איכות וסביבה

01/02/2023 י' שבט תשפ"ג

מינהל שפ"ע

מינהל שיפור פני העיר (שפ"ע) אחראי על ניקיונה ויופייה של מודיעין מכבים רעות, תוך אכיפת חוקי העזר העירוניים לרווחת התושבים.המינהל פועל באמצעות מחלקותיו ויחידותיו השונות במטרה לשפר את מראה פני העיר, את טיפוחה ואת ניקיונה. כמו כן, מחלקות האגף פועלות בתחומים: אכיפת חוקי העזר העירוניים, קידום ורישוי עסקים, בריאות הציבור, שירות וטרינרי ושמירה על איכות הסביבה.

המחלקות הכפופות לאגף שפ''ע:

מחלקת  גנים ונוף
אחראית על תחזוקה וטיפוח שטחי הגינון הציבורי במודיעין מכבים רעות.
צור קשר: 08-9726180

מחלקת איכות ותכנון סביבה          
פועלת למען קידום הנושאים הסביבתיים בעיר - הפרדה במקור, מיחזור, התייעלות אנרגטית, תכנון סביבתי, מניעת מפגעי סביבה, בנייה ירוקה, חינוך סביבתי.
צור קשר: 08-9726202

תברואה                        
המחלקה אחראית לניקיון העיר, ובכלל זה פינוי אשפה ביתית, גזם, וגרוטאות, טיאוט מכני וידני, וניכוש שטחי הבור.
צור קשר: 08-9726177קידום ורישוי עסקים            
המחלקה לרישוי עסקים, פועלת לקידומם של עסקים חדשים, תוך בקרה שהעסקים השונים פועלים במסגרת החוק לרווחת הציבור הרחב.
צור קשר: 08-9726203

השרות הוטרינרי        
השרות הוטרינרי העירוני אחראי על קידום ושמירת בריאות הציבור בתחום העיר מודיעין מכבים רעות, מנקודת ראותה של הרפואה הווטרינרית המונעת.
  צור קשר:       08-9726179

פיקוח עירוני                 
המחלקה אחראית על אכיפת חוקי העזר העירוניים, ופועלת  לשמירת הסדר הציבורי ושיפור איכות החיים והסביבה של תושבי העיר.
צור קשר:  08-6220307

מחלקת תפעול ולוגיסטיקה
המחלקה עוסקת בהובלות קטנות, הדברה, ניקיון מוסדות חינוך.
צור קשר: 08-9726475

בעלי תפקידים במינהל שפ"ע

מינהל שפ"ע- שדרות המקצועות 7

בעל התפקיד תפקידטלפון ליצירת קשרפנייה
בעל התפקיד חיים בלאישתפקידראש מינהל שפ"ע - ראש הרשות לרישוי עסקיםטלפון ליצירת קשר08-9726205פנייהפניה מקוונת לחיים בלאיש
בעל התפקיד שלום זעפרני תפקידסגן מנהל אגף שפ"ע, מנהל מחלקת גנים ונוף טלפון ליצירת קשר08-9726182פנייהפניה מקוונת לשלום זעפרני
בעל התפקיד ניסים בן אביתפקידסגן מנהל אגף שפ"ע, מנהל מחלקת תברואהטלפון ליצירת קשר08-9726177פנייהפניה מקוונת לניסים בן אבי
בעל התפקיד הדס דרוקרתפקידמנהלת מחלקת איכות ותכנון סביבה טלפון ליצירת קשר08-6648593פנייהפניה מקוונת להדס דרוקר
בעל התפקיד יניב חסוןתפקידסגן מנהל מחלקת איכות ותכנון סביבהטלפון ליצירת קשר08-9726202פנייהפניה מקוונת ליניב חסון
בעל התפקיד ורדה שליותפקידמזכירת מחלקת תברואהטלפון ליצירת קשר08-9726177פנייהפניה מקוונת לורדה שליו
בעל התפקיד אבי דרוויס תפקידמנהל מחלקת תפעול ולוגיסטיקהטלפון ליצירת קשר08-9726194פנייהפניה מקוונת לאבי דרוויס
בעל התפקיד מרים דהאןתפקידמנהלת מחלקת קידום ורישוי עסקיםטלפון ליצירת קשר08-9726203פנייהפניה מקוונת למרים דהאן
בעל התפקיד ד"ר עופר עינבתפקידמנהל השרות הוטרינריטלפון ליצירת קשר08-9726179פנייהפניה מקוונת לד
בעל התפקיד סוזי ישראלתפקידאחראית נושא אכיפה פיקוח עירוניטלפון ליצירת קשר08-6220300פנייהפניה מקוונת לסוזי ישראל
בעל התפקיד דליה חוג'התפקידסגנית מחלקת גנים ונוףטלפון ליצירת קשר073-2326473פנייהפניה מקוונת לדליה חוג'ה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד