גורמים עירוניים

שם הגורםאיש הקשרטלפוןפניה
שם הגורםר' רשות הרישויאיש הקשרחיים בלאישטלפון9726205 - 08פניה פניה מקוונת לחיים בלאיש
שם הגורםר' אגף ש.פ.ע ממונה על רישוי עסקיםאיש הקשרחיים בלאישטלפון9726205 - 08פניה פניה מקוונת לחיים בלאיש
שם הגורםמהנדס העירייהאיש הקשרצחי כץטלפון9726050 - 08פניה פניה מקוונת לצחי כץ
שם הגורםמנהל מח' רישוי בהנדסהאיש הקשרלאוניד נירקיסטלפון9726115 - 08פניה פניה מקוונת ללאוניד נירקיס
שם הגורםהיועצת המשפטיתאיש הקשרעו"ד דנה חפץ-טוכלרטלפון9726126 - 08פניה פניה מקוונת לעו
שם הגורםהתובעת העירוניתאיש הקשרעו"ד אבישג חכםטלפון9726232 - 08פניה פניה מקוונת לעו
שם הגורםמנהלת מחלקת קידום ורישוי עסקיםאיש הקשרמרים דהאןטלפון9726155 - 08פניה פניה מקוונת למרים דהאן
שם הגורםתברואנית מפקחת רישוי עסקיםאיש הקשרלריסה קולטלפון9726183 - 08פניה פניה מקוונת ללריסה קול
שם הגורםפקידת רישוי עסקים ומזכירת היחידהאיש הקשרסיגל מסיקה וילציגטלפון9726203 - 08פניה פניה מקוונת לסיגל מסיקה
שם הגורםמפקחת רישוי עסקים ותברואנית העירייהאיש הקשרילנה קרסיקטלפון 6238900 - 08 פניה
שם הגורםהווטרינר העירוניאיש הקשרד"ר עופר עינבטלפון9726178 - 08פניה פניה מקוונת לעופר עינב
שם הגורםמנהל תחום הפיקוח העירוניאיש הקשראיתן קרמרסקיטלפון6220307 - 08פניה פניה מקוונת לאיתן קרמרסקי
שם הגורם מחלקת התברואהאיש הקשראבי דרוויסטלפון9726177 - 08פניה פניה מקוונת לאבי דרוויס
שם הגורםמחלקת גביה וארנונהאיש הקשראילן פלורנטיןטלפון9726147- 08פניה פניה מקוונת לאילן פלורנטין
שם הגורם מחלקת שילוטאיש הקשרעידן כרמיטלפון9726147 -08פניה פניה מקוונת לעידן כרמי
שם הגורםתאגיד מי מודיעין איש הקשרטלפון8613333 -08 פניה

גורמי רישוי ממשלתיים

גורםאיש הקשרמיקוםטלפוןדוא''ל
גורםר' אגף בכיר רישוי עסקים משרד הפניםאיש הקשרחווה מנדרוביץמיקוםמשרד הפניםטלפון02-6701642דוא''לשלח הודעה לchavamo@moin.gov.il
גורםמפקחת לשכת הבריאות איש הקשרליליה בורוכובמיקוםדני מס 3 רמלהטלפון9181210- 08דוא''לשלח הודעה לLilya.Borochov@rml.health.gov.il
גורםשרות המזון המחוזיאיש הקשראילנה הויכברגרמיקוםקרית הממשלה רמלהטלפון9788648- 08דוא''לשלח הודעה ל Michal.yashar@lbm.health.gov.il
גורםהמשרד להגנת הסביבהאיש הקשררישוי עסקיםמיקוםקרית הממשלה רמלהטלפון9788800- 08דוא''לשלח הודעה לsarits@sviva.gov.il
גורםמשרד העבודה והרווחה אזור מרכזאיש הקשרמפקח אזורימיקוםטלפון5142111 - 03דוא''ל
גורםמשטרת מודיעיןאיש הקשררכז שלומי צפירהמיקוםאתר הקרוונים כניסה לעיר מודיעיןטלפון9726456 -08דוא''ל
גורםכיבוי אש איילון – מניעת דליקותאיש הקשרמורן מרדכימיקוםרמלה - לודטלפון08-9181215דוא''לשלח הודעה לmordechaimo@102.gov.il


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד