דרושים

22/11/2022 כ"ח חשון תשפ"ג

דרוש/ה

מנהל/ת אגף תכנון תנועה וכבישים

תיאור התפקיד

תיאור התפקיד:
ייעוד:
אחראי על ניהול אגף תכנון תנועה, ליווי ופיקוח