הודעות הקצאות קרקע

23/05/2024 ט"ו אייר תשפ"ד

הודעות הקצאות קרקע שנת 2024

תאריך פרסוםנוסח פרסום
תאריך פרסום23/05/2024נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום23/05/2024נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום23/05/2024נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום23/05/2024נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום17/04/2024נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום06/03/2024נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים

הודעות הקצאות קרקע שנת 2023

תאריך פרסוםנוסח פרסום
תאריך פרסום24/08/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום24/08/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום24/08/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום24/08/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום08/06/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום08/06/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום24/05/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום24/04/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום04/04/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום02/04/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום02/04/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום09/02/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום09/02/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום09/02/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום09/02/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום09/02/2023נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים

הודעות הקצאות קרקע שנת 2022

תאריך פרסוםנוסח פרסום
תאריך פרסום08/12/2022נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום30/10/2022נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום30/10/2022נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום31/10/2022נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום11/08/2022נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום11/08/2022נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום11/08/2022נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום15/06/2022נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום15/06/2022נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום14/04/2022נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום26/01/2022נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום20/01/2022נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום20/1/2022נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים

הודעות הקצאות קרקע שנת 2021

תאריך פרסוםנוסח פרסום
תאריך פרסום16/12/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום11/11/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום01/11/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום01/11/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום01/11/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום01/11/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום01/11/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום01/11/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום01/11/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום12/08/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום12/08/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום12/08/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום12/08/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום12/08/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום12/08/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/07/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/07/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/07/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/07/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/05/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/05/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/05/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/05/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/05/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/05/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום06/05/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום06/05/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/04/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/04/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום25/03/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום18/03/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום10/02/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום10/02/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום10/02/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום10/02/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום10/02/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום14/01/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום14/01/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום26/01/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום26/01/2021נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים

הודעות הקצאות קרקע שנת 2020

תאריך פרסוםנוסח פרסום
תאריך פרסום16/12/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום26/11/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום26/11/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום15/11/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום15/11/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/10/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום13/08/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום13/08/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום13/08/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/05/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום06/05/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום20/02/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום20/02/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום16/01/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום16/01/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום16/01/2020נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים

הודעות הקצאות קרקע שנת 2019

תאריך פרסוםנוסח פרסום
תאריך פרסום12/12/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום12/12/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום12/12/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע- פרסומים
תאריך פרסום30/10/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום18/07/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום18/07/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום15/05/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום15/05/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום15/05/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום15/05/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום15/05/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום15/05/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום15/05/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום15/05/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום15/05/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום26/03/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום31/01/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום31/01/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום31/01/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום31/01/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום31/01/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום31/01/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/01/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/01/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/01/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/01/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/01/2019נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים

הודעות הקצאות קרקע שנת 2018

תאריך פרסוםנוסח פרסום
תאריך פרסום21/08/2018נוסח פרסוםהקצאת קרקע פרסום ראשון
תאריך פרסום15/08/2018נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/06/2018נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/06/2018נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום23/05/2018נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום17/05/2018נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום17/05/2018נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום17/05/2018נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום22/03/2018נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום22/03/2018נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום08/03/2018נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום14/02/2018נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום01/02/2018נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום24/01/2018נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים

הודעות הקצאות קרקע שנת 2017

תאריך פרסוםנוסח פרסום
תאריך פרסום14/03/2017נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום14/03/2017נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום16/02/2017נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים

הודעות הקצאות קרקע שנת 2016

תאריך פרסוםנוסח פרסום
תאריך פרסום29/12/2016נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום29/12/2016נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום29/12/2016נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום14/11/2016נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום09/10/2016נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום23/09/2016נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום23/09/2016נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום29/06/2016נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום09/03/2016נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום09/03/2016נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום09/03/2016נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום09/03/2016נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום14/01/2016נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים

הודעות הקצאות קרקע שנת 2015

תאריך פרסוםנוסח פרסום
תאריך פרסום24/12/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום24/12/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום24/12/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום24/12/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום12/11/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/10/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/09/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/09/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום23/08/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום08/07/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום29/06/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום29/06/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום29/06/2015נוסח פרסום בקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום10/06/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום10/06/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום10/06/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום29/04/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום23/03/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום23/03/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום23/03/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום02/03/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום02/03/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום02/03/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום02/03/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום06/02/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום06/02/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום06/02/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום11/01/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום11/01/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום11/01/2015נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים

הודעות הקצאות קרקע שנת 2014

תאריך פרסוםנוסח פרסום
תאריך פרסום17/07/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום19/06/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום15/05/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום15/05/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום23/04/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום23/04/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/03/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/03/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/03/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/03/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/03/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/03/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/03/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/03/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום27/03/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום12/02/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום12/02/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום09/02/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום30/01/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום23/01/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום23/01/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום23/01/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום23/01/2014נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים

הודעות הקצאות קרקע שנת 2013

תאריך פרסוםנוסח פרסום
תאריך פרסום11/12/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום11/12/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום11/12/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום11/12/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום11/12/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום11/12/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום11/12/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום11/12/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום11/12/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום04/12/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום07/11/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום22/05/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום09/05/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום10/04/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום10/04/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום24/01/13נוסח פרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים

הודעות הקצאות קרקע שנת 2012

תאריך פרסוםנוסח הפרסום
תאריך פרסום31/12/12נוסח הפרסום בקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום16/11/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום07/11/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום01/08/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום01/08/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום18/07/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום30/05/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום24/05/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום17/05/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום17/05/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום10/05/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום10/05/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום10/05/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/03/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום15/03/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום15/03/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/02/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום21/02/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום05/01/12נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים

הודעות הקצאות קרקע שנת 2011

תאריך פרסוםנוסח הפרסום
תאריך פרסום14/12/11נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום01/11/11נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום26/10/11נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום04/10/11נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום25/09/11נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום25/09/11נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום30/08/11נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום08/08/11נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום08/08/11נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום22/07/11 נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים
תאריך פרסום22/07/11נוסח הפרסוםבקשות להקצאות קרקע - פרסומים

צור קשר

שםתפקידטלפון עקריפניה
שםאהובה האוזר תפקידרכזת הוועדהטלפון עקרי08-9726210פניהפניה מקוונת לאהובה האוזר


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד