חברי המועצה

26/05/2024 י"ח אייר תשפ"ד

חיים במודיעין מכבים רעות בראשות חיים ביבס

ראש העירחיים ביבס

מחזיק תיקים: כספים, ביטחון ומשק לשעת חירום.

ועדות: יו"ר ועדת הנהלה, יו"ר ועדת כספים, יו"ר דירקטוריון החכ"ל, יו"ר ועדת ביטחון, יו"ר ועדת מל"ח, ויו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה.

סגן ומ"מ ראש העיר ללא שכרשלמה פסי

מחזיק תיקים: בינוי תכנון והנדסה.

ועדות: יו"ר ועדת הנצחה, חבר ועדת הנהלה, חבר ועדת איכות הסביבה, חבר בפורום בנושא דיור בר השגה, מ"מ יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה, יו"ר עירוני מודיעין וחבר דירקטוריון סחלבים.

משנה לראש העיר ללא שכרמיכל לוי כהנא

מחזיקה תיקים: שימור אתרים, מורשת וערים לומדות.

ועדות: יו"ר פורום בנושא דיור בר השגה. חברת ועדת כספים, יו"ר הוועדה לשימור אתרים, מורשת וערים לומדות, וחברת דירקטוריון החכ"ל.

חבר מועצהשמעון גואטה

מחזיק תיקים: מתנדבים ופיתוח אזורי התעסוקה ומלאכה, פארק טכנולוגי, מרכז עינב ומרכז העסקים הראשי.

ועדות: יו"ר ועדת התנדבות, יו"ר הוועדה לפיתוח אזור התעסוקה, המלאכה והמע"ר, חבר ועדת כספים, חבר ועדת הנצחה, חבר בפורום בנושא דיור בר השגה, חבר הוועדה למאבק בנגע הסמים ויו"ר מינהלת אופק.

המחנה הליברלי בראשות אור גרינפלד

סגן ראש העיר בשכראור גרינפלד

מחזיק תיקים: תחבורה, בטיחות בדרכים ושיפור תח"צ.

ועדות: חבר ועדת משנה לתכנון ובנייה, חבר ועדת הנהלה, יו"ר ועדת איכות הסביבה, חבר בפורום בנושא דיור בר השגה, חבר דירקטוריון סחלבים וחבר דירקטוריון עירוני מודיעין.

חברת מועצהכרמית תא-שמע

מחזיקה תיקים: שוויון חברתי ומגדרי קידום עסקים קטנים וטיפוח יזמות (משותף עם גיל שורקה).

ועדות: יו"ר ועדת שוויון חברתי ומגדרי, חברת ועדת כספים וחברת דירקטוריון מי מודיעין.

חבר מועצהגיל שורקה

מחזיק תיקים: קידום עסקים קטנים וטיפוח יזמות (משותף עם כרמית תא-שמע).

ועדות: יו"ר הוועדה לקידום עסקים קטנים ופיתוח יזמות, חבר ועדת מכרזים וחבר דירקטוריון מינהלת אופק

  חברת מועצהמירי שרון דה-פריס

  מחזיקה תיקים: איכות הסביבה וקידום רווחת בעלי חיים.

  ועדות: חברת דירקטוריון מופעים ויו"ר הוועדה לקידום רווחת בעלי החיים.

  מחוברים למודיעין בראשות עמיעד טאוב

  סגן ראש העיר בשכר עד ליום 15.7.2026עמיעד טאוב

  מחזיק תיקים: שירותים חברתיים וקידום מעמד הילד.

  ועדות: יו"ר ועדת שירותים חברתיים, יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד, יו"ר ועדת חינוך ממלכתי דתי פורמלי ובלתי פורמלי, חבר ועדת הנהלה, חבר ועדת המשנה לתכנון ובנייה, חבר ועדת הנהלה וחבר דירקטוריון מופעים.

  חבר מועצהעמיחי זליג

  מחזיק תיקים: קהילות ותרבות יהודית.

  ועדות: יו"ר ועדת תרבות יהודית, יו"ר ועדת מכרזים, חבר ועדת כספים, חבר ועדת ביקורת, חבר ועדת הנחות בארנונה וחבר דירקטוריון מינהלת אופק.

  אילן למודיעין בראשות אילן יאיר בן סעדון

  משנה לראש העיר ללא שכראילן יאיר בן סעדון

  מחזיק תיקים: ביטחון קהילתי, עיר ללא אלימות, מאבק בסמים ובאלכוהול ואזרחים ותיקים.

  ועדות: יו"ר ועדת אזרחים ותיקים, יו"ר הוועדה למאבק בנגע הסמים, מ"מ יו"ר הוועדה למיגור האלימות, יו"ר ועדת ביטחון קהילתי, חבר ועדת הנהלה, חבר ועדת בטיחות בדרכים ושיפור התח"צ, חבר ועדת קידום מעמד הילד, חבר פורום בנושא דיור בר השגה, חבר ועדת המשנה לתכנון ובנייה וחבר דירקטוריון מינהלת אופק.

  חברת מועצהשרי אלבוכר

  מחזיקת תיק: מחזיקת תיק קליטה.

  ועדות: יו"ר ועדת מלגות, יו"ר ועדת קליטה, חברת ועדת כספים, חברת ועדת מכרזים, חברת ועדת הנחות בארנונה, חברת ועדת חינוך, חברת דירקטוריון החכ"ל וחברת דירקטוריון מופעים.

  הדור הבא בראשות אלעד שמעונוביץ

  סגן ראש העיר בשכר עד ליום 15.7.2026אלעד שמעונוביץ

  מחזיק תיקים: מחזיק תיק תרבות ומחזיק תיק הספורט.

  ועדות: יו"ר ועדת תרבות, יו"ר ועדת ספורט, יו"ר ועדת שמות, חבר ועדת הנהלה, חבר פורום בנושא דיור בר השגה, חבר ועדת משנה לתכנון ובניה ויו"ר דירקטוריון סחלבים.

  חבר מועצהרן שגב

  מחזיק תיקים: מחזיק תיק נוער ומחזיק תיק צעירים.

  ועדות: יו"ר ועדת צעירים, יו"ר ועדת נוער, חבר ועדת כספים, יו"ר ועדת ביקורת , חבר ועדת איכות הסביבה וחבר דירקטוריון מינהלת אופק.

  גשר – מחוברים לתושבים ברשות יוסי אביבי

  משנה לראש העיר ללא שכריוסי אביבי

  מחזיק תיק: מחזיק תיק הבריאות ומחזיק תיק תכנון אסטרטגי וניהול ערים חכמות

  ועדות: יו"ר ועדת בריאות, יו"ר ועדת תכנון אסטרטגי וניהול ערים חכמות, חבר ועדת הנהלה, חבר ועדת המשנה לתכנון ובנייה, חבר ועדת בטיחות בדרכים ושיפור התח"צ, חבר דירקטוריון סחלבים וחבר דירקטוריון עירוני מודיעין.

  חבר מועצהמשה סדיה

  מחזיק תיק: מחזיק תיק תרבות תורנית ומחזיק תיק שירותי דת.

  ועדות: יו"ר ועדת שירותי דת, חבר ועדת כספים וחבר דירקטוריון מי מודיעין.

  מודיעין חופשית בראשות איתי אלמוג-בר

  משנה לראש העיר ללא שכראיתי אלמוג-בר

  מחזיק תיק: מחזיק תיק שיכון ותשתיות

  ועדות: יו"ר ועדת שיכון ותשתיות, חבר ועדת הנהלה, חבר ועדת חינוך, חבר פורום בנושא דיור בר השגה, חבר ועדת משנה לתכנון ובנייה, חבר ועדת איכות הסביבה וחבר דירקטוריון מופעים.

  חברת מועצהטלי נאומן

  מחזיקת תיק: מחזיקת תיק קידום מעמד הקהילה הגאה.

  ועדות: יו"ר הוועדה לקידום מעמד הקהילה הגאה, חברת ועדת ביקורת , חברת ועדת כספים וחברת הוועדה לקידום מעמד הילד.

  חבר מועצהגילעד ביהרי

  מחזיק תיק: מחזיק תיק תיירות.

  ועדות: יו"ר ועדת תיירות, יו"ר ועדת הנחות בארנונה, חבר ועדת בטיחות בדרכים ושיפור תח"צ, חבר ועדת מלגות, חבר ועדת מכרזים וחבר דירקטוריון עירוני מודיעין.

  שחר עושים חינוך בראשות עידן חמי

  חבר מועצהעידן חמי

  מחזיק תיק: מחזיק תיק החינוך והגיל הרך.

  ועדות: מ"מ יו"ר ועדת חינוך, יו"ר פורום חינוך והגיל הרך, חבר ועדת הנהלה, חבר ועדת כספים, יו"ר הוועדה לקידום ההשכלה הגבוהה והקמת מוסד אקדמי, חבר ועדת קידום מעמד הילד, חבר הוועדה למאבק בנגע הסמים, חבר ועדת מלגות וחבר דירקטוריון סחלבים.

  קהילת מכבים רעות בראשות כפיר כהן

  חבר מועצהכפיר כהן

  מחזיק תיק: מחזיק תיק רובע מכבים רעות

  ועדות: חבר ועדת הנהלה, חבר ועדת כספים, חבר ועדת חינוך,חבר ועדת מכרזים ויו"ר דירקטוריון מופעים.   פניה למוקד העירוני מוקד 106
   פניה למוקד העירוני
   חזור לראש העמוד