דרושים

14/04/2021 ב' אייר תשפ"א

דרוש/ה

בודק/ת תכניות מחלקת תכנון

תיאור התפקיד

בדיקה וטיפול בתכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות שהוגשו לוועדה המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות הממונה.

תחומי אחריות:

 • קידום התוכנית ע"פ לוח הזמנים הקבוע בחוק, וכן ע"פ תוכנית העבודה.

 • קבלת קהל ומענה לפניות.

 • מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים.

 • הכנה ועריכת תכניות ביוזמת הוועדה המקומית וביצוע משימות נוספות בתחום התכנון העירוני בהתאם להנחיות הממונה.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 19.4.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 19/04/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 36/2021מספר מכרז

דרוש/ה

רכז/ת מתנדבים במרכז למשפחות

תיאור התפקיד

רכז/ת מתנדבים במרכז למשפחות של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים- באגף לשירותים חברתיים

שרות משלים למשפחות עם צרכים מיוחדים הוא שרות קהילתי המספק פעילויות פנאי חברה והפוגה למשפחות בהן ילדים עם צרכים מיוחדים, בדגש על פיתוח חוסן של אחים, הורים, סבים וכל המשפחה, בשרות מתקיימות סדנאות, קבוצות ופעילויות פנאי והפגה. מושם דגש על הסברה ופעילויות מגוונות מערכתיות לקידום התחום.
המרכז למשפחה נמצא תחת צוות צרכים מיוחדים של האגף לשירותים חברתיים.

תיאור התפקיד:

 • עבודה בצמוד למנהל מרכז למשפחה בכל התכניות של המרכז.

 • פיתוח וניהול תחום ההתנדבות בשירות, מיפוי צורכי ההתנדבות, בניית תכניות התנדבות וביצוען.

 • גיוס מתנדבים, הנחייתם, ליווים באופן שוטף ושימורם.

 • בניית תכניות הכשרה למתנדבים ואחריות לביצוען.

 • קבלת משוב מהמתנדבים לצורך קיום תהליכים לשיפור מתמיד.

 • עבודה בצוות ועם גורמים מערכתיים, יצירת שותפויות עם גורמים רלוונטיים ברשות ומחוץ לה.

 • הבניית נהלים לניהול התחום.

 • שיתוף פעולה עם הגורמים השותפים ברשות כנדרש.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 19.4.2021 בשעה – 12:00

 • 30% היקף משרה

 • 19/04/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 35/2021מספר מכרז

דרוש/ה

לבורנטים/יות בבתי"ס על-יסודיים

תיאור התפקיד

 • ריכוז ופיקוח על הפעילות במעבדה.

 • קיום סביבה בטיחותית במעבדה.

 • בקרה ופיקוח של בטיחות השימוש בציוד המעבדה.

 • הדרכות בטיחות לשימוש בטיחותי בציוד המעבדה.

 • ניהול הציוד והרכש של המעבדה.

 • רכישה של חומרים לפי צורכי ביה"ס ותקציב המעבדה בתאום עם מנהל/ת ביה"ס.

 • ביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת של ציוד מעבדה ומתחם המעבדה.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

  היקף משרה:
  60% * 2
  100% * 1

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 19.4.2021 בשעה – 12:00

 • 19/04/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 34/2021מספר מכרז

דרוש/ה

טכנאי תפעול מחשבים, מערכות מידע ורשתות

תיאור התפקיד

מתן תמיכה טכנית ושירותי תפעול למשתמשי המחשוב, מערכות המידע והתקשורת ברשות, להבטחת שימוש מיטבי במערכות בהתאם לנהלי הרשות ומדיניותה.

תחומי אחריות:

 • תמיכה במשתמשי המחשוב, מערכות המידע והתקשורת.

 • תפעול ותחזוקה של מערכות המחשוב, מערכות המידע והתקשורת.

 • יישום מדיניות הרשות בתחום תשתיות המחשוב ומערכות המידע.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 19.4.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 19/04/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 33/2021מספר מכרז

דרוש/ה

אחראי/ת נושא - במרכז העירוני לבקרה וחדשנות

תיאור התפקיד

מעקב, שליטה ובקרה על הנתונים המתקבלים במרכז הבקרה והחדשנות העירוני בזמן אמת, במטרה לנהל את המשאבים והשירותים העירוניים באופן יעיל, מהיר וחסכוני יותר.

סיוע למנהל התכנון האסטרטגי בתכנון ויישום התכנית האסטרטגית ברשות. ניהול וניתוח אנליטי של הנתונים המתקבלים במרכז הבקרה והחדשנות העירוני בזמן אמת לצד בחינת מגמות ותכנון נדרש ברמה האסטרטגית לקידום עיר חכמה.

היקף המשרה: 100% * 2

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 19.4.2021 בשעה – 12:00

 • 19/04/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 32/2021מספר מכרז

דרוש/ה

הרשות לביטחון קהילתי

תיאור התפקיד

דרושים/ות מדריכי מוגנות לבתי הספר
העל יסודיים ולחינוך הבלתי פורמאלי במודיעין מכבים רעות


הרשות לביטחון קהילתי אגף חברה נוער וצעירים מחפשת
עצמאי/ת בשטח, בעל/ית מוטיבציה, ראש גדול וכישרון ל עבודה מאתגר וחינוכית.

רק פניות מתאימות יענו
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

קורות חיים יש לשלוח למיטל אשור: meital@modiin.muni.il עד לתאריך: 29.04.2021

לחצו כאן לנוסח המלא והמחייב של הפרסום

    דרוש/ה

    היחידה לביקור סדיר

    תיאור התפקיד

    דרושים מידית סטודנטים/ות
    לתגבור לימודי לתלמידים ביסודי, בחטיבת הביניים ובתיכון
    במסגרת פרויקט תגבור לימודי


    העבודה באמצעות עיריית מודיעין מכבים רעות

    שעות העבודה גמישות

    למעוניינים יש להעביר קו"ח ליעל מור yael_m@modiin.muni.il
    לפרטים טלפון: 08-9268021

       דרוש/ה

       תיאור התפקיד

       דרוש/ה לשנת הלימודים תשע"ב סייעת אישית

       עדיפות לסייעת רפואית.

       משרה מלאה.

       קורות חיים יש לשלוח למייל האולפנה roshulpena@orotmodiin.co.il


          דרוש/ה

          מוקד העירוני 106/בטחון

          תיאור התפקיד

          דרושים/ות נציגי/ות שרות
          עם ניסיון במתן שירות במענה טלפוני.


          נדרש ידע/יכולת למידה של מערכות מידע ומחשוב.

          • העבודה לטווח ארוך

          • משרה מלאה

          • העבודה במשמרות

           לפרטים טלפון 08-9726020 / 08-9726242 / 106

             דרוש/ה

             עמותת סחלבים

             תיאור התפקיד

             מכרז פנימי/חיצוני 4/21 - דרוש/ה מנהל/ת כספים

             תיאור התפקיד:
             ניהול מערך הכספים של העמותה

             פירוט התפקיד:

             • אחריות להכנה וניהול תכניות עבודה והתקציב של עמותת סחלבים ועמותת עירוני מודיעין .

             • אחריות לקביעת ויישום נהלי עבודה בתחום הכספי.

             • אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של עמותת סחלבים ועמותת עירוני מודיעין ואחריות ישירה להנה"ח והשכר .

             • אחריות לניהול גביה ואכיפה מול צרכני העמותה.

             • הכנת הדוחות הכספיים לסוגיהם וניהול הקשר עם רואי החשבון של עמותת סחלבים ועירוני מודיעין.

             • אחריות לקביעת התנאים הכספיים לביצוע ההתקשרויות של עמותת סחלבים ועמותת עירוני מודיעין ולמדיניות התשלומים.

             • ניהול הרכש והתנהלות מול ספקים.

             • אחריות להכנת תזרים מזומנים של עמותת סחלבים ועמותת עירוני מודיעין (תחזית הכנסות והוצאות) ולניהול ההשקעות בהתאם לשיקול של כדאיות כלכלית.

             • ניהול והנעת צוות עובדים.

             • פיקוח ואחריות בנושא שכר עובדים החל מגיוס – כ"א, החתמת חוזי העסקה וסיום תהליך עבודת עובד בעמותת סחלבים ובעמותת עירוני מודיעין.

              *מתאים לנשים וגברים כאחד

              יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים (מקור+3 עותקים), וזאת במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת במשרדי מזכירת המנכ"ל בסחלבים (רח` עמק האלה מול בית מס` 13) – קומה 1 בין השעות 9:00-15:00.

              מועד אחרון להגשת מועמדות: 18.4.21 בשעה 12:00
              טלפון לבירורים – 08-8615306

              לנוסח המלא והמחייב של המכרז לחצו כאן

              להורדת טופס מועמד לחצו כאן

                דרוש/ה

                ביה''ס על יסודי עירוני ה'

                תיאור התפקיד

                דרושים/ות לשנת הלימודים תשפ"ב

                • לחטיבת הביניים - אנגלית, מתמטיקה, מדעים ומקצועות ההומניסטיקה

                • לחטיבה עליונה - אנגלית, מתמטיקה, פיסיקה, היסטוריה, מד"ח, כימיה וביולוגיה

                 קורות חיים יש לשלוח למייל למייל kamilroy35@gmail.com


                   דרוש/ה

                   תיכון שש שנתי עירוני ב'

                   תיאור התפקיד

                   דרושים/ות לשנת תשפ"ב

                   • רכז/ת שכבה

                   • יועץ/ת חינוכי/ת

                   • מורים/ות למקצועות: ספרות, ערבית, אזרחות, מתמטיקה 3 יח"ל

                    קו"ח יש לשלוח למייל Saritsin@gmail.com

                      דרוש/ה

                      האגף לשירותים חברתיים

                      תיאור התפקיד

                      דרוש/ה אם-בית לבית חם לנערות

                      היקף משרה: 33% משרה - 14.5 שעות שבועיות
                      ימי פעילות: שני ורביעי 13:00 – 18:00 + 4.5 שעות להדרכה ומנהלות במהלך השבוע.

                      הבית החם הוא מועדון נערות הפועל פעמיים בשבוע אחה"צ (עד 15 נערות).

                      מטרתו לאפשר לנערות חוויה של קבלה, חום ושייכות, העצמה וכישורי חיים.

                      אוכלוסיית היעד: נערות בגילאי 13 – 14.

                      במסגרת התפקיד אחראית אם הבית על:

                      • התנהלות במסגרת תקציב ודאגה לקניות.

                      • אחריות למקום ולנראות שלו.

                      • התקנת ארוחות קלות.
                       הדרכת בנות וקשר עמן.

                       דרישות לתפקיד:

                      • אישיות חמה המגלה סבלנות, רגישות, אכפתיות.

                      • תקשורת טובה עם נערות.

                      • יכולת לשמש מודל לחיקוי.

                      • יכולת לנהל משק בית ותקציב קבוע.

                      • 12 שנ"ל לפחות.

                       *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

                       לפרטים: ספי 054-8008673
                       קו"ח יש לשלוח למייל seffi_r@modiin.muni.il

                         דרוש/ה

                         דעת הדרכות

                         תיאור התפקיד

                         דרושים/ות מדריכים/ות

                         להדרכת תוכניות העשרה בנושא: חקלאות ואיכות סביבה בבתי ספר יסודיים

                         • עבודה בשעות הבוקר במסגרת תוכנית קרב/תל"ן

                         • עבודה מעשית עם הילדים

                          לפרטים טל. 08-8692929 או במייל daati@daat-h.co.il

                            דרוש/ה

                            תיכון יחד מודיעין

                            תיאור התפקיד

                            דרוש/ה משלב/ת חברתית

                            לליווי תלמיד בעל צרכים מיוחדים.

                            קורות חיים יש לשלוח למייל granitmichal@gmail.com

                               דרוש/ה

                               המחלקה לצרכים מיוחדים

                               תיאור התפקיד

                               למסגרות תקשורת בעיר מודיעין מכבים רעות דרושים/ות סייעים/ות לעבודה במשמרות.

                               דרישות התפקיד:

                               • 12 שנות לימוד

                               • מגיל 18 ומעלה

                                נכונות לעבודה מאומצת

                                ניסיון בתחום - יתרון משמעותי

                                טל לבירורים: 08-6226780/086226782

                                קו"ח יש לשלוח למייל: Liat_mc@modiin.muni.il

                                  דרוש/ה

                                  אולפנת בנ"ע "אורות מודיעין"

                                  תיאור התפקיד

                                  דרושים/ות

                                  • לבורנטית למשרה מלאה.

                                  • סייעת לכיתה קטנה.

                                   קורות חיים נא לשלוח למייל האולפנה ulpena@orotmodiin.co.il

                                     דרוש/ה

                                     עמותת סחלבים

                                     תיאור התפקיד

                                     ליחידה להתפתחות הילד דרושים/ות

                                     • מרפא/ה בעיסוק

                                     • קלינאי/ת תקשורת

                                     • פיזיותרפיסט/ית טיפולי/ת

                                      לעבודה עם ילדים בשעות הבוקר ואחה"צ

                                      היחידה מוכרת על ידי משרד הבריאות

                                      למתאימים תינתן הדרכה אישית וצוותית

                                      קורות חיים למייל: orith@modiin.matnasim.co.il

                                      לפרטים נוספים: 054-6290480 , 08-9727156 אורית חסן

                                        דרוש/ה

                                        מינהל החינוך - מחלקת גני ילדים

                                        תיאור התפקיד

                                        • דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום
                                         משרה גמישה! מתאימה גם לסטודנטים
                                         דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
                                         שעות העבודה: ימים א'-ה' 7:30 – 14:30.
                                         בימי ו' עד השעה 13:00
                                         קו"ח יש לשלוח לבת חן batchen_m@modiin.muni.il

                                        • דרוש/ה סייעת שניה
                                         דרישות: 12 שנות לימוד
                                         שעות העבודה: ימים א'-ה' 8:00 עד 17:00
                                         קו"ח יש לשלוח לבת חן batchen_m@modiin.muni.il

                                           דרוש/ה

                                           מינהל החינוך

                                           תיאור התפקיד

                                           לעבודה במחלקת הסעות חינוך המיוחד
                                           דרושים/ות מלווים/ות לפי קריאה / קווים סדירים
                                           לליווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים בהסעות חינוך מיוחד

                                           דרישות התפקיד:
                                           ידיעת השפה העברית ובכלל זה קריאה וכתיבה
                                           גיל 18 ומעלה

                                           קו"ח יש להעביר למייל ziv_c@modiin.muni.il
                                           לפרטים טל. 08-9726284

                                              דרוש/ה

                                              המחלקה לצרכים מיוחדים

                                              תיאור התפקיד

                                              דרושים/ות סייעים/ות לילדים בעלי צרכים מיוחדים
                                              בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי


                                              דרישות התפקיד:
                                              12 שנות לימוד
                                              ידיעת השפה העברית
                                              מגיל 18 ומעלה
                                              נכונות לעבודה מאומצת
                                              ניסיון בתחום-יתרון משמעותי

                                              לפרטים טל. 08-6226782

                                              קו"ח יש לשלוח למייל liat_mc@modiin.muni.il
                                              או לפקס 08-9714794

                                                 דרוש/ה

                                                 צהרוני עמותת סחלבים

                                                 תיאור התפקיד

                                                 דרושים/ות גננות, סייעות, סטודנטיות
                                                 לעבודה בשעות הצהרים בשעות 13:45 – 17:00

                                                 עדיפות לבעלי/ות ניסיון במסגרת חינוכיות

                                                 תנאים טובים למתאימים

                                                 לבירורים טל. 050-5377796 או 050-7427897

                                                 קו"ח חיים יש לשלוח למייל ronit@modiin.matnasim.co.il

                                                    צור קשר - מכרזי כוח אדם

                                                    שםטלפון טלפון משניפקספניה
                                                    שםמשאבי אנושטלפון 08-9726142טלפון משני08-9726014פקס08-9732513פניהפניה מקוונת לתהילה כלפון

                                                    לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות

                                                    אמצעי קשרפרטים
                                                    אמצעי קשרכתובת:פרטיםקניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
                                                    אמצעי קשרטלפון:פרטים9687*
                                                    אמצעי קשרפקס:פרטים02-6326649
                                                    אמצעי קשרניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:פרטיםwww.taasuka.gov.il


                                                    פניה למוקד העירוני מוקד 106
                                                    פניה למוקד העירוני
                                                    חזור לראש העמוד