מי אנחנו?
ישנם מצבים בהם בגירים וביניהם אזרחים וותיקים אינם מסוגלים לקבל החלטות בענייניהם בעצמם, כתוצאה ממחלות או מוגבלויות שונות כגון דמנציה, אוטיזם, נכות שכלית התפתחותית וכדומה.

אנשים אלו זקוקים להגנה מפני פגיעה, ניצול או התעללות.

לצורך זה ממונה להם אפוטרופוס, שתפקידו לקבל במקומם את ההחלטות בעניינם בתחומי חיים שונים, כגון עניינים רפואיים וכלכליים.
ההחלטה על מינוי אפוטרופוס לאדם היא החלטה משפטית הניתנת רק ע"י בית המשפט, אולם לעיתים הוא מבקש את המלצתו של העו"ס לחוק בעניין זה.

בהתאם לפניית ביהמ"ש, לעו"ס לחוק ביחידה לאפוטרופסות הסמכות לבדוק את מצבו של אותו אדם ולהמליץ בפני ביהמ"ש האם למנות לו אפוטרופוס, לאילו עניינים, לכמה זמן וכו' וכן את מי מומלץ למנות כאפוטרופוס עליו.

חשוב להדגיש, שישנם כלים משפטיים הגנתיים מידתיים יותר מאשר אפוטרופסות (שמשמעה למעשה שלילת זכויותיו של אדם על עצמו ועל רכושו) כגון תמיכה בקבלת החלטות, וכן כלים למניעת אפוטרופסות כגון ייפוי כוח מתמשך.

למי מיועד השירות?
לאנשים שמפאת מצבם אינם מסוגלים לנהל את ענייניהם בעצמם (גוף/רכוש) ובני משפחתם.

עקרונות מנחים
במצב בו אין ביכולתו של האדם לנהל את ענייניו, מוטלת על המדינה האחריות לוודא שמי שמופקד על ענייניו הינו הגורם המטיב ביותר שלומו ורווחתו של האדם הזקוק לאפוטרופסות.

מידע שימושי/חשוב לדעת
ניתן לפנות לד"ר מיכל בראל, עו"ס לחוק הכשרות המשפטית 073-2326410.
ניתן לפנות למרכז המידע לאזרחים וותיקים של האגף לשירותים חברתיים 073-2326406 , 0732326409.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד