מחלקת איכות ותכנון סביבה במינהל שפ"ע פועלת למניעת מפגעי רעש בעיר מודיעין מכבים רעות במטרה לצמצם את ההשפעה הבריאותית והחברתית שיש למפגעים אלו.

מחלקת איכות ותכנון סביבה פועלת באמצעות:

  • שותפות בתהליכי תכנון עירוני – השתתפות בוועדות תכנון ומתן הנחיות אקוסטיות לתב"עות.

  • בדיקת תסקירי השפעה על הסביבה ודו"חות אקוסטיים בשלב היתרי הבניה.

  • ביצוע בקרה ומדידות רעש במקומות בהם הוגשו תלונות ובקרבת מקורות הרעש.

  • מתן טפסי 4 לאחר בדיקת התקנת אמצעים אקוסטיים ואמצעי השתקה בהתאם לתנאי היתרי הבניה.

    לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם הדס דרוקר, מנהלת מחלקת איכות ותכנון סביבה טלפון: 08-6648593 ובמייל hadas_d@modiin.muni.ilפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד