מוכנות לשעת חירום בתחום המים

06/12/2023 כ"ג כסלו תשפ"ד

עיריית מודיעין מכבים רעות, בשיתוף תאגיד המים והביוב "מי מודיעין", עושים מאמצים ופעילות רבה בתחום הכנת העיר להתמודדות עם מצבי חירום שונים ומגוונים.

אחת מאפשרויות הפגיעה הינה במערכת המים והביוב.

מצבי החירום יכולים להתרחש בעיתות חירום כגון מלחמה, אך גם בעיתות רגיעה וללא התרעה מוקדמת ברעידות אדמה, או במקרים של פגיעות במערכת הולכת המים לבתי התושבים בהיקפים שונים (כפי שחווינו חלקנו במהלך שנת 2008-2009 ).

לשם כך, הגדירה המדינה מספר מצבי חירום בתחום המים.

במידה ויוכרז מצב חירום ע"י המדינה, תדעו מה משמעותו, כיצד נפגעה תשתית המים, וכיצד העירייה ותאגיד המים פועלים כדי לעמוד בדרישות המדינה לאספקת מים לתושבים.

 • עדיף להיות מוכנים - שמרו בקבוקי מים בבתים

  על מנת להקטין את הלחץ בשעת חירום, ואת הצורך לצאת מהבית, אנו ממליצים לכל בית אב לרכוש ולשמור בביתו מנת מים בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש (ברגיעה אין חובת שימוש במים מינרלים, מספיקים לשם כך מי ברז).

  יש לרענן את המים בבקבוקים אחת ל-3 חודשים במים טריים, תוך שימוש במים לצרכי שתייה או שימוש אחר בבית.

  במידה ונרכשו מים מינרלים יש לרעננם על פי הוראת היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.

תיאור מצבי החירום והטיפול בהם

 • מצב חירום 3 - שיבושים באספקת המים

  במצב זה צפויים קשיים באספקת המים עקב ירידת לחצים כתוצאה מפגיעה במערכת החשמל בעיר ומחוצה לה. נדגיש כי מערכת חלוקת המים תלויה באספקת חשמל סדירה. על פי הנחיות המדינה, במצב זה תוגבל כמות המים לנפש ל-80 ליטר ליממה לכלל הצרכים.

  תאגיד "מי מודיעין" ישלוט על ויסות המים ברחבי העיר כך שהפגיעה בשגרת היום לתושבים, תהיה קטנה ככל שניתן.

  בבתי התושבים יתבטא הקושי בהפסקות מים לסירוגין, כדי לאפשר לכלל התושבים בעיר לקבל את מנת המים המגיעה להם.

  כלל התושבים יונחו לצמצום השקיית גינות ,שטיפת כלי רכב ופעולות הצורכות כמויות מים רבות אך לא חיוניות בעיתות מצוקה.

 • מצב חירום 4 – לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בחלק משכונות העיר

  במצב זה צפויה פגיעה בצנרת המוליכה מים לבתי התושבים בחלק משכונות העיר, ברמה שלא תאפשר זרימת מים בצנרת.

  כמו כן יתכנו מצבים של חדירת מי ביוב לרשת המים עקב סמיכות צנרת, מצב אשר גם לא יאפשר שתיית מים דרך הצנרת עד לפתרון הבעיה.

  על פי הנחיות המדינה, כמות המים שתסופק לתושב המנותק ממים במצב זה הינה 20 ליטר לנפש ליממה.

  תאגיד "מי מודיעין " והעירייה, נערכו בשיתוף פעולה הדוק לחלוקת מים באזורים שנפגעו, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים. התחנות יפעלו על בסיס מיכלים ניידים אשר יפוזרו במתקנים וברחובות העיר על פי תכנון קבוע מראש.

  התושבים יתבקשו לגשת לתחנה הקרובה אליהם, כדי לקבל מים במיכלי קיבול אותם יביאו מביתם, בנוסף למיכל שיקבלו בתחנת החלוקה.

  מאחר ואיזור הניתוק אינו ידוע מראש, בוצע תכנון מפורט לפריסת תחנות חלוקת מים בכל חלקי העיר, כדי להתמודד באופן המיטבי עם כל תרחיש.

 • מצב חירום 5 – לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בכל העיר

  מצב זה הינו החמור ביותר, ובמהלכו יתכן מצב בו יהיה צורך לחלק מים לכל העיר בו זמנית.

  מצב זה יתכן עקב פגיעה רחבת היקף בתשתיות או לחילופין, חשש לזיהום מים משמעותי.

  התאגיד והעירייה נערכו גם למצב זה, אשר במהלכו תחולק לכל תושב מנת מים של 4 ליטר ליממה לשתיה בלבד (כמות המים נקבעה ע"י המדינה ככמות מינימלית לשתיה בלבד לנפש).

  במצב זה יחולקו לתושבים מים במיכלים בשיטה דומה לזו שפורטה במצב חירום 4, בתחנות חלוקה שייפרסו בכל רחבי העיר.

  בנוסף, כדי להקטין את המצוקה ולאפשר חלוקה כנדרש, קיימת תוכנית לתגבור העיר ע"י מינהל המים בבקבוקי מים מינרלים אשר יחולקו ברשתות השיווק הגדולות.

חלוקת מים לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים (תל''מ)

על אוכלוסיה זו נמנים כל הכפופים לחוק סיעוד ובכללם מרותקי בית, נכים, עיוורים, מוגבלים ועוד המדווחים למחלקת רווחה בעירייה. המעקב והטיפול באוכלוסיה זו מבוצע לאורך ימות השנה על ידי אגף הרווחה בעירייה.

קיימת תוכנית משולבת לעירייה ולתאגיד, לפיה יקבל כל תושב הנמנה על אוכלוסיה זו את מנת המים המגיעה לו ישירות לביתו מידי יממה, או אחת לשלושה ימים במנה אחת.
המים יחולקו על ידי מערך מתנדבים עם כלי רכב, שיביאו את המים לבתי התושבים.

תאגיד המים והמוקד העירוני ישמחו לסייע ולהסביר כל אי בהירות הנובעת מקריאת מידע זה.

תחנת חלוקת מיםתחנת חלוקת מים

תחנות חלוקת מים לשעת חירום - מצב חירום 4

מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםביה"ס הכרמיםמספר תחנהכ-1כתובתעמק חרוד 29הערותבסככה ליד הכניסה הראשית
מיקוםביה"ס האלהמספר תחנהכ-2כתובתגינת האלה 40הערותברחבת דשא סינטטי בכניסה האחורית של ביה"ס
מיקום"הגג האדום"מספר תחנהכ-3כתובתמאחורי תחנת דלק דור מול רח' אדר 5הערותבמועדון המוסיקה מאחורי תחנת הדלק
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםבי"ס יחד (יסודי)מספר תחנהמנ-4כתובתעמק בית שאן 52הערותברחבת הכניסה לביה"ס
מיקוםדונה סנטרמספר תחנהמנ-5כתובתשמואל הנביא מול בית מספר 9 הערותברחבת הכניסה לקופ"ח כללית
מיקוםביה"ס הדמוקרטימספר תחנהמנ-6כתובתמשה דיין 1הערותברחבת הכניסה בצידו האחורי (המערבי) של ביה"ס
מיקוםבי"ס רמוןמספר תחנהמנ-7כתובתחיים ברלב 45הערותבמגרש הספורט בכניסה האחורית של ביה"ס ברח' חיים לסקוב פינת חט' הצנחנים
מיקוםעירוני ג'מספר תחנהמנ-8כתובתמוטה גור 12 הערותברחבת הכניסה לביה"ס
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםבי"ס ממ"ד דרכי יהודהמספר תחנה א-9כתובתיהלום 52הערותברחבת מדרכה צמוד לשער הכניסה
מיקוםגן שעשועים מגדל יםמספר תחנה א-10כתובתמגדל ים הערותבסככה מול רח' מגדל ים 3
מיקוםמעון ויצומספר תחנה א-11כתובתאחלמה 1הערותברחבת החנייה של המעון ברח' אחלמה 1 ליד ארון חשמל
מיקוםמרכז ספורט עירונימספר תחנה א-12כתובתעמק זבולון 5 הערותברחבת הכניסה לאולם הספורט (המבנה המערבי ביותר במתחם) - עמק זבולון 5
מיקוםבי"ס חוט השנימספר תחנה א-13כתובתשני 80 הערותברחבת המדרכה מחוץ לביה"ס צמוד למדרגות המובילות לשער ביה"ס
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםתיכון עירוני א'מספר תחנהפ-14כתובתדם המכבים 9 הערותברחבת הכניסה המקורה של ביה"ס
מיקוםבי"ס עידניםמספר תחנהפ-15כתובתתלתן 2 הערות ברחבה מוצלת צמוד למגרש הכדורסל
מיקוםביה"ס היובלמספר תחנהפ-16כתובתעמק איילון 34הערותברחבת כורכר מוצלת ליד מגרש הכדורסל בצידו האחורי (מערבי) של ביה"ס
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםתיכון עירוני ב' ע"ש רביןמספר תחנהנ-17כתובתנחל עיון 1הערותהתחנה תמוקם ברחבת האמפי. כניסה מרח' עמק יזרעאל מול פארק "הדגים", דרך מגרשי החנייה.
מיקוםמועדון נוער עמק דותןמספר תחנהנ-18כתובתעמק דותן 29הערותהתחנה תמוקם ברחבת הכניסה
מיקוםבי"ס דורותמספר תחנהנ-19כתובתגינת החולה 12 הערותתחנה תמוקם ברחבה המערבית של ביה"ס. כניסה משער הולכי רגל מהגינה ממערב לביה"ס
מיקוםמרכז שרבטמספר תחנהנ-20כתובתעמק החולה 32הערותהתחנה תמוקם באחד משני מפרצי החנייה הצמודים לחניון
מיקוםבי"ס נתיב זבולוןמספר תחנהנ-21כתובתגינת החולה 52הערותהתחנה תמוקם ברחבה האחורית בביה"ס. כניסה משער הולכי רגל מהגינה (שער אחורי) ממערב לביה"ס.
מיקוםקניון עזריאלי -רחבת הירידיםמספר תחנהנ-22כתובתלב העיר 2 הערותרחבת סככת הקשתות: בסככה הדרומית (השמאלית עם הפנים לקניון) בצד שקרוב לקניון.
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםרחבת הדשא נחל שורקמספר תחנהמש-23כתובתנחל שורקהערותברחבה המרוצפת הצמודה לדשא מול בתים מס' 21-25.
מיקוםחנייה רח' נחל אל עלמספר תחנהמש-24כתובתנחל אל על 17הערותברחבת החנייה ברחוב מול בית מס' 17
מיקוםחניית גני ילדים נחל שורקמספר תחנהמש-25כתובתנחל שורק 56הערותבמגרש החנייה של גני הילדים: שושן, שרק, שיטה, שקמה. החנייה נמצאת בכניסה לרח' נחל שורק מרח' מגדל הלבנון
מיקוםאולפנה אורות מודיעיןמספר תחנהמש-26כתובתנחל צלמון 21 הערותבמגרש הכדורסל של האולפנה
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםבי"ס ניצנים מספר תחנהש-27 כתובתשד' יצחק רבין 32הערותברחבה מוצלת במרכז ביה"ס. כניסה ממגרש החנייה מול בית מס' 24
מיקוםבי"ס רעים מספר תחנהש-28 כתובתראובן 6 הערותברחבת הכניסה מתחת לסככה
מיקוםמגרש חנייהמספר תחנהש-29 כתובתצומת נפתלי ובנימיןהערותבמגרש החנייה בצומת הרחובות נפתלי ובנימין
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםבי"ס ממד שבטי ישראלמספר תחנהמר-30כתובתאסתר המלכה 25הערותברחבת הכניסה לבניין ביה"ס
מיקוםבי"ס אלוניםמספר תחנהמר-31כתובתשרה אימנו 59הערותברחבה לפני הכניסה לבניין ביה"ס
מיקוםרחבה ברח' מנחם בגיןמספר תחנהמר-32כתובתשד' מנחם בגין 106הערותמיד אחרי בית מס' 106 פנייה ימינה לכביש גישה קצר עד הרחבה

שכונת הציפורים

מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםבית ספר ענבליםמספר תחנה-כתובתנחליאלי 4הערותברחבה המרוצפת לפני הכניסה למגרש הספורט.

שכונת נופים

מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםבית ספר נוף הריםמספר תחנה-כתובתיער חצרים 2הערותבמגרש הספורט המקורה של בית הספר
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםתיכון מעוף ברנקו וייסמספר תחנהר-33כתובתערבי הנחל 51הערותבמגרש הספורט של ביה"ס
מיקוםבי"ס תיכון מורמספר תחנהר-34כתובתהדריםהערותברחבה ליד אולם הספורט של ביה"ס ליד הכניסה האחורית מול מגרש החנייה של מרכז הספורט
מיקוםבי"ס עמיתמספר תחנהר-35כתובתניצןהערותבמגרש הספורט של ביה"ס מתחת לסככה. כניסה ממבוא רעות דרך שער כניסה ישירות למגרש
מיקוםגני ילדים ברח' עומריםמספר תחנהר-36כתובתשד' עומרים הערותברחבת החנייה המרוצפת צמוד למקלט מס' 18. כניסה לחנייה מרח' עומרים לכביש גישה קצר.
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםהמרכז החינוכי העולמי (ביה"ס לאבטחה, משמר בתי המשפט)מספר תחנהמכ-37כתובתדרך ד"ר פלד ישראל הערותממוקם צמוד ממזרח למרכז המסחרי הישן. התחנה תמוקם מתחת לבניין בכניסה למוסד ושמאלה.
מיקוםבי"ס מעוז המכביםמספר תחנהמכ-38כתובתדרך ד"ר פלד ישראל הערותבאמפי של ביה"ס מול הכניסה הראשית למבנה ביה"ס
מיקוםחניית גני ילדיםמספר תחנהמכ-39כתובתרח' רכסיםהערותברחבת החנייה
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםחניית שופרסלמספר תחנהע-40כתובתשד' המלאכות 121הערותבקצה המזרחי של החניון ליד ההידרנטים

תחנות חלוקת מים לשעת חירום - מצב חירום 5

מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםביה"ס הכרמיםמספר תחנהכ-1כתובתעמק חרוד 29הערות ברחבת דשא סינטטי מוצלת משמאל לכניסה הראשית. כניסה משער הכניסה הראשי של ביה"ס
מיקוםביה"ס האלהמספר תחנהכ-2כתובתגינת האלה 40הערותברחבת דשא סינטטית בכניסה האחורית - מול בית מס' 46
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםבי"ס יחד (יסודי)מספר תחנהמנ-4כתובתעמק בית שאן 52הערותברחבת הכניסה לביה"ס
מיקוםביה"ס הדמוקרטימספר תחנהמנ-6כתובתמשה דיין 1הערותברחבת הכניסה בצידו האחורי (המערבי) של ביה"ס
מיקוםתיכון מוטה גורמספר תחנהמנ-8כתובתמוטה גור 12 הערותברחבת הכניסה לביה"ס
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםבי"ס ממ"ד דרכי יהודהמספר תחנה א-9כתובתיהלום 52הערותברחבת מדרכה צמוד לשער הכניסה
מיקוםמרכז ספורט עירונימספר תחנה א-12כתובתעמק זבולון 5 הערותברחבת הכניסה לאולם הספורט (המבנה המערבי ביותר במתחם) - עמק זבולון 5
מיקוםבי"ס חוט השנימספר תחנה א-13כתובתשני 80 הערותברחבת המדרכה מחוץ לביה"ס צמוד למדרגות המובילות לשער ביה"ס
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםתיכון עירוני א'מספר תחנהפ-14כתובתדם המכבים 9 הערותברחבת הכניסה המקורה של ביה"ס
מיקוםביה"ס היובלמספר תחנהפ-16כתובתעמק איילון 34הערותברחבת כורכר מוצלת ליד מגרש הכדורסל בצידו האחורי (מערבי) של ביה"ס
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםתיכון עירוני ב' ע"ש רביןמספר תחנהנ-17כתובתנחל עיון 1הערותברחבת האמפי. כניסה מרח' עמק יזרעאל מול פארק "הדגים", דרך מגרשי החנייה.
מיקוםבי"ס דורותמספר תחנהנ-19כתובתגינת החולה 12 הערותברחבה המערבית של ביה"ס. כניסה משער הולכי רגל מהגינה ממערב לביה"ס
מיקוםקניון עזריאלי -רחבת הירידיםמספר תחנהנ-22כתובתלב העיר 2 הערותרחבת סככת הקשתות: בסככה הדרומית (השמאלית עם הפנים לקניון)בצד שקרוב לקניון
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםחניית גני ילדים נחל שורקמספר תחנהמש-25כתובתנחל שורק 56הערותגני ילדים נחל שורק: במגרש החנייה של גני הילדים: שושן, שרק, שיטה, שקמה. החנייה נמצאת בכניסה לרח' נחל שורק מרח' מגדל הלבנון
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםבי"ס ניצניםמספר תחנהש-27כתובתשד' יצחק רבין 32הערותברחבה מוצלת במרכז ביה"ס. כניסה ממגרש החנייה מול בית מס' 24
מיקוםבי"ס רעיםמספר תחנהש-28כתובתראובן 6 הערותברחבת הכניסה מתחת לסככה
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםבי"ס ממד שבטי ישראלמספר תחנהמר-30כתובתאסתר המלכה 25הערותברחבת הכניסה לבניין ביה"ס

שכונת הציפורים

מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםבית ספר ענבליםמספר תחנה-כתובתנחליאלי 4הערותברחבה המרוצפת לפני הכניסה למגרש הספורט.

שכונת נופים

מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםבית ספר נוף הריםמספר תחנה-כתובתיער חצרים 2הערותבמגרש הספורט המקורה של בית הספר
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםתיכון מעוף ברנקו וייסמספר תחנהר-33כתובתערבי הנחל 51הערותבמגרש הספורט של ביה"ס
מיקוםבי"ס תיכון מורמספר תחנהר-34כתובתהדריםהערותברחבה ליד אולם הספורט של ביה"ס ליד הכניסה האחורית מול מגרש החנייה של מרכז הספורט
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםבי"ס מעוז המכביםמספר תחנהמכ-38כתובתדרך ד"ר פלד ישראל הערותבאמפי של ביה"ס מול הכניסה הראשית למבנה ביה"ס
מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
מיקוםחניית שופרסל מספר תחנהע-40כתובתשד' המלאכות 121הערותבקצה המזרחי של החניון ליד ההידרנטים

צור קשר

גורםטלפון
גורםהמוקד העירוניטלפון106
גורםתאגיד מי מודיעין – שירות לקוחותטלפון1-800-300-420


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד