי דתי פורמלי ובלתי פורמלי, ועדת הנהלה, ועדה לתכנון אסטרטגי, ועדת קידום עסקים וטיפוח יזמות וחבר דירקטוריון החכ"ל.

חברת מועצהנגה כץ רפפורט

מחזיקת תיקים: קליטה ותרבות יהודית.

חברה בוועדות: יו"ר ועדת קליטה, יו"ר ועדת מלגות, יו"ר ועדת תרבות יהודית, ועדת כספים, ועדת מכרזים, ועדת שוויון חברתי, ועדת תרבות, ועדת נוער, ועדת אזרחים ותיקים, ועדת בריאות, ועדת התנדבות וחברת דירקטוריון אופק.

צילום: אלון קירה

גשר – מחוברים לתושבים ברשות יוסי אביבי

חבר מועצהיוסי אביבי

מחזיק תיק: בריאות, תכנון אסטרטגי, טכנולוגיות וניהול ערים חכמות.

חבר בועדות: יו"ר ועדת טכנולוגיות וערים חכמות, יו"ר ועדת תכנון אסטרטגי, יו"ר פורום לקידום והקמת מרכז רפואי, חבר ועדת הנהלה, ועדת הנחות בארנונה, ועדת משנה לתכנון ובניה, ועדת כספים, ועדת שמות, ועדת קידום עסקים וטיפוח יזמות, ועדת תרבות יהודית, ועדת שירותי דת, ועדת חינוך ממלכתי דתי פורמלי ובלתי פורמלי והועדה לפיתוח אזור התעסוקה והמלאכה.

יש עתיד במודיעין בראשות שחר מי און

חבר מועצהשחר מי - און

מחזיק תיקים: קידום מעמד הילד, קידום קהילת הלהט"ב, מחזיק תיק הגיל הרך (לידה עד 3), פיתוח אזורי התעסוקה והמלאכה וקידום רווחת בעלי חיים.

חבר בוועדות: יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד, יו"ר ועדת קידום עסקים וטיפוח יזמות, יו"ר ועדה לקידום רווחת בעלי החיים, יו"ר הוועדה לפיתוח אזור התעסוקה והמלאכה, יו"ר הוועדה למען הקהילה הגאה, ועדת הנהלה, ועדת כספים, ועדת מכרזים, ועדת שוויון חברתי, ועדת טכנולוגיות וערים חכמות, חבר דירקטוריון אופק וחבר דירקטוריון החכ"ל.


מודיעין חופשית בראשות אבי אלבז

חבר מועצהאבי אלבז

חבר בוועדות: יו"ר ביקורת וחבר ועדת כספים.

חבר מועצהגילעד ביהרי

חבר בוועדות: יו"ר ועדת הנחות בארנונה, ועדת קידום מעמד הילד, ועדת מכרזים, ועדת בטיחות בדרכים, ועדה למאבק בנגע הסמים וועדת שוויון חברתי, תרבות, ספורט, שירותים חברתיים, היגוי במחשוב, צעירים, שיפור מערך התחבורה הציבורית, מיגור אלימות ודירקטוריון מופעים.

חבר מועצהאיתי אלמוג בר

חבר בוועדות: ועדת משנה לתכנון ובנייה, ועדת איכות הסביבה, ועדת חינוך, וועדת שמות, וועדה למען הקהילה הגאה וועדת תיירות שימור אתרים ומורשת, ביטחון, נוער, קידום עסקים וטיפוח יזמות, תכנון אסטרוגי, פורום לקידום והקמת מרכז רפואי, קליטה, התנדבות ופיתוח אזור התעסוקה והמלאכה.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד