רשימת גנים

02/02/2020 ז' שבט תש"פ

* הרשימה מעודכנת לשנה"ל תש"פ

שכונת הפרחים

שם הגןזרםגיל / שנתוןכתובת הגןטלפון
שם הגןאלון זרםממ'גיל / שנתון4כתובת הגןשיר השירים 18טלפון08-9704110
שם הגןהדסזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןתלתן 4טלפון08-9729591
שם הגןהרדוףזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןתלתן 4טלפון08-9720435
שם הגןחט"צ היובל - זיתזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןגינת איילון 34טלפון08-9707265
שם הגןחט"צ עידנים - גפן זרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןתלתן 2טלפון08-9781008
שם הגןחט"צ עידנים - תמר זרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןתלתן 2טלפון08-9781008

שכונת נחלים

שם הגןזרםגיל / שנתוןכתובת הגןטלפון
שם הגןחט"צ אופק - אורן זרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןגינת דותן 11טלפון08-9700436
שם הגןחט"צ אופק - שקד זרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןגינת דותן 11טלפון08-9700436
שם הגןחט"צ דורות - עפרוניזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןגינת החולה 12טלפון08-9701001
שם הגןחט"צ דורות - שלדגזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןגינת החולה 12טלפון08-9701001
שם הגןכרכום זרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןמגדל דוד 11טלפון08-9704276
שם הגןנתיב זבולון - אחווהזרםממ''דגיל / שנתון3+4כתובת הגןגינת החולה 52טלפון08-9753189
שם הגןנתיב זבולון - רעותזרםממ"דגיל / שנתון5כתובת הגןגינת החולה 52טלפון08-9394706
שם הגןסחלב זרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןנחל עיון 9טלפון08-9753286
שם הגןרקפתזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןנחל תנינים 6טלפון08-9709816

שכונת משואה

שם הגןזרםגיל / שנתוןכתובת הגןטלפון
שם הגןאדמונית זרםממ"דגיל / שנתון3+4כתובת הגןנהר הירדן 28טלפון08-9751510
שם הגןאירוסיםזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןנהר הירדן 28טלפון08-9751517
שם הגןלבנהזרםממ"דגיל / שנתון3+4כתובת הגןנחל צין 11טלפון08-9701091
שם הגןניצנים - לוטםזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןיצחק רבין 8טלפון08-9700388
שם הגןנרקיסזרםממ"דגיל / שנתון5כתובת הגןנחל חבר 3טלפון08-9704303
שם הגןשיטהזרםממ"דגיל / שנתון4+5כתובת הגןנחל שורק 56טלפון08-9752515
שם הגןתדהרזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןנחל חבר 3טלפון08-9700430

שכונת השבטים

שם הגןזרםגיל / שנתוןכתובת הגןטלפון
שם הגןאמירזרםממ"דגיל / שנתון5כתובת הגןדן 20טלפון08-9719631
שם הגןעינב זרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןראובן 8טלפון08-9265871
שם הגןענברזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןראובן 6טלפון08-9267602
שם הגןערבה זרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןראובן 8טלפון08-9265897
שם הגןתבורזרםממ"דגיל / שנתון3+4כתובת הגןבנימין 51טלפון08-9742082

שכונת מוריה

שם הגןזרםגיל / שנתוןכתובת הגןטלפון
שם הגןאגם זרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןרבקה אמנו 1טלפון08-6349774
שם הגןאורזרםממ"דגיל / שנתון5כתובת הגןאסתר המלכה 28טלפון08-9267738
שם הגןיובל זרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןרבקה אמנו 1טלפון08-6349772
שם הגןיסמין זרםממ"דגיל / שנתון4כתובת הגןדינה 4 פיננת אלי כהןטלפון08-6337451
שם הגןיערה זרםממ'גיל / שנתון4כתובת הגןדינה 4 פיננת אלי כהןטלפון08-6337536
שם הגןלהבה זרםממ"דגיל / שנתון5כתובת הגןאסתר המלכה 28טלפון08-9267735
שם הגןתכלתזרםממ'גיל / שנתון3כתובת הגןלאה אמנו 69טלפון08-6529130
שם הגןתמוזזרםממ''דגיל / שנתון3כתובת הגןלאה אמנו 69טלפון08-9334299

שכונת אבני חן

שם הגןזרםגיל / שנתוןכתובת הגןטלפון
שם הגןאודםזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןאבני החושן 55טלפון08-9394700
שם הגןאופיר - משולבזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןאבני החושן 55טלפון08-9108509
שם הגןברקזרםממ"דגיל / שנתון5כתובת הגןיהלום 52טלפון08-9267582
שם הגןברקתזרםממ"דגיל / שנתון5כתובת הגןיהלום 52טלפון08-9267051
שם הגןבשןזרםממ"דגיל / שנתון5כתובת הגןיהלום 52טלפון08-9267049
שם הגןגלילזרםממ"דגיל / שנתון3+4כתובת הגן אודם 15טלפון08-9267571
שם הגןזויתןזרםממ"דגיל / שנתון3+4כתובת הגןתרשיש 6טלפון08-9704733
שם הגןזיתזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןשני 80טלפון08-9718228
שם הגןחוחית (עובר למבנה ברבור)זרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןפז 5טלפון08-6342248
שם הגןכרמלזרםממ'גיל / שנתון3כתובת הגן אודם 15טלפון08-9267563
שם הגןמיתרזרםממ"דגיל / שנתון4כתובת הגןאבני החושן 35טלפון08-9702461
שם הגןנשרזרםממ"דגיל / שנתון3+4כתובת הגןתכלת 9טלפון08-9268916
שם הגןצלילזרםממ'גיל / שנתון4כתובת הגןאבני החושן 35טלפון08-9716415
שם הגןשנירזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןלשם 75טלפון08-9702176
שם הגןשרקרקזרםממ"דגיל / שנתון3+4כתובת הגןאבני החושן 90טלפון08-6342239

שכונת המגינים

שם הגןזרםגיל / שנתוןכתובת הגןטלפון
שם הגןאנפהזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןרא"ל דוד אלעזר 26טלפון08-9715654
שם הגןאבני החושן - יהלוםזרםממ"דגיל / שנתון5כתובת הגןמוטה גור 2טלפון08-9265240
שם הגןאבני החושן - ספירזרםממ"דגיל / שנתון5כתובת הגןמוטה גור 2טלפון08-9265241
שם הגןאבני החושן - שהםזרםממ"דגיל / שנתון5כתובת הגןמוטה גור 2טלפון08-9265242
שם הגןחט"צ קשת - אודםזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןהצנחנים 1טלפון08-9717613
שם הגןחט"צ קשת - ספירזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןהצנחנים 1טלפון08-9717613
שם הגןחט"צ רמון - נוגה זרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןחיים בר לב 45טלפון08-9715067
שם הגןחט"צ רמון - שביטזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןחיים בר לב 45טלפון08-9715067
שם הגןנחליאלי זרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןרא"ל יגאל ידין 18טלפון08-9715662
שם הגןעיטםזרםממ"דגיל / שנתון3+4כתובת הגןרא"ל חיים בר לב 41טלפון08-9717248
שם הגןעפרוניזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןרא"ל חיים בר לב 41טלפון08-9717249
שם הגןשחףזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןרא"ל משה דיין 5טלפון08-9715542

שכונת הנביאים

שם הגןזרםגיל / שנתוןכתובת הגןטלפון
שם הגןדיהזרםממ"דגיל / שנתון3כתובת הגןהנביאים 23טלפון08-9710007
שם הגןחופיתזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןמלאכי הנביא 12טלפון08-9730759
שם הגןחט"צ אסיף - אפיקזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןעמק בית שאן 4טלפון08-9716088
שם הגןחט"צ אסיף - יובלזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןעמק בית שאן 4טלפון08-9716088
שם הגןחט"צ אסיף - פלגזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןעמק בית שאן 4טלפון08-9716088
שם הגןחסידהזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןמלאכי הנביא 12טלפון08-9730753
שם הגןיונהזרםממ"דגיל / שנתון4כתובת הגןמיכה הנביא 3טלפון08-9733194
שם הגןירקוןזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןמיכה הנביא 3טלפון08-9733192
שם הגןנחשוןזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןירמיהו הנביא 13טלפון08-9750256

