תוצאות זוכים במכרזים

07/02/2023 ט"ז שבט תשפ"ג

שנים 2018 - 2021

מספר מכרזמהות המכרזשם הזוכה
מספר מכרז25/17מהות המכרזלקבלת זיכיון להפעלת דוכני מזון ו/ או דוכני אמנים באירועי תרבות שם הזוכהשיווק ארין פאן אירועים
מספר מכרז26/17 מהות המכרזלאספקת והתקנת מעלית במרכז יום לקשיש ובבתי הספר עירוני ה' ואמי"ת בנותשם הזוכהכפיר מעליות תעשיות (1996) בע"מ
מספר מכרז28/17מהות המכרזאחזקת תשתיותשם הזוכהא.ר.א.ג. בינוי ופיתוח בע"מ
מספר מכרז01/18מהות המכרזהשכרת מבנה שם הזוכהנחלת שי
מספר מכרז02/18מהות המכרזלהשכרה והתקנת מערכת תאורה הגברה והקרה לאירועי תרבות שם הזוכהסימול אורקולי
מספר מכרז03/18מהות המכרזלאיסוף פסולת פלסטיקשם הזוכהאביב תעשיות מחזור בע"מ
מספר מכרז04/18מהות המכרזלביצוע כיסוח, ניקוש וניקיון מדרכותשם הזוכהאביב סטולר עבודות גינון ואחזקה בע"מ
מספר מכרז06/18מהות המכרזאספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות פיננסיות, גביה ואוכלוסין ומערכות נלוות לעיריית מודיעיןשם הזוכההחברה לאוטומציה
מספר מכרז07/18מהות המכרזלביצוע עבודות שיפוצים ואחזקהשם הזוכהפילו ובניו (1997 בע"מ), ראשון פלסט בע"מ
מספר מכרז09/18מהות המכרזלביצוע סקר תמרוריםשם הזוכהאופק צילומי אוויר – לביצוע סקר תמרורים
מספר מכרז-מהות המכרזלביצוע סקר נגישות שם הזוכהטלדור – לביצוע סקר נגישות
מספר מכרז10/18מהות המכרזלהפעלת צהרוניםשם הזוכהאורות יצחק
מספר מכרז11/18מהות המכרזהפעלת מזנון בבית הספר עירוני א'שם הזוכהחי קלדרון
מספר מכרז12/18מהות המכרזהפעלת מזנון בבניין העירייה שם הזוכהחי קלדרון
מספר מכרז13/18מהות המכרזלגינון שוטף בעיר מודיעין מכבים רעותשם הזוכהאביב סטולר, פורום שתיל, אוזן חיים, גנים בירוק, וייס יוסי
מספר מכרז14/18מהות המכרזלגינון מוס"ח שם הזוכהגנים בירוק
מספר מכרז15/18מהות המכרזלהשכרה והפעלת גן פרפר שם הזוכהעמותת יוזמ"ה
מספר מכרז16/18מהות המכרזלהפעלת מסגרת יום ארוך לילדי מש"ה ביה"ס פסיפס שם הזוכהאקי"מ
מספר מכרז19/18מהות המכרזלמתן שירותי גבייה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמאייםשם הזוכהמלגם
מספר מכרז02/19מהות המכרזלהשכרה והפעלת מבני גני ילדיםשם הזוכהרח' תכלת 9 – נעמי טל
מספר מכרז04/19מהות המכרזדוכני מזוןשם הזוכהא.נ. בראנץ'
מספר מכרז5/19מהות המכרזאספקת מערכות ממוחשבות לשמירה על חוקי העזר העירוניים ובכללם הפיקוח העירונישם הזוכההחברה לאוטומציה
מספר מכרז6/19מהות המכרזלמתן שירותי קבורהשם הזוכהחסד ואמת לב אהרון
מספר מכרז7/19מהות המכרזלהשכרת והפעלת גן ילדיםשם הזוכהרח' ראובן 31 – שירה חלימי
מספר מכרז9/19מהות המכרזלשכירות והפעלת גן ילדיםשם הזוכהגן עיט – יולי דגן אחזקות 2017 בע"מ
מספר מכרז10/19מהות המכרזלהשכרת והתקנת במות לאירועי תרבותשם הזוכהקשת במות
מספר מכרז12/19מהות המכרזלתכנון וביצוע מקווהשם הזוכהא.ר.א.ג. בינוי ופיתוח
מספר מכרז14/19מהות המכרזאספקה והתקנת מעליות בארבעה בתי ספרשם הזוכהכפיר מעליות
מספר מכרז15/19מהות המכרזהפעלת חטיבות ביניים ובעלות על חטיבות עליונות בבתי ספר שש שנתייםשם הזוכהרשת אמי"ת ; ברנקו וייס ; בני עקיבא ; רשת אורט ישראל
מספר מכרז2/20מהות המכרזמתן שירותים משפטיים וייעוץ שוטף בתחום התכנון והבנייה עבור הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעיןשם הזוכהצבי אגמון ושות'; פריש שפרבר
מספר מכרז3/20מהות המכרזעבודות אחזקה ופיתוח תשתיותשם הזוכהיובל עבודות עפר ופיתוח בע"מ
מספר מכרז4/20מהות המכרזשכירות והפעלת מבני גני ילדיםשם הזוכהגן דרור - א.מ.ן. תהילה ; גן דולב - שירלי ברנס ; גן להב - מירי אתון ; גן ראובן כיתה קיצונית - גל כהן; גן ראובן כיתה אמצעית - אורטל ורעות שקד ; גן מור - חגית למפרט מור ; גן יהב - גלית מור
מספר מכרז7/20מהות המכרזביצוע עבודות יזומות ועבודות אחזקה שוטפת למתקני חשמל עירוניים וגופי תאורת רחובשם הזוכהמ. דרורי
מספר מכרז9/20מהות המכרזלאספקה, תכנון, הקמה, הפעלה ואחזקה של עמדות טעינה (AC) לרכב חשמלי ברחובות ובחניונים ציבורייםשם הזוכהאפקון תחבורה חשמלית בע"מ
מספר מכרז10/20מהות המכרזביצוע עבודות אחזקה ו/או התקנת מערכות אבטחה במבני ציבורשם הזוכהמוקד מודיעין אזרחי
מספר מכרז11/20מהות המכרזאספקת חומרי אחזקה וציודשם הזוכההררי מרכז הכלי בע"מ
מספר מכרז12/20מהות המכרזשיפוץ והקמת מוקד 106שם הזוכהמגלקום
מספר מכרז13/20מהות המכרזמתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בשטחה המוניציפאלי של עיריית מודיעין מכבים רעותשם הזוכהשלג לבן
מספר מכרז14/20מהות המכרזלשכירות והפעלת גןשם הזוכהרח' אביטל 49 – גן מקשיב
מספר מכרז15/20מהות המכרזלשכירות והפעלת מבני גני ילדים ומעונותשם הזוכהגן תמוז - נחמה בן פורת ; יער בן שמן (כיתה 2) - נחמה בן פורת ; יער בן שמן (כיתה 1) - גן מקשיב ; גן שרקרק - דינה וייצמן
מספר מכרז17/20מהות המכרזביצוע עבודות אחזקה שוטפת של שטחי גינון במוסדות חינוךשם הזוכהגינון ברוך
מספר מכרז18/20מהות המכרזהפעלת מרכז יום לקשישים תשושים וסיעודיים, קהילות תומכות, שירותים ותכניות נוספות עבור אזרחים ותיקים בקהילהשם הזוכהמטב
מספר מכרז19/20מהות המכרזביצוע עבודות תחזוקה של מזגניםשם הזוכהשירות הוגן חיפה תכנון וביצוע בע"מ
מספר מכרז20/20מהות המכרזשכירות והפעלת מבני גני ילדיםשם הזוכהגן אלון - אלינה וינרסקי ; וגן אלה - אלינה וינרסקי ; מרים החשמונאית - אמירים ; גן דובדבן - רותי ביק ; גן ניצן – רותי ביק ; גן יעלים - ליזט צימרמן
מספר מכרז21/20מהות המכרזביצוע עבודות שיפוץ ואחזקהשם הזוכהגריפון ייזום והשקעות ; פילו ובניו
מספר מכרז1/21מהות המכרזביצוע סככות המתנה לתחבורה ציבורית וצגי מידע חכמיםשם הזוכהאי.אם.שגב
מספר מכרז2/21מהות המכרזמתן שירותי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות וחשבות שכרשם הזוכהקסלמן וקסלמן
מספר מכרז3/21מהות המכרזהשכרת והפעלת מבנה רב תכליתישם הזוכהמועדון הגריי בע"מ
מספר מכרז5/21מהות המכרזמתן שירותי גניזהשם הזוכהארכיב 2000 בע"מ
מספר מכרז6/21מהות המכרזשכירות והפעלת מבני גני ילדיםשם הזוכהגן ברח' מנחם בגין - פזית סלע ; גן חרצית - אושרת הרשברג ; גן פינגווין - אילנה מידני
מספר מכרז7/21מהות המכרזהשכרת מבנה לטובת הפעלה כמעון יוםשם הזוכהמ.נ. שוהם בע"מ


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד