דרושים

16/07/2024 י' תמוז תשפ"ד

דרושים/ות בני נוער לעבודות צביעה

תיאור התפקיד

העבודה בחודשים יולי אוגוסט בין השעות 08:00 – 13:00 ובין השעות 13:00 - 18:00

העבודה מתאימה לבני נוער בגיל 16 עד 18, שנתונים 2006 – 2008

 • שכר מינימום

 • העבודה במשמרות בוקר וצהרים

  לפרטים נוספים: אגף משאבי אנוש בעירייה 08-9394684, 08-9726015. הרשמה עד לתאריך 20.7.24 לחצו על הקישור >>>

  פסיכולוג חינוכי

  תיאור התפקיד

  ייעוד:
  מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום.

  תחומי אחריות:
  1. מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל (גנים, יסודי, על יסודי).
  2. מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים רלוונטיים.
  3. תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכית בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית.
  4. ייעוץ וההיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת הפרט.
  5. התחומים הנמנים בסעיפים 1-4 ניתנים באופן מותאם בשעת חירום.
  6. כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה או מי מטעמו.

  אופן הגשת המועמדות:
  הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
  בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון. יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

  • 60% היקף משרה

  • 29/07/2024 12:00מועד אחרון להגשה

  • 61/2024מספר מכרז

  פקח/ית עירוני/ת – באגף שפ"ע

  תיאור התפקיד

  ייעוד:
  פיקוח על אכיפת חוקי העזר העירוניים ושמירה על הסדר הציבורי.

  תחומי אחריות:
  1. בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.
  2. בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה (העמדת הרכב וחנייתו).
  3. שמירה על הסדר הציבורי.
  4. וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

  אופן הגשת המועמדות:
  הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
  בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון. יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

  • 100% היקף משרה

  • 29/07/2024 12:00מועד אחרון להגשה

  • 60/2024מספר מכרז

  רכז/ת תנועות נוער וארגוני נוער רשותי – אגף נוער וצעירים

  תיאור התפקיד

  תיאור התפקיד:

  • משמש כאיש קשר בין תנועות וארגוני הנוער לבין הרשות המקומית.

  • דואג לשילוב תנועות וארגוני הנוער בפעולות רשותיות כגון: חגיגות יום העצמאות, טקסי יום הזיכרון ויום השואה, חנוכה, פורים ועוד.

  • מתאם ומקשר בין מנהלי בתי הספר ברשות לבין תנועות וארגוני הנוער בנושא פעילות התנועות והארגונים במסגרת בתי הספר.

  • יוזם הקמת מועצת תנועות וארגוני נוער רשותית לצורך תיאום הפעילות בין תנועות וארגוני הנוער השונים הקיימים ברשות.

  • מסייע לתנועות וארגוני הנוער לקיים סמינרים והשתלמויות.

  • דואג לשתף את תנועות וארגוני הנוער בפעילות למען הקהילה כגון: עזרה לקשישים, תמיכה בנכים, פעולות מניעת שימוש בסמים וזהירות בדרכים.

  • מהווה כתובת ברורה למדריכי תנועות וארגוני הנוער המתחלפים די שנה.

  • מקיים קשר רצוף עם הפעילות בשטח, מסייר ונוכח אישית במקום הפעילות.

  • אחראי לחלוקת ההקצבה הכספית שהרשות המקומית נותנת לתנועות וארגוני הנוער ועוקב אחר ביצועה בפועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער.

  • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

   אופן הגשת המועמדות:
   הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
   בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון. יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

  • 100% היקף משרה

  • 29/07/2024 12:00מועד אחרון להגשה

  • 56/2024מספר מכרז

  חשמלאי מוסמך/ראשי, במחלקת חשמל באגף התשתיות

  תיאור התפקיד

  ייעוד ומטרת העיסוק: תחזוקת מערכת התאורה ברשות המקומית ושמירה על תקינותה כדי לאפשר רמת בטיחות גבוהה ואיכות חיים לתושבים.

  מטלות ותחומי אחריות עיקריים:
  מאתר ומתקן תקלות ברשת המאור בהתאם לתכנית עבודה שתוגדר ע"י הממונה הישיר.

  פירוט המטלות העיקריות:

  • מסייע בהכנת הציוד לקראת יציאה למקום האירוע / תקלה בהתאם להנחיות המנהל, ובכלל זה ציוד אישי (בהתאם לצורך).

  • תחזוקה מתוכננת ושוטפת של מערכת התאורה ברשות המקומית.

  • טיפול ומענה לתקלות חשמל במוס"ח ובמוסדות העירייה.

  • מאתר ומתקן תקלות ברשת המאור בהתאם לתוכנית עבודה שתוכן ע"י הממונה הישיר.

  • מבצע כל מטלה, המנותבת לו ע"י הממונה, מעבר למטלות השוטפות.

  • מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעילותיו לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבורי בכלל
   בשלטון המקומי בפרט וברשות המקומית בפרט שבפרט.

  • מציע לממונה עליו שינויים ותוספות לשיפור וייעול שיטות העבודה ודרכי ביצועה והצעות לשיפור כלים
   ואמצעים שבשימושו, בכל הנוגע לתחומי אחריותו ולפעילותו.

  • עורך סיורים בלילה בהתאם לתוכנית העבודה לצורך איתור תקלות במערכת החשמל.

   אופן הגשת המועמדות:
   הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
   בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון. יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

  • 100% היקף משרה

  • 29/07/2024 12:00מועד אחרון להגשה

  • 55/2024מספר מכרז

  בודק/ת תכניות מחלקת תכנון

  תיאור התפקיד

  תיאור התפקיד:
  בדיקה וטיפול בתכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות שהוגשו לוועדה המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות הממונה.

  תחומי אחריות:
  1. קידום התוכנית ע"פ לוח הזמנים הקבוע בחוק, וכן ע"פ תוכנית העבודה.
  2.קבלת קהל ומענה לפניות.
  3.מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים.
  4.הכנה ועריכת תכניות ביוזמת הוועדה המקומית וביצוע משימות נוספות בתחום התכנון העירוני בהתאם להנחיות הממונה.
  5.וכל מטה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

  אופן הגשת המועמדות:
  הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
  בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון. יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

  • 100% היקף משרה

  • 29/07/2024 12:00מועד אחרון להגשה

  • 54/2024מספר מכרז

  עובד/ת סוציאלי סעד לסדרי דין - האגף לשירותים חברתיים

  תיאור התפקיד

  תיאור התפקיד:
  עו"ס לחוק סדרי הדין הינו עו"ס הפועל ברשות המקומית במינוי שר הרווחה והביטחון החברתי, מעורבותו במשפחה הינה על בסיס צו מערכאה משפטית בלבד.
  תפקידו של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין הינו לבצע הערכה מקצועית בסוגיות הורות, בטובתם של קטינים ובדילמות הקשורות להגנה על קורבנות אלימות במשפחה והערכה בעניינם של אנשים הזקוקים להגנה באמצעות אפוטרופוס.
  עו"ס בעל מינוי לחוק הסעד סדרי דין לכתיבת תסקירים עבור ערכאות שיפוטיות.

  • אחראי לכתיבת תסקירים/ייזומי הליך לערכאות משפטיות במסגרת חוקים שונים.

  • כתיבת תסקיר אחד בחודש לכל הפחות.

  • עמידה בזמני הגשה.

  • השתתפות בפורומים מקצועיים של המשרד.

  • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

   אופן הגשת המועמדות:
   הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
   בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון. יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


  • 75% היקף משרה

  • 29/07/2024 12:00מועד אחרון להגשה

  • 53/2024מספר מכרז

  ספרן/ית בבית ספר על יסודי

  תיאור התפקיד

  תיאור התפקיד:
  ייעוד:
  ניהול, ארגון והפעלה מקצועיים של הספרייה בבית הספר לציבור התלמידים וצוותי ההוראה.

  תחומי אחריות:
  1. מתן שירותי ספרייה.
  2. ביצוע פעילויות חינוכיות ופעילויות העשרה בתחומי עידוד הקריאה ומיומנויות מידע.
  3. תפעול הספרייה.
  4. ביצוע רכש ועדכון שוטף וקבוע של האוספים והאמצעים הטכנולוגיים.
  5. שילוב הספרייה בתכנית הלימודים ובפעילויות הבית ספריות.
  6. וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

  אופן הגשת המועמדות:
  הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
  בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון. יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.  • 50% היקף משרה

  • 23/07/2024 12:00מועד אחרון להגשה

  • 52/2024מספר מכרז

  עו"ד ממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים

  תיאור התפקיד

  תיאור התפקיד:

  מתן ייעוץ וטיפול בהליכים משפטיים של נושאים הקשורים לתחום המשפט המנהלי והאזרחי הנוגעים לאגפי העירייה השונים והנובעים מתחומי פעולותיה של העירייה, תוך ייצוג העירייה בבתי משפט בכל הערכאות, בוועדות ערר, בוועדות שונות ובפורומים משפטיים אחרים. ביצוע המשימות המשפטיות המוטלות עליו במסגרת תפקידו בכפוף להנחיות היועץ המשפטי או מי מטעמו, האזרחי/מנהלי בפרט בתחומי הנזיקין והביטוח, בהתאם למדיניות העירייה ולהנחיות הממונה ו/או היועץ המשפטי לעירייה.

  תחומי אחריות:

  1 ייצוג הרשות בהליכים/נושאים משפטיים מנהליים ואזרחיים בהתאם להנחיות הממונה בלשכה המשפטית ו/או היועץ המשפטי.
  2 מתן סיוע וייעוץ משפטי לגורמים שונים ברשות בהתאם להנחיות הממונה בלשכה המשפטית ו/או היועץ המשפטי.
  3 ריכוז ומעקב אחר הליכי התקשרות עם עורכי דין חיצוניים, וביצוע בקרת-על בכל הקשור לביצוע העבודה ואיכותה בהתאם לתנאי החוזה, כולל ריכוז וועדות אשר בתחום אחריות האגף המשפטי וביצוע בקרת-על תוכן ההצעות וההחלטות.

  אופן הגשת המועמדות:
  הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד
  בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
  יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

  • 100% היקף משרה

  • 15/07/2024 12:00מועד אחרון להגשה

  • 50/2024מספר מכרז

  פרויקטור/ית דובר/ת אנגלית – במחלקת קליטה

  תיאור התפקיד

  תיאור תפקיד:
  ליווי וטיפול פרטני בעולים חדשים בשפתם מול מוסדות שונים וכן עידוד עלייה לרשות, של עולים פוטנציאלים מארצות דוברות אותה שפה.

  תחומי אחריות:

  • יצירת קשר ראשוני עם מועמדים לעליה ולקליטה בתחומי הרשות עוד בהיותם בחו"ל.

  • סיוע בתהליכי הקליטה אל מול הסוכנות היהודית, משרד הפנים, הרשות המקומית, מערכת החינוך וכל משרד ממשלתי אחר על פי הנדרש.

  • סיוע ברישום לאולפן.

  • סיוע ברישום ילדים למוסדות החינוך הרלוונטיים.

  • סיוע בהבנת מערכת החינוך הבית ספרית, תכניות הלימודים, ספרי לימוד וכד'.

  • תיאום ומעקב אחר קליטת הילדים בבתי הספר ותיאום שיעורי עזר במידת הצורך.

  • הכוונת העולה לפנות למשרד הקליטה לצורך הכנת תכנית תעסוקתית המתאימה לו וסיוע לעולה במימושה.

  • סיוע בהתארגנות בדיור קבע.

  • מתן מידע לעולה בנוגע לרשות המקומית, תשלומי עירייה, ארגוני עולים במרחב המקומי, פעילויות הסוכנות היהודית ופעילויות וולנטרית במרחב המקומי.

  • ארגון וליווי סיורים, טיולים ואירועים לקבוצת משפחות העולים.

  • פעילות עידוד עליה לרשות (פרסום בשפות באתר הרשות, השתתפות בפעילויות מול תיירים, קשר עם שליחים והסברה לשליחים וכו').

  • נסיעות לשליחות לחו"ל, עידוד לצורך עליה והכנה לעליה של המשפחות.

  • ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצרכים ועל-פי הנחיות הממונה הישיר.

   אופן הגשת המועמדות:
   הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
   בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון. יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.  • 100% היקף משרה

  • 29/07/2024 12:00מועד אחרון להגשה

  • 34/2024מספר מכרז

  פרוייקטור/ית כללי דובר/ת רוסית

  תיאור התפקיד

  תיאור תפקיד:
  ליווי וטיפול פרטני בעולים חדשים בשפתם מול מוסדות שונים וכן עידוד עלייה לרשות, של עולים פוטנציאלים מארצות דוברות אותה שפה.

  תחומי אחריות:

  • יצירת קשר ראשוני עם מועמדים לעליה ולקליטה בתחומי הרשות עוד בהיותם בחו"ל.

  • סיוע בתהליכי הקליטה אל מול הסוכנות היהודית, משרד הפנים, הרשות המקומית, מערכת החינוך וכל משרד ממשלתי אחר על פי הנדרש.

  • סיוע ברישום לאולפן.

  • סיוע ברישום ילדים למוסדות החינוך הרלוונטיים.

  • סיוע בהבנת מערכת החינוך הבית ספרית, תכניות הלימודים, ספרי לימוד וכד'.

  • תיאום ומעקב אחר קליטת הילדים בבתי הספר ותיאום שיעורי עזר במידת הצורך.

  • הכוונת העולה לפנות למשרד הקליטה לצורך הכנת תכנית תעסוקתית המתאימה לו וסיוע לעולה במימושה.

  • סיוע בהתארגנות בדיור קבע.

  • מתן מידע לעולה בנוגע לרשות המקומית, תשלומי עירייה, ארגוני עולים במרחב המקומי, פעילויות הסוכנות היהודית ופעילות וולונטרית במרחב המקומי.

  • ארגון וליווי סיורים, טיולים ואירועים לקבוצת משפחות העולים.

  • פעילות עידוד עליה לרשות (פרסום בשפות באתר הרשות, השתתפות בפעילויות מול תיירים, קשר עם שליחים והסברה לשליחים וכו').

  • נסיעות לשליחות לחו"ל, עידוד לצורך עליה והכנה לעליה של המשפחות.

  • ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצרכים ועל-פי הנחיות הממונה הישיר.

   אופן הגשת המועמדות:
   הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
   בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון. יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

  • 50% היקף משרה

  • 29/07/2024 12:00מועד אחרון להגשה

  • 33/2024מספר מכרז

  ביה"ס על יסודי עירוני ג'

  תיאור התפקיד

  דרושים/ות לשנה"ל התשפ"ה מורים ומורות למקצועות:

  • אנגלית

  • מדעים

  • מתמטיקה

  • ספרדית

  • פיזיקה

   קו"ח יש להעביר למייל inbalsgv@gmail.com

   המסייעת – משרות ברשויות המקומיות

   תיאור התפקיד

   מחפשים/ות הזדמנות לעבודה עם משמעות?

   הצטרפו למסייעת והרוויחו כסף בזמנכן הפנוי
   בתפקיד ממלאת מקום תומכות חינוך
   לפרטים והרשמה היכנסו לאתר המסייעת

    היכל התרבות מודיעין

    תיאור התפקיד

    דרושים/דרושות עובדים/ות טכניים
    בעלי ניסיון וידע בהקמת אירועים ומופעים
    ותפעול מערכות הגברה ותאורה.
    לפרטים וקורות חיים - לפנות לריקי בטלפון 08-9737330 שלוחה 104
    או במייל Riki_n@shows.org.il

     היכל התרבות מודיעין

     תיאור התפקיד

     דרושים/ות עובדים/ות לשירות הלקוחות
     עבודה במשמרות
     מתאים גם לסטודנטים/ות
     לפרטים: נאוה 08-9737333 שלוחה 120 או במייל menuim@shows.org.il

      אורט עירוני ד' מודיעין

      תיאור התפקיד

      דרוש/ה איש/אשת אחזקה
      תחומי אחריות: ביצוע עבודות אחזקה שוטפות
      דרישות התפקיד:
      ניסיון או הכשרה בתחומי אחזקת מבנים כמו: חשמל, נגרות ואינסטלציה
      יחסי אנוש, שירותיות וזמינות גבוהה
      קורות חיים ניתן לשלוח למייל: avitals@modiin.ort.org.il

       אורט עירוני ד'

       תיאור התפקיד

       דרוש/ה מזכיר/ה במשרה מלאה
       דרישות המשרה :
       מתן שירות מנהלתי לפי צרכי בית הספר
       יחסי אנוש טובים, סבלנות
       ידע בתוכנות OFFICE
       קו"ח יש לשלוח למייל avitals@modiin.ort.org.il

        אורט עירוני ד'

        תיאור התפקיד

        דרושים/ות מורים/ות למקצועות:

        • אדריכלות

        • ניו מדיה

        • ערבית

        • גיאוגרפיה
         קו"ח יש לשלוח למייל alex20@modiin.ort.org.il

         מנהלת אופק

         תיאור התפקיד

         דרוש/ה מאמנ/ת כושר לפארק הנופש והספורט

         • לעבודה במשמרות (עם אופציה לסופי שבוע)

         • בעל/ת תעודת מאמן חדר כושר וילדים ומגיש עזרה ראשונה בתוקף - חובה.

         • עדיפות תינתן לתושבי מודיעין מכבים רעות.

          לפרטים נוספים ולשליחת קורות חיים, ניתן לפנות במייל: tal@minhelet.com

          דרוש/ה פיזיותרפיסט/ות עם הכשרה להידרותרפיה לבריכה הטיפולית

          תיאור התפקיד

          דרישות התפקיד:

          • תעודת פיזיותרפיסט/ית מוסמך/ת עם ותק של 4 שנים לפחות

          • תעודת הידרותרפיסט/ית מוסמך/ת עם ותק של 3 שנים לפחות

          • בוגרי קורס מקצועי בשנים 2023-2022

          • יכולת תקשורת בינאישית טובה

           היקף המשרה: 1-2 פעמים בשבוע, עדיפות לשעות הבוקר
           יתרון לתושבי העיר מודיעין מכבים רעות
           לפרטים נוספים ולשליחת קורות חיים, ניתן לפנות במייל: anat@minhelet.com

           הסעות חינוך מיוחד

           תיאור התפקיד

           לעבודה במחלקת הסעות חינוך המיוחד
           דרושים/ות מלווים/ות לפי קריאה / בקווים סדירים לאזור המרכז השפלה וירושלים


           לליווי תלמידים/ות בעלי/ות צרכים מיוחדים בהסעות חינוך מיוחד

           דרישות התפקיד:

           • ידיעת השפה העברית ובכלל זה קריאה וכתיבה

           • גיל 18 ומעלה

            קו"ח יש להעביר למייל ziv_c@modiin.muni.il
            לפרטים טל. 08-9726284

            *המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

            מינהל החינוך

            תיאור התפקיד

            דרושים/ות סייעים/ות

            דרושים/ות סייעות וסייעים לשנת הלימודים תשפ"ד

            מגוון רחב של משרות בגני הילדים ובבתי הספר בעיר.
            עבודה גמישה במשרה מלאה או חלקית, מתאים גם לסטודנטים.
            ניתן לשלב עבודה בבקרים והמשך עבודה בצהרונים.
            תנאים סוציאליים מורחבים
            המשרה מתאימה למועמדים שאוהבים ילדים ורוצים לקחת חלק בעשייה חינוכית משמעותית
            שכר משודרג בהתאם להסכם החדש 7000-8000 ₪ למשרה מלאה, בהתאם לסוג המשרה

            דרישות התפקיד:

            • ידיעת השפה העברית

            • מגיל 18 ומעלה

            • ניסיון במסגרות חינוכיות – יתרון משמעותי

            • 12 שנות לימוד

            • סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה

             למשרות בוקר:
             יש לשלוח קורות חיים nurit_e@modiin.muni.il
             לפרטים נוספים: טלפונים 08-9726081, 08-6226780


             לעבודה בצהרונים:
             יש לשלוח קורות חיים למייל: irita@modiin.matnasim.co.il
             לפרטים 050-7427897 / 08-9727156

             לפרטים נוספים בווטסאפ – לחצו כאן

             ביה"ס עירוני ב' ע"ש יצחק רבין

             תיאור התפקיד

             דרושים/ות לשנת תשפ״ה מורות ומורים למקצועות:
             אנגלית, עברית, הפקות תקשורת (קולנוע), מתמטיקה, גיאוגרפיה, מדעי המחשב, מדעים חט"ב. לבורנט/ית.
             קו"ח יש לשלוח למייל: 1002235656@jerschools.org.il

              סיירת ביטחון עירונית

              תיאור התפקיד

              אגף ביטחון וחירום מציע לכם תפקיד מאתגר
              בסיירת הביטחון העירונית!


              שכר אטרקטיבי.
              תנאים סוציאליים מלאים מהיום הראשון לעבודה.
              סביבת עבודה צעירה ודינמית.
              עבודה במשמרות. (ניתן גם בחלקיות משרה).
              שעות גמישות. מתאים לסטודנטים/ות.
              דרישות סף לתפקיד:
              שירות צבאי מלא, רובאי 03 ומעלה.
              רישיון נהיגה מעל שנתיים.
              נכונות לעבודת משמרות 24/7.

              הגשת קורות חיים מקוונת לחצו כאן לפרטים: נועה 08-9394607

               דרושים/ות מתנדבים/ות למרכז מיצוי זכויות במודיעין מכבים רעות

               תיאור התפקיד

               המרכז נותן ייעוץ, הנחייה וליווי בתהליכים הדורשים מילוי טפסים ומילוי הנחיות בירוקרטיות
               מול גופים כגון: ביטוח לאומי (קצבאות, נכות), משרד הבריאות, משרד השיכון וכו'.


               דרישות התפקיד:
               אחריות, מסירות ורצון לתת מעצמך
               פנוי/ה למספר שעות בשבוע, באופן קבוע – שעות גמישות
               יכולת ביטוי בע"פ ובכתב
               ידע במחשבים, בגלישה באינטרנט
               יכולת הבנת הנחיות למילוי טפסים בירוקרטיים
               סבלנות, סובלנות ותקשורת בינאישית גבוהה

               קו"ח יש לשלוח לתמר ברנע, עו"ס מיצוי זכויות למייל tamar_b@modiin.muni.il
               לפרטים טלפון: 08-9738439

                עמותת סחלבים

                תיאור התפקיד

                דרושות לצהרונים
                סייעות / מורות / גננות / סטודנטיות


                דרישות:

                • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות

                • גישה טובה וחמה עם ילדים

                • ניסיון בעבודה במסגרות גיל רך יתרון

                 תנאים טובים למתאימות
                 אפשרות להסעות

                 לפרטים נוספים: אירית 050-7427897

                 המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לשני המינים.

                 אלו''ט - אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם

                 תיאור התפקיד

                 דרושים/ות ל''בית לחיים'' במודיעין

                 • אב/אם בית

                 • מבשל/ת

                 • עובד/ת ניקיון

                 • איש/אשת אחזקה

                 • מנתח/ת התנהגות

                 • אח/אחות רפואי/ת

                 • עובד/ת סוציאלי/ת

                 • מדריך/ה טיפולי/ת

                 • רכז/ת

                  לפרטים נוספים על המשרות ושליחת קורות חיים – לחצו כאן

                  שירות התעסוקה במודיעין מכבים רעות

                  שדרות דם המכבים 32, בניין דונה 2, קומה 3                  פניה למוקד העירוני מוקד 106
                  פניה למוקד העירוני
                  חזור לראש העמוד