שכונת הכרמים

שם הגןזרםגיל / שנתוןכתובת הגןטלפון
שם הגןאביבזרםממ'גיל / שנתון4כתובת הגןכסלו 40טלפון08-6522729
שם הגןאגוזזרםממ'גיל / שנתון3כתובת הגןשבט 25טלפון08-9267785
שם הגןאגסזרםממ"דגיל / שנתון3+4כתובת הגןכסלו 40טלפון08-6522803
שם הגןאשלזרםממ'גיל / שנתון3כתובת הגןכסלו 40טלפון08-6522725
שם הגןגבעוןזרםממ'גיל / שנתון3כתובת הגןסיוון 11טלפון08-9267784
שם הגןגדרוןזרםממ'גיל / שנתון3כתובת הגןסיוון 11טלפון08-8571034
שם הגןגורןזרםממ'גיל / שנתון4כתובת הגןסיוון 11טלפון08-8571038
שם הגןדובדבןזרםממ'גיל / שנתון4כתובת הגןשבט 25טלפון08-9717843
שם הגןדורוןזרםממ'גיל / שנתון3כתובת הגןאדר 23טלפון08-6371290
שם הגןדותןזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןאדר 23טלפון08-6345867
שם הגןחט"צ האלה - מיתרזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןגינת האלה 40טלפון08-9717780
שם הגןחט"צ האלה - שירזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןגינת האלה 40טלפון08-9717780
שם הגןכוכבזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןעמק חרוד 29טלפון08-9394708
שם הגןכלילזרםממ'גיל / שנתון4כתובת הגןכסלו 14טלפון08-8581467
שם הגןכרםזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןעמק חרוד 29טלפון08-9394709
שם הגןנוגהזרםממ"דגיל / שנתון3+4כתובת הגןאייר 11 טלפון08-8522137
שם הגןניצןזרםממ'גיל / שנתון4כתובת הגןאייר 11 טלפון08-8522038
שם הגןשובלזרםממ'גיל / שנתון4כתובת הגןכסלו 73טלפון08-8565731
שם הגןשנהבזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןכסלו 73טלפון08-8565482
שם הגןתומרזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןהלוח העברי 42טלפון08-9332558
שם הגןתירושזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןהלוח העברי 42טלפון08-9331613

שכונת הציפורים

שם הגןזרםגיל / שנתוןכתובת הגןטלפון
שם הגןאקורדיוןזרםממ'גיל / שנתון3כתובת הגןנחליאלי 4טלפון08-6624092
שם הגןגיתיתזרםממ'גיל / שנתון4כתובת הגןנחליאלי 10טלפון08-9706892
שם הגןחליליתזרםממ'גיל / שנתון4+5כתובת הגןנחליאלי 10טלפון08-9141793
שם הגןטרומבוןזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןנחליאלי 4טלפון08-6202177
שם הגןכינורזרםממ''דגיל / שנתון3כתובת הגןשלדג 3טלפון08-9749627
שם הגןמפוחיתזרםממ"דגיל / שנתון4כתובת הגןנחליאלי 10טלפון08-9581358
שם הגןסקסופוןזרםממ'גיל / שנתון3כתובת הגןנחליאלי 4טלפון08-9527048
שם הגןצ'לוזרםממ''דגיל / שנתון5כתובת הגןשלדג 3טלפון08-9516473
שם הגןקסילופוןזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןנחליאלי 4טלפון08-9378757

מכבים רעות

שם הגןזרםגיל / שנתוןכתובת הגןטלפון
שם הגןאורןזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןמרכז מסחרי ישן מכבים טלפון08-9264051
שם הגןחט"צ עמית - רימוןזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןניצן מבוא רעות טלפון08-9262933
שם הגןחט"צ עמית - תאנהזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןניצן מבוא רעות טלפון08-9262933
שם הגןיעליםזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןמרכז מסחרי ישן מכבים טלפון08-9107446
שם הגןצבעוניזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןסחלב 1 רעותטלפון08-9262271

גנים על-אזוריים

שם הגןזרםגיל / שנתוןכתובת הגןטלפון
שם הגןדמוקרטיזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןעמק בית שאן 62טלפון08-9712051
שם הגןדמוקרטושזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןעמק בית שאן 62טלפון08-9712051
שם הגןיוזמ"ה - גפן זרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןאייר 2טלפון08-8543067
שם הגןיוזמ"ה - תאנהזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןאייר 2טלפון08-8542008
שם הגןיחד - אלהזרםממ'גיל / שנתון4+5כתובת הגןיצחק רבין 32טלפון08-9700388
שם הגןיחד - אילותזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןישעיהו הנביא 23 טלפון08-9702183
שם הגןיחד - הדרזרםממ'גיל / שנתון5כתובת הגןישעיהו הנביא 23 טלפון08-9702179
שם הגןיחד - טלזרםממ'גיל / שנתון4כתובת הגןעמק בית שאן 62טלפון08-6493375
שם הגןיחד - מטרזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןעמק בית שאן 62טלפון08-6493388
שם הגןיחד - קשתזרםממ'גיל / שנתון3+4כתובת הגןעמק בית שאן 62טלפון08-6493359
שם הגןיחד - רקיעזרםממ'גיל / שנתון3כתובת הגןעמק בית שאן 62טלפון08-6371014
שם הגןיחד - שקמהזרםממ'גיל / שנתון4כתובת הגןנחל שורק 56טלפון08-9751740
שם הגןיחד- שסקזרםממ'גיל / שנתון3כתובת הגןנחל שורק 56טלפון08-9751738


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד