תוכניות העשרה

04/02/2020 ט' שבט תש"פ

מחלקת גני הילדים בשיתוף היחידה להתנדבות, החברה להגנת הטבע, ג'וינט ישראל ועמותת "אור ירוק" חברו לפתיחת תוכנית מיוחדת המאפשרת שילוב של גמלאי העיר בתהליך ליווי שנתי תוך עידוד תחושת אחריות ושייכות בקרב ילדי הגן

מצמיחים לדורות: סבא גן ירוק וסבתא גם!
הגמלאים שהתנדבו להשתתף בתוכנית עוברים קורס הכשרה מקצועי הכולל תכנים בנושאי גינון, טבע וסביבה ויחד עם הילדים והצוות החינוכי יובילו הקמת גינה אקולוגית שבה יוכלו הילדים לגדל צמחי מאכל, פירות, ירקות ועוד.

זה"ב בגן: הגמלאים המתנדבים עוברים הכשרה בנושא "זהירות בדרכים" מגיעים לגנים ותורמים מכישוריהם לגן הילדים.

התוכניות הנ"ל נועדו לחזק את הקשר הבן דורי סבים וסבתות בגן הילדים.

תוכנית חינוכית ב"חווה ואדם"

"חווה ואדם" מאפשרת לילדים פעילות בסביבה טבעית ורגועה, תוך מפגש בלתי אמצעי עם צמחים, בעלי חיים ואדמה. הפעילות מעצימה את סקרנותם של הילדים ומחברת למידה עם התנסות חוויתית ויצירתית.

התוכנית מקשרת בין עונות חקלאיות, עונות השנה וחגי ישראל, ומאפשרת התנסות עם מסורות חקלאיות קדומות. המפגש של הילדים עם החוה פותח בפני הילדים עולם עשיר וקשר לאורח חיים בריא ובת-קיימא וליחסי הגומלין שבין אדם ולסביבתו, זאת דרך מגע עם אדמה, שימוש בחומרים ממוחזרים ובנייה אקולוגית.

לקראת קריאה וכתיבה א'

התוכנית "לקראת קריאה וכתיבה" עוסקת:

 • בהבנת התפתחות השפה אצל ילדים

 • הקניית כלים לאיתור מוקדם

 • פיתוח המודעות הפונולוגית

 • ראשית קריאה וכתיבה

 • הכרת התפתחות תהליכי הכתיבה

 • הקניית כלים לביצוע תכנון

 • הערכה

 • מעקב ותיעוד כחלק מבניית תוכנית העבודה בגן

  הכרת מגוון יצירות ספרותיות לשם:

 • הקניית כלים להבנת הטקסט ולשון הספר

 • התמצאות בספר ובמוסמכות הכתב

 • הנאה והנעה לקריאה

 • הקניית כלים לארגון סביבה מקדמת אוריינות

גן ילדים ספרייה

חינוך גופני בגיל הרך

תוכנית חדשה "חינוך גופני לגיל הרך", אשר תשמש מתווה לעבודת הגננת בגן הילדים. הקורס עוסק בשילוב תנועה בסביבה הפיסית והחברתית אשר יתרום להתפתחות הגופנית והמוטורית של הילדים במהלך השוטף של הגן.

חינוך מוסיקלי בגיל הרך

הכרת רפרטואר מוסיקלי איכותי ומגוון בסגנונות שונים, תוך דגש על מוסיקה יהודית ומוסיקה ישראלית

 • פיתוח יכולת ההבעה והיצירה באמצעות המוסיקה והתאמתה להתפתחותו המוסיקלית של הילד בגיל הרך.

 • הקניית כלים לפיתוח סביבה מוסיקלית בגן.

 • העברת תכנים לא מילוליים באמצעות מוסיקה, תנועה, שירה ונגינה.

חשיבה לוגית מתמטית

טיפוח חשיבה חשבונית בגיל הרך בארבעה תחומים עיקרים:

 • ספירה במניה.

 • המספר הסודר.

 • השוואת כמויות וייצוג של כמויות.

 • בעיות מילוליות.

 • כל תחום עוסק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים תוך שימת דגש על ההיבט המעשי בחיי הגן.

גן ילדים 2

לנוע בעולם מתנועע

 • הכרת רציונל התוכנית ושילובה בכל תחומי הפעילות והעשייה בגן.

 • הבנת ההתפתחות הפסיכולוגית בגיל הרך בהקשר לבטיחות בדרכים.

 • הקניית כלים לחינוך מניעתי לבטיחות בדרכים.

 • שילוב ופיתוח "אוריינות בדרכים".  

 • הקניית כלים לשיתוף ההורים בתוכנית העבודה במסגרת הקהילה.

איכות הסביבה

 • הכרת מושגי היסוד בחינוך הסביבתי.

 • הכרת סביבות שונות ומעקב אחר יחסי הגומלין בין האדם לסביבה.

 • הכרת ספרות ילדים בנושא איכות הסביבה, ועיסוק בנושאי המים ומיחזור חומרים.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד