היתרים לפי חוקי עזר עירוניים

09/06/2021 כ"ט סיון תשפ"א

כל עסק, בין אם הוא חייב ברישיון לניהול עסק או לא, יכול להגיש בקשה להיתר מיוחד, על פי חוקי העזר העירוניים.

  • היתרים מיוחדים הרלוונטיים לכל בתי העסק: היתר להוצאת סחורה וחפצים, היתר להצבת שולחנות וכסאות והיתר לילה.

  • היתרים מיוחדים הרלוונטיים לבתי אוכל בלבד: היתר לילה, היתר להצבת שולחנות וכסאות, היתר לפרגוד.

    שימו לב חלק מההיתרים מחויבים בתשלום אגרת ההיתר.
    שימו לב במקרים חריגים בסמכות העירייה לבטל את ההיתר המיוחד שקיבל בעל העסק.

  • מאגר חוקי עזר

היתר לילה

במאגר הטפסים תוכלו לקבל את ההנחיות להצבת שולחנות וכסאות והנחיות להיתר לילה. ההיתר כרוך בתשלום אגרה.

מדיניות היתר לילה במודיעין, עפ"י חוק עזר למודיעין מכבים רעות (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשנ''ו 1996 (תיקון תשע''א 12.9.11) מוגדרות שעות פתיחה וסגירה של בתי העסק .

מדיניות עירונית להצבת שולחנות וכסאות /סחורה וחפצים

מדיניות להצבת ריהוט רחוב / חפצים וסחורה במרכז העיר (מע"ר) טופס בקשהפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד