בתי כנסת

29/11/2020 י"ג כסלו תשפ"א

שכונת הנחלים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאדיר נחום (נוסח ספרדי ירושלמי)שם רחובבי"ס נתיב זבולון - גינות עמק החולהשם גבאימיכאל כהןמספר טלפון054-6663627
בית כנסתהיכל שמואל - שבת אחים (עדות מזרח)שם רחובנחל תנינים - פינת נחל דליה שם גבאייוני מלכהמספר טלפון050-5475285
בית כנסתידיד נפש (נוסח קונסרבטיבי)שם רחובאלמוגן 3שם גבאיעמית דרמספר טלפון050-6469987
בית כנסתמגדל דוד (עדות מזרח)שם רחובמגדל דוד 6שם גבאיאמון עזרימספר טלפון052-8749074
בית כנסתמשכן שלום (נוסח תימני) שם רחובנחל ירמוך 2שם גבאייזהר איפגןמספר טלפון052-6070852
בית כנסתקהילת אחווה (מעורב)שם רחובנחל צין 11, גן לוטםשם גבאיאלכס מלר מספר טלפון 054-3460553
בית כנסתרמב"ם (חכמי צפון אפריקה)שם רחובגינות דותן 31שם גבאיאייל סודרימספר טלפון054-2301919
בית כנסתתיתורה (נוסח אשכנזי ספרד)שם רחובנחל תנינים 12שם גבאיהראל בדיחימספר טלפון052-7426226

שכונת השבטים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאדיר במרום (נוסח אשכנזי)שם רחובדן 20 פינת שמעון שם גבאידרור זרםמספר טלפון052-3840033
בית כנסתבוכמן (ספרדי ירושלמי עדות מזרח)שם רחובישיבה תיכונית - ראובן 4שם גבאיגבי יסייבמספר טלפון052-9454537
בית כנסתלב אחים (נוסח אשכנזי)שם רחוביששכר 4שם גבאיאסף הילדסיימרמספר טלפון050-7744962
בית כנסתקהילת שבטי ישראל (נוסח אשכנזי)שם רחובדן 10שם גבאירפי סערמספר טלפון054-5448566
בית כנסתרננה - מניין משתף משפחה (נוסח משולב אשכנזי וספרדי)שם רחובישיבה תיכונית - ראובן 4שם גבאיציפי רוסמספר טלפון054-7885061

שכונת הנביאים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתובחרת בחיים (נוסח ספרדי)שם רחובגן יונה - מיכה הנביא 3שם גבאיבועז אברהמימספר טלפון050-7756565
בית כנסתמניין יחד (נוסח משולב אשכנזי וספרדי ירושלמי)שם רחובבי"ס תיכון יחד - עמק בית שאן 48שם גבאייוסי נמנימספר טלפון054-9709129
בית כנסתקול יעקב (עדות מזרח)שם רחובנביאים 22 שם גבאייצחק שושןמספר טלפון054-2360006

שכונת מגינים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתדימרי ספרדי (עדות המזרח)שם רחוביגאל ידין 37שם גבאיאברהם מורמספר טלפון050-4755100
בית כנסתלב מודיעין (נוסח אשכנזי)שם רחובבית ספר אמית בנים עמק זבולון 4שם גבאיאהרון וולגלרנטרמספר טלפון058-4424505
בית כנסתמאיר מודיעין (ספרד אשכנזי)שם רחובעמק זבולון 18שם גבאיאיתמר זר כבודמספר טלפון050-7057342
בית כנסתמגינים - מגדל דימרי (כל השנה נוסח ספרד, בימים הנוראיים נוסח אשכנז)שם רחוביגאל ידין 35שם גבאיגרשון דלייןמספר טלפון052-2381414
בית כנסתמשכן הכהנים (עדות מזרח)שם רחובמרדכי גור 21 (מול עירוני ג') שם גבאישלמה רחמנימספר טלפון052-3296934
בית כנסתעץ חיים גן עיטם (מניין הודי נוסח ספרדי)שם רחובגן עיטם - חיים בר לב 41 שם גבאיאייבן סמואלמספר טלפון052-6040321
בית כנסתקהילת דרכי ציון (נוסח אשכנזי)שם רחובמשה דיין 33שם גבאיאילן גריבוףמספר טלפון058-6662376
בית כנסתשם רחובשם גבאייוסי שבסוןמספר טלפון054-9904599
בית כנסתקהילת השמשוני (נוסח אשכנזי)שם רחובדוד אלעזר 28שם גבאימוטי סירימספר טלפון050-6202623
בית כנסתקהילת יזמ"ה, המרכז ליהדות מתקדמת - "בית הכנסת הגדול"שם רחובחשוון 32, בביה"ס יזמ"השם גבאייורם תקועמספר טלפון052-7023496
בית כנסתקהילת יזמ"ה, המרכז ליהדות מתקדמת - "מעיין ברוך" שם רחובחטיבת גבעתי 31שם גבאייורם תקועמספר טלפון052-7023496
בית כנסתקהילת יזמ"ה, תפילות יום כיפורשם רחובחשוון 32, בביה"ס יזמ"השם גבאי יורם תקועמספר טלפון052-7023496
בית כנסתקהילת לכו נרננה (מניין שיוויוני אורתודוקסי)שם רחובבי"ס קשתשם גבאיבצלאל סוסנוביץמספר טלפון054-2199966
בית כנסתקהילת לכו נרננה (נוסח אשכנז )שם רחובבית הספר קשתשם גבאיצלי סוסוביץמספר טלפון054-2199966
בית כנסתקול ששון (נוסח תימן)שם רחוביגאל ידין 16שם גבאיעודד יחיאלמספר טלפון050-5668065

שכונת אבני חן

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאוהל רחל (עדות מזרח)שם רחובבדולח 10 שם גבאייוסי אביבימספר טלפון054-6699059
בית כנסת-שם רחוב-שם גבאיגילי בן ישי מספר טלפון050-6774555
בית כנסתאיילת השחר (נוסח אשכנז)שם רחובשש משזר 6 (כניסה מרח' עמק זבולון 7)שם גבאיאריאל וילנרמספר טלפון052-6176208
בית כנסתאמלל שיר (נוסח תימן בלדי)שם רחובגן נשר - תכלת 9 שם גבאיאורן דודמספר טלפון053-6063311
בית כנסתחושן מודיעין (נוסח אשכנזי)שם רחובבדולח 12שם גבאימשה הרטמןמספר טלפון054-3088612
בית כנסתחושן מודיעין (נוסח עדות מזרח ירושלמי) ראש השנה וכיפורשם רחובויצו - אחלמה 1שם גבאימשה הרטמןמספר טלפון054-3088612
בית כנסתמשכן אליעזר (ירושלמי מרוקאי)שם רחובתכלת 11שם גבאירמי תורתימספר טלפון052-3398987
בית כנסתמשכן אליעזר (עדות מזרח)שם רחובתכלת 11שם גבאירמי תורתימספר טלפון052-3398987
בית כנסתקהילת מיתר (צפון אפריקה מרוקאי)שם רחובענבר 17שם גבאידוד אוסליןמספר טלפון054-6724565
בית כנסתקהילת תפארת חן - מנין יוה"כ- בית המדרש של תיכון אמי"תשם רחובאבני החושן 55שם גבאייהודה גרנותמספר טלפון052-3668000
בית כנסתקהילת תפארת חן (אשכנזי ספרד) שם רחובגן מיתר - אבני חושן 35שם גבאיניר הדאיהמספר טלפון052-3332733
בית כנסתצעירי קייזר (נוסח אשכנזי) שם רחובגן גליל - אודם 15שם גבאיאמיר שגיאמספר טלפון050-5893590

שכונת מוריה

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאחדות מודיעין (נוסח אשכנזי-ספרד)שם רחובאסתר המלכה 27שם גבאידורון לוימספר טלפון054-4663319
בית כנסתאריאל (נוסח ספרד)שם רחובבספרייה של ביה"ס שבטי ישראלשם גבאיאמציה ברנרמספר טלפון054-5914299
בית כנסתיוסף לי (ספרדי ירושלמי)שם רחובבי"ס שבטי ישראל (כניסה מאחור), אסתר המלכה 26 שם גבאישי טומריאןמספר טלפון054-5634512
בית כנסתמוריה (נוסח אשכנזי - ספרד)שם רחובאסתר המלכה 27/3שם גבאישאול בטיש מספר טלפון050-6221580
בית כנסתמשכן אלעזר (נוסח צפון אפריקה/מרוקאי)שם רחובאולם הספורט בית הספר אריאל - מנחם בגין 55שם גבאימשה סימנהמספר טלפון054-4557455
בית כנסתעורי צפון (נוסח תימני)שם רחובבי"ס שבטי ישראל אסתר המלכה 26 שם גבאייניב חצרונימספר טלפון050-2071768
בית כנסתקהילת אל - עד (נוסח אשכנזי)שם רחובשרה אמנו 55שם גבאימתי אלפרמספר טלפון052-6095213
בית כנסתקול יהודה (נוסח מרוקאי)שם רחוביעל הגיבורה 64שם גבאישטרית מאירמספר טלפון054-8084011
בית כנסתשערי יונה מנחם (נוסח אשכנז)שם רחובאפרים 13שם גבאיאלי ספרונגמספר טלפון054-6665209
בית כנסתקהילת לכו רננהשם רחובאולם הספורט בית ספר אלונים - שרה אימנו 59שם גבאידוד הריסמספר טלפון054-8079498

שכונת הפרחים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאהבת ישראל (נוסח מעורב)שם רחובדם המכבים (אתר הקרוואנים)שם גבאינחמיה יעקבמספר טלפון050-7350656
בית כנסתאור מודיעין (עדות מזרח)שם רחובאולם הספורט בי"ס היובל גינות איילון 34שם גבאימשה סדיהמספר טלפון 050-4531322
בית כנסתבית חב"ד אוהלי מנחם (נוסח אשכנזי האר"י)שם רחובגינת איילון 19שם גבאיד"ר דוד ויצמןמספר טלפון052-6816969
בית כנסתבניין העירייה (עדות מזרח)שם רחובתלתן 1 - תפילות ר"ה ויוכ"פ בלבדשם גבאימספר טלפון
בית כנסתגן ברקן (עדות מזרח)שם רחובחרצית 26-28שם גבאיאהרון מועלםמספר טלפון050-6776694
בית כנסתקיפודן (נוסח אשכנזי)שם רחובקיפודן 21שם גבאיהלל הרמוןמספר טלפון054-7797035
בית כנסתקיפודן (עדות מזרח)שם רחובקיפודן 21שם גבאימספר טלפון

שכונת הכרמים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאהבת חינם (נוסח ירושלמי)שם רחובהלוח העברי 42שם גבאיחיים פוסלניץמספר טלפון054-7777384
בית כנסתאורות הכרמים (נוסח אשכנזי)שם רחובטבת 7 שם גבאישימשי לוימספר טלפון052-2736168
בית כנסתבן פורת יוסף (עדות מזרח)שם רחובחשון 10 שם גבאיניסים פרץמספר טלפון052-3412877
בית כנסתהבן איש חי (נוסח ספרדי)שם רחובסיון 9שם גבאישלום דבשמספר טלפון054-2121394, 050-4025580
בית כנסת-שם רחוב-שם גבאיגלעד בן ברוךמספר טלפון054-5906602
בית כנסתצעירי הכרמיםשם רחובגן אגס - כסלו 40שם גבאימדמוני נירמספר טלפון050-7534756
בית כנסתקהילת הלוח העברי (עדות אשכנז)שם רחובהלוח העברי 42שם גבאיאופיר ויצמןמספר טלפון054-6109216
בית כנסתקול אברהם (מניין ליום כיפור בלבד, נוסח ספרדי)שם רחובאולם הספורט בי"ס האלה, גינת האלה 40שם גבאיסוזי ישראלמספר טלפון052-2759242

שכונת משואה

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאודיה זכור לאברהם (נוסח אשכנזי)שם רחובנהר הירדן פינת נחל זוהרשם גבאייעקב יהודהמספר טלפון054-3974796
בית כנסתאודיה זכור לאברהם (נוסח ספרדי)שם רחובנהר הירדן פינת נחל זוהרשם גבאיבני אברהםמספר טלפון050-3800088
בית כנסתדביר מודיעין (עדות מזרח)שם רחובנחל פארן פינת נחל ציןשם גבאייעקב עזראמספר טלפון052-3372204
בית כנסתדרכי נעם (מניין שוויוני)שם רחובביה"ס נתיב זבולון, גינת החולה 52 שם גבאיאירית גלנץמספר טלפון054-4515773
בית כנסתהיכל מיכאל נחום (נוסח תימני) -בכיפור בלבד תפילות יום כיפור לכולםשם רחובנחל זוהר 24שם גבאידוד כהןמספר טלפון050-6272109
בית כנסתיום כיפור לכולם (יום כיפור בלבד)שם רחובאולם בית הכנסת - נחל זוהר 24שם גבאיאלון חזנימספר טלפון050-3567930
בית כנסתיקיר אפרים (נוסח אשכנזי)שם רחובנחל צין 69 שם גבאייצחק פילרמספר טלפון054-5632775
בית כנסתמנורת אבנר (נוסח אשכנזי)שם רחובאולפנה- נחל צלמון 21שם גבאיקינן קרביץמספר טלפון050-8730037
בית כנסתמרום יגאל (עדות מזרח מרוקאים)שם רחובאולפנה- נחל צלמון 21שם גבאייואב סימן טובמספר טלפון050-5436647
בית כנסתמרכז מודיעין (נוסח אשכנזי)שם רחובנחל פארן פינת נחל ציןשם גבאיישראל אקרמספר טלפון052-7004951
בית כנסתאור התורה מודיעיןשם רחובבי"ס משואת נרי'ה (המבנה החדש), רחוב לוי שם גבאיבני סויסהמספר טלפון052-5284204
בית כנסתמשכן שלום (נוסח תימן)שם רחובנחל הירמוך 2 שם גבאיציון גיימנימספר טלפון052-2391605
בית כנסתצעירי הגבעה (אשכנז ספרד)שם רחובאולפנה- נחל צלמון 21שם גבאיצחי גריןמספר טלפון 054-3044095
בית כנסתצעירי מודיעין (נוסח אשכנז)שם רחובנחל פארן 12שם גבאיחיים דרמספר טלפון052-2741771
בית כנסתקהילת מערבה (נוסח ספרד)שם רחובגן שושן - נחל שורק 56שם גבאיאשר ארליךמספר טלפון058-6299381
בית כנסתקהילת מרכז מודיעין שם רחובנחל פארן 12 שם גבאירועי בלומברגמספר טלפון054-8004998
בית כנסתשערי ירושלים (ספרדי ירושלמי)שם רחובמשואת נריה - נחל צלמון 21שם גבאיעודד ועקניןמספר טלפון050-6430220
בית כנסת-שם רחוב-שם גבאיאלי סטץ מספר טלפון052-4824129

שכונת הציפורים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתבית כנסת בציפורים (ספרדי)שם רחובמבנה גן ברח' שלדג 3שם גבאיישר בן שושן מספר טלפון050-9707028
בית כנסתבית כנסת בציפורים (אשכנזי)שם רחובמבנה גן ברח' שלדג 3שם גבאיאריאל בן דודמספר טלפון050-8363030

רעות

בית כנסת שם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסת אחווה ורעות (ספרדי) שם רחובהאורנים 10שם גבאיאורי מנשאוףמספר טלפון050-629-1337
בית כנסת ארץ הצבי (נוסח אשכנז)שם רחובהאורנים 10שם גבאיחגי גולןמספר טלפון052-9210436
בית כנסת בית חב"ד (נוסח אשכנז)שם רחובמגדל הלבונה - מקלט 1שם גבאיהרב נוימןמספר טלפון054-9770548
בית כנסת מנין יחד עומרים (נוסח אחיד)שם רחובשד' העומרים 33שם גבאירמי תמםמספר טלפון050-4003544
בית כנסת משכן שלום (נוסח תימני)שם רחובקשת 64שם גבאיחזאי יוסףמספר טלפון050-6238000
בית כנסת תפילות יום כיפור (נוסח ספרדי)שם רחובאולם הספורט פארק המים רעותשם גבאידוד בצלאלמספר טלפון054-4772979

מכבים

בית כנסתשם רחובשם גבאימספר טלפון
בית כנסתאשכנזי תפילת יום כיפור (נוסח אשכנז)שם רחובמועדון הנוער מכביםשם גבאיאמיתי ריטרמספר טלפון052-6126044
בית כנסתהקהילתי מכבים (נוסח משולב)שם רחובדרך נוף קדומים סמוך למרכז המסחרישם גבאיאשר טרבלסימספר טלפון053-4236156
בית כנסתשלהבת המכבים (מסורתי קונסרבטיבי)שם רחובבמקלט מול הר יודפתשם גבאיקרן גולדברגמספר טלפון08-9264164


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד