גורמים עירוניים

שם הגורםאיש הקשרטלפוןפניה
שם הגורםמנהל רשות הרישויאיש הקשרגיא עידו טלפון08-9726149פניה פניה מקוונת לגיא עידו
שם הגורםמנהל אגף שפ"עאיש הקשרגל סוליטטלפון08-9726205פניה פניה מקוונת לגל סוליט
שם הגורםמהנדס העירייהאיש הקשרזיו גדוןטלפון08-9726050פניה פניה מקוונת לזיו גדון
שם הגורםמנהלת מח' רישוי בהנדסהאיש הקשררויטל בן אמיתיטלפון08-9726053פניה פניה מקוונת לרויטל בן אמיתי
שם הגורםהיועץ המשפטיאיש הקשרעו"ד זאב גבאיטלפון08-9726126פניה פניה מקוונת לעו
שם הגורםהתביעה העירונית איש הקשרעו"ד יהל דותן טלפון08-9916705פניה פניה מקוונת ליהל דותן
שם הגורםהתביעה העירונית איש הקשרעו"ד נופר לוין טלפון08-9916704פניה פניה מקוונת לנופר לוין
שם הגורםמנהלת מחלקת קידום ורישוי עסקיםאיש הקשרמרים דהאןטלפון08-9726155 פניה פניה מקוונת למרים דהאן
שם הגורםתברואנית מפקחת רישוי עסקיםאיש הקשרלריסה קולטלפון08-9726183 פניה פניה מקוונת ללריסה קול
שם הגורםרכזת רישוי עסקים איש הקשרסיגל מסיקה וילציגטלפון08-9726203פניה פניה מקוונת לסיגל מסיקה
שם הגורםרכזת רישוי עסקים איש הקשרלאה נהוןטלפון073-2326383פניה פניה מקוונת ללאה נהון
שם הגורםמפקח רישוי עסקים איש הקשריניר לויטלפון08-9726382פניה פניה מקוונת ליניר לוי
שם הגורםהווטרינר העירוניאיש הקשרד"ר עופר עינבטלפון08-9726178פניה פניה מקוונת לעופר עינב
שם הגורםמנהל מחלקת הפיקוח העירוני איש הקשרתומר בן יאירטלפון08-9726202פניה פניה מקוונת לתומר בן יאיר
שם הגורםמנהל מחלקת התברואה איש הקשרניסים בן אביטלפון08-9726166פניה פניה מקוונת לניסים בן אבי
שם הגורםמחלקת גביה וארנונהאיש הקשרענת אזולאיטלפון08-9726147פניה פניה מקוונת לענת אזולאי
שם הגורם מחלקת שילוטאיש הקשרעידן כרמיטלפון08-9726147פניה פניה מקוונת לעידן כרמי
שם הגורםתאגיד מי מודיעין איש הקשר-טלפון08-8613333פניה -

גורמי רישוי ממשלתיים

גורםאיש הקשרמיקוםטלפוןדוא''ל
גורםר' אגף בכיר רישוי עסקים משרד הפניםאיש הקשרחווה מנדרוביץמיקוםמשרד הפניםטלפון02-6701642דוא''לשלח הודעה לchavamo@moin.gov.il
גורםמפקחת לשכת הבריאות איש הקשרליליה בורוכובמיקוםדני מס 3 רמלהטלפון9181210- 08דוא''לשלח הודעה לLilya.Borochov@rml.health.gov.il
גורםשרות המזון המחוזיאיש הקשראילנה הויכברגרמיקוםקרית הממשלה רמלהטלפון9788648- 08דוא''לשלח הודעה ל Michal.yashar@lbm.health.gov.il
גורםהמשרד להגנת הסביבהאיש הקשררישוי עסקיםמיקוםקרית הממשלה רמלהטלפון9788800- 08דוא''לשלח הודעה לsarits@sviva.gov.il
גורםמשרד העבודה והרווחה אזור מרכזאיש הקשרמפקח אזורימיקום-טלפון5142111 - 03דוא''ל-
גורםמשטרת מודיעיןאיש הקשררכז שלומי צפירהמיקוםדם המכבים 26 מודיעיןטלפון9726456 -08דוא''ל-
גורםכיבוי אש איילון – מניעת דליקותאיש הקשרליוסי דניאלמיקוםרמלה - לודטלפון08-9181215דוא''לשלח הודעה לmordechaimo@102.gov.il


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד