שומה ושילוט

12/03/2024 ב' אדר ב תשפ"ד

הצגת השלטים במודיעין מכבים- רעות הינה אחד הגורמים החשובים והמשפיעים על חזות הרחובות והעיר כולה. לפיכך, אנו רואים בך ובחבריך לעסקים שותפים נאמנים במאמץ שמירת חזות עיר נעימה ואסתטית.

לידיעתך - שילוט בעסק טעון רישיון ותשלום אגרה על פי חוק עזר למודיעין-מכבים-רעות שילוט, התשנ"ה 1995.

אגרה לתשלום נשלחת למען המצוין אצלנו במערכת אחת לשנה וזאת לאחר ביצוע סקר שילוט.

להלן טבלת סוגי שלטים ותעריפים לשנת 2023

קודסוג השלטמחיר לפי מדד פברואר 2023
קוד10סוג השלטשלט ראשון עד 10 מ"רמחיר לפי מדד פברואר 2023104.08 ש"ח
קוד20סוג השלטשלט נוסף עד 10 מ"רמחיר לפי מדד פברואר 2023141.39 ש"ח
קוד25סוג השלטשלט ראשון 10 מ"ר ומעלהמחיר לפי מדד פברואר 2023119.58 ש"ח
קוד35סוג השלטשלט נוסף 10 מ"ר ומעלהמחיר לפי מדד פברואר 2023164.30 ש"ח
קוד40סוג השלטשלט דגל עד 10 מ"רמחיר לפי מדד פברואר 2023352.77 ש"ח
קוד50סוג השלטשלט דגל 11 מ"ר ומעלהמחיר לפי מדד פברואר 2023442.42 ש"ח
קוד55סוג השלטשלט מוקרן אלקטרוני עד 10 מ"רמחיר לפי מדד פברואר 2023248.66 ש"ח
קוד60סוג השלטשלט מוקרן אלקטרוני מעל 10 מ"רמחיר לפי מדד פברואר 2023248.66 ש"ח

טפסים בנושא שילוט

שם טופסאופן הגשת הטופסקישורטופס מקוון
שם טופסחוברת הנחיות שילוטאופן הגשת הטופס-קישורחוברת הנחיות שילוט - קישור לקובץ PDFטופס מקוון-
שם טופסטופס בקשה להצבת שלט עד 10 מ''ראופן הגשת הטופסבמייל idan_c@modiin.muni.il קישורטופס בקשה להצבת שלט עד 10 מר - קישור לקובץ PDFטופס מקווןהגשת בקשה לרשיון שלט מתחת לעשרה מ
שם טופסטופס בקשה להצבת שלט מעל 10 מ''ראופן הגשת הטופסבמייל idan_c@modiin.muni.il קישורטופס בקשה להצבת שלט מעל 10 מר - קישור לקובץ PDFטופס מקווןטופס בקשה להצבת שלט מעל 10 מ''ר - קישור לאתר חיצוני
שם טופסערעור בגין אגרת שילוטאופן הגשת הטופסבמייל idan_c@modiin.muni.il קישורערעור בגין אגרת שילוט - קישור לקובץ PDFטופס מקווןערעור בגין אגרת שילוט - קישור לאתר חיצוני

שאלות ותשובות שילוט

 • איך מגישים בקשה לשילוט?
  יש למלא טופס בקשה שקיים תחת לשונית ה"שילוט".
  בטופס מצוין אילו נתונים עליך לצרף (כגון : מפרט טכני והדמיות) ניתן להתייעץ בשיחה מקדימה עם כרמי עידן , מנהל המחלקה 0526721626

 • איך מערערים על אגרת שילוט?
  טופס ערעור נמצא תחת לשונית ה"שילוט" – יש לציין את מספר השלט ( מופיע ליד כל תמונה באגרה) יש לפרט את סיבת הערעור ולצרף מסמך/ תמונה רלוונטית.

 • הסרתי שלט מה עלי לעשות ?
  עליך לשלוח מייל לכרמי עידן מנהל מחלקת שומה ושילוט ולצרף תמונה עדכנית המעידה שהשלט הוסר. Idan_c@modiin.muni.il אגרת השילוט השנתית תחושב לפי החלק היחסי.

 • הגשתי בקשה להצבת שילוט, כיצד אדע מה סטטוס בקשתי?
  סטטוס הבקשה מופיע תחת לשונית ה"שילוט" – ניתן לראות באיזו ועדה תיבחן בקשתך ובתאריך כינוסה.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד