מי אנחנו

ישנם מצבים בהם בגירים וביניהם אזרחים וותיקים אינם מסוגלים לקבל החלטות בענייניהם בעצמם, כתוצאה ממחלות או מוגבלויות שונות כגון דמנציה, אוטיזם, נכות שכלית התפתחותית וכדומה.

אנשים אלו זקוקים להגנה מפני פגיעה, ניצול או התעללות.

לצורך זה ממונה להם אפוטרופוס, שתפקידו לקבל במקומם את ההחלטות בעניינם בתחומי חיים שונים, כגון עניינים רפואיים וכלכליים.

ההחלטה על מינוי אפוטרופוס לאדם היא החלטה משפטית הניתנת רק ע"י בית המשפט, אולם לעיתים הוא מבקש את המלצתו של העו"ס לחוק בעניין זה.

בהתאם לפניית ביהמ"ש, לעו"ס לחוק ביחידה לאפוטרופסות הסמכות לבדוק את מצבו של אותו אדם ולהמליץ בפני ביהמ"ש האם למנות לו אפוטרופוס, לאילו עניינים, לכמה זמן וכו' וכן את מי מומלץ למנות כאפוטרופוס עליו.

חשוב להדגיש, שישנם כלים משפטיים הגנתיים מידתיים יותר מאשר אפוטרופסות (שמשמעה למעשה שלילת זכויותיו של אדם על עצמו ועל רכושו) כגון תמיכה בקבלת החלטות, וכן כלים למניעת אפוטרופסות כגון ייפוי כוח מתמשך.

למי מיועד השירות

לאנשים שמפאת מצבם אינם מסוגלים לנהל את ענייניהם בעצמם (גוף/רכוש) ובני משפחתם.

עקרונות מנחים

במצב בו אין ביכולתו של האדם לנהל את ענייניו, מוטלת על המדינה האחריות לוודא שמי שמופקד על ענייניו הינו הגורם המטיב ביותר שלומו ורווחתו של האדם הזקוק לאפוטרופסות.

מידע שימושי/חשוב לדעת

  • כל השירותים והמענים ניתנים תוך שמירה על סודיות, רגישות וכבוד.

  • השירותים ניתנים בהתאם למדיניות משרד הרווחה והביטחון החברתי ובהנחייתו.

  • חלק מהשירותים מותנים בעמידה המבחן זכאות, מבחן הכנסות והשתתפות עצמית.

  • הכתיבה היא בלשון זכר אך מתייחסת לכל המגדרים.

צור קשר

ניתן לפנות לד"ר מיכל בראל, עו"ס לחוק הכשרות המשפטית 073-2326410 או למרכז המידע לאזרחים ותיקים של האגף לשירותים חברתיים
בטלפון: 073-2326406 או במייל stella_kc@modiin.muni.il
או למזכירת האגף בטלפון: 0732326409.
פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד