הודעות על התקשרות

05/05/2024 כ"ז ניסן תשפ"ד

ועדות התקשרויות

שנת 2024

שם הקובץקישור לקובץ
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח למכרז גנ/27/2023 - פיתוח נופי ברחבי העיר מודיעין - גינוןקישור לקובץ החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח למכרז גנ/27/2023 - פיתוח נופי ברחבי העיר מודיעין - גינון - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק , משטחי פעילות מים, מתקני ספורט וכו'קישור לקובץ החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז את/32/2022 - עבודות הקמה ואחזקת תשתיותקישור לקובץ החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז את/32/2022 - עבודות הקמה ואחזקת תשתיות - קישור לקובץ PDF

שנת 2023

שם הקובץקישור לקובץ
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח לליסינג תפעולי לכלי רכב מיום 6.3.23קישור לקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח לליסינג תפעולי לכלי רכב - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח ריהוט משרדי, בתי"ס וגני"י מיום 2.3.23קישור לקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח ריהוט משרדי, בתי
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מתקני משחק מיום 19.2.2023קישור לקובץהחלטה על התקשרות  - קישור לקובץ PDF
שם הקובץפרוטוקולים של ועדת התקשרויות מיום 2.2.23קישור לקובץפרוטוקולים של ועדת התקשרויות מיום 2.2.23 - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - ריהוט משרדי למוסדות העירייה - פרק 1קישור לקובץהחלטה על התקשרות - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - בי"ס חינוך מיוחד מגרש 908קישור לקובץהחלטה על התקשרות - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות תלמידיםקישור לקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות תלמידים - קישור לקובץ PDF

שנת 2022

שם הקובץקישור לקובץ
שם הקובץפרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 10.1.22קישור לקובץפרוטקול הוועדה - קישור לקובץ PDF
שם הקובץמאגר יועצי העירייה לפי החלטה מיום 10.1.22קישור לקובץמאגר יועצים - קישור לקובץ PDF
שם הקובץתוצאות של ועדת התקשרויותקישור לקובץתוצאות הוועדה - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהפרוטוקול המצב מיום 5.4.20 קישור לקובץהפרוטקול - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח סייברקישור לקובץ<strong>מצ
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח.גידור מוסדותקישור לקובץמצ
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 3.4.2022קישור לקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 12.7.2022קישור לקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - קישור לקובץ PDF
שם הקובץפרוטוקול וועדת התקשרויות מיום 16.8.2022קישור לקובץפרוטוקול 16.8.22 - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 1.9.2022קישור לקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח  - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 20.9.2022קישור לקובץהחלטה על התקשרות - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 10.11.2022קישור לקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 10.11.2022 - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח בנושא מחשוב מיום 12.12.22קישור לקובץחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח בנושא מחשוב מיום 12.12.22 - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מוסדות חינוך וציבור מיום 20.12.22קישור לקובץההחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח  - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח – מבנים מיום 28.12.22קישור לקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - קישור לקובץ PDF
שם הקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 31.1.23קישור לקובץהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 31.1.23 - קישור לקובץ PDF

מציעים עימם התקשרה העירייה לפי תקנה 3(8)

שנת 2023

שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי
שם היועץאברהם זהבימהות הייעוץיועץ כלכלי עבור תקציבי פיתוח מועד ההחלטה19.6.23היקף כספי ע"ס 260 ₪ לשעה לא כולל מע"מ
שם היועץלופו ניהול ציי רכב בע"ממהות הייעוץקצין בטיחות בתעבורהמועד ההחלטה30.5.23היקף כספי ע"ס 33,500 ₪ לחודש לא כולל מע"מ
שם היועץמ.גרונסקי הנדסהמהות הייעוץפיקוח עבור תוספת בניה בתיכון יחדמועד ההחלטה19.6.23היקף כספי ע"ס 2.45% מהיקף הפרויקט
שם היועץד.ר. שחקים בע"ממהות הייעוץשירותי ייעוץ כלכלי עבור תקציבי חינוך מועד ההחלטה7.8.23היקף כספי 18,000 ₪ לחודש, לא כולל מע"מ
שם היועץטלדר ייעוץ ובקרה בע"מ מהות הייעוץשירותי ייעוץ כלכלי עבור תקציבי חינוך מועד ההחלטה7.8.23היקף כספי 16,000 ₪ לחודש, לא כולל מע"מ

שנת 2022

שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי
שם היועץרועי יצחקי אדריכלים בע"מ מהות הייעוץאדריכלות עבור תוספת לתיכון יחד לרבות הכנת תב"ע מועד ההחלטה8.3.22היקף כספי ע"ס 2.7% מהיקף הפרויקט עבור התכנון וע"ס 39,780 ₪ עבור התב"ע וההיתר.
שם היועץסמיון בוכמן- בוכמן מנהדסים ויועצים מהות הייעוץפיקוח על תשתיות מועד ההחלטה24.5.22היקף כספי 185 ₪ לא כולל מע"מ עבור כל שעת עבודה.
שם היועץסימוני דרךמהות הייעוץתכנון ופיתוח נוףמועד ההחלטה16.8.22היקף כספי 152,100 ₪ כולל מע"מ
שם היועץהוועדה מאשרת להתקשר באופן שוויוני עם כלל מפעילי החוגים שהתקבלו למאגר לפי רשימת המפעילים שצורפה לפרוטוקול מיום 16.8.22מהות הייעוץחוגי גימלאיםמועד ההחלטה16.8.22היקף כספי -

שנת 2021

שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי
שם היועץקורן גואטה ניהול ייעוץ ופיקוח בע"ממהות הייעוץניהול ופיקוח על בניית בית ספר יסודי במגרש 601 בשכונת נופיםמועד ההחלטה17.2.21היקף כספי 2.97% היקף הפרויקט
שם היועץהוועדה מאשרת להתקשר באופן שוויוני עם כלל המטפלים אשר נכללים במאגר להתקשרויות מסגרת לפי רשימת המטפלים המצורפת כנספח א לפרוטוקול הוועדה מיום 15.7.21. מהות הייעוץטיפול רגשי/משפחתי/ אלימות/ משפחתימועד ההחלטה15.7.21היקף כספי ההתקשרות עם כל מטפל לא תעלה על סך מצטבר של 140,000 ₪ כולל מע"מ.
שם היועץיגאל שגיא ושות'מהות הייעוץייעוץ ביטוח לעירייה מועד ההחלטה5.12.21היקף כספי 5,500 ₪ לחודש, לא כולל מע"מ.

שנת 2020

שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי לא כולל מע"מ
שם היועץשרית גיטליסמהות הייעוץייעוץ נגישות שכונת מורשת – מתחמים א', ג', ו'מועד ההחלטה10.2.20היקף כספי לא כולל מע"מ מתחם א – 2 ₪ למ"ר
שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי לא כולל מע"מ מתחם ג – 2.7 ₪ למ"ר
שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי לא כולל מע"מ מתחם ו – 3 ₪ למ"ר
שם היועץשק"למהות הייעוץייעוץ נגישות שכונת מורשת – מתחם ב'מועד ההחלטה10.2.20היקף כספי לא כולל מע"מ 3 ₪ למ"ר
שם היועץס.מ. פרומהמהות הייעוץייעוץ נגישות שכונת מורשת – מתחם ד'מועד ההחלטה10.2.20היקף כספי לא כולל מע"מ 2.5 ₪ למ"ר
שם היועץגוני הנדסהמהות הייעוץמפקח – תיכון מורמועד ההחלטה10.2.20היקף כספי לא כולל מע"מ 2.97% מעלות הפרויקט
שם היועץדן אביבמהות הייעוץייעוץ מיזוג אוויר למתחמים בשכונת מורשת – מתחם א'מועד ההחלטה10.2.20היקף כספי לא כולל מע"מ 20 ₪ למ"ר
שם היועץא.פ.רמהות הייעוץייעוץ מיזוג אוויר למתחמים בשכונת מורשת – מתחם ה' ומתחם ב' מועד ההחלטה10.2.20היקף כספי לא כולל מע"מ מתחם ב- 15.2 ₪ למ"ר
שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי לא כולל מע"מ מתחם ה- 12.1 ₪ למ"ר
שם היועץמאיר לוסקי מהות הייעוץייעוץ מיזוג אוויר למתחמים בשכונת מורשת – מתחם ג' ומתחם ה'מועד ההחלטה10.2.20היקף כספי לא כולל מע"מ מתחם ג- 16 ₪ למ"ר
שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי לא כולל מע"מ מתחם ה- 14 ₪ למ"ר
שם היועץדוד גתמהות הייעוץפיתוח נוף מורשת- מתחם ד'מועד ההחלטה10.2.20היקף כספי לא כולל מע"מ 3.5% מהיקף הפרויקט
שם היועץעומר יינוביץמהות הייעוץפיתוח נוף מורשת- מתחם ה'מועד ההחלטה10.2.20היקף כספי לא כולל מע"מ 3.8% מהיקף הפרויקט
שם היועץנתי בלוקאמהות הייעוץפיתוח נוף מורשת- מתחם ב'מועד ההחלטה10.2.20היקף כספי לא כולל מע"מ 3.96% מהיקף הפרויקט
שם היועץנאוה סימוןמהות הייעוץפיתוח נוף מורשת- מתחם ג'מועד ההחלטה10.2.20היקף כספי לא כולל מע"מ 3.98% מהיקף הפרויקט
שם היועץטל רוסמןמהות הייעוץפיתוח נוף מורשת- מתחם א'מועד ההחלטה10.2.20היקף כספי לא כולל מע"מ 4% מהיקף הפרויקט
שם היועץניר צייזלמהות הייעוץיועצי אינסטלציה לשכונת מורשת- מתחם א, ב, ה' ו-ומועד ההחלטה23.4.20היקף כספי לא כולל מע"מ מתחם א ו-ב- 29.5 ₪ למ"ר
שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי לא כולל מע"מ מתחם ה- 26.2 ₪ למ"ר
שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי לא כולל מע"מ מתחם ו- 36 ₪ למ"ר
שם היועץגרוסמןמהות הייעוץיועצי אינסטלציה לשכונת מורשת- מתחם ג', ד'מועד ההחלטה23.4.20היקף כספי לא כולל מע"מ מתחם ג- 28 ₪ למ"ר
שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי לא כולל מע"מ מתחם ד- 26 ₪ למ"ר
שם היועץרובל אסולין אשכנזימהות הייעוץשמאי לוועדה לתכנון ובנייהמועד ההחלטה6.5.20היקף כספי לא כולל מע"מ 200 ₪ לשעה לא כולל מע"מ
שם היועץקמיל טרשנסקי רפאלמהות הייעוץשמאי לוועדה לתכנון ובנייהמועד ההחלטה6.5.20היקף כספי לא כולל מע"מ 300 ₪ לשעה לא כולל מע"מ
שם היועץא.פנקסמהות הייעוץמדידותמועד ההחלטה14.6.20היקף כספי לא כולל מע"מ עד 150,000 ₪ לא כולל מע"מ לביצוע מתוך כתב הכמויות.
שם היועץמכטה גאוטכניקה בע"ממהות הייעוץייעוץ קרקע לשכונת מורשתמועד ההחלטה14.6.20היקף כספי לא כולל מע"מ 451,351 ₪ לא כולל מע"מ
שם היועץי.ש. אשל מהות הייעוץיעוץ בטיחות למבני ציבור בשכונת מורשת – מתחמים א, ב, ומועד ההחלטה5.4.20היקף כספי לא כולל מע"מ מתחם א – 3 ₪ למ"ר
שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי לא כולל מע"מ מתחם ב – 4 ₪ למ"ר
שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי לא כולל מע"מ מתחם ו- 3 ₪ למ"ר
שם היועץמומנתקןמהות הייעוץיעוץ בטיחות למבני ציבור בשכונת מורשת – מתחמים ג', ד', ה מועד ההחלטה5.4.20 היקף כספי לא כולל מע"מ מתחם ג' – 3.65 ₪ למ"ר
שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי לא כולל מע"מ מתחם ד' – 3.65 ₪ למ"ר
שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי לא כולל מע"מ מתחם ה' – 3.65 ₪ למ"ר
שם היועץאבי מדינה מהות הייעוץמתכנן לבריכה טיפולית מועד ההחלטה5.4.20היקף כספי לא כולל מע"מ 4.8% מהיקף הפרויקט

שנת 2019

שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי של ההתקשרות
שם היועץא.גולןמהות הייעוץפיקוח לשכונת מורשת – מתחם 911מועד ההחלטה28.11.19היקף כספי של ההתקשרות 2.97% מעלות הפרויקט
שם היועץקורן גואטה מהות הייעוץפיקוח לשכונת מורשת – מתחם 908מועד ההחלטה28.11.19היקף כספי של ההתקשרות 2.97% מעלות הפרויקט
שם היועץמ.גרונסקימהות הייעוץפיקוח לשכונת מורשת – מתחם 905מועד ההחלטה28.11.19היקף כספי של ההתקשרות 3.05% מעלות הפרויקט
שם היועץשי דגן השקעות בע"מ מהות הייעוץפיקוח לשכונת מורשת – מתחם 909, 910, 912, ו-902מועד ההחלטה28.11.19היקף כספי של ההתקשרות 3.1% מעלות הפרויקט
שם היועץפים פרויקטים בע"ממהות הייעוץפיקוח לשכונת מורשת – מתחם 904מועד ההחלטה28.11.19היקף כספי של ההתקשרות 2.97% מעלות הפרויקט
שם היועץמיטרנימהות הייעוץתכנון וייעוץ מערכת חשמל מתח נמוך ומערכות נלוות בשכונת מורשת – מתחמים ג', ד', ה'מועד ההחלטה29.12.19היקף כספי של ההתקשרות 18 ₪ למ"ר
שם היועץקרן אורלימהות הייעוץתכנון וייעוץ מערכת חשמל מתח נמוך ומערכות נלוות בשכונת מורשת – מתחמים ב' ו-ו'מועד ההחלטה29.12.19היקף כספי של ההתקשרות מתחם ב 20.81 ₪ למ"ר
שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי של ההתקשרות מתחם ו 22.86 ₪ למ"ר
שם היועץרפפורט הנדסת חשמל בע"ממהות הייעוץתכנון וייעוץ מערכת חשמל מתח נמוך ומערכות נלוות בשכונת מורשת – מתחמים א' ו-י'מועד ההחלטה29.12.19היקף כספי של ההתקשרות 24 ₪ למ"ר
שם היועץא.כנצמןמהות הייעוץתכנון וייעוץ הנדסי (קונסטרוקציה) בשכונת מורשת – מתחמים 904, 911, 909, 910, 912מועד ההחלטה29.12.19היקף כספי של ההתקשרות מתחם 904- 52 ₪ למ"ר
שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי של ההתקשרות מתחם 911- 49 ₪ למ"ר
שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי של ההתקשרות 909, 910, 912- 51 ₪ למ"ר
שם היועץגלינסקימהות הייעוץתכנון וייעוץ הנדסי (קונסטרוקציה) בשכונת מורשת – מתחמים 902, 905מועד ההחלטה29.12.19היקף כספי של ההתקשרות מתחם 902- 61 ₪ למ"ר
שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי של ההתקשרות מתחם 905- 56 ₪ למ"ר
שם היועץליבני מהנדסיםמהות הייעוץתכנון וייעוץ הנדסי (קונסטרוקציה) בשכונת מורשת – מתחמים 908מועד ההחלטה29.12.19היקף כספי של ההתקשרות 50 ₪ למ"ר

שנת 2018

שם היועץמהות הייעוץמועד ההחלטההיקף כספי של ההתקשרות
שם היועץיעקוב רוקח- אנך הנדסה בע"ממהות הייעוץניהול פרויקט בית התכנון וההנדסהמועד ההחלטה3.5.2018היקף כספי של ההתקשרות 2.95% מעלות הפרויקט
שם היועץאברהם זהבימהות הייעוץיועץ כלכלי בתחום הפיתוחמועד ההחלטה4.11.2018היקף כספי של ההתקשרות 250 ₪ לשעת עבודה.


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד