דרושים

19/01/2021 ו' שבט תשפ"א

דרוש/ה

אחראי/ת תיאום ובקרת פרויקטים - באגף לשירותים חברתיים

תיאור התפקיד

ריכוז העבודה המנהלית באגף לשירותים חברתיים, מעקב ובקרה על התקדמות תכניות העבודה ופרויקטים שונים שתחת אחריותו.

תחומי אחריות:

 • תפעול גורמים שונים ברשות לצורך ביצוע משימות שבתחום אחריות האגף לשירותים חברתיים.

 • מעקב ובקרה אחר ביצוע תכנית עבודה, בכל תחומי האגף לשירותים חברתיים.

 • כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 15.2.2021 בשעה – 12:00

 • 15/02/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 3/21מספר מכרז

דרוש/ה

עו"ס לטיפול במשפחות (בתחום צרכים מיוחדים)

תיאור התפקיד

 • מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י יעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, ע"פ השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע.

 • משתתף בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו.

 • פועל בהתאם למדיניות המשרד והאגף לשירותים חברתיים.

 • כל מטלה נוספת שתוטל ע"י המנהל הישיר.

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 15.2.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 15/02/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 10/21מספר מכרז

דרוש/ה

סגן/ית מנהל אגף הנדסה ומנהל מחלקת תנועה ותחבורה

תיאור התפקיד

אחראי על ניהול, תכנון, ליווי ופיקוח התנועה והתחבורה (לרבות ציבורית) ברשות המקומית, בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 15.2.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 15/02/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 7/21מספר מכרז

דרוש/ה

בודק/ת בקשות להיתרי בנייה - אגף ההנדסה

תיאור התפקיד

בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה במרחב התכנון המקומי של הועדה, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות מהנדס הרשות.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 15.2.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 15/02/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 6/21מספר מכרז

דרוש/ה

בודק/ת תכניות מחלקת תכנון

תיאור התפקיד

בדיקה וטיפול בתכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות שהוגשו לוועדה המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות הממונה.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 15.2.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 15/02/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 2/21מספר מכרז

דרוש/ה

פקח/ית עירוני/ת – באגף שפ"ע

תיאור התפקיד

פקח עירוני ביחידת הפיקוח העירוני הייעודית שאושר והוסמך כפקח בהתאם להוראות פרק ד' לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן- החוק), האחראי על ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות שבתחום סמכות הרשות המקומי, במסגרת פעילות מערך האכיפה העירוני, וכן סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות.

יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

מועד אחרון להגשת מועמדות 15.2.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 15/02/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 1/21מספר מכרז

דרוש/ה

טכנאי תפעול מחשבים, מערכות מידע ורשתות

תיאור התפקיד

מתן תמיכה טכנית ושירותי תפעול למשתמשי המחשוב, מערכות המידע והתקשורת ברשות, להבטחת שימוש מיטבי במערכות בהתאם לנהלי הרשות ומדיניותה.

תחומי אחריות:

 • תמיכה במשתמשי המחשוב, מערכות המידע והתקשורת.

 • תפעול ותחזוקה של מערכות המחשוב, מערכות המידע והתקשורת.

 • יישום מדיניות הרשות בתחום תשתיות המחשוב ומערכות המידע.

  היקף משרה: 100% * 2

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 15.2.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 15/02/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 4/21מספר מכרז

דרוש/ה

לבורנטים/יות בבתי"ס על-יסודיים

תיאור התפקיד

 • ריכוז ופיקוח על הפעילות במעבדה.

 • קיום סביבה בטיחותית במעבדה.

 • בקרה ופיקוח של בטיחות השימוש בציוד המעבדה.

 • הדרכות בטיחות לשימוש בטיחותי בציוד המעבדה.

 • ניהול הציוד והרכש של המעבדה.

 • רכישה של חומרים לפי צורכי ביה"ס ותקציב המעבדה בתאום עם מנהל/ת ביה"ס.

 • ביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת של ציוד מעבדה ומתחם המעבדה.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

  היקף משרה:
  60% * 2
  100% * 1

  יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד בארבעה עותקים, וזאת במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 1, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים א'- ה' בין השעות 08:30- 15:00 .
  לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.

  יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).

  מועד אחרון להגשת מועמדות 15.2.2021 בשעה – 12:00

 • 15/02/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 5/21מספר מכרז

דרוש/ה

האגף לשירותים חברתיים

תיאור התפקיד

דרוש/ה אם-בית לבית חם לנערות

היקף משרה: 33% משרה - 14.5 שעות שבועיות
ימי פעילות: שני ורביעי 13:00 – 18:00 + 4.5 שעות להדרכה ומנהלות במהלך השבוע.

הבית החם הוא מועדון נערות הפועל פעמיים בשבוע אחה"צ (עד 15 נערות).

מטרתו לאפשר לנערות חוויה של קבלה, חום ושייכות, העצמה וכישורי חיים.

אוכלוסיית היעד: נערות בגילאי 13 – 14.

במסגרת התפקיד אחראית אם הבית על:

 • התנהלות במסגרת תקציב ודאגה לקניות.

 • אחריות למקום ולנראות שלו.

 • התקנת ארוחות קלות.
  הדרכת בנות וקשר עמן.

  דרישות לתפקיד:

 • אישיות חמה המגלה סבלנות, רגישות, אכפתיות.

 • תקשורת טובה עם נערות.

 • יכולת לשמש מודל לחיקוי.

 • יכולת לנהל משק בית ותקציב קבוע.

 • 12 שנ"ל לפחות.

  *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

  לפרטים: אפרת 050-9971234
  קו"ח יש לשלוח למייל efrat_bg@modiin.muni.il

    דרוש/ה

    האגף לשירותים חברתיים

    תיאור התפקיד

    דרוש/ה מדריכה לבית חם לנערות

    היקף משרה: 20% משרה -10 שעות שבועיות
    ימי פעילות: שני ורביעי 13:00 – 18:00

    הבית החם הוא מועדון נערות הפועל פעמיים בשבוע אחה"צ (עד 15 נערות)

    מטרתו לאפשר לנערות חוויה של קבלה, חום ושייכות, העצמה וכישורי חיים.

    אוכלוסיית היעד: נערות בגילאי 13:00 – 14:00

    במסגרת התפקיד אחראית המדריכה על:

    • קשר והדרכה עם הנערות כקבוצה וכיחידות

    • בניית מערכי פעילות חווייתיים בנושאי גיבוש תוך התאמה לעולם הנערות ולגיל ההתבגרות

     דרישות לתפקיד:

    • אישיות חמה המגלה סבלנות, רגישות, אכפתיות.

    • תקשורת טובה עם נערות.

    • יכולת לשמש מודל לחיקוי.

    • יכולת הכלה כמו גם הצבת גבולות

    • 12 שנ"ל לפחות.
     רצוי: ניסיון עבודה קבוצתית ועבודה מול נוער

     *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

     לפרטים: אפרת 050-9971234
     קו"ח יש לשלוח למייל efrat_bg@modiin.muni.il

       דרוש/ה

       עמותת סחלבים

       תיאור התפקיד

       דרוש/ה מנכ"ל/ית לעמותה

       עמותת סחלבים מהווה זרוע ביצועית של העירייה בנושאי ספורט, פנאי ובתחום החינוך הבלתי פורמלי בתיאום עם אגף החינוך בנושאים כגון: הגיל הרך, החינוך המיוחד, צהרונים, חוגים וקייטנות.

       מועמדים המתאימים לתפקיד מנכ"ל/ית העמותה מוזמנים להגיש מועמדותם.

       מועד אחרון להגשת מועמדות: 25.1.2021 בשעה 12:00

       נוהל איתור ומינוי מנכ"ל סחלבים

       נספח א' למכרז מנכ"ל סחלבים

       נספח ב' – טופס הגשת מועמדות ושאלון למועמד

       את המסמכים הדרושים יש להגיש למשרדי סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל בעיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן 1, מודיעין מכבים רעות. בקומת הכניסה בימים א'-ה' בין השעות 8:30 – 15:00.

       לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל או פקס. במסירה יש להחתים את המעטפה בחותמת "נתקבל" במשרד סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל.

       • 25/01/2021 12:00מועד אחרון להגשה

       • 2/21מספר מכרז

         דרוש/ה

         דעת הדרכות

         תיאור התפקיד

         דרושים/ות מדריכים/ות

         להדרכת תוכניות העשרה בנושא: חקלאות ואיכות סביבה בבתי ספר יסודיים

         • עבודה בשעות הבוקר במסגרת תוכנית קרב/תל"ן

         • עבודה מעשית עם הילדים

          לפרטים טל. 08-8692929 או במייל daati@daat-h.co.il

            דרוש/ה

            ביה''ס על יסודי עירוני ה'

            תיאור התפקיד

            דרושים/ות לשנת הלימודים הנוכחית:

            • מורים לאנגלית לחט"ב

            • מורים לאנגלית עם ניסיון בהגשה לבגרות

             תחילת עבודה מיידית.

             קו"ח יש לשלוח למייל kamilroy35@jerschools.org.il

               דרוש/ה

               תיכון יחד מודיעין

               תיאור התפקיד

               דרוש/ה משלב/ת חברתית

               לליווי תלמיד בעל צרכים מיוחדים.

               קורות חיים יש לשלוח למייל granitmichal@gmail.com

                  דרוש/ה

                  המחלקה לצרכים מיוחדים

                  תיאור התפקיד

                  למסגרות תקשורת בעיר מודיעין מכבים רעות דרושים/ות סייעים/ות לעבודה במשמרות.

                  דרישות התפקיד:

                  • 12 שנות לימוד

                  • מגיל 18 ומעלה

                   נכונות לעבודה מאומצת

                   ניסיון בתחום - יתרון משמעותי

                   טל לבירורים: 08-6226780/086226782

                   קו"ח יש לשלוח למייל: Liat_mc@modiin.muni.il

                     דרוש/ה

                     אולפנת בנ"ע "אורות מודיעין"

                     תיאור התפקיד

                     דרושים/ות

                     • לבורנטית למשרה מלאה.

                     • סייעת לכיתה קטנה.

                      קורות חיים נא לשלוח למייל האולפנה ulpena@orotmodiin.co.il

                        דרוש/ה

                        עמותת סחלבים

                        תיאור התפקיד

                        ליחידה להתפתחות הילד דרושים/ות

                        • מרפא/ה בעיסוק

                        • קלינאי/ת תקשורת

                        • פיזיותרפיסט/ית טיפולי/ת

                         לעבודה עם ילדים בשעות הבוקר ואחה"צ

                         היחידה מוכרת על ידי משרד הבריאות

                         למתאימים תינתן הדרכה אישית וצוותית

                         קורות חיים למייל: orith@modiin.matnasim.co.il

                         לפרטים נוספים: 054-6290480 , 08-9727156 אורית חסן

                           דרוש/ה

                           מינהל החינוך - מחלקת גני ילדים

                           תיאור התפקיד

                           • דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום
                            משרה גמישה! מתאימה גם לסטודנטים
                            דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
                            שעות העבודה: ימים א'-ה' 7:30 – 14:30.
                            בימי ו' עד השעה 13:00
                            קו"ח יש לשלוח לבת חן batchen_m@modiin.muni.il

                           • דרוש/ה סייעת שניה
                            דרישות: 12 שנות לימוד
                            שעות העבודה: ימים א'-ה' 8:00 עד 17:00
                            קו"ח יש לשלוח לבת חן batchen_m@modiin.muni.il

                              דרוש/ה

                              מינהל החינוך

                              תיאור התפקיד

                              לעבודה במחלקת הסעות חינוך המיוחד
                              דרושים/ות מלווים/ות לפי קריאה / קווים סדירים
                              לליווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים בהסעות חינוך מיוחד

                              דרישות התפקיד:
                              ידיעת השפה העברית ובכלל זה קריאה וכתיבה
                              גיל 18 ומעלה

                              קו"ח יש להעביר למייל ziv_c@modiin.muni.il
                              לפרטים טל. 08-9726284

                                 דרוש/ה

                                 המחלקה לצרכים מיוחדים

                                 תיאור התפקיד

                                 דרושים/ות סייעים/ות לילדים בעלי צרכים מיוחדים
                                 בהיקפי משרה שונים ולמילוי מקום על בסיס יומיומי


                                 דרישות התפקיד:
                                 12 שנות לימוד
                                 ידיעת השפה העברית
                                 מגיל 18 ומעלה
                                 נכונות לעבודה מאומצת
                                 ניסיון בתחום-יתרון משמעותי

                                 לפרטים טל. 08-6226782

                                 קו"ח יש לשלוח למייל liat_mc@modiin.muni.il
                                 או לפקס 08-9714794

                                    דרוש/ה

                                    צהרוני עמותת סחלבים

                                    תיאור התפקיד

                                    דרושים/ות גננות, סייעות, סטודנטיות
                                    לעבודה בשעות הצהרים בשעות 13:45 – 17:00

                                    עדיפות לבעלי/ות ניסיון במסגרת חינוכיות

                                    תנאים טובים למתאימים

                                    לבירורים טל. 050-5377796 או 050-7427897

                                    קו"ח חיים יש לשלוח למייל ronit@modiin.matnasim.co.il

                                       צור קשר - מכרזי כוח אדם

                                       שםטלפון טלפון משניפקספניה
                                       שםמשאבי אנושטלפון 08-9726142טלפון משני08-9726014פקס08-9732513פניהפניה מקוונת לתהילה כלפון

                                       לשכת התעסוקה מודיעין מכבים רעות

                                       אמצעי קשרפרטים
                                       אמצעי קשרכתובת:פרטיםקניון עזריאלי, בניין יהונתן קומה א', רח' לב העיר 2
                                       אמצעי קשרטלפון:פרטים9687*
                                       אמצעי קשרפקס:פרטים02-6326649
                                       אמצעי קשרניתן להגיש מועמדות למשרות איכותיות ומגוונות באתר שירות התעסוקה:פרטיםwww.taasuka.gov.il


                                       פניה למוקד העירוני מוקד 106
                                       פניה למוקד העירוני
                                       חזור לראש העמוד