דרושים

30/03/2023 ח' ניסן תשפ"ג

פקח/ית עירוני/ת – באגף שפ"ע - הארכה

תיאור התפקיד

ייעוד:
פיקוח על אכיפת חוקי העזר העירוניים ושמירה על הסדר הציבורי.

תחומי אחריות:
1. בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.
2. בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה (העמדת הרכב וחנייתו).
3. שמירה על הסדר הציבורי.

אופן הגשת המועמדות:
הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

 • 100% היקף משרה

 • 17/04/2023 12:00מועד אחרון להגשה

 • 60/2023מספר מכרז

לבורנטים/יות בבתי"ס על-יסודיים

תיאור התפקיד

תיאור התפקיד:

 • ריכוז ופיקוח על הפעילות במעבדה.

 • קיום סביבה בטיחותית במעבדה.

 • בקרה ופיקוח של בטיחות השימוש בציוד המעבדה.

 • הדרכות בטיחות לשימוש בטיחותי בציוד המעבדה.

 • ניהול הציוד והרכש של המעבדה.

 • רכישה של חומרים לפי צורכי ביה"ס ותקציב המעבדה בתאום עם מנהל/ת ביה"ס.

 • ביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת של ציוד מעבדה ומתחם המעבדה.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

  אופן הגשת המועמדות:
  הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
  בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
  יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

 • 100% היקף משרה

 • 17/04/2023 12:00מועד אחרון להגשה

 • 59/2023מספר מכרז

עובד/ת קידום נוער

תיאור התפקיד

תיאור התפקיד:

 • איתור ויצירת קשר עם בני נוער גילאי 14-18 הנמצאים בניתוק ממסגרות לימוד או מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל.

 • פועל בדרכים של "יישוג" – Reaching out, התערבות בסביבה הטבעית, תוך שימוש במידע משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב, ויצירת קשר עם הנער מתוך הדדיות ושותפות.

 • מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו.

 • מתכנן יעדים חינוכיים וטיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה המקצועית.

 • בונה תכנית התערבות לנערות ולנערים שבאחריותו הכוללים מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתכנית.

 • אחראי לתיעוד שוטף ודיווח לגבי כלל התכניות והתהליכים החינוכיים-טיפוליים של כל נער ונערה שבאחריותו.

 • פועל בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה קהילתית.

 • מדריך ומנחה תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות ביישוב או מחוץ ליישוב, כגון: מחנות, קורסים וסמינרים.

 • הגעה למוסדות, ארגונים ומסגרות הרלבנטיים לתהליך ההתערבות של הנער/ה, כגון: מוסדות חינוך, חוק ומשפט, ביקורי בית וכיו"ב.

 • מנחה תוכניות חינוכיות-טיפוליות קבוצתיות, ופועל לשילובם של הנערים המנותקים במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות התואמות את בני גילם.

 • פועל בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה.

 • מלווה את הנערים ועוקב אחריהם גם במהלך שילובם במסגרת אחרת.

 • פועל בהתאם להנחיות מנהל היחידה לקידום נוער והממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות המחלקה לקידום נוער במשרד החינוך.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל על ידי הממונה.

  אופן הגשת המועמדות:
  הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
  בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
  יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


 • 100% היקף משרה

 • 17/04/2023 12:00מועד אחרון להגשה

 • 58/2023מספר מכרז

חשמלאי מוסמך/ראשי, במחלקת חשמל באגף התשתיות

תיאור התפקיד

תיאור תפקיד: חשמלאי/ת

ייעוד ומטרת העיסוק: תחזוקת מערכת התאורה ברשות המקומית ושמירה על תקינותה כדי לאפשר רמת בטיחות גבוהה ואיכות חיים לתושבים.

הגדרת התפקיד:
1. תחזוקה מתוכננת ושוטפת של מערכת התאורה ברשות המקומית.
2. ביצוע העבודה של רשות המאור ברשות המקומית.
3. טיפול ומענה לתקלות חשמל במוס"ח ובמוסדות העירייה.
4. מאתר ומתקן תקלות ברשת המאור בהתאם לתוכנית עבודה שתוכן ע"י הממונה הישיר.
5. מבצע כל מטלה, המנותבת לו ע"י הממונה, מעבר למטלות השוטפות.
6. מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעילותיו לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבורי בכלל
בשלטון המקומי בפרט וברשות המקומית בפרט שבפרט.
7. מציע לממונה עליו שינויים ותוספות לשיפור וייעול שיטות העבודה ודרכי ביצועה והצעות לשיפור כלים
ואמצעים שבשימושו, בכל הנוגע לתחומי אחריותו ולפעילותו.
8. עורך סיורים בלילה בהתאם לתוכנית העבודה לצורך איתור תקלות במערכת החשמל.

אופן הגשת המועמדות:
הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.

יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

 • 100% היקף משרה

 • 02/04/2023 12:00מועד אחרון להגשה

 • 57/2023מספר מכרז

עו"ס מניעת התעללות באזרחים ותיקים ועו"ס הגנה על חוסים והכשרות המשפטית

תיאור התפקיד

תיאור המשרה:

- אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות בזקנה.
- זיהוי, איתור ויישוג של בעיות האלימות בזקנה בקרב לקוחות פוטנציאליים.
- איתור ויישוג נשים וגברים במעגל האלימות למערכות אחרות: משטרה, בריאות, חינוך וכדומה.
- קליטת הפניות מכל השירותים: רווחה, בריאות, משטרה, עצמיות ועוד.
- אבחון והערכת מסוכנות במצבי חירום ובשגרה ובניית תכנית הגנה.
- התערבויות חד פעמיות/קצרות טווח כגון יעוץ ומיצוי זכויות ללקוח בתחום האלימות בזקנה.
- בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים, משימות לביצוע ותוצאות רצויות.
- הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה.
- טיפול פרטני ו/או קבוצתי בנשים וגברים, בהתאם לצרכים ולאבחון.
- ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית, בשיתוף המחלקה לעבודה קהילתית במקומות המתאימים.
- הקמת ועדות התייעצות הנוגעים לטיפול במשפחה המטופלת במרכז משולבות עם גורמים נוספים המטפלים במשפחה, בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות.
- ייזום והשתתפות בפורומים ברמה העירונית/יישובית בנושא אלימות בזקנה.
- תיעוד הטיפול וההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס המשפחה.
- התערבות בכלל ובחוק במצבים בהם מי שהוגדר כחוסה – חסר ישע נמצא בסיכון או שיש חשד לפגיעה בו.
- כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

אופן הגשת המועמדות:
הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה www.modiin.muni.il
בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות 2.4.2023 בשעה – 12:00

 • 80% היקף משרה

 • 02/04/2023 12:00מועד אחרון להגשה

 • 54/2023מספר מכרז

פקח/ית מסייע/ת בשיטור העירוני

תיאור התפקיד

תיאור התפקיד:

 • ביצוע פעולות מניעה, אכיפה והרתעה על עבירות איכות חיים כמוגדר בסל העבירות של המשרד לביטחון פנים בתפיסת ההפעלה הכוללת של מערכי האכיפה העירוניים.

 • אכיפת חוקי עזר עירוניים בהתאם לסל העבירות כרשום מעלה.

 • סיוע למשטרת ישראל במניעת תופעות אלימות, וונדליזם.

 • יישום מדיניות עירונית ושמירה על הסדר הציבורי.

 • המשימות מבוצעות במסגרת יחידת השיטור העירוני הכוללת שוטרים ופקחים.

 • תיאום פעולות חירום / מצילות חיים מול גורמי בטחון נוספים (משטרה, מד"א, כב"ה וכד') בשטח העיר.

 • עבודה מול מוקד ביטחון/מוקד עירוני/מוקד משטרה.

 • טיפול בפניות ותלונות תושבים.

 • ייצוג העירייה כעד במקרה של תביעות משפטיות של הרשות המקומית.

 • ביצוע משימות נוספות על פי דרישות הממונה.

  אופן הגשת המועמדות:
  הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
  בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
  יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

 • 100% היקף משרה

 • 02/04/2023 12:00מועד אחרון להגשה

 • 56/2023מספר מכרז

קצין/ת ביקור סדיר (קב"ס)

תיאור התפקיד

תיאור תפקיד:
ייעוד:
עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במוסדות החינוך במשך 15 שנות לימוד.
תחומי אחריות:

 • בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.

 • איתור ומניעת נשירה של תלמידים.

 • טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.

 • ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.

 • פעולות הקב"ס בשעת חירום.

 • ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

  אופן הגשת המועמדות:
  הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
  בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
  יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

 • 100% היקף משרה

 • 02/04/2023 12:00מועד אחרון להגשה

 • 55/2023מספר מכרז

מרכז הספורט העירוני

תיאור התפקיד

דרושים/ות מדריכי שחייה
הדרכת שיעורים פרטיים וקבוצות
תעודת הדרכה וניסיון שחייה חובה!
תנאים מעולים למתאימים.

מיקום: הבריכה עירונית גינות עמק זבולון 5 מודיעין מכבים רעות
שליחת קורות חיים למייל moran@minhelet.com
לפרטים מיקי טלפון 053-8210095

  מרכז הספורט העירוני

  תיאור התפקיד

  רכז/ת ו/או מנהל/ת אקדמיה לשחייה ואגודת השחייה
  תחומי העיסוק:
  ניהול ואחריות אקדמיה לשחייה.
  שיבוץ מדריכי שחייה לקבוצות.
  בנייה של נהלי הדרכה ותכנים מקצועיים, לרבות נהלי בטיחות
  ניהול עבודה בפועל, בכלל זה מבדקים, שיבוץ תלמידים לקבוצות
  שיווק פעילות האקדמיה
  ניהול קשר עם ההורים, בכלל זה טיפול שוטף, מענה ושימור לקוחות
  סיוע אדמיניסטרטיבי בהרשמה ובגבייה
  מסגרת עבודה: ימים א'-ה' 14:30 – 20:00 בחודשי הקיץ.
  תחילת פעילות אפריל /מאי

  מיקום: הבריכה העירונית מודיעין גינות עמק זבולון 5 מכבים רעות
  שליחת קורות חיים למייל moran@minhelet.com
  לפרטים מיקי טלפון 053-8210095

   פארק הנופש והספורט

   תיאור התפקיד

   דרוש/ה מפעיל/ת לפארק הנופש והספורט
   בעלי תעודת מפעיל – חובה
   עדיפות לתושבי העיר
   העבודה במשמרות - כולל שישי-שבת
   העבודה במשרה מלאה

   מיקום – עמק האלה 255 מודיעין מכבים רעות

   שליחת קורות חיים למייל moran@minhelet.com

    מוזיאון מורשת החשמונאים

    תיאור התפקיד

    מדריך/ה במוזיאון

    פירוט התפקיד:
    הדרכה לקהל הרחב במוזיאון מורשת.
    הדרכת לקבוצות בהתאמה לגילאים: תלמידים, בני נוער, גמלאים, תיירים מהארץ ומחו"ל.
    בניית מערכי הדרכות וסדנאות והנחיית סדנאות יצירה לתלמידים, בני נוער ולקהל הרחב.
    כתיבת תכנים הקושרים בפעילות המוזיאון.
    מענה טלפוני, מכירת כרטיסים ותפעול שוטף.
    משימות נוספות בהתאם לצרכי המוזיאון.

    דרישות התפקיד (תנאי סף):
    השכלה: בעל תואר אקדמי אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או תואר אקדמי שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל או סטודנט בתחומי היסטוריה, תולדות א"י, חינוך, גיאוגרפיה ותארים נוספים בעלי זיקה לעולמות התוכן של התפקיד.
    ניסיון מקצועי: ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בהוראה או בהדרכת קבוצות בעברית ובאנגלית (ילדים ו/או מבוגרים)
    ניסיון תעסוקתי/התמחות/התנדבות בהוראה או בהדרכה באוריינטציה של תולדות ארץ ישראל/ מורשת/ ארכיאולוגיה/ היסטוריה/ מורשת החשמונאים ו/או תחום רלוונטי אחר בעל זיקה לעולמות התוכן של התפקיד – מהווה יתרון.

    כישורים ודרישות נוספות:
    ידע והיכרות מעמיקה בתחום המורשת.
    כושר הדרכה ויכולת עמידה טובה מול קהל.
    יכולת ביטוי והתנסחות מילולית גבוהה ובהירה בעברית ובאנגלית – חובה. שפות נוספות – יתרון.
    יכולת יצירת קשר מידי עם קהלים מגוונים בגילאים שונים.
    יכולת טובה בעבודת צוות.
    תקשורת בינאישית טובה.
    מגורים באזור מודיעין מכבים רעות – מהווה יתרון.
    יכולת ונכונות לעבודה בימים ושעות לא שגרתיות על פי צרכי המערכת.
    עבודת ההדרכה במוזיאון מתקיימת בשעות הבוקר/אחה"צ/ערב, ובימי שישי-שבת, וכן במהלך חופשות השנה והחופש הגדול.

    היקף משרה: 1/2 משרה

    לפרטים נוספים ושליחת קורות חיים יש לשלוח מייל למירב שי: meyrav@modiinmuseum.org.il

     מוזיאון מורשת החשמונאים

     תיאור התפקיד

     דרושים/ות סדרנים/ות
     דרישות התפקיד:
     שוחרי תרבות, אמנות, ארכיאולוגיה והיסטוריה
     נכונות וזמינות לעבודה בסופי שבוע וחגים
     עבודה שעתית במשמרות
     בעל/ת 12 שנות לימוד
     גישה שירותית ונעימה
     מתאים לסטודנטים/ות / גמלאים/ות

     לפרטים נוספים ושליחת קורות חיים יש לשלוח מייל למירב שי: meyrav@modiinmuseum.org.il

      עמותת סחלבים

      תיאור התפקיד

      למוקד רישום וגבייה של עמותת סחלבים
      דרוש/ה נציג/ת שירות לקוחות


      תיאור המשרה:
      מתן שירות ומענה לפניות תושבים (ללא מכירות)
      גבייה ורישום משתתפים לפעילויות
      עדכון חיובים וזיכויים

      דרישות התפקיד:
      אוריינטציה שירותית
      כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה
      גישה חיובית וסבלנית
      נכונות לעבודה בסביבה ממוחשבת

      ניסיון במוקד שירות לקוחות - יתרון

      היקף משרה: 80% / 100%

      *המשרה פונה לנשים וגברים כאחד

      קורות חיים יש לשלוח למייל:
      לפרטים נוספים: ג`קלין טבקול 08-8615310

       תיכון עירוני ב' ע"ש רבין

       תיאור התפקיד

       דרושים/ות לשנת תשפ״ד
       מורות ומורים למקצועות:
       חינוך גופני (בנות)
       אנגלית
       מתמטיקה
       מדעי המחשב
       גיאוגרפיה
       ביולוגיה
       עברית
       היסטוריה.
       תפקידים נוספים: רכז/ת שכבה, יועץ/ת חינוכי/ת.

       קו"ח יש לשלוח למייל

        מינהלת אופק

        תיאור התפקיד

        דרוש/ה מדריך/ה לחדר הכושר במרכז הספורט העירוני
        לימי שישי, שבת, ערבי חג וחג החלפות במידת הצורך

        חובה תעודת מאמן חדר כושר וילדים ומגיש עזרה ראשונה.
        עדיפות תינתן לתושבי מודיעין מכבי רעות.

        לפרטים נוספים ולשליחת קורות חיים, ניתן לפנות לאלי:
        טלפון 052-8519817
        במייל

         מינהלת אופק

         תיאור התפקיד

         דרוש/ה מדריך/ה לחדר הכושר במרכז הנופש והספורט
         לימי שישי, שבת, ערבי חג וחג החלפות במידת הצורך

         חובה תעודת מאמן חדר כושר וילדים ומגיש עזרה ראשונה.
         עדיפות תינתן לתושבי מודיעין מכבי רעות

         לפרטים נוספים ולשליחת קורות חיים, ניתן לפנות לעמנואל:
         טלפון 054-4595659 או במייל

          סיירת ביטחון עירונית

          תיאור התפקיד

          אגף ביטחון וחירום מציע לכם תפקיד מאתגר
          בסיירת הביטחון העירונית!


          שכר אטרקטיבי.
          תנאים סוציאליים מלאים מהיום הראשון לעבודה.
          סביבת עבודה צעירה ודינמית.
          עבודה במשמרות. (ניתן גם בחלקיות משרה).
          שעות גמישות. מתאים לסטודנטים/ות.
          דרישות סף לתפקיד:
          שירות צבאי מלא, רובאי 03 ומעלה.
          רישיון נהיגה מעל שנתיים.
          נכונות לעבודת משמרות 24/7.

          הגשת קו"ח במייל לפרטים: נועה 08-9394607

           המוקד העירוני/ביטחוני

           תיאור התפקיד

           דרושים/ות נציגי/ות שירות
           עם ניסיון במתן שירות במענה טלפוני


           >נדרש ידע/יכולת למידה של מערכות מידע ומחשוב
           >העבודה במשמרות של בוקר / צהריים

           יש לשלוח קורות חיים למייל moked11@modiin.muni.il
           תחילת עבודה: מידי

           לפרטים התקשרו לטל. 08-9726020, 08-9726218, 106

            האגף לשירותים חברתיים

            תיאור התפקיד

            דרוש/ה אם בית למועדונית משפחתית טיפולית

            תיאור המשרה:
            אם בית למועדונית משפחתית, משותפת לאגף לשירותים וחברתיים ולמנהל החינוך, בעיריית מודיעין מכבים רעות.
            המועדונית מונה 15 ילדים, בכיתות א'-ג'. פועלת בשעות שלאחר ביה"ס, 12:00-17:30.
            במועדונית מקבלים הילדים: ארוחה חמה, עזרה בשיעורים, פעילות חינוכית וטיפוליות תמיכה והכלה.
            העבודה בצוות של 3 אנשי צוות.
            העבודה כוללת: עזרה בהכנת תכניות חינוכיות וטיפוליות לכל ילד, ליווי רגשי לילדים, עזרה בהכנת שיעורי הבית, קשר עם הורי הילדים ובתי הספר, ישיבות צוות.
            כפיפות לעו"ס המועדונית

            דרישות התפקיד:
            השכלה: 12 שנות לימוד לפחות.
            ניסיון בעבודה במערכת החינוך- יתרון.
            ניסיון ויכולת עבודה בצוות- יתרון.
            ניסיון עבודה עם ילדים בגילאי- 6-10 – יתרון.
            ניסיון עבודה עם ילדים בסיכון – יתרון.

            כישורים אישיים:
            אמינות, אחריות, יכולת לעבודה בצוות, יחסי אנוש טובים.

            היקף המשרה: 100% (תיתכן גמישות)
            שעות העבודה: 09:30 – 17:30

            לפרטים נוספים ניתן לפנות לענבר הרפז-שטרית 052-8161313, 073-2326425

            קורות חיים להפנות למייל inbar_h@modiin.muni.il

            • 100% היקף משרה

            דרושים/ות מתנדבים/ות למרכז מיצוי זכויות במודיעין מכבים רעות

            תיאור התפקיד

            המרכז נותן ייעוץ, הנחייה וליווי בתהליכים הדורשים מילוי טפסים ומילוי הנחיות בירוקרטיות
            מול גופים כגון: ביטוח לאומי (קצבאות, נכות), משרד הבריאות, משרד השיכון וכו'.


            דרישות התפקיד:
            אחריות, מסירות ורצון לתת מעצמך
            פנוי/ה למספר שעות בשבוע, באופן קבוע – שעות גמישות
            יכולת ביטוי בע"פ ובכתב
            ידע במחשבים, בגלישה באינטרנט
            יכולת הבנת הנחיות למילוי טפסים בירוקרטיים
            סבלנות, סובלנות ותקשורת בינאישית גבוהה

            קו"ח יש לשלוח לתמר ברנע, עו"ס מיצוי זכויות למייל tamar_b@modiin.muni.il
            לפרטים טלפון: 08-9738439

             מינהל החינוך

             תיאור התפקיד

             דרושים/ות סייעים/ות

             סייעות פדגוגיות/ סייעות אישיות / סייעות גנים / סייעות בצהרונים / סייעות למילויי מקום

             מגוון רחב של משרות בגני הילדים ובבתי הספר בעיר.
             עבודה גמישה במשרה מלאה או חלקית, מתאים גם לסטודנטים.
             ניתן לשלב עבודה בבקרים והמשך עבודה בצהרונים.

             תנאים סוציאליים מורחבים
             המשרה מתאימה למועמדים שאוהבים ילדים ורוצים לקחת חלק בעשייה חינוכית משמעותית

             דרישות התפקיד:

             • ידיעת השפה העברית

             • מגיל 18 ומעלה

             • ניסיון במסגרות חינוכיות – יתרון משמעותי

             • 12 שנות לימוד

             • סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה

              למשרות בוקר:
              יש לשלוח קורות חיים nurit_e@modiin.muni.il
              לפרטים נוספים: טלפונים 08-9726081, 08-6226780


              לעבודה בצהרונים:
              יש לשלוח קורות חיים למייל: irita@modiin.matnasim.co.il
              לפרטים 050-7427897 / 08-9727156

              לפרטים נוספים בווטסאפ – לחצו כאן

              הסעות חינוך מיוחד

              תיאור התפקיד

              לעבודה במחלקת הסעות חינוך המיוחד
              דרושים/ות מלווים/ות לפי קריאה / בקווים סדירים לאזור המרכז השפלה וירושלים


              לליווי תלמידים/ות בעלי/ות צרכים מיוחדים בהסעות חינוך מיוחד

              דרישות התפקיד:

              • ידיעת השפה העברית ובכלל זה קריאה וכתיבה

              • גיל 18 ומעלה

               קו"ח יש להעביר למייל ziv_c@modiin.muni.il
               לפרטים טל. 08-9726284

               *המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

               עמותת סחלבים

               תיאור התפקיד

               דרושות סייעות / מטפלות לגנים ולמעון
               למשרה מלאה או חלקית


               דרישות:

               • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות

               • גישה טובה וחמה עם ילדים

               • ניסיון בעבודה במסגרות גיל רך יתרון

                תנאים טובים למתאימות
                אפשרות להסעות

                לפרטים נוספים: דורית 052-2864833

                המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לשני המינים.

                עמותת סחלבים

                תיאור התפקיד

                דרושות לצהרונים
                סייעות / מורות / גננות / סטודנטיות


                דרישות:

                • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות

                • גישה טובה וחמה עם ילדים

                • ניסיון בעבודה במסגרות גיל רך יתרון

                 תנאים טובים למתאימות
                 אפשרות להסעות

                 לפרטים נוספים: אירית 050-7427897

                 המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לשני המינים.

                 אלו''ט - אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם

                 תיאור התפקיד

                 דרושים/ות ל''בית לחיים'' במודיעין

                 • אב/אם בית

                 • מבשל/ת

                 • עובד/ת ניקיון

                 • איש/אשת אחזקה

                 • מנתח/ת התנהגות

                 • אח/אחות רפואי/ת

                 • עובד/ת סוציאלי/ת

                 • מדריך/ה טיפולי/ת

                 • רכז/ת

                  לפרטים נוספים על המשרות ושליחת קורות חיים – לחצו כאן                  פניה למוקד העירוני מוקד 106
                  פניה למוקד העירוני
                  חזור לראש העמוד