מתקנים לשעת חירום

10/12/2017 כ"ב כסלו תשע"ח

העירייה תפעיל בשעת חירום מתקני חירום:


מתקני קליטה: מיועדים לקלוט תושבים גם מהעיר וגם מחוץ לעיר על פי החלטה לתקופה ממושכת.

מתקני שהייה: רק לתושבי העיר למשך 24 השעות הראשונות, אחר כך יהפכו למתקני קליטה.

המתקנים יאכלסו עד 250 איש בהתאם לצורך ויספקו ציוד לינה, מזון וכוח אדם מקצועי עד לשלב הפינוי.

שם בית הספרכתובת
שם בית הספר|תיכון עירוני א'כתובתדם המכבים 9
שם בית הספר|תיכון עירוני ב' - ע"ש יצחק רביןכתובתנחל עיון 1
שם בית הספר|תיכון עירוני ג' - ע"ש מוטה גורכתובתרא"ל מרדכי גור 12
שם בית הספר|תיכון מו"רכתובתהדרים מ"ר
שם בית הספרכתובת
שם בית הספר|בי"ס אסיףכתובתעמק בית שאן 4
שם בית הספר| בי"ס דורותכתובתגינת החולה 12
שם בית הספר|בי"ס האלהכתובתגינת האלה 40
שם בית הספר| בי"ס היובלכתובתגינת איילון 34
שם בית הספר| בי"ס חוט השניכתובתשני 80
שם בית הספר| בי"ס מעוז המכביםכתובתדרך ד"ר פלד ישראל
שם בית הספר| בי"ס ניצניםכתובתשד' יצחק רבין 32
שם בית הספר| בי"ס קשתכתובתחטיבת הצנחנים 1
שם בית הספר| בי"ס אלוניםכתובתשרה אימנו 59


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד