מועצות העיר הקודמות

19/03/2024 ט' אדר ב תשפ"ד

מועצת העיר ה-5 (2018-2024)

שםרשימהתפקיד
שםחיים ביבסרשימהסיעת חיים במודיעין מכבים רעותתפקידראש העיר
שםשלמה פסי רשימהסיעת חיים במודיעין מכבים רעותתפקידמ"מ וסגן ראש העיר (לא בשכר)
שםהילה בן אליעזר רשימהסיעת חיים במודיעין מכבים רעותתפקידחברת מועצה
שםשמעון גואטה רשימהסיעת חיים במודיעין מכבים רעותתפקידחבר מועצה
שםמויש לוירשימה שחר עושים חינוך תפקידסגן ראש העיר
שםעמיחי זליגרשימהשחר עושים חינוך תפקידחבר מועצה
שםעדי מן רשימהשחר עושים חינוךתפקידחברת מועצה (פרשה במהלך הקדנציה)
שםאור גרינפלדרשימהשחר עושים חינוךתפקידחבר מועצה (החליף את עדי מן)
שםאילן בן סעדון רשימהאילן למודיעיןתפקידחבר מועצה
שםאלי סבחרשימהאילן למודיעיןתפקידחבר מועצה
שםגבי אדרי רשימהאילן למודיעיןתפקידחבר מועצה
שםאלעד שמעונוביץ רשימההדור הבאתפקידחבר מועצה, משנה לראש העיר ללא שכר
שםעדי בן אברהםרשימההדור הבאתפקידחברת מועצה (פרשה במהלך הקדנציה)
שםרן שגברשימההדור הבאתפקידחבר מועצה (החליף את עדי בן אברהם)
שםעמיעד טאוברשימההבית היהודיתפקידחבר מועצה, משנה לראש העיר ללא שכר
שםנגה כץ רפפורטרשימההבית היהודיתפקידחברת מועצה
שםיוסי אביבירשימהגשר – מחוברים לתושביםתפקידחבר מועצה
שםשחר מי און רשימהיש עתיד במודיעיןתפקידחבר מועצה
שםאבי אלבזרשימהמודיעין חופשיתתפקידחבר מועצה
שםגילעד ביהרירשימהמודיעין חופשיתתפקידחבר מועצה
שםאיתי אלמוג בר רשימהמודיעין חופשיתתפקידחבר מועצה

מועצת העיר (2013 – 2018)

שםרשימהתפקיד
שםחיים ביבסרשימהסיעת חיים במודיעין מכבים רעותתפקידראש העיר
שםשלמה פסי רשימהסיעת חיים במודיעין מכבים רעותתפקידחבר מועצה, מ"מ וסגן ראש העיר
שםהילה בן אליעזר רשימהסיעת חיים במודיעין מכבים רעותתפקידחברת מועצה
שםאלעד שמעונוביץ רשימהסיעת חיים במודיעין מכבים רעותתפקידחבר מועצה
שםשמעון גואטה רשימהסיעת חיים במודיעין מכבים רעותתפקידחבר מועצה
שםורד גל בכרי רשימהסיעת חיים במודיעין מכבים רעותתפקידחברת מועצה
שםאילן בן סעדון רשימהאילן למודיעיןתפקידסגן ראש העיר
שםדן ליכטמן רשימהאילן למודיעיןתפקידחבר מועצה
שםמירי ארד רשימהאילן למודיעיןתפקידחברת מועצה עד שנת 2014
שםבוריס פרלמן רשימהאילן למודיעיןתפקידחבר מועצה, החליף את מירי ארד
שםגבי אדרי רשימהאילן למודיעיןתפקידחבר מועצה
שםמשה לוירשימהשחר עושים חינוךתפקידסגן ראש עיר חלק מהקדנציה
שםמירב פלג רשימהשחר עושים חינוךתפקידחברת מועצה
שםמיכאל חרל"פ רשימההבית היהודיתפקידסגן ראש העיר חלק מהקדנציה
שםהילה שי וזאן רשימההבית היהודיתפקידחברת מועצה. כיהנה עד נובמבר 2016
שםג'וני קליין רשימההבית היהודיתפקידחבר מועצה (החליף את הילה שי וזאן)
שםאבי אלבזרשימהמודיעין חופשיתתפקידחבר מועצה
שםאייל הנדלר רשימהכולנו מכבים רעותתפקידחבר מועצה. כיהן עד יוני 2018
שםאיתן מנוררשימהכולנו מכבים רעותתפקידחבר מועצה (החליף את אייל הנדלר)
שםברוך בוחניקרשימהגשר – מחוברים לתושביםתפקידחבר מועצה
שםשחר מי און רשימהיש עתיד במודיעיןתפקידחבר מועצה
שםשרון מעוז רשימהמודיעין של כולנותפקידחבר מועצה

מועצת העיר ה-3 (2008 - 2013)

שםרשימהתפקיד
שםחיים ביבסרשימהחיים במודיעין מכבים רעותתפקידראש העיר
שםשלמה פסירשימהחיים במודיעין מכבים רעותתפקידחבר מועצה
שםאלכס וינרברשימההדרך הירוקיםתפקידסגן ראש עיר חלק מהקדנציה
שםלבנה שיפמן רשימההדרך הירוקיםתפקידחברת מועצה
שםאמנון מרחב רשימהמרחב למודיעיןתפקידחבר מועצה עד שנת 2010
שםמוטי גרונר רשימהמרחב למודיעיןתפקידחבר מועצה, כיהן כסגן ראש העיר ללא שכר מ-11.8.2010 ועד 31.5.2011
שםשלום דהאןרשימהמרחב למודיעיןתפקידחבר מועצה, החליף את אמנון מרחב
שםמשה לוי רשימהשחר עושים חינוך תפקידסגן ראש עיר
שםגלעד אולשטיין רשימהשחר עושים חינוך תפקידחבר מועצה
שםחנן ברנשטיין רשימהיחד מורתפקידסגן ראש העיר חלק מהקדנציה
שםיצחק חןרשימהיחד מורתפקידחבר מועצה
שםדני רוזנפלדרשימהיחד מורתפקידחבר מועצה
שםויויאן אלבוים רשימהאחדותתפקידחברת מועצה
שםמיכאל חרל"פרשימהאחדותתפקידסגן ראש עיר חלק מהקדנציה
שםאילן בן סעדוןרשימהאילן למודיעיןתפקידסגן ראש עיר חלק מהקדנציה
שםרונית מלכהרשימהאילן למודיעיןתפקידחברת מועצה
שםיגאל צדוקרשימהעצמאות למודיעיןתפקידחבר מועצה
שםחיים מרציאנו רשימהיסודותתפקידחבר מועצה עד שנת 2012
שםברוך בוחניקרשימהיסודותתפקידחבר מועצה, החליף את חיים מרציאנו

מועצת העיר ה-2 (2003- 2008)

שםרשימהתפקיד
שםמשה ספטוררשימהמודיעין- מורתפקידראש העיר
שםאלכס וינרברשימהמודיעין- מורתפקידסגן ראש עיר
שםעדי מינץ רשימהמודיעין- מורתפקידחברת מועצה
שםחיים ביבסרשימהליכודתפקידכיהן כמ"מ ראש העיר בחצי קדנציה שנייה
שםיוסי בר דודרשימהתלם תושבים למען מודיעין תפקידמ"מ חצי קדנציה
שםעו"ד אמנון מרחברשימהמרחב למודיעיןתפקידחבר מועצה
שםמוטי גרונררשימהמרחב למודיעיןתפקידחבר מועצה
שםעו"ד סיגלית הנדשר פרקשרשימהמודיעין אחתתפקידחברת מועצה
שםעמיקם אורן רשימהיחדתפקידחבר מועצה
שםיואב טל רשימהיחדתפקידחבר מועצה
שםעו"ד יוסה ירמיהו רשימהשינויתפקידכיהן כחבר מועצה עד שנת 2008
שםאבי אלבזרשימהשינויתפקידחבר מועצה החליף את עו"ד יוסה ירמיהו
שםעופר גלנץ רשימהשחר עושים חינוךתפקידחבר מועצה
שםמיכל גלבוע רשימהשחר עושים חינוךתפקידכיהנה כחברת מועצה עד שנת 2004
שםעו"ד משה לוי רשימהשחר עושים חינוךתפקידחבר מועצה, החליף את מיכל גלבוע
שםמיכאל חרל"פרשימהאחדותתפקידסגן ראש העיר
שםד"ר שלמה שמעוני רשימהאחדותתפקידכיהן כחבר מועצה עד ספטמבר 2006
שםהרב ד"ר מאיר דנינו רשימהאחדותתפקידחבר מועצה, החליף את ד"ר שלמה שמעוני

מועצת העיר ה-1 (1998 – 2003)

שםרשימהתפקיד
שםמשה שכטררשימהמשה שכטר להשלמת המשימהתפקידראש העיר
שםאמנון מרחברשימהמשה שכטר להשלמת המשימהתפקידסגן ראש העיר
שםיוסי בר דודרשימהתלם - תושבים למען מודיעיןתפקידסגן וממלא מקום
שםענת ישראלירשימהתלם - תושבים למען מודיעיןתפקידחברת מועצה
שםמנשה רםרשימהתלם - תושבים למען מודיעיןתפקידחבר מועצה
שםעופר גלנץרשימהתלם - תושבים למען מודיעיןתפקידחבר מועצה, החליף את ענת ישראלי
שםדוד זיו רשימהעיר חופשיתתפקידסגן ראש העיר בחלק מהקדנציה
שםליאת גנוסררשימהעיר חופשיתתפקידחברת מועצה
שםד"ר מיכל גדותרשימהעיר חופשיתתפקידחברת מועצה
שםגיורא סנפיר ז"לרשימהעיר חופשיתתפקידחבר מועצה
שםיורם אקרמןרשימהעיר חופשיתתפקידחבר מועצה, החליף את ליאת גינוסר
שםתמיר גרודיקרשימהעיר חופשיתתפקידחבר מועצה, נכנס לאחר פטירתו של גיורא סנפיר ז"ל
שםאייל מעוזרשימהעיר חופשיתתפקידחבר מועצה, החליף את תמיר גרודיק
שםירון רן רשימהמודיעין אחתתפקידסגן ראש העיר בחלק מהקדנציה
שםמוטי גרונררשימהמודיעין אחתתפקידחבר מועצה
שםעדי הדררשימהי.ע.דתפקידחבר מועצה
שםשלום לויפררשימההתנועה הדתית לאומית במודיעיןתפקידחבר מועצה

המועצה הממונה בעיר מודיעין (1994 – 1998)

שםתפקיד
שם משה שכטרתפקידראש המועצה
שםיונתן גולניתפקידסגן ראש המועצה
שםצבי אבנוןתפקידנציג הציבור
שםגדעון בן דרורתפקידנציג משרד החינוך
שםיעקב ברדוגותפקידנציג הציבור
שםעדי הדרתפקידנציג משרד השיכון
שםשמעון זיו תפקידנציג ציבור
שםאגון לביאתפקידנציג משרד השיכון
שםבני ריקרדו תפקידנציג משרד הפנים


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד