שילוט

26/11/2020 י' כסלו תשפ"א

דחיית תשלום שוברי שילוט לשנת 2020

בימים אלו חולקו שוברי השילוט לשנת 2020.

את השוברים ניתן יהיה לשלם עד לתאריך 31.12.2020 ללא הפרשי ריבית והצמדה

הצגת השלטים במודיעין מכבים- רעות הינה אחד הגורמים החשובים והמשפיעים על חזות הרחובות והעיר כולה. לפיכך, אנו רואים בך ובחבריך לעסקים שותפים נאמנים במאמץ שמירת חזות עיר נעימה ואסתטית.

לידיעתך - שילוט בעסק טעון רישיון ותשלום אגרה על פי חוק עזר למודיעין-מכבים-רעות שילוט, התשנ"ה 1995.

אגרה לתשלום נשלחת למען המצוין אצלנו במערכת אחת לשנה וזאת לאחר ביצוע סקר שילוט.

להלן טבלת סוגי שלטים ותעריפים לשנת 2019

קודסוג השלטתעריף שנתי
קוד10סוג השלטשלט ראשון עד 10 מ"רתעריף שנתי 95.51 ש"ח
קוד20סוג השלטשלט נוסף עד 10 מ"רתעריף שנתי 129.75 ש"ח
קוד25סוג השלטשלט ראשון 10 מ"ר ומעלהתעריף שנתי 109.73 ש"ח
קוד35סוג השלטשלט נוסף 10 מ"ר ומעלהתעריף שנתי 150.77 ש"ח
קוד40סוג השלטשלט דגל עד 10 מ"רתעריף שנתי 323.72 ש"ח
קוד50סוג השלטשלט דגל 11 מ"ר ומעלהתעריף שנתי 405.99 ש"ח
קוד55סוג השלטשלט מוקרן אלקטרוני עד 10 מ"רתעריף שנתי 228.18 ש"ח
קוד60סוג השלטשלט מוקרן אלקטרוני מעל 10 מ"רתעריף שנתי 228.18 ש"ח

טפסים בנושא שילוט

שם טופסאופן הגשת הטופסקישור
שם טופסחוברת הנחיות שילוטאופן הגשת הטופס-קישורחוברת הנחיות שילוט - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס בקשה להצבת שלט עד 10 מ''ראופן הגשת הטופסבמייל idan_c@modiin.muni.il קישורטופס בקשה להצבת שלט עד 10 מ''ר - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס בקשה להצבת שלט מעל 10 מ''ראופן הגשת הטופסבמייל idan_c@modiin.muni.il קישורטופס בקשה להצבת שלט מעל 10 מ''ר - קישור לקובץ PDF
שם טופסערעור בגין אגרת שילוטאופן הגשת הטופסבמייל idan_c@modiin.muni.il קישורערעור בגין אגרת שילוט - קישור לקובץ PDF


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד