החזר בגין יתרת זכות בארנונה

10/12/2019 י"ב כסלו תש"פ

מחזיק בנכס, ששילם את סכום הארנונה ביתר, יכול לבקש לקזז את יתרת הזכות כנגד חשבונות ארנונה העתידיים, או חיובים אחרים (כגון: היטל, שמירה, אגרות שילוט, אשפה, חינוך וכו') או להעברת יתרת הזכות לחשבון הבנק.

לצורך ביצוע ההחזר יש למלא את בקשה להחזר כספי בצירוף המסמכים הנדרשים ולהחזירו למחלקת הגביה במייל dvora_b@modiin.muni.il או בפקס מס' 08-6348707

במקרה בו קיימים לנישום חובות אחרים, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקזז את יתרת הזכות מחובות אלה.

צור קשר גביה

שעות קבלת קהלכתובתטלפוןפקס
שעות קבלת קהלימים א'-ה' 08:15-13:00 כתובתקניון עזריאלי - בית יהונתןטלפון08-9726039פקס08-6348707
שעות קבלת קהלימים א',ב',ד' 14:00-18:00כתובתטלפוןפקס
שעות קבלת קהליום ו' 08:00-12:00כתובתטלפוןפקס


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד