מקלטים במכבים רעות

29/09/2020 י"א תשרי תשפ"א

רשימת מקלטים עירוניים - רעות

מספר מקלטכתובת המקלטדוח תקינות מקלט
מספר מקלט1-א'כתובת המקלטגבעת הלבונהדוח תקינות מקלטגבעת הלבונה - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט2-ב'כתובת המקלטגלבועדוח תקינות מקלטגלבוע - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט3-ג'כתובת המקלטתבור-סוףדוח תקינות מקלטתבור-סוף - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט4-ד'כתובת המקלטשד' אורנים איגלו רח' ארזדוח תקינות מקלט
מספר מקלט5-ה'כתובת המקלטברושדוח תקינות מקלט
מספר מקלט6-ו'כתובת המקלטחרמוןדוח תקינות מקלטחרמון - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט7-ז'כתובת המקלטשיקמה-פינת תומרדוח תקינות מקלט
מספר מקלט8-ח'כתובת המקלטרותם-הדסדוח תקינות מקלטרותם-הדס - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט9-ט'כתובת המקלטתאנהדוח תקינות מקלט
מספר מקלט10-י'כתובת המקלטשד' הפרחיםדוח תקינות מקלטשד' הפרחים - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט11-יא'כתובת המקלטאירוסיםדוח תקינות מקלטאירוסים - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט12-יב'כתובת המקלטחצבדוח תקינות מקלטחצב - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט13-יג'כתובת המקלטיקינטון-חבצלתדוח תקינות מקלטיקינטון-חבצלת - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט14-יד'כתובת המקלטאירוסים-פינת נרקיסדוח תקינות מקלטאירוסים-פינת נרקיס - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט15-טו'כתובת המקלטאלמוגדוח תקינות מקלטאלמוג - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט16-טז'כתובת המקלטקשתדוח תקינות מקלטקשת - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט17-יז'כתובת המקלטקשתדוח תקינות מקלטקשת - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט18-יח'כתובת המקלטשוהם-פינת שד' עומרים דוח תקינות מקלטשוהם-פינת שד' עומרים - קישור לקובץ PDF

רשימת מקלטים עירוניים - מכבים

מספר מקלטכתובת המקלטדוח תקינות מקלט
מספר מקלט401כתובת המקלטאנפה-מכבים ב' דוח תקינות מקלטאנפה-מכבים ב' - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט402כתובת המקלטאנפה-מכבים ב' דוח תקינות מקלטאנפה-מכבים ב' - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט403כתובת המקלטברקנית-מכבים ב'דוח תקינות מקלטברקנית-מכבים ב' - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט404כתובת המקלטגדי-מכבים ב'דוח תקינות מקלטגדי-מכבים ב' - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט405כתובת המקלטטבלן-מכבים ב'דוח תקינות מקלטטבלן - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט406כתובת המקלטלביא-מכבים ב'דוח תקינות מקלטלביא-מכבים ב' - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט407כתובת המקלטנקר-סנונית-מכבים ב'דוח תקינות מקלטנקר-סנונית-מכבים ב' - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט408כתובת המקלטעגור-מכבים ב'דוח תקינות מקלטעגור-מכבים ב' - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט409כתובת המקלטעגור-מכבים ב'דוח תקינות מקלטעגור-מכבים ב' - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט411כתובת המקלטהר אמיר- מכבים ג1דוח תקינות מקלטהר אמיר- מכבים ג1 - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט412כתובת המקלטהר דלתון-מכבים ג1דוח תקינות מקלטהר דלתון-מכבים ג1 - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט413כתובת המקלטהר זיו-מכבים ג1דוח תקינות מקלטהר זיו-מכבים ג1 - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט414כתובת המקלטרכסים-מכבים ג1 דוח תקינות מקלט
מספר מקלט415כתובת המקלטהר עמינדב-מכבים ג1דוח תקינות מקלטהר עמינדב-מכבים ג1 - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט416כתובת המקלטהר פורת-מכבים ג1דוח תקינות מקלטהר פורת-מכבים ג1 - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט417כתובת המקלטהר שחר-מכבים ג1דוח תקינות מקלטהר שחר-מכבים ג1 - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט418כתובת המקלטיובלים-מכבים ג1דוח תקינות מקלטיובלים-מכבים ג1 - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט419כתובת המקלטיובלים-מכבים ג2דוח תקינות מקלטיובלים-מכבים ג2 - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט420כתובת המקלטנחל עוז-מכבים ג2 דוח תקינות מקלטנחל עוז-מכבים ג2 - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט421כתובת המקלטנחל כיסופים-מכבים ג2דוח תקינות מקלטנחל כיסופים-מכבים ג2 - קישור לקובץ PDF
מספר מקלט422כתובת המקלטנחל חרות-מכבים ג2 דוח תקינות מקלטנחל חרות-מכבים ג2 - קישור לקובץ PDF


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד