מקור השם מודיעין

19/06/2023 ל' סיון תשפ"ג

"העיר החשובה ביותר "בהר" בתקופת החשמונאים היתה מודעים". כך כתב פרופ' שמואל קליין, מומחה לידיעת הארץ בספר "ארץ יהודה".

השם מודיעין בא מהשורש מודע. על פי מסכת ראש השנה, בתקופה שבה קבעו את הלוח העברי על פי מולד הירח, היה ראש חודש נקבע על ידי הסנהדרין שחקרו עדים על צורת הלבנה שראו. לפי עדותם היו מחליטים מתי יהיה ראש חודש. אם אושרה העדות, היו חברי בית הדין מכריזים על קידוש החודש בקריאה "מקודש, מקודש". לאחר מכן היו מודיעים את הבשורה לכל הקהילות היהודיות על ידי הדלקת משואות אש או עשן בראשי ההרים.

מודעים הייתה עיר קדומה בשפלת יהודה, כ-9 ק"מ ממזרח ללוד. במקורות (התלמוד, המדרשים, יוסף בן מתתיהו) מופיעות צורות נוספות לשם המקום: מודיעין, מודיעית, מודעין, מודעים, מודיעים, הר מודעית, מודיתא ועוד.

מודיעין של ימינו קרויה על שמה של העיר הקדומה. שמה לא הוזכר במקורות היהודיים עד זמן החשמונאים, בתקופת בית שני. האזכור הראשון של מודיעין הוא בספר מכבים, אך מאז הוזכר לראשונה הוא מובא במקומות שונים בספרות היהודית.

בספר מכבים א' פרק יג' כתוב: "ויבן שמעון על קבר אביו ואחיו, ויגביהו למראה באבן גזית מפנים ומאחור... ויעמד מסביב עמודים גדולים, ויעש על העמודים חליצות לשם עולם, ועל ידי החליצות פיתוחי אוניות להראות לכל יורדי הים".

בספר הגיאוגרפיה ההיסטורית של ארץ ישראל נכתב כי דומה שהזכרת המבנה הגבוה של הקבר והדגשת פיתוחי הנשק ובעיקר האוניות "להראות לכל יורדי הים" מרמזת שממודיעין, שגובה שיאה הוא כ-300 מטר מעל פני הים, היו משיאים משואות להודיע על קידוש החודש והמועדים ליורדי הים ולשוכני מישור החוף המזרחי של הים התיכון.

ולפי אחת הסברות מפסגת אחד ההרים באזור, כגון התיתורה, גבעת שר, הדליקו את המשואה לא רק ליורדי הים, אלא גם ליהדות בבל.

אם כן, השם מודיעין הופיע בצורות רבות, לרוב בשינוי הסיומת. האותיות מם ונון בסוף השם מסמנות שם עברי או ארמי, והסיומת – שם רבים.

על פי המקורות, היוונים נהגו להגות את השם כמודעין. דוגמאות לכך נמצאו בכתביהם של סופרים כמו יוספוס או אבסיביוס, שהוא הראשון בין הסופרים הרומים שכותב על המקום.

בכתביו כתוב: "מודעין כפר קרוב ללוד, משם היו המכבים, שאת מצבת קברם מראים שם עד היום".

בלטינית נהגו לבטא את השם כ-"מודעים" וכתבו זאת Modeim . בארמית כונתה העיר מודיעין, במשנה ובתלמוד נזכרת מודעית. ובמפת מידבא כתוב: "מודיעים היא עתה מודיתא, ממנה היו המכבים."

העיר מודיעין מכבים רעותהעיר מודיעין מכבים רעות


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד