הנחיות להגשת תוכניות עסק

29/10/2023 י"ד חשון תשפ"ד

תוכניות העסק יוגשו בארבעה עותקים – כשהן מרוכזות על גבי גיליון אחד (מקופל כגרמושקה) כולל תרשים סביבה קנה מידה 1:1250 ומפה מצבית בקנה מידה 1:250 ועליהם מצוין בצורה בולטת מיקום העסק.

א. פרטי זיהוי בראש התוכנית:

1. מהות העסק.

2. שמות מנהלי העסק.

3. כתובת מלאה של העסק: שכונה, רחוב, מספר בית, קומה, מיקוד ומספר טלפון.

4. כתובת מגוריהם של בעלי העסק, לרבות מספר טלפון וטלפון נייד.

5. ציון גוש וחלקה, כפי שמופיעים במפת גוש חלקה.

6. זיהוי הנכס כפי שרשום במחלקה הגביה.

7. חתימת מנהלי העסק על התוכניות.

8. חתימתם ופרטיהם האישיים של עורכי התוכניות (אדריכל, מהנדס, הנדסאי) לרבות מספר רישוי.

9. חתימת מורשה נגישות "מבנה תשתיות וסביבה" על גבי התוכנית.

ב. רישומים וחתכים:

1. תוכנית העסק בקנה מידה 1:100 עם סימון ופירוט כל המקומות המרכיבים את העסק ושימושם.

2. חתכי גובה של כל המקומות המרכיבים את העסק, לרבות שירותים ומחסנים.

3. בבתי אוכל יש לצרף לתוכניות גם פרשה טכנית.

4. במידה ושטח העסק מעל 1000 מ"ר ניתן לצרף תוכנית בקנה מידה 1:100.

5. לעסקים בהם יש חובה להקצות מקומות חניה, יש לכלול תשריט מקומות חניה.

6. בעסקים בהם נדרשת מערכת נידוף, יש להגיש מפרט של המערכת לאישור היחידה הסביבתית בעיריית מודיעין מכבים רעות.

7. תמונת חזית העסק (על גבי תוכנית העסק).

ג. מערכת סניטרית

1. יש לציין על גבי התוכניות את פרטי המערכת הסניטרית וחיבורה לביוב העירוני, כולל מתקנים להגנת מערכות המים והביוב מזיהומים, סימון חיבור לבור מפריד שומנים.

2. יש לסמן על גבי התוכנית את גובה הארובה מעל גג הבניין, לרבות בחתך גובה ומיקום של מתקני מניעת זיהום אוויר.

3. יש לסמן על גבי התוכנית את מיקום המכונות, הריהוט וכל ציוד אחר לרבות שולחנות, ארונות ואצטבות ומערכות אוורור, מסננים ומתקני כיבוי.

מסמכים נוספים

מסמכים נוספים הנדרשים להגשת בקשה לרישיון עם גורמי סיכון גבוהים

פריט צומהות העסקמסמכים נוספים
פריט צו6.8 א'מהות העסקקניוניםמסמכים נוספים1.   תוכנית בטיחות (2 העתקים) – תוכנית והסבר מילולי. 2.   אישור נגישות (מתו"ס ושירות). 3.  אישור של מהנדס קונסטרוקציה על יציבות המבנה. 4.  שרטוט של חניון כולל מאזן מקומות חניה. 5.   מפרט טכני של מערכות סינון אוויר של המטבח. 6.  בגני אירועים ואולמות שמחה בהם מוגש מזון ממקור חיצוני – יידרש רישיון יצרן של מייצר המזון.
פריט צו7.1 א'מהות העסקבתי מלון, אכסניותמסמכים נוספים1.   תוכנית בטיחות (2 העתקים) – תוכנית והסבר מילולי. 2.   אישור נגישות (מתו"ס ושירות). 3.  אישור של מהנדס קונסטרוקציה על יציבות המבנה. 4.  שרטוט של חניון כולל מאזן מקומות חניה. 5.   מפרט טכני של מערכות סינון אוויר של המטבח. 6.  בגני אירועים ואולמות שמחה בהם מוגש מזון ממקור חיצוני – יידרש רישיון יצרן של מייצר המזון.
פריט צו7.1 ג'מהות העסקבתי אבותמסמכים נוספים1.   תוכנית בטיחות (2 העתקים) – תוכנית והסבר מילולי. 2.   אישור נגישות (מתו"ס ושירות). 3.  אישור של מהנדס קונסטרוקציה על יציבות המבנה. 4.  שרטוט של חניון כולל מאזן מקומות חניה. 5.   מפרט טכני של מערכות סינון אוויר של המטבח. 6.  בגני אירועים ואולמות שמחה בהם מוגש מזון ממקור חיצוני – יידרש רישיון יצרן של מייצר המזון.
פריט צו7.7 א'מהות העסקמקום לעריכת מופעים וירידיםמסמכים נוספים1.   תוכנית בטיחות (2 העתקים) – תוכנית והסבר מילולי. 2.   אישור נגישות (מתו"ס ושירות). 3.  אישור של מהנדס קונסטרוקציה על יציבות המבנה. 4.  שרטוט של חניון כולל מאזן מקומות חניה. 5.   מפרט טכני של מערכות סינון אוויר של המטבח. 6.  בגני אירועים ואולמות שמחה בהם מוגש מזון ממקור חיצוני – יידרש רישיון יצרן של מייצר המזון.
פריט צו7.7 ב'מהות העסקקולנוע, תיאטרוןמסמכים נוספים1.   תוכנית בטיחות (2 העתקים) – תוכנית והסבר מילולי. 2.   אישור נגישות (מתו"ס ושירות). 3.  אישור של מהנדס קונסטרוקציה על יציבות המבנה. 4.  שרטוט של חניון כולל מאזן מקומות חניה. 5.   מפרט טכני של מערכות סינון אוויר של המטבח. 6.  בגני אירועים ואולמות שמחה בהם מוגש מזון ממקור חיצוני – יידרש רישיון יצרן של מייצר המזון.
פריט צו7.7 ו'מהות העסקדיסקוטקמסמכים נוספים1.   תוכנית בטיחות (2 העתקים) – תוכנית והסבר מילולי. 2.   אישור נגישות (מתו"ס ושירות). 3.  אישור של מהנדס קונסטרוקציה על יציבות המבנה. 4.  שרטוט של חניון כולל מאזן מקומות חניה. 5.   מפרט טכני של מערכות סינון אוויר של המטבח. 6.  בגני אירועים ואולמות שמחה בהם מוגש מזון ממקור חיצוני – יידרש רישיון יצרן של מייצר המזון.
פריט צו7.9מהות העסקאולם או גן לשמחות ואירועיםמסמכים נוספים1.   תוכנית בטיחות (2 העתקים) – תוכנית והסבר מילולי. 2.   אישור נגישות (מתו"ס ושירות). 3.  אישור של מהנדס קונסטרוקציה על יציבות המבנה. 4.  שרטוט של חניון כולל מאזן מקומות חניה. 5.   מפרט טכני של מערכות סינון אוויר של המטבח. 6.  בגני אירועים ואולמות שמחה בהם מוגש מזון ממקור חיצוני – יידרש רישיון יצרן של מייצר המזון.
פריט צו8.4 ב'מהות העסקתחנה מרכזית (אוטובוס, רכבת)מסמכים נוספים1.   תוכנית בטיחות (2 העתקים) – תוכנית והסבר מילולי. 2.   אישור נגישות (מתו"ס ושירות). 3.  אישור של מהנדס קונסטרוקציה על יציבות המבנה. 4.  שרטוט של חניון כולל מאזן מקומות חניה. 5.   מפרט טכני של מערכות סינון אוויר של המטבח. 6.  בגני אירועים ואולמות שמחה בהם מוגש מזון ממקור חיצוני – יידרש רישיון יצרן של מייצר המזון.
פריט צו6.2מהות העסקחנות ששטח המכירה בה הוא מעל 800 מ"ר לפחותמסמכים נוספים1.      תוכנית בטיחות (2 העתקים) – תוכנית והסבר מילולית. 2.  אישור נגישות (מתו"ס ושרות). 3.  שירטוט של חניון כולל מאזן מקומות חניה.
פריט צו7.10מהות העסקמתקני שעשועיםמסמכים נוספים1.      תוכנית בטיחות (2 העתקים) – תוכנית והסבר מילולית. 2.  אישור נגישות (מתו"ס ושרות). 3.  שירטוט של חניון כולל מאזן מקומות חניה.
פריט צו4.7 ב'מהות העסקמרכולים מעל 150 מ"ר למכירהמסמכים נוספים1.      לציין בשרטוט אזור פריקה וטעינה ואזור פינוי פסולת. 2.   אישור נגישות (מתו"ס ושרות). 3.   שירטוט של חניון כולל מאזן מקומות חניה.
פריט צו7.4 א'מהות העסקבריכת שחיהמסמכים נוספים1.      מפרט טכני של מערכות טיהור מים. 2.      אישור נגישות (מתו"ס ושרות). 3.   פיתרון חניה. 4.      אישור משרד הפנים על בריכה מוכרזת (לבריכות חדשות)
פריט צו7.4 ב'מהות העסקמגלשות מים, פארק מיםמסמכים נוספים1.      מפרט טכני של מערכות טיהור מים. 2.      אישור נגישות (מתו"ס ושרות). 3.   פיתרון חניה. 4.      אישור משרד הפנים על בריכה מוכרזת (לבריכות חדשות)
פריט צו7.7 ד'מהות העסקאצטדיון, אולם ספורט מעל 500 מקומות ישיבהמסמכים נוספים1.   תוכנית בטיחות (2 העתקים) – תוכנית והסבר מילולית. 2. אישור נגישות (מתו"ס ושרות). 3.  אישור של מהנדס קונסטרוקציה על יציבות המבנה. 4.  שירטוט של חניון הכולל מאזן מקומות חניה.
פריט צו4.6מהות העסקייצור מזוןמסמכים נוספיםתוכנית מאושרת על ידי משרד הבריאות לרישיון יצרן + פרשה טכנית.
פריט צו4.6מהות העסקבתי אוכלמסמכים נוספיםהתוכנית תכלול פרשה טכנית על תהליך טיפול במזון.


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד