הפיקוח העירוני

03/06/2021 כ"ג סיון תשפ"א

תשלום דוחות פיקוח

יעוד ותפקידים עיקריים

 • פיקוח על עבירות בתחומי חוקי העזר העירוניים השונים בנושאי סדר וניקיון, מניעה וסילוק מפגעים, מניעת עישון במקומות ציבוריים ,
  אכיפת חוק העמדת רכב וחנייתו. לחצו כאן למדיניות אכיפת חניה בעיר

 • מניעה, סילוק ואכיפת מפגעים מסוכנים ברחבי העיר.

 • אכיפת חוקי העזר העירוניים שנועדו לשמירה על איכות חיי התושבים ואיכות הסביבה.

משימות

 • פיקוח ואכיפת חוקי העזר העירוניים בתחומי איכות הסביבה(התשס"ח 2008) וחוק שמירת הניקיון (התשמ"ד 1984)

 • מניעה ואכיפת השלכת פסולת, אשפה וגזם על ידי תושבים, קבלנים, בעלי עסקים,עוברי דרך.

 • מניעה ואכיפת הצבת שילוט בלתי חוקי ומניעת פגיעה בחזות העיר.

 • מניעה ואכיפת פגיעה במראה ובחזות הנקייה של בתי מגורים, מרכזי מסחר ומוסדות ציבור.

 • מניעה ואכיפת פגיעה בסדר ובניקיון חדרי האשפה במוסדות חינוך, במרכזי מסחר, במוסדות ציבור ובבתי מגורים.

 • מניעה ואכיפת השלכת אשפה ברשות הרבים על ידי תושבים, עוברי דרך(כמו השלכת אשפה/פסולת מרכב נוסע או ע"י הולכי רגל)

 • מניעה ואכיפת השלכת פסולת בניה בעיר ובפאתיה על ידי תושבים/קבלני שיפוצים/קבלני בנין/קבלני פינוי פסולת הפועלים בעיר ומניעת
  השלכת פסולת בניה שהובאה ממקום אחר בארץ.

 • איתור מפגעי תשתית ומפגעים אחרים ברחבי העיר וניתובם לטיפול מחלקות העירייה השונות.

 • אכיפת החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים ומניעת עישון וחשיפה לעישון (התשמ"ג 1983)

פיקוח ואכיפת החוק לרישוי עסקים:

1. פיקוח ואכיפת שעות פתיחה וסגירה של בתי עסק בעיר כנדרש בחוק.
2. פיקוח ואכיפת הוצאת סחורה מהחנות לשטח הציבורי (מעמדים, סטנדים, מקררים וכד').
3. פיקוח ואכיפת הוצאת שולחנות וכסאות מחוץ לבית העסק על פי היתרי ראש רשות הרישוי העירונית.
4. אכיפת חוק העזר העירוני וחוק מדינה בדבר סגירת בתי עינוגים בימי זיכרון לאומיים.

משימות הפיקוח העירוני"

 • אכיפת חוקי העזר בנושא מניעה וסילוק מפגעים משטח פרטי שלהם נגישות וסכנת פגיעה פיזית או תברואית לציבור (כמו בגינות פרטיות , משטחי חניה פרטיים פתוחים).

 • סילוק רכב נטוש וגרוטאות מרחובות העיר בהתאם לחוק ועל פי תהליך מוסדר (נוהל) שמשכו 90 יום.

 • מניעה ואכיפת רעש בשעות המנוחה על ידי תושבי העיר ועוברי דרך.

 • מניעה ואכיפת חוק העזר למניעת רעש והפעלת כלים כבדים בשעות המנוחה.

 • מניעה ואכיפת גרימת נזקים בשטחים הציבוריים ברחבי העיר, בפארקים ובפאתי העיר.

 • מניעה ואכיפת הבערת אש בשטחים ציבוריים, לרבות בפארקים, מדרכות, איי תנועה וכד'(כגון: הבערת מתקני גריל מכל סוג שהוא, מדורות, כתובות אש, חימום אמצעי איטום גגות וכד'.

 • פיקוח, מניעה ואכיפת ביצוע חפירות ותשתיות בעיר על ידי קבלנים ואחרים שלא בהתאם להיתר רשמי ממינהל הנדסה.

 • פיקוח, מניעה ואכיפת השחתת צמחיה, נוף ומערכות הגינון הציבוריות.

 • מניעת רוכלות בלתי חוקית בעיר.

 • אכיפת הסדר והניקיון בזמן אירועים עירוניים מרכזיים המתקיימים בעיר.

 • מניעת רוכלות בפארקים ובאתרים בהם מתקיימים אירועים עירוניים המוניים.

 • מניעת שימוש ומכירת צעצועים מסוכנים.

 • פיקוח ואכיפת פעילות המכירה בדוכנים באמצעות היתרים ורישיונות נדרשים בזמן אירועים עירוניים המוניים.

 • ביצוע סיור משותפים עם גורמי התברואה והבטיחות לפני ותוך כדי אירועים עירוניים המוניים במטרה למנוע מפגעים בטיחותיים ותברואיים.

 • ביצוע סיור משותפים עם מחלקת הפיקוח על הבניה באתרי בניה במטרה לאתר ולאכוף מפגעים המסכנים את הציבור בסביבה הקרובה לאתרי הבניה, איתור פסולת בנין ואי ביצוע הנהלים העירוניים המופיעים בהיתר הבניה והגורמים למפגע.

 • אכיפת חוק העזר העירוני להעמדת רכב וחנייתו , מניעה ואכיפת חניה במקומות בהם אסור לחנות לרבות חניות נכים, תמרורי אין עצירה/חניה, אכיפת כחול \ לבן מיקומי פריקה וטעינה, הורדה והעלאת נוסעים, תחנות הסעה ציבוריות (תחנות אוטובוס, מוניות).

 • אכיפת איסוף גללי כלבים על ידי בעליהם.

צור קשר

דיווח על מפגעים – המוקד העירוני 106 או 08-9726020

מתחם הקרוואנים בשד' החשמונאים פינת דם המכבים

אמצעי קשרפרטים
אמצעי קשרקבלת קהל יום אפרטים 09:00- 15:30
אמצעי קשרקבלת קהל יום בפרטים 09:00- 15:30
אמצעי קשרקבלת קהל יום גפרטים אין קבלת קהל
אמצעי קשרקבלת קהל יום דפרטים09:00- 15:30
אמצעי קשרקבלת קהל יום הפרטים 10:00 - 15:30
אמצעי קשראיכות הסביבהפרטים08-6220307
אמצעי קשר-פרטים08-6220300
אמצעי קשרחנייהפרטים08-6220312
אמצעי קשרפקספרטים08-9718087
אמצעי קשרפניה בנושא איכות הסביבהפרטיםפניה מקוונת לבנושא איכות הסביבה
אמצעי קשרפניה לרשות אכיפת החניהפרטיםפניה מקוונת לרשות אכיפת החניה
אמצעי קשרפנייה לעורך דין חמד ושות לאחר קבלת מכתבפרטיםhemedlaw@hemedlaw.com
אמצעי קשר-פרטים076-8049300


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד