תוצאות זוכים במכרזים

24/12/2019 כ"ו כסלו תש"פ

שנים 2018 - 2019

מספר מכרזמהות המכרזשם הזוכה
מספר מכרז25/17מהות המכרזלקבלת זיכיון להפעלת דוכני מזון ו/ או דוכני אמנים באירועי תרבות שם הזוכהשיווק ארין פאן אירועים
מספר מכרז26/17 מהות המכרזלאספקת והתקנת מעלית במרכז יום לקשיש ובבתי הספר עירוני ה' ואמי"ת בנותשם הזוכהכפיר מעליות תעשיות (1996) בע"מ
מספר מכרז28/17מהות המכרזאחזקת תשתיותשם הזוכהא.ר.א.ג. בינוי ופיתוח בע"מ
מספר מכרז01/18מהות המכרזהשכרת מבנה שם הזוכהנחלת שי
מספר מכרז02/18מהות המכרזלהשכרה והתקנת מערכת תאורה הגברה והקרה לאירועי תרבות שם הזוכהסימול אורקולי
מספר מכרז03/18מהות המכרזלאיסוף פסולת פלסטיקשם הזוכהאביב תעשיות מחזור בע"מ
מספר מכרז04/18מהות המכרזלביצוע כיסוח, ניקוש וניקיון מדרכותשם הזוכהאביב סטולר עבודות גינון ואחזקה בע"מ
מספר מכרז06/18מהות המכרזאספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות פיננסיות, גביה ואוכלוסין ומערכות נלוות לעיריית מודיעיןשם הזוכההחברה לאוטומציה
מספר מכרז07/18מהות המכרזלביצוע עבודות שיפוצים ואחזקהשם הזוכהפילו ובניו (1997 בע"מ), ראשון פלסט בע"מ
מספר מכרז09/18מהות המכרזלביצוע סקר תמרוריםשם הזוכהאופק צילומי אוויר – לביצוע סקר תמרורים
מספר מכרז-מהות המכרזלביצוע סקר נגישות שם הזוכהטלדור – לביצוע סקר נגישות
מספר מכרז10/18מהות המכרזלהפעלת צהרוניםשם הזוכהאורות יצחק
מספר מכרז11/18מהות המכרזהפעלת מזנון בבית הספר עירוני א'שם הזוכהחי קלדרון
מספר מכרז12/18מהות המכרזהפעלת מזנון בבניין העירייה שם הזוכהחי קלדרון
מספר מכרז13/18מהות המכרזלגינון שוטף בעיר מודיעין מכבים רעותשם הזוכהאביב סטולר, פורום שתיל, אוזן חיים, גנים בירוק, וייס יוסי
מספר מכרז14/18מהות המכרזלגינון מוס"ח שם הזוכהגנים בירוק
מספר מכרז15/18מהות המכרזלהשכרה והפעלת גן פרפר שם הזוכהעמותת יוזמ"ה
מספר מכרז16/18מהות המכרזלהפעלת מסגרת יום ארוך לילדי מש"ה ביה"ס פסיפס שם הזוכהאקי"מ
מספר מכרז19/18מהות המכרזלמתן שירותי גבייה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמאייםשם הזוכהמלגם
מספר מכרז02/19מהות המכרזלשכירות והפעלת גני ילדיםשם הזוכהנעמי טל, עמותת גן אחר
מספר מכרז04/19מהות המכרזלמתן זיכיון להפעלת דוכני מזון באירועי תרבותשם הזוכהא.נ. ברנץ' בע"מ
מספר מכרז06/19מהות המכרזלמתן שירותי קבורהשם הזוכהחסד ואמת לב אהרון
מספר מכרז07/19מהות המכרזלשכירות והפעלת גני ילדיםשם הזוכהשירה חלימי


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד