מקוואות

19/06/2022 כ' סיון תשפ"ב

מקווה נשים בעמק דותןמקווה נשים בעמק דותן

מקוואות כלים

שם מקווהכתובת טלפון ימי שעות וקבלה
שם מקווהמקווה כליםכתובת אליהו הנביא 14טלפון 08-9715759ימי שעות וקבלה עד השקיעה
שם מקווהמקווה כליםכתובת עמק דותן 35 טלפון 08-9707133ימי שעות וקבלה עד השקיעה
שם מקווהמקווה כליםכתובת אבני החושן 24 טלפון 08-9704870ימי שעות וקבלה עד השקיעה
שם מקווהמקווה כליםכתובת גבעת הלבונה 2, רעותטלפון 08-9262876ימי שעות וקבלה עד השקיעה
שם מקווהמקווה כליםכתובת יעל הגיבורה 62טלפון 08-6517908ימי שעות וקבלה עד השקיעה

מקוואות נשים וגברים - שעות פתיחה בקיץ


טבילה מצאת הכוכבים כ-20 דקות לאחר השקיעה

  • על כל טובלת להביא ציוד אישי

סוגכתובת טלפון ימים א'-ה'יום ו' / ערב חגמוצאי שבת / חגנגישות
סוגנשיםכתובת אליהו הנביא 14טלפון 08-9715759ימים א'-ה'18:00-22:00יום ו' / ערב חג15 דקות לאחר הדלקת נרות למשך שעהמוצאי שבת / חגשעה אחרי צאת השבת למשך שעה וחצינגישות-
סוגנשיםכתובת עמק דותן 37 טלפון 08-9707133ימים א'-ה'18:00-22:00יום ו' / ערב חג15 דקות לאחר הדלקת נרות למשך שעהמוצאי שבת / חגשעה אחרי צאת השבת למשך שעה וחצינגישות-
סוגנשיםכתובת אבני החושן 24 טלפון 08-9704870ימים א'-ה'18:00-22:00יום ו' / ערב חגעם הדלקת הנרות למשך שעהמוצאי שבת / חגשעה אחרי צאת השבת למשך שעה וחצינגישות-
סוגנשיםכתובת גבעת הלבונה 2 רעותטלפון 08-9262876ימים א'-ה'19:30-22:00יום ו' / ערב חג15 דקות לאחר הדלקת נרות למשך שעהמוצאי שבת / חגשעה אחרי צאת השבת למשך שעה וחצינגישות-
סוגנשיםכתובת יעל הגיבורה 62טלפון 08-6517908ימים א'-ה'19:00-23:00יום ו' / ערב חג15 דקות לאחר הדלקת נרות למשך שעהמוצאי שבת / חגשעה אחרי צאת השבת למשך שעה וחצינגישותמתקן מיוחד למוגבלות תנועה שאינן מסוגלות לרדת במדרגות
סוגגבריםכתובת עמק דותן 35 טלפון 08-9707133ימים א'-ה'04:00-12:00יום ו' / ערב חג12:00-15:00מוצאי שבת / חגנגישות-
סוגנשיםכתובת רחוב סיוןטלפון 08-9153419ימים א'-ה'18:00-22:00יום ו' / ערב חג15 דקות לאחר הדלקת נרות למשך שעהמוצאי שבת / חגשעה אחרי צאת השבת למשך שעה וחצינגישות

מקוואות נשים וגברים - שעות פתיחת חורף

טבילה מצאת הכוכבים כ-20 דקות לאחר השקיעה

סוגכתובת טלפון ימים א'-ה'יום ו' / ערב חגמוצאי שבת / חג
סוגנשיםכתובת אליהו הנביא 14טלפון 08-9715759ימים א'-ה'17:00-21:00יום ו' / ערב חג10 דקות אחרי הדלקת נרות למשך שעהמוצאי שבת / חגשעה אחרי צאת השבת למשך שעה וחצי
סוגנשיםכתובת עמק דותן 37 טלפון 08-9707133ימים א'-ה'17:00-21:00יום ו' / ערב חג10 דקות אחרי הדלקת נרות למשך שעהמוצאי שבת / חגשעה אחרי צאת שבת למשך שעה וחצי
סוגנשיםכתובת אבני החושן 24 טלפון 08-9704870ימים א'-ה'17:00-21:00יום ו' / ערב חג10 דקות אחרי הדלקת נרות למשך שעהמוצאי שבת / חגשעה אחרי צאת שבת למשך שעה וחצי
סוגנשיםכתובת גבעת הלבונה 2 רעותטלפון 08-9262876ימים א'-ה'17:00-21:00יום ו' / ערב חג10 דקות אחרי הדלקת נרות למשך שעהמוצאי שבת / חגשעה אחרי צאת שבת למשך שעה וחצי
סוגנשיםכתובת יעל הגיבורה 62טלפון 08-6517908ימים א'-ה'18:00-22:00יום ו' / ערב חג10 דקות אחרי הדלקת נרות למשך שעהמוצאי שבת / חגשעה אחרי צאת השבת למשך שעה וחצי
סוג גבריםכתובת עמק דותן 35 טלפון 08-9707133ימים א'-ה'17:00-21:00יום ו' / ערב חג04:00 – 17:00מוצאי שבת / חגשעתיים לאחר צאת שבת למשך שעה וחצי
סוגנשיםכתובת רחוב סיוןטלפון 08-9153419ימים א'-ה' 17:00 – 21:00 יום ו' / ערב חג105 דקות לאחר הדלקת נרות למשך שעהמוצאי שבת / חגשעה אחרי צאת השבת למשך שעה וחצי


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד