איכות המים

21/04/2024 י"ג ניסן תשפ"ד

תאגיד מי מודיעין

כל כמות המים הנצרכת במודיעין מכבים רעות נרכשת מחברת מקורות. חברת מקורות מספקת מים מקידוחים באקוויפר ההר, ממי המוביל הארצי או מים ממתקני התפלה הכל בהתאם למדיניות אספקת המים הארצית .

תאגיד מי מודיעין מבצע בדיקות שוטפות לאיכות המים, באמצעות עובדי התאגיד, אשר עברו הסמכה של משרד הבריאות לבצע בדיקות מיקרוביאליות ובדיקות כלור ופלואור (נציין כי החל מתאריך 26/8/14 הופסקה הפלרת המים ע"י חברת מקורות בהתאם לתקנות בריאות העם.

היכנסו לאתר תאגיד מי מודיעין - למידע נוסף וצפייה בדוחות איכות מי השתייה במודיעין מכבים רעות

שנת 2024

בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 18.4.24קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 18.4.24 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 8.4.24קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 8.4.24 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 5.2.24קישור5.2.24 - קישור לקובץ PDF

שנת 2023

בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 25.12.23קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 25.12.23 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 12.11.23קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 12.11.23 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 20.10.23קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 20.10.23 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 28.9.23קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 28.9.23 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 10.9.23קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 10.9.23 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 16.7.23קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 16.7.23 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 19.6.23קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 19.6.23 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 10.5.23קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 10.5.23 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 5.6.23קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 5.6.23 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 3.4.23קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 3.4.23 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 22.2.23קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 22.2.23 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 10.1.23קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 10.1.23 - קישור לקובץ PDF

שנת 2022

בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 28.11.22קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 28.11.22 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 29.9.22קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 29.9.22 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 23.6.22קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 23.6.22 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 28.3.22קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 28.3.22 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 28.3.22קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 28.3.22 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 28.3.22קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 28.3.22 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 28.3.22קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 28.3.22 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 28.2.22קישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית 28.2.22 - קישור לקובץ PDF

שנת 2021

דו''ח איכות מים באגם פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 21.6.2021קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 10.4.2021קישורדו

בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית אוגוסטקישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית אוגוסט - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית יוליקישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית יולי - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית יוניקישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית יוני - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית ינוארקישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית ינואר - קישור לקובץ PDF

שנת 2020

דו''ח איכות מים באגם פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 12.10.2020קישורדוח איכות מים באגם פארק ענבה, 12.10.2020 - קישור לאתר חיצוני
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 3.8.2020קישורGlobalFiles/091120200805155453.pdf - קישור לקובץ PDF
שם המסמך דו''ח איכות מים באגם פארק ענבה 8.6.2020קישור - קישור לקובץ PDF
שם המסמך דו''ח איכות מים באגם פארק ענבה 3.2.2020קישור איכות מים באגם פארק ענבה 3.2.2020 - קישור לקובץ PDF

בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית אוקטוברקישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית אוקטובר - קישור לאתר חיצוני
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית יוניקישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית יוני - קישור לקובץ PDF

שנת 2019

דו''ח איכות מים באגם פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 24.12.2019קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 4.11.2019קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 12.8.2019קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 14.5.2019קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 11.4.2019קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 25.2.2019קישורדו

בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית דצמברקישורפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית דצמבר - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה-בדיקה בקטריאלית נובמברקישור פארק ענבה-בדיקה בקטריאלית נובמבר - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוגוסטקישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוגוסט - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאיקישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאי - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מרץקישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מרץ - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית פברוארקישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית פברואר - קישור לקובץ PDF

שנת 2018

דו''ח איכות מים באגם פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה 27.11.2018קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 3.9.2018קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 2.7.2018קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 21.5.2018קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 2.5.2018קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 9.4.2018קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 12.3.2018קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 1.2.2018קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 8.1.2018קישורדו

בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוקטוברקישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוקטובר - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ספטמבר 2018קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ספטמבר 2018 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יוני 2018קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יוני 2018 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאי 2018קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאי 2018 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאי 2018קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאי 2018 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אפריל 2018קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אפריל 2018 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מרץ 2018קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מרץ 2018 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית פברואר 2018קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית פברואר 2018 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ינואר 2018קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ינואר 2018 - קישור לקובץ PDF

שנת 2017

דו''ח איכות מים באגם פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 9.1.2017קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 30.1.2017קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 27.2.2017קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 20.3.2017קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 5.4.2017קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 30.4.2017קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 25.5.2017קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה 12.6.2017קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה 31.7.2017קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה 21.8.2017קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה 18.09.2017קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה 9.10.2017קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה 4.12.2017קישורדו

בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה

שם המסמךבדיקה בקטריאלית - פארק ענבה
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ינואר 2017בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ינואר 2017 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית פברואר 2017בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה - בדיקה בקטריאלית פברואר 2017 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מרץ 2017בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מרץ 2017 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אפריל 2017בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אפריל 2017 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאי 2017בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאי 2017 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאי 2017בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאי 2017 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יוני 2017בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יוני 2017 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יולי 2017בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יולי 2017 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יולי 2017בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יולי 2017 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוגוסט 2017בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוגוסט 2017 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ספטמבר 2017בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ספטמבר 2017 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוקטובר 2017בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוקטובר 2017 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית דצמבר 2017בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה - בדיקה בקטריאלית דצמבר 2017 - קישור לקובץ PDF

שנת 2016

דו''ח איכות מים באגם פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 23.3.2016קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 4.5.2016קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 8.6.2016קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 10.7.2016קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 2.8.2016קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 7.9.2016קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 9.10.2016קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 2.11.2016קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 12.12.2016קישורדו

בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מרץ 2016 קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מרץ 2016 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאי 2016 קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאי 2016 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יוני 2016 קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יוני 2016 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יולי 2016 קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יולי 2016 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוגוסט 2016 קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוגוסט 2016 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ספטמבר 2016 קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ספטמבר 2016 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוקטובר 2016 קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוקטובר 2016 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית נובמבר 2016 קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית נובמבר 2016 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית דצמבר 2016 קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית דצמבר 2016 - קישור לקובץ PDF

שנת 2015

דו''ח איכות מים באגם פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 6.9.2015קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה - 5.8.2015קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 12.7.2015קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 17.6.2015קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 21.5.2015קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 14.4.2015קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 10.3.2015קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 17.2.2015קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 13.1.2015קישורדו

בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ספטמבר 2015קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ספטמבר 2015 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוגוסט 2015קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוגוסט 2015 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יולי 2015קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יולי 2015 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יוני 2015קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יוני 2015 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאי 2015קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאי 2015 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אפריל 2015קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אפריל 2015 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מרץ 2015קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מרץ 2015 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית פברואר 2015קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית פברואר 2015 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ינואר 2015 קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ינואר 2015 - קישור לקובץ PDF

שנת 2014

דו''ח איכות מים באגם פארק ענבה

שם מסמךקישור
שם מסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 16.12.2014קישורדו
שם מסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 25.11.2014קישורדו
שם מסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 18.11.2014קישורדו
שם מסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 18.9.2014קישורדו
שם מסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 21.8.2014קישורדו
שם מסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 17.7.2014קישורדו
שם מסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 17.6.2014קישורדו
שם מסמךדו''ח איכות מים באגם פארק ענבה, 18.5.2014קישורדו''ח איכות מים באגם פארק ענבה, 18.5.2014 - קישור לקובץ PDF
שם מסמךדו''ח איכות מים באגם פארק ענבה, 4.3.2014קישורדו''ח איכות מים באגם פארק ענבה, 4.3.2014 - קישור לקובץ PDF
שם מסמךדו''ח איכות מים באגם פארק ענבה, 11.2.2014קישורדו''ח איכות מים באגם פארק ענבה, 11.2.2014 - קישור לקובץ PDF
שם מסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 7.1.2014קישורדו

בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה

שם מסמךקישור
שם מסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית דצמבר 2014קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית דצמבר 2014 - קישור לקובץ PDF
שם מסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית נובמבר 2014קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית נובמבר 2014 - קישור לקובץ PDF
שם מסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוקטובר 2014קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוקטובר 2014 - קישור לקובץ PDF
שם מסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ספטמבר 2014קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ספטמבר 2014 - קישור לקובץ PDF
שם מסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוגוסט 2014קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית אוגוסט 2014 - קישור לקובץ PDF
שם מסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יולי 2014קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יולי 2014 - קישור לקובץ PDF
שם מסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יוני 2014קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית יוני 2014 - קישור לקובץ PDF
שם מסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאי 2014קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מאי 2014 - קישור לקובץ PDF
שם מסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מרץ 2014קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית מרץ 2014 - קישור לקובץ PDF
שם מסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית פברואר 2014קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית פברואר 2014 - קישור לקובץ PDF
שם מסמךפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ינואר 2014קישורפארק ענבה - בדיקה בקטריאלית ינואר 2014 - קישור לקובץ PDF

שנת 2013

דו''ח איכות מים באגם פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 20.8.2013קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 30.7.2013קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 4.7.2013קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 20.6.2013קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 9.5.2013קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 18.4.2013קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 20.3.2013קישורדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 16.1.2013קישורדו

בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית אוגוסט 2013קישורפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית אוגוסט 2013 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית יולי 2013קישורפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית יולי 2013 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית יולי 2013קישורפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית יולי 2013 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית יוני 2013קישורפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית יוני 2013 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית מאי 2013קישורפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית מאי 2013 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית אפריל 2013קישורפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית אפריל 2013 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית מרץ 2013קישורפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית מרץ 2013 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית ינואר 2013קישורפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית ינואר 2013 - קישור לקובץ PDF

שנת 2012

דו''ח איכות מים באגם פארק ענבה

שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 6.12.2012דו"ח איכות מים באגם פארק ענבהדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 8.11.2012דו"ח איכות מים באגם פארק ענבהדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 28.8.2012דו"ח איכות מים באגם פארק ענבהדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 27.6.2012דו"ח איכות מים באגם פארק ענבהדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 23.5.2012דו"ח איכות מים באגם פארק ענבהדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 15.4.2012דו"ח איכות מים באגם פארק ענבהדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 22.3.2012דו"ח איכות מים באגם פארק ענבהדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 26.2.2012דו"ח איכות מים באגם פארק ענבהדו
שם המסמךדו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 23.1.2012דו"ח איכות מים באגם פארק ענבהדו

בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה

שם המסמךבדיקה בקטריאלית - פארק ענבה
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית דצמבר 2012בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה |פארק ענבה – בדיקה בקטריאלית דצמבר 2012 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית נובמבר 2012בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה – בדיקה בקטריאלית נובמבר 2012 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית אוקטובר 2012בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה – בדיקה בקטריאלית אוקטובר 2012 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית אוגוסט 2012בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה – בדיקה בקטריאלית אוגוסט 2012 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית אפריל 2012בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה – בדיקה בקטריאלית אפריל 2012 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית מרץ 2012בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה – בדיקה בקטריאלית מרץ 2012 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית פברואר 2012בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה – בדיקה בקטריאלית פברואר 2012 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךפארק ענבה – בדיקה בקטריאלית ינואר 2012בדיקה בקטריאלית - פארק ענבה פארק ענבה – בדיקה בקטריאלית ינואר 2012 - קישור לקובץ PDF

שנים 2010-2011

דו''ח איכות מים באגם פארק ענבה

שם המסמךקישור
שם המסמךנתונים על איכות המים באגם ענבה 4-6.2011 קישורנתונים על איכות המים באגם ענבה 4-6.2011 - קישור לקובץ PDF
שם המסמךדו"ח איכות המים באגם ענבה בין התאריכים -4.2010 - 6.2011קישורדו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד