הסדרי החניה ואכיפתם בעיר מודיעין מכבים רעות מוגדרים

בחוק עזר למודיעין מכבים רעות (העמדת רכב וחנייתו), התשס"ח 2008

העירייה פועלת לשמירת הסדר הציבורי ולשיפור איכות החיים והסביבה של תושבי העיר.

מדיניות אכיפת חנייה

עיריית מודיעין מכבים רעות פועלת לאכיפת חנייה שאינה חוקית בכל רחבי העיר.

דגש מיוחד יושם על אכיפה במקומות הבאים:

 • אכיפת חנייה ו/או עצירה אסורה על מדרכות, בכל רחבי העיר.
   

 • אכיפת חנייה ו/או עצירה ללא תג נכה מתאים בחניה המיועדת לנכים, בכל רחבי העיר.
   

 • אכיפת חנייה ו/או עצירה אסורה, במע"ר ובצירים המרכזיים בכל רחבי העיר.
   

 • אכיפת חנייה ו/או עצירה אסורה בתחנת מוניות ובאוטובוס, בכל רחבי העיר.
   

 • אכיפת חנייה ו/או עצירה אסורה באזור פריקה וטעינה בכל רחבי העיר.
    

 • באזור התעסוקה - בפארק הטכנולוגי – אכיפת כל העבירות האמורות לעיל תחל ביום שני 13.4.15 לחצו כאן לכתבה בנושא.

 • אכיפת חניה ו/או העמדת גרור או נתמך כשהוא מנותק מגורר או תומך, בכל רחבי העיר לחצו כאן לכתבה בנושא

 • אכיפת חנייה ו/או עצירה אסורה באופן המהווה סכנה/ מפגע/ הפרעה לתנועה בכל רחבי העיר.

 • אכיפת חנייה שלא בהתאם לסימון מקום החניה, לרבות בחניונים ובמפרצי חניה, בכל רחבי העיר.

 • "במע"ר", משמע – מרכז העסקים הראשי של העיר בהתאם לתכנית בניין עיר וכמצורף במפה להלן

 • "בכל רחבי העיר" משמע - לרבות איזור המלאכה-מרכז עינב (ישפרו) ואזור התעסוקה-הפארק הטכנולוגי (ליגד), אלא אם נאמר אחרת.

  יובהר כי הפעלת המדיניות כפופה לאילוצי מערכת וכח אדם.

איסור חניית לילה בין השעות 01:00 ועד לשעה 05:00


ביום ראשון 19.5.19 נכנסה לתוקפה מדיניות החניה החדשה בעיר, לפיה תיאסר חנייה של כלי רכב בשלושה חניונים בעיר בין השעות 01:00 ועד לשעה 05:00.

שימו לב! החניה במקום בשעות אלו, אסורה לכל באי החניון, כולל בעלי תו חניה עירוני.


ואלו החניונים :

 • חניון הרכבת בסמוך לתחנת הרכבת "פאתי מודיעין".

 • חניון הרכבת ברח' לב העיר (מול קניון עזריאלי)

 • חניון הרכבת בעמק זבולון (מול מתחם בית הקפה)

 • חניון הבריכה העירונית - עמק זבולון 5

  הקנס לרכב שיימצא חונה בשעות אלה הוא 100 שקלים. יש לזכור כי במהלך שעות היום שלושת החניונים הם חניונים פתוחים לכלל הציבור.

הסדרי חניה בתשלום:

החל מה-1 באפריל 2018 נכנסה לתוקף מדיניות חניה חדשה במרכז העיר מודיעין מכבים רעות לפיה החניה בחניונים שנקבעו וסומנו בהתאם כרוכה בתשלום אגרה. תושבי העיר פטורים מתשלום בהדבקת תו חניה תקף ע"ג השמשה הקדמית של הרכב, בצד ימין, בפינה העליונה.

בעל תו חניה עירוני פטור מתשלום למשך השעתיים הראשונות. תשומת לב כי פטור מתשלום יינתן אך ורק בכפוף להפעלת אמצעי תשלום אלקטרוני החל מרגע החניה במקום. החלק הפטור מתשלום יקוזז באופן אוטומטי מהתשלום בעד זמן החניה הכולל. יש לוודא כי אפליקציית התשלום מזהה את הרכב כבעל תו.

ואלו החניונים :

 • חניון העיריה (החניון בסמוך לבית העיריה ברח' דם המכבים) – לחצו כאן לכתבה בנושא

 • חניון פארק ענבה דרום (החניון בסמוך לכניסה הראשית משדרות החשמונאים).

  בנוסף, עם פתיחת השדרה המרכזית, נקבעו הסדרי חנייה לפיהם ברחובות הבאים החנייה תהיה בתשלום בימים א'-ה' משעה 07:00 עד השעה 21:00. בימי ו' וערבי חג משעה 07:00 עד השעה 13:00. בעלי תו חניה זכאים לשעתיים ראשונות חינם ביממה בהפעלת אמצעי תשלום אלקטרוני – למידע נוסף לחץ כאן

  ואלו הרחובות:

 • שדרת מרכז העיר - רחוב דם המכבים מס' 35 - 71 (מע"ר)

 • רחוב משה סנה

 • רחוב הרכבת מס' 1 – 11

 • רחוב ערער עד רחוב הרכבת

 • רחוב לב העיר

 • רחוב עמק זבולון דרום

  לצורך קבלת תו החניה יש למלא כאן את הטופס המקוון.

  נהג שיעמיד את רכבו בניגוד לחוק, תרשם כנגדו הודעת תשלום קנס בהתאם לשיעורי הקנס הקבועים בצו התעבורה (עבירות קנס), תשס"ב-2002.

האפשרויות העומדות בפניך עם קבלת הודעת הקנס:

 • עליך לשלם תוך 90 יום מקבלת הודעת הקנס את הקנס כמפורט בהודעה, זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה (3) להלן כי ברצונך להישפט. אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט, תיווסף על הקנס תוספת פיגור כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

  ניתן לשלם בסניפי בנק הדואר או באתר האינטרנט City Pay. תשלומי דוחות חנייה ואיכות הסביבה במענה קולי 24/7 בטלפון 079-6955037

 • אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך למלא טופס מקוון

  לתשומת לבך, עליך להגיש את בקשתך תוך 30 יום מיום קבלת הודעת הקנס.

 • אם ברצונך להישפט על העבירה בבית המשפט, עליך למלא את פרטיך בטופס בקשה להישפט , לחתום עליו ולשלוח אותו למען הרשום בו, בדואר רשום, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס.

 • מי שהגיש בקשה לביטול הודעת קנס לא יהיה רשאי להודיע על רצונו להישפט, אלא תוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה על החלטת התובע בעניין הביטול.

צור קשר

מענה טלפוני:טלפון עקריפקספניה
מענה טלפוני:בימים א'-ה' בשעות 8:00 –16:30טלפון עקרי08-6220312פקס15389394600פניהפניה מקוונת לאכיפת חניה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד