החזר בגין יתרת זכות בארנונה

05/12/2021 א' טבת תשפ"ב

מחזיק בנכס, ששילם את סכום הארנונה ביתר, יכול לבקש לקזז את יתרת הזכות כנגד חשבונות ארנונה העתידיים, או חיובים אחרים (כגון: היטל, שמירה, אגרות שילוט, אשפה, חינוך וכו') או להעברת יתרת הזכות לחשבון הבנק.

לצורך ביצוע ההחזר יש למלא את בקשה להחזר כספי בצירוף המסמכים הנדרשים ולהחזירו למחלקת הגביה במייל dvora_b@modiin.muni.il או בפקס מס' 08-6348707

במקרה בו קיימים לנישום חובות אחרים, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקזז את יתרת הזכות מחובות אלה.

צור קשר גביה

כתובתטלפון עקריפקס
כתובתקניון עזריאלי - בית יהונתןטלפון עקרי08-9726039פקס08-6348707

שעות קבלת קהל

ימיםשעות
ימיםא'-ה' שעות08:15-13:00
ימיםב',ד' שעות14:00-18:00


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד