הזמנה לפורום התיירות העירוני

10/10/2023 כ"ה תשרי תשפ"ד

הזמנה לעסקים בתחום התרבות, הבילוי והתיירות בעיר מודיעין-מכבים-רעות
להצטרף לפורום העירוני לפיתוח וקידום התיירות


שלום רב,

בהמשך לרישומך למאגר יזמי ואתרי התיירות של מודיעין-מכבים-רעות, אנו שמחים לעדכן על הקמת פורום חשיבה עירוני לפיתוח וקידום התיירות בעיר.

אגף השכלה, למידה ויזמות בעיריית מודיעין-מכבים-רעות, המנהל גם את תחום התיירות בעיר, יחד עם מנהלת אופק, שמו להם למטרה לעודד תהליכי פיתוח תיירות עסקי בעיר לטובת קידום הנושא ולרווחת התושבים.

בשלב זה מוקם פורום על מנת לאגד ולשמוע את בעלי העסקים הפועלים בעיר בתחומי התיירות, ויחד לחשוב כיצד לקדם את העיר בתחום התיירות, לפתח תשתית תיירותית ופלטפורמות שיווקיות לעידוד התיירות בעיר.

הפורום מלווה ע"י מעוף.

מובהר כי אין מדובר במכרז או בקול קורא או בהצעה להתקשרות בין העירייה לבין מי מבעלי העסקים אלא רק בפלטפורמה שמטרתה היוועצות הדדית, פיתוח, הנגשה וחשיפה של ההיצע התיירותי של העיר, החל מערכי המורשת וההיסטוריה המרתקת, דרך פארקים וטבע עירוני, אטרקציות עירוניות ופרטיות כגון המוזיאון, פארקי שעשועים, מרכזי מבקרים, פעילויות אקסטרים וספורט, עסקי בילוי, תרבות ופנאי, בתי אוכל, אירוח ביתי, אתרי לינה, מורי דרך ומארגנים החיים ופועלים בעיר ועוד.

כל אלו יחד הופכים את מודיעין-מכבים-רעות לעיר בעלת פוטנציאל תיירותי.

תחום התיירות פוטנציאלי כמנוע לפיתוח כלכלי של עסקים מקומיים בעיר, מעודד יצירת מוצרים תיירותיים, מחבר ומתכלל את המצע התיירותי המקומי לכדי חוויה משותפת ומעצימה, ומשווק לקהלי יעד נבחרים בארץ ובחו"ל .

כחלק מהביקור והסיור בעיר נדרשים שירותים שונים, ולכן קוראות העירייה והמנהלת לכלל הגורמים העוסקים בתיירות בעיר להגיש הצעתם להצטרף לפורום.
הפורום יתקיים באמצעות סניף איילון של מערך מעוף, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה בכפוף לתקנון כלי הסיוע.

מכלל הנרשמים ייבחרו עד 25 משתתפים לפורום אשר יהווה קבוצת חשיבה משותפת.

הפורום שיוקם יכלול נציגות של גורמים שונים העוסקים בתיירות, ביניהם יזמים, גופים פרטיים, גופים ממסדיים, גורמי מלונאות, בעלי מסעדות וברים, נציגי המוזיאון ומרכזי מבקרים בעיר, וכל גורם אשר יש ביכולתו לתרום לקידום העיר בתחום התיירות.

העירייה ומנהלת אופק רואות בפיתוח התיירות בעיר נושא אסטרטגי לפיתוחה הכלכלי של העיר, גם בהתחשב בכך שבשנים הקרובות ייפתח מלון חדש ליד תחנת הרכבת.

השאיפה היא שהחשיבה המשותפת בפורום תניב יוזמות חדשות שיעצימו את החוויה התיירותית בעיר, ממנה ייהנו תושבי וסוחרי העיר, כמו גם המבקרים בה.

מודיעין מכבים רעותמודיעין מכבים רעות

יזמי תיירות אשר עומדים בתנאי הסף להלן מוזמנים להציע הצעותיהם עפ"י המפורט כאן:

א. עיריית מודיעין-מכבים-רעות ומנהלת אופק מזמינות בעלי עסקים בתחום התיירות, התרבות, הבילוי והפנאי מהעיר מודיעין-מכבים-רעות להצטרף לפורום לפי המדדים הבאים:

1. האתר/העסק נמצא בתחומי העיר מודיעין-מכבים-רעות.

2. האתר/העסק רשום במאגר גורמי התיירות בעיר**

3. האתר/העסק יכול לקלוט לפחות 50 משתתפים בו זמנית (אוטובוס) בחלקו הפנימי, הסגור ו/או המקורה – יתרון.

4. האתר/העסק כבר עובד מול קבוצות ובודדים כעסק תיירותי.

5. האתר/העסק נותן שירותים גם באנגלית (סיורים, תפריט, מידע, סדנה וכד').

6. לאתר/לעסק כל הרישיונות הנדרשים לצורך הפעלתו כחוק, ובכלל זה פוליסת ביטוח הרלוונטית לתפעולו, אישרי משרד הבריאות וכד'.

7. האתר/העסק מנהל ספרים כדין.

ב. על מנת להצטרף לפורום ולהיות מוזמן למפגש הראשון, אנא מלאו את השאלון הבא

ג. הבהרות - הבהרות לגבי הפורום

1. הפורום יכלול עד 25 משתתפים ובכללם נציגי אגף השכלה, למידה ויזמות, מנהלת אופק, נציגי מחלקות וגופי העירייה, נציגי מעוף ועוד, ומיועד לכלול נציגים מובילים מתחום התיירות בעיר. על פי הצורך העירייה רשאית להציע לגורמים נוספים לקחת חלק בפעילות הפורום או לפרוש ממנו.

2. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המשתתפים מבין המבקשים להשתתף בפורום, במטרה להגיע למניפת ידע וניסיון רחבה וטובה ככל האפשר של היצע התיירות הקיים בעיר. העירייה מעדכנת מעת לעת את מאגר יזמי התיירות והיא תוכל לגוון את משתתפי הפורום לפי שיקול דעתה עם נרשמים חדשים.

3. תינתן עדיפות לנציגים של קבוצות ידע וניסיון – למשל נציגות של מורי הדרך המקומיים, נציגי סוחרים בתחומים רלוונטיים, נציגי מארחים ביתיים, נציגי קבוצות מסעדנים, נציגי מקומות לינה וכד'.

4. הפורום יתכנס עד 8 פעמים בשנה, למפגש של כשלוש שעות כל פעם.

5. מטרת הפורום הינה לקיים רב שיח פורה ומפרה לקידום תחום התיירות בעיר, ובכלל זה בירור צרכים וחזון העסקים ופיתוח מוצר ראשוני – חבילת תיירות עירונית מתומחרת ומותאמת לקהלי היעד.

6. העירייה הינה צד לפורום אך אינה מחויבת לקבל את המלצות משתתפי הפורום או כל המלצה אחרת.

7. מודגש כי ההשתתפות בפורום הינה בהתנדבות וללא קבלת שכר או תמורה כלשהי.

8. בין העירייה לבין היזמים ונציגי האתרים אין התקשרות חוזית או אחרת בנושאים שיידונו בפורום, מלבד רצון משותף לקדם את התיירות בעיר.

9. העירייה, המנהלת ומעוף משמשים אך ורק כפלטפורמה שיווקית ומתכללת.

10. לעירייה או למנהלת אין ולא תהיה אחריות על טיב המוצרים והשירותים הנמכרים ע"י האתר/העסק.

11. אין בהליך זה, או בפעולות שינקטו על פיו, כדי ליצור מחויבות כלשהי של העירייה או מנהלת אופק כלפי גורם כלשהו, או לחייב את העירייה או המנהלת בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו. אין העירייה או המנהלת מתחייבות למספר מבקרים מסוים או לכמות המוצרים שיימכרו.

12. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך זה בכל עת, או לדחות את ביצועו מכל סיבה שהיא ו/או לצמצמו, או לצאת בהליך חדש לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתפים אשר הגישו הצעה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בהתקיים האמור.

13. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ו/או המלצות ו/או מסמכים, וכל פרט אחר הדרוש לה.

14. הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו.

ג. הבהרות - הבהרות לגבי מאגר המידע

1. ההרשמה למאגר מתבצעת באמצעות הלינקים הבאים. אנא מלאו רק את השאלונים המתאים מתאימות עבורכם:

 • מקומות בילוי וסיורים

 • אמנים ואירוח ביתי

 • אתרי כנסים ואירועים - מודיעין מכבים רעות

 • מורי דרך מקומיים

  2. מטרת מאגר המידע והרישום בו הינה פרסום וחשיפה. עיריית מודיעין-מכבים-רעות אינה ממליצה או משפיעה על העסק או אחראית בדרך כלשהי לפעילותו.

  3. בשלב זה הרישום פתוח לכל יזם תיירות מהעיר, ללא תנאי סף. נציגי העירייה יבחרו מי יופיע בסופו של תהליך בפרסומים ע"פ צרכים משתנים. העירייה אינה מתחייבת לפרסם עסק זה או אחר.

  4. בשלב זה אין קריטריונים להצטרפות למאגר מלבד הפרטים המבוקשים בשאלונים. בעל העסק אשר יופיע במאגר לא נדרש לבצע פעולות כלשהן או לעמוד בתנאים כלשהם בשלב זה ואין ליזם זכויות כלשהן / קדימות מול העירייה.

  5. בין העירייה לבין היזם אין התקשרות חוזית או אחרת, מלבד רצון היזם להופיע במאגר.

  6. מומלץ להצטרף למאגר כעת. המאגר יתעדכן מעת לעת.

  7. ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום וניתן לצאת מהמאגר בהודעה למייל avital_a@modiin.muni.il בכל רגע נתון.

  8. בעלי העסקים הנרשמים למאגר המידע לתיירות הם האחראים הבלעדיים כלפי הלקוחות על המוצרים והשירותים הניתנים.

  9. כל התקשרות אשר תהיה בין בעל העסק למקבלי השירות אינה בהמלצת או באחריות העירייה.

  10. ההיכללות במאגר או בפרסומים אין בהם כל חוות דעת או עמדה של העירייה לגבי טיב השירות או העסק.

  11. ההיכללות במאגר אינה פוטרת את בעלי העסקים מכל החובות אשר חלות עליהם עפ"י הדין, לרבות רישיון עסק (ככל ונדרש רישיון), הכשרה, הסמכה מקצועית, רישיון מקצועי כלשהו, מסמכי התאגדות ומיסוי תקינים וכל מסמך או הליך הרלוונטי לניהול עסק בהתאם לדין.

  12. העירייה רשאית לבצע תיקונים והבהרות לקול הקורא.

לפרטים נוספים

עיריית מודיעין-מכבים-רעות
אגף השכלה, למידה ויזמות
המרכז הרב תחומי, עמק דותן 49
08-6226798 avital_a@modiin.muni.ilפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד