גבעות חורבת נכס

01/11/2023 י"ז חשון תשפ"ד

מיקום וגבולות

אתר משולב – שלוש גבעות בעלות מאפיינים שונים: תל עתיק, גבעת שטח בור (וגם מתקנים חצובים שונים) וגבעה עליה ממוקמים שרידים של כפר ערבי קטן. על שלושת הגבעות מתקיים מגוון רחב של צמחי בר ובוסתן ונוכחות בעלי-חיים ועופות.

מיקום: האתר ממוקם ממערב למרכז עינב. רחובות: מצפון-מזרח – קטע משדרת המלאכות; ממזרח – רחוב המכונאי; מדרום, מערב וצפון-מערב – שטח פתוח.

נ.צ.מ - נקודת ציון מרכזית: 643915 / 195850

מפת הגעה לחורבת נכס

על האתר

גבעות חורבת נכס מהוות יחידה נופית קטנה הכוללת ארבע גבעות והוואדיות שביניהן, ברום-מערבה של העיר מודיעין. הגבעות נמצאות בתוך משולש אשר קדקודו במחלף ענבה – נקודת המפגש בין כביש 1 התוחם את גבעות חורבת נכס מדרום לבין כביש 431 התוחם את הגבעות מצפון.

תוחם את המשולש ממזרח מתחם עינב (אזור המלאכה). תיק האתר מתייחס למרבית יחידה נופית זו, למעט הרכס הדרומי, המקביל לכביש 1, שטח הנמצא באחריות קק"ל.

דרכי הגישה ומערכת השבילים:

שביל ישראל חוצה את גבעות חורבת נכס מצפון-מערב לכיוון מזרח ולדרום-מזרח. בקטע זה שביל ישראל מתאים גם לאופניים ורכב רב-מינוע (4X4). הגישה הנוחה ביותר היא דרך קצה רחוב המכונאי במרכז עינב.

מראה הגבעה הצפון-מזרחית. מבט לכיוון מזרחמראה הגבעה הצפון-מזרחית. מבט לכיוון מזרח
הגבעה המערבית הגבעה המערבית

הגבעה המערבית

השטח הנכלל בתיק האתר כולל שלוש גבעות: מערבית, מזרחית וצפון-מזרחית, עליה ממוקמים שרידי כפר זעיר, אל-כונייסה. וואדי קטן מפריד בין שלושת הגבעות ונכלל אף הוא בתיק האתר.

הגבעה המערבית היא אתר של חורבה עתיקה שטרם נחפרה. מראש הגבעה נשקף מראה מרהיב (למעט לכיוון דרום-מזרח) הגבעה מכוסה בצמחייה עשבונית, כמעט ללא שיחים ועצים.

הגבעה המזרחית

הגבעה המזרחית שונה – גבעה זו לא הייתה מיושבת במהלך הדורות, על-אף שהיא גדושה בשרידי פעילות אדם. על המדרונות שילוב של צמחיה טבעית ועצים נטועים, וביניהם שיחייה עשירה. הגבעה הצפון-מזרחית (עמוד השער) נמוכה יותר ועליה ממוקמים שרידי כפר קטן, אל כונייסה. בינות בתי הכפר ובוואדי למרגלותיו שפע עצי בוסתן.

הגבעה המזרחיתהגבעה המזרחית
אלבום תמונות: הדרך העולה לחורבת נכס ממזרח, מרחוב המכונאי. על הגדר סימון שביל ישראל. על הסלע סימון לאופניים אלבום תמונות: הדרך העולה לחורבת נכס ממזרח, מרחוב המכונאי. על הגדר סימון שביל ישראל. על הסלע סימון לאופניים
אלבום תמונות: במרכז הגבעה, באוכף טופוגרפי קטן, צומת דרכים: אל הוואדי הקטן והגבעה המערבית אלבום תמונות: במרכז הגבעה, באוכף טופוגרפי קטן, צומת דרכים: אל הוואדי הקטן והגבעה המערבית
אלבום תמונות: צומת הדרכים מזווית אחרת, מבט צפונה. בולט עץ החרוב בכניסה לחורבות הכפר, מקום מצוין לחנייהאלבום תמונות: צומת הדרכים מזווית אחרת, מבט צפונה. בולט עץ החרוב בכניסה לחורבות הכפר, מקום מצוין לחנייה
אלבום תמונות: סימון שביל האופנייםאלבום תמונות: סימון שביל האופניים
אלבום תמונות: תצפית מערבה מפסגת הגבעה המערביתאלבום תמונות: תצפית מערבה מפסגת הגבעה המערבית
אלבום תמונות: תצפית דרומה מראש הגבעה המערבית – באופק רכס תל גזר ויער המגנים (בקוע)אלבום תמונות: תצפית דרומה מראש הגבעה המערבית – באופק רכס תל גזר ויער המגנים (בקוע)
אלבום תמונות: תצפית צפונה מראש הגבעה המערבית – במרכז התמונה חוצה כביש 431אלבום תמונות: תצפית צפונה מראש הגבעה המערבית – במרכז התמונה חוצה כביש 431
אלבום תמונות: תצפית לכיוון דרום-מזרח מראש הגבעה המזרחית – עמק איילון והרי ירושליםאלבום תמונות: תצפית לכיוון דרום-מזרח מראש הגבעה המזרחית – עמק איילון והרי ירושלים
אלבום תמונות: אלבום תמונות:
אלבום תמונות: אלבום תמונות:
אלבום תמונות: אלבום תמונות:

בוטניקה וזאולוגיה

בשטח שלוש גבעות – מערבית, דרומית וצפונית-מזרחית, עליה נמצאים שרידי הכפר הערבי אל-כואניסה. בין שלושת הגבעות עובר וואדי המשתפל לכיוון צפון-מערב.

בסביבות החורבה ובוואדי – בוסתנים נטושים עם עצי זית, שקד וחרוב. בחלק המזרחי של השטח, הפונה למרכז עינב וכן בראש הגבעה המערבית – צומח עשבוני בשלטון שיבולת שועל נפוצה וכלך מצוי.

בשאר ההיקף של השטח - שיחייה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי.

בשטח אותרו מספר צמחים נדירים ברמה האזורית והארצית: בגב-מים בגבעה המערבית נמצא דמסון כוכבני, הנדיר ברמה הארצית וכן חוטית הביצות, נדיר ברמה האזורית. בחורבה עצמה זוהה מרור עדין, צמח נדיר ברמה הארצית וכן קנה מצוי וקצח הציפורן הנדירים באזורנו.

במקום בולטת פריחת חצבים (במדרון הצפוני של הגבעה המערבית), כלניות (במדרונות המזרחיים) ופריחת השקד (בסביבת החורבה ובוואדי).

אלבום תמונות: צילום: רונית יהודאי מימוןאלבום תמונות: צילום: רונית יהודאי מימון
אלבום תמונות: עכנאי יהודהאלבום תמונות: עכנאי יהודה
אלבום תמונות: רקפת מצויהאלבום תמונות: רקפת מצויה
אלבום תמונות: תלתן הפוך	אלבום תמונות: תלתן הפוך
אלבום תמונות: חזזיותאלבום תמונות: חזזיות
אלבום תמונות: עצי בוסתן בקרבת חורבות אל-כונייסה	אלבום תמונות: עצי בוסתן בקרבת חורבות אל-כונייסה
אלבום תמונות: חוטמית עין הפרה	אלבום תמונות: חוטמית עין הפרה
אלבום תמונות: פשתה שעירה                                                      אלבום תמונות: פשתה שעירה
אלבום תמונות: פריחה אביביתאלבום תמונות: פריחה אביבית
אלבום תמונות: סרפד כדורים                                                          אלבום תמונות: סרפד כדורים
אלבום תמונות: קחוון מצויאלבום תמונות: קחוון מצוי
אלבום תמונות: כלניות במדרון הצפוני של גבעת אל-כונייסה 	אלבום תמונות: כלניות במדרון הצפוני של גבעת אל-כונייסה
אלבום תמונות: כלך מצויאלבום תמונות: כלך מצוי
אלבום תמונות: פריחת שקד                                                          אלבום תמונות: פריחת שקד
אלבום תמונות: מרגנית השדה אלבום תמונות: מרגנית השדה
אלבום תמונות: צורית חיוורת וזערורית קטנת-פריאלבום תמונות: צורית חיוורת וזערורית קטנת-פרי
אלבום תמונות: מאורה מתחת לסלע בגבעה מזרחית 	אלבום תמונות: מאורה מתחת לסלע בגבעה מזרחית
אלבום תמונות: תלוליות של פעילות חולדאלבום תמונות: תלוליות של פעילות חולד
אלבום תמונות: תחנת הרחה (גללים) של צבאיםאלבום תמונות: תחנת הרחה (גללים) של צבאים
אלבום תמונות: עץ חרוב מרשים בכניסה לכפר אל-כונייסהאלבום תמונות: עץ חרוב מרשים בכניסה לכפר אל-כונייסה

היסטוריה וארכיאולוגיה

שטח גבעות חורבת נכס עשיר בשרידים עתיקים, אולם עד-כה טרם נחקר האתר בצורה משמעותית. האתר נסקר במסגרת עבודות של א. שביט ושל החברה להגנת הטבע בתקופה שקדמה להקמת העיר מודיעין. עם זאת, נערכו מספר חפירות-הצלה ארכיאולוגיות בשטחים סביב לגבעות חורבת נכס, כחלק מההכנה לקראת סלילת כבישים ופיתוח שטחו המערבי של מרכז עינב.

בחינת ממצאי החפירות מלמדת על פעילות ערה באזור בתקופות הפרה-היסטוריות. ממצאי הסקרים (חרסים) וממצאים שונים בשטח (דוגמת גתות חצובות ומערות קבורה מסוג ארקוסוליה) מעידים על יישוב במקום בתקופות שונות. הגבעה המערבית שימשה ככל הנראה כמקום היישוב העיקרי, אולם המקום טרם נחקר.

החוקר הצרפתי ויקטור גרן היה ראשון החוקרים בעת החדשה (המאה ה-19) שהתייחס לאל-כונייסה. בספרו הוא ציין כך: "... ראיתי קצת שרידים של קירות עבים בנויים ממלית, שמייחסים אותם לכנסייה עתיקה חרבה, ואמרו לי כי שם החורבה ח'רבת אלכניסה...". גרן הדגיש כי המקום חרב ולא מיושב.

הכפר הזעיר אל-כניסה הוא כפר מאוחר, אשר נבנה במאה העשרים ככפר-בת של עינאבה הסמוכה (חורבת בית-ענבה), כנראה במקום ששימש קודם כעיזבה (כפר עונתי). רק במפקד הבריטי של שנת 1945 יש התייחסות נפרדת לכפר אל-כונייסה ונזכרים בו 40 תושבים בלבד.

מרבית השרידים החצובים נמצאים על הגבעה המזרחית וממזרח וצפון לשרידי הכפר הזעיר אל-כונייסה.

אלבום תמונות: חורבות בפסגת הגבעה מערביתאלבום תמונות: חורבות בפסגת הגבעה מערבית
אלבום תמונות: ספלולי אבן (ככל הנראה מתקנים פרה-היסטוריים) על הגבעה המזרחיתאלבום תמונות: ספלולי אבן (ככל הנראה מתקנים פרה-היסטוריים) על הגבעה המזרחית
אלבום תמונות: גת – הגבעה המזרחיתאלבום תמונות: גת – הגבעה המזרחית
אלבום תמונות: קבר מקמר (ארקוסוליה) – הגבעה המזרחיתאלבום תמונות: קבר מקמר (ארקוסוליה) – הגבעה המזרחית
אלבום תמונות: קבר מקמר נוסף – הגבעה המזרחיתאלבום תמונות: קבר מקמר נוסף – הגבעה המזרחית
אלבום תמונות: מתקן מבית בד (מכונה לעיתים 'בתולת בית-בד') – המדרון המזרחי של גבעת אל-כונייסהאלבום תמונות: מתקן מבית בד (מכונה לעיתים 'בתולת בית-בד') – המדרון המזרחי של גבעת אל-כונייסה
אלבום תמונות: פתחי מאגר מים תת-קרקעי מרשים - המדרון המזרחי של גבעת אל-כונייסהאלבום תמונות: פתחי מאגר מים תת-קרקעי מרשים - המדרון המזרחי של גבעת אל-כונייסה
אלבום תמונות: בריכה חצובה גדולה – המדרון הצפוני של גבעת אל-כונייסהאלבום תמונות: בריכה חצובה גדולה – המדרון הצפוני של גבעת אל-כונייסה

שרידי הכפר אל-כונייסה

בשרידי הכפר ניתן להבחין בסמטה הראשית, סמטאות צדדיות, מבני-מגורים, החצרות ומבני השירות הצמודים להם, לרבות מספר טאבונים וממגורה.

אחד המבנים שימש ככל הנראה כמסגד וניתן לראות גומחת תפילה (המחראב) הפונה דרומה. כמו כן ניתן לראות שרידים המאפשרים להבין את שיטת הקירוי (בניית תקרות) של לפחות חלק מהמבנים – בניית קשתות פנימיות מקבילות לרוחב החדר והנחת ענפים בין קשת אחת לשנייה כבסיס להנחת מצע של זרדים, עלים ועפר.

אלבום תמונות: שרידי הכפר אל-כונייסה. צילום: רונית יהודאי מימוןאלבום תמונות: שרידי הכפר אל-כונייסה. צילום: רונית יהודאי מימון
אלבום תמונות: שרידי הכפר אל-כונייסהאלבום תמונות: שרידי הכפר אל-כונייסה
אלבום תמונות: שרידי הכפר אל-כונייסהאלבום תמונות: שרידי הכפר אל-כונייסה
אלבום תמונות: שרידי הכפר אל-כונייסהאלבום תמונות: שרידי הכפר אל-כונייסה
אלבום תמונות: שרידי הכפר אל-כונייסהאלבום תמונות: שרידי הכפר אל-כונייסה
אלבום תמונות: שרידי הכפר אל-כונייסהאלבום תמונות: שרידי הכפר אל-כונייסה
אלבום תמונות: שרידי הכפר אל-כונייסהאלבום תמונות: שרידי הכפר אל-כונייסה
אלבום תמונות: הסמטה המרכזית של הכפראלבום תמונות: הסמטה המרכזית של הכפר
אלבום תמונות: בור מים (פעיל)אלבום תמונות: בור מים (פעיל)

חשוב לדעת

אזהרה!

  בכל רחבי שטח גבעות נכס שפע בורות ומערות. יש לנהוג בזהירות רבה בעת סיור בשטח.
  סביב חורבות מבני הכפר יש חללים רבים העלולים לקרוס.
  אין לסטות מן השבילים ואין להיכנס לחורבות מחמת סכנת מפולת!פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד