ועדת ערר

07/09/2023 כ"א אלול תשפ"ג

ועדות ערר לענייני ארנונה

מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית וזאת בתוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית.

על מנהל הארנונה להשיב תוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה. ועל תשובתו ניתן לערער תוך 30 יום מיום מסירת התשובה לועדת הערר לענייני ארנונה שליד הרשות המקומית.

ועדות הערר לענייני ארנונה הינן גוף עצמאי ונפרד, הפועל ליד כל אחת מהרשויות המקומיות בישראל.

סמכויות ועדת הערר, הרכבה, דרכי מינויה ודרכי עבודתה, נקבעו בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו- 1976 ועדת הערר הפועלת מתוקף החוק הינה גוף מעין – שיפוטי שתפקידו להכריע במחלוקת שבין מנהל הארנונה (כנציג העירייה) לבין הנישום.

ועדת הערר פועלת כבית משפט בערכאה ראשונה וניתן לערער על החלטותיה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה.

כל שנוגע לפרשנות לחוק, לנושאי מדיניות, סבירות הארנונה, חלוקת נטל הארנונה באופן הגון ונושאים דומים – ועדת הערר לענייני הארנונה אינה מוסמכת לדון בהם והחולק על הרשות המקומית בנושאים אלה רשאי לפנות לבית המשפט לעניינים מינהליים בעתירה מינהלית.

בעיריית מודיעין מכבים רעות מונו שני הרכבים המתכנסים פעם בחודש באופן שוטף.

בהתאם לסעיף 20 (ג) לתקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בועדת ערר), תשל"ז-1977, החלטות הוועדה יפורסמו כאן באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

צור קשר

אמצעי קשרפרטים
אמצעי קשרכתובתפרטיםתלתן 1
אמצעי קשרטלפוןפרטים08-9394656
אמצעי קשרפניהפרטיםפניה מקוונת לועדת ערר


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד