גורמים עירוניים

שם הגורםאיש הקשרטלפוןפניה
שם הגורםר' רשות הרישויאיש הקשרחיים בלאישטלפון08-9726205פניה פניה מקוונת לחיים בלאיש
שם הגורםר' אגף ש.פ.ע ממונה על רישוי עסקיםאיש הקשרחיים בלאישטלפון08-9726205פניה פניה מקוונת לחיים בלאיש
שם הגורםמהנדס העירייהאיש הקשרצחי כץטלפון08-9726050פניה פניה מקוונת לצחי כץ
שם הגורםמנהל מח' רישוי בהנדסהאיש הקשרלאוניד נירקיסטלפון08-9726115פניה פניה מקוונת ללאוניד נירקיס
שם הגורםהיועץ המשפטיאיש הקשרעו"ד זאב גבאיטלפון08-9726126פניה פניה מקוונת לעו
שם הגורםהתובעת העירוניתאיש הקשרעו"ד אבישג חכםטלפון08-9394655פניה פניה מקוונת לעו
שם הגורםמנהלת מחלקת קידום ורישוי עסקיםאיש הקשרמרים דהאןטלפון08-9726155 פניה פניה מקוונת למרים דהאן
שם הגורםתברואנית מפקחת רישוי עסקיםאיש הקשרלריסה קולטלפון08-9726183 פניה פניה מקוונת ללריסה קול
שם הגורםפקידת רישוי עסקים ומזכירת היחידהאיש הקשרסיגל מסיקה וילציגטלפון08-9726203פניה פניה מקוונת לסיגל מסיקה
שם הגורםהווטרינר העירוניאיש הקשרד"ר עופר עינבטלפון08-9726178פניה פניה מקוונת לעופר עינב
שם הגורםמנהל תחום הפיקוח העירוניאיש הקשרחיים בלאישטלפון08-9726202פניה פניה מקוונת לחיים בלאיש
שם הגורם מחלקת התברואהאיש הקשראבי דרוויסטלפון08-9726177פניה פניה מקוונת לאבי דרוויס
שם הגורםמחלקת גביה וארנונהאיש הקשרענת אזולאיטלפון08-9726147פניה פניה מקוונת לענת אזולאי
שם הגורם מחלקת שילוטאיש הקשרעידן כרמיטלפון08-9726147פניה פניה מקוונת לעידן כרמי
שם הגורםתאגיד מי מודיעין איש הקשרטלפון08-8613333פניה

גורמי רישוי ממשלתיים

גורםאיש הקשרמיקוםטלפוןדוא''ל
גורםר' אגף בכיר רישוי עסקים משרד הפניםאיש הקשרחווה מנדרוביץמיקוםמשרד הפניםטלפון02-6701642דוא''לשלח הודעה לchavamo@moin.gov.il
גורםמפקחת לשכת הבריאות איש הקשרליליה בורוכובמיקוםדני מס 3 רמלהטלפון9181210- 08דוא''לשלח הודעה לLilya.Borochov@rml.health.gov.il
גורםשרות המזון המחוזיאיש הקשראילנה הויכברגרמיקוםקרית הממשלה רמלהטלפון9788648- 08דוא''לשלח הודעה ל Michal.yashar@lbm.health.gov.il
גורםהמשרד להגנת הסביבהאיש הקשררישוי עסקיםמיקוםקרית הממשלה רמלהטלפון9788800- 08דוא''לשלח הודעה לsarits@sviva.gov.il
גורםמשרד העבודה והרווחה אזור מרכזאיש הקשרמפקח אזורימיקוםטלפון5142111 - 03דוא''ל
גורםמשטרת מודיעיןאיש הקשררכז שלומי צפירהמיקוםאתר הקרוונים כניסה לעיר מודיעיןטלפון9726456 -08דוא''ל
גורםכיבוי אש איילון – מניעת דליקותאיש הקשרמורן מרדכימיקוםרמלה - לודטלפון08-9181215דוא''לשלח הודעה לmordechaimo@102.gov.il


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד