שילוט

03/02/2022 ב' אדר תשפ"ב

הצגת השלטים במודיעין מכבים- רעות הינה אחד הגורמים החשובים והמשפיעים על חזות הרחובות והעיר כולה. לפיכך, אנו רואים בך ובחבריך לעסקים שותפים נאמנים במאמץ שמירת חזות עיר נעימה ואסתטית.

לידיעתך - שילוט בעסק טעון רישיון ותשלום אגרה על פי חוק עזר למודיעין-מכבים-רעות שילוט, התשנ"ה 1995.

אגרה לתשלום נשלחת למען המצוין אצלנו במערכת אחת לשנה וזאת לאחר ביצוע סקר שילוט.

להלן טבלת סוגי שלטים ותעריפים לשנת 2021

קודסוג השלטתעריף שנתי
קוד10סוג השלטשלט ראשון עד 10 מ"רתעריף שנתי 97.33 ש"ח
קוד20סוג השלטשלט נוסף עד 10 מ"רתעריף שנתי 132.22 ש"ח
קוד25סוג השלטשלט ראשון 10 מ"ר ומעלהתעריף שנתי 111.82 ש"ח
קוד35סוג השלטשלט נוסף 10 מ"ר ומעלהתעריף שנתי 153.64 ש"ח
קוד40סוג השלטשלט דגל עד 10 מ"רתעריף שנתי 329.88 ש"ח
קוד50סוג השלטשלט דגל 11 מ"ר ומעלהתעריף שנתי 413.71 ש"ח
קוד55סוג השלטשלט מוקרן אלקטרוני עד 10 מ"רתעריף שנתי 232.52 ש"ח
קוד60סוג השלטשלט מוקרן אלקטרוני מעל 10 מ"רתעריף שנתי 232.52 ש"ח

טפסים בנושא שילוט

שם טופסאופן הגשת הטופסקישורטופס מקוון
שם טופסחוברת הנחיות שילוטאופן הגשת הטופס-קישורחוברת הנחיות שילוט - קישור לקובץ PDFטופס מקוון
שם טופסטופס בקשה להצבת שלט עד 10 מ''ראופן הגשת הטופסבמייל idan_c@modiin.muni.il קישורטופס בקשה להצבת שלט עד 10 מר - קישור לקובץ PDFטופס מקווןהגשת בקשה לרשיון שלט מתחת לעשרה מ
שם טופסטופס בקשה להצבת שלט מעל 10 מ''ראופן הגשת הטופסבמייל idan_c@modiin.muni.il קישורטופס בקשה להצבת שלט מעל 10 מר - קישור לקובץ PDFטופס מקווןטופס בקשה להצבת שלט מעל 10 מ''ר - קישור לאתר חיצוני
שם טופסערעור בגין אגרת שילוטאופן הגשת הטופסבמייל idan_c@modiin.muni.il קישורערעור בגין אגרת שילוט - קישור לקובץ PDFטופס מקווןערעור בגין אגרת שילוט - קישור לאתר חיצוני

שאלות ותשובות שילוט

 • איך מגישים בקשה לשילוט?

  יש למלא טופס בקשה שקיים תחת לשונית ה"שילוט".
  בטופס מצוין אילו נתונים עליך לצרף (כגון : מפרט טכני והדמיות) ניתן להתייעץ בשיחה מקדימה עם כרמי עידן , מנהל המחלקה 0526721626

 • איך מערערים על אגרת שילוט?

  טופס ערעור נמצא תחת לשונית ה"שילוט" – יש לציין את מספר השלט ( מופיע ליד כל תמונה באגרה) יש לפרט את סיבת הערעור ולצרף מסמך/ תמונה רלוונטית.

 • הסרתי שלט מה עלי לעשות ?

  עליך לשלוח מייל לכרמי עידן מנהל מחלקת שומה ושילוט ולצרף תמונה עדכנית המעידה שהשלט הוסר. Idan_c@modiin.muni.il אגרת השילוט השנתית תחושב לפי החלק היחסי.

 • הגשתי בקשה להצבת שילוט, כיצד אדע מה סטטוס בקשתי?

  סטטוס הבקשה מופיע תחת לשונית ה"שילוט" – ניתן לראות באיזו ועדה תיבחן בקשתך ובתאריך כינוסה.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד