מועצת הרובע

28/12/2020 י"ג טבת תשפ"א

חבר מועצה קמי רובינזון

תפקיד: יו"ר ועד הרובע

נייד: 054-5551948

דואר אלקטרוני: vkrobinson10@gmail.com

חבר מועצה יעקב ניב (ג'וקי)

תפקיד: יו"ר ועדת ביטחון ויו"ר ועדת שפ"ע

נייד: 052-3796379

דואר אלקטרוני: j13a1@bezeqint.net

חבר מועצה מאיר מוסאי

תפקיד: יו"ר ועדת צרכנות וכספים

נייד: 052-89041290

דואר אלקטרוני: mumeir@gmail.com

חברת מועצה מרב רביב

תפקיד: יו"ר ועדת תרבות וקהילה

נייד: 050-4444400

דואר אלקטרוני: meravraviv@gmail.com

חבר מועצה לירז סופרין

תפקיד: יו"ר ועדת חינוך ונוער ומזכיר הוועד

נייד: 054-6765695

דואר אלקטרוני: lirazsofrin@gmail.com

חבר מועצה עמירם בריט

תפקיד: יו"ר ועדת תשתיות ואיכות סביבה

נייד: 052-2643202

דואר אלקטרוני: Bity2@bezeqint.net

חבר מועצה אבנר הלחמי

תפקיד: יו"ר ועדת תקשורת ומחשוב

נייד: 050-2229050

דואר אלקטרוני: halavner@gmail.com

חבר מועצה אפי מלר

תפקיד: יו"ר ועדה לתפקידים מיוחדים

נייד: 054-4263268

דואר אלקטרוני: efim61@012.net.ilחזור לראש העמוד