ועדות חובה

09/05/2023 י"ח אייר תשפ"ג

ועדת הנהלה

תפקידנציגים
תפקידיו"ר ועדהנציגיםחיים ביבס
תפקיד מ"מ יו"רנציגיםשלמה פסי
תפקידחברי הועדהנציגיםשמעון גואטה, יוסי אביבי, אור גרינפלד, מויש לוי, אלי סבח, אלעד שמעונוביץ, עמיעד טאוב ושחר מי-און

פנייה לרכזת הועדה אהובה האוזר: פניה מקוונת לאהובה עוזר

ועדת משנה לתכנון ובנייה

תפקידנציגים
תפקידיו"ר ועדהנציגיםחיים ביבס
תפקידמ"מ יו"ר הועדה נציגיםמויש לוי
תפקידחברי הועדהנציגיםשלמה פסי, יוסי אביבי, אלעד שמעונוביץ, איתי אלמוג בר ואילן בן סעדון

פנייה ליו''ר הועדה: פניה מקוונת למויש לוי

ועדת כספים

תפקידנציגים
תפקידיו"ר ועדהנציגיםחיים ביבס
תפקידחברי הועדהנציגיםשמעון גואטה, יוסי אביבי, הילה בן אליעזר, גבי אדרי, נגה כץ רפפורט, עמיחי זליג, רן שגב, שחר מי-און ואבי אלבז

פנייה לרכזת הועדה אהובה האוזר: פניה מקוונת לאהובה עוזר

ועדת מכרזים

תפקידנציגים
תפקידיו"ר ועדהנציגיםגבי אדרי
תפקידחברי הועדהנציגיםנגה כץ רפפורט, עמיחי זליג, שחר מי-און וגלעד ביהרי

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לגבי אדרי

ועדת ביקורת

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הוועדהנציגיםאבי אלבז
תפקידחברי הועדהנציגיםרן שגב ועמיחי זליג

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לאבי אלבז

ועדת חינוך

תפקידנציגים
תפקידיו"רנציגיםחיים ביבס
תפקידמ"מ ליו"רנציגיםמויש לוי
תפקידחברי הועדה נציגיםרן שגב, אור גרינפלד, איתי אלמוג - בר, מנהל / סגן בי''ס יסודי, מנהל \ סגן בי''ס תיכון, אמציה דויטש ויו''ר מועצת תלמידים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת למויש לוי

ועדת בטיחות בדרכים ותחבורה

תפקידנציגים
תפקידמ"מ ראש העירנציגיםשלמה פסי
תפקידיו''ר הפורוםנציגים שלמה פסי
תפקידחברי הועדהנציגיםמויש לוי, גלעד ביהרי, דורון גלבוע, אלי גל, עופר גרוסו, מהנדס העיר, מנהלת אגף חינוך, מנהל אגף שירות, אור גרינפלד, נציג משרד לביטחון פנים, נציג משרד התחבורה, נציג גופים העוסקים בבטיחות בדרכים (אור ירוק) ונציג התושבים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשלמה פסי

ועדה לקידום מעמד הילד

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםשחר מי-און
תפקידחברי הועדהנציגיםגלעד ביהרי, אמנון הר שושנים, ג'וני קליין, נורית רביב, אורן שחורי, מיגל הרף, אור מגל, שרונה שולב, ליקול טמסוט, מנהלת אגף החינוך, מנהלת אגף שירותים חברתיים, מנהל בי"ס, נציג ארגון המורים העל יסודיים, נציג הסתדרות המורים, אור גרינפלד, יו"ר ועד ההורים, יו"ר מועצת התלמידים, מפקד תחנת המשטרה, נציג תנועות הנוער ויו"ר ארגון המתנדבים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשחר מי-און

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםשלמה פסי
תפקידחברי הועדהנציגיםחיים צמח - נציג ציבור ועוזי זימן - נציג המשפחות השכולות

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשלמה פסי

ועדת איכות הסביבה

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםהילה בן אליעזר
תפקידחברי הועדהנציגיםשמעון גואטה, רן שגב, איתי אלמוג-בר, נציג אגף שפ"ע - הדס דרוקר, החברה להגנת הטבע - טל גיטמן, ושמרית זכאי'

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת להילה בן אליעזר

ועדה למאבק בנגע הסמים

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםאילן יאיר בן סעדון
תפקידחברי הועדהנציגיםגלעד ביהרי, מנהלת אגף חינוך, מנהל אגף שירותים חברתיים, אור גרינפלד, מנהל בי"ס על יסודי, נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים ונציגי ציבור

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לאילן יאיר בן סעדון

ועדה למיגור אלימות

תפקידנציגים
תפקידמ"מ ראש העירנציגיםשלמה פסי
תפקידיו"ר הועדהנציגיםשמעון גואטה
תפקידחברי הועדה:נציגיםמנכ"ל העירייה, מנהלת אגף חינוך, מנהל האגף לשירותים חברתיים, מנהל אגף הביטחון, מנהל יחידת הפיקוח העירוני, יועץ לענייני אזרחים ותיקים ונציג תחנת המשטרה

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשמעון גואטה

ועדת הנחות בארנונה

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםגלעד ביהרי
תפקידחברי הועדהנציגיםיוסי אביבי, אור גרינפלד, גזבר העירייה, יועץ משפטי, מנהלת אגף השירותים החברתיים ומנהל אגף הגבייה

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לגלעד ביהרי

ועדת בטחון

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםשלמה פסי
תפקידחברי הועדהנציגיםשלמה פסי, איתי אלמוג בר, ערן רווה, משה ארקינג, עוזי עבדי, עופר פיינשטיין, עומרי תמיר, מוטי קרמר, אלי גל, יוסי ברקו, גרשון הר טוב, ראובן בן שלום, בני טרן, דוד וורמברנד, יוסף לב, בן פלד, רינת יגיל, מזי כחלון, עדי לוי, אורן שחורי, אייל רוט, גלעד פלד, אבי דבלינגר, מנהל אגף ביטחון, מנהל אגף שירות ונציג משרדי הממשלה: ביטחון, חינוך, ביטחון פנים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשלמה פסי

ועדת מל''ח (משק לשעת חירום)

תפקידיםנציגים
תפקידיםיו"ר הועדהנציגיםחיים ביבס
תפקידיםחברי הועדהנציגיםשלמה פסי, מנהלי אגפים בעירייה , נציג תחנת המשטרה ונציג משרד החינוך

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשמוליק כהן

*ישיבה בדלתיים סגורות

ועדת שימור אתרים

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגים שמעון גואטה
תפקידחברי הועדהנציגיםהילה בן אליעזר ואיתי אלמוג-בר

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת ל שמעון גואטהפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד