טפסים

הגשה במייל: sigal_m@modiin.muni.il, הגשה בפקס: 073-2326387

שם טופסאופן הגשת הטופסקישור
שם טופס טופס בקשה לרישיון עסק/ היתר זמני/ היתר מזורז אופן הגשת הטופסמייל, פקס וידניקישור טופס בקשה לרישיון עסק/ היתר זמני/ היתר מזורז - קישור לקובץ PDF
שם טופסאגרות רישוי עסקיםאופן הגשת הטופס-קישוראגרות רישוי עסקים - קישור לקובץ PDF
שם טופסרשימת מסמכים להגשת בקשה לרישיון עסקאופן הגשת הטופס-קישוררשימת מסמכים להגשת בקשה לרישיון עסק - קישור לקובץ PDF
שם טופסהנחיות להגשת תוכנית עסקאופן הגשת הטופס-קישורהנחיות להגשת תוכנית עסק - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס הצהרת בעל מקצוע מוסמךאופן הגשת הטופסהגשה ידנית בלבדקישורטופס הצהרת בעל מקצוע מוסמך - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס ייפוי כוח להגשת בקשה לרישיון עסקאופן הגשת הטופסהגשה ידנית בלבדקישורטופס ייפוי כוח להגשת בקשה לרישיון עסק - קישור לקובץ PDF
שם טופסריכוז נתוני תוכניות לרישיון עסקאופן הגשת הטופסהגשה ידנית בלבדקישורריכוז נתוני תוכניות לרישיון עסק - קישור לקובץ PDF
שם טופסטבלת אישורים לתוכנית עסקאופן הגשת הטופסהגשה ידנית בלבדקישורטבלת אישורים לתוכנית עסק - קישור לקובץ PDF
שם טופס טופס בקשה להיתר לילהאופן הגשת הטופסמייל, פקס וידניקישור טופס בקשה להיתר לילה - קישור לקובץ PDF
שם טופס פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכלאופן הגשת הטופסמייל, פקס וידניקישור פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכל - קישור לקובץ PDF
שם טופספרשה טכנית למרכוליםאופן הגשת הטופסמייל, פקס וידניקישורפרשה טכנית למרכולים - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס הודעה על סגירת / עזיבת העסקאופן הגשת הטופסמייל, פקס וידניקישורטופס הודעה על סגירת / עזיבת העסק - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה לכפל רישיון עסקאופן הגשת הטופסמייל, פקס וידניקישורבקשה לכפל רישיון עסק - קישור לקובץ PDF
שם טופסהנחיות להעמדת דוכני הסברה והתרמהאופן הגשת הטופסמייל, פקס וידניקישורהנחיות לדוכן הסברה - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס בקשה להצבת דוכן הסברה / התרמהאופן הגשת הטופסמייל, פקס וידניקישורטופס בקשה - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס חוות דעת מורשה נגישותאופן הגשת הטופסמייל, פקס וידניקישורטופס חוות דעת מורשה נגישות - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס בדיקת נגישות לחנויות קטנותאופן הגשת הטופסמייל, פקס וידניקישורטופס בדיקת נגישות לחנויות קטנות - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס בקשה להוצאת סחורה וחפציםאופן הגשת הטופסהגשה ידנית בלבדקישורטופס בקשה להוצאת סחורה וחפצים - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס להוצאת סחורה וחפצים במרכז העיר אופן הגשת הטופסמייל, פקס וידניקישורטופס להוצאת סחורה וחפצים במרכז העיר  - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה לקיום אירועאופן הגשת הטופסמייל, פקס וידניקישורטופס תיאור האירוע ומידע על המשתתפים - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס השגהאופן הגשת הטופסהגשה ידנית בלבדקישורטופס השגה - קישור לקובץ PDF
שם טופספרשה טכנית כחלק מתכונית סניטרית לאיטליזים וחנויות דגיםאופן הגשת הטופסמייל, פקס וידניקישורפרשה טכנית כחלק מתכונית סניטרית לאיטליזים וחנויות דגים - קישור לקובץ PDF
שם טופסמסמך מידע סביבתי לצורך רישיון עסקאופן הגשת הטופס-קישורמסמך מידע סביבתי לצורך רישיון עסק - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס בקשה לחוות דעת בדבר חובת רישוי לעסקאופן הגשת הטופסקישורבקשה לחוות דעת - קישור לקובץ PDF

חוקים ותקנות

שם החוק או התקנהקישור
שם החוק או התקנהחוק רישוי עסקיםקישורחוק רישוי עסקים - קישור לקובץ PDF
שם החוק או התקנהצו רישוי עסקיםקישורצו רישוי עסקים מיום 21.7.2022 - קישור לקובץ PDF
שם החוק או התקנהתקנות רישוי עסקיםקישורתקנות רישוי עסקים  - קישור לקובץ PDF
שם החוק או התקנהבקשה לרשיון עסקקישורבקשה לרשיון עסק - קישור לאתר חיצוני
שם החוק או התקנהאגרת רישוי עסקיםקישוראגרת רישוי עסקים  - קישור לקובץ PDF
שם החוק או התקנההנחיות להגשת תוכנית עסקקישורהנחיות להגשת תוכנית עסק - קישור לקובץ PDF


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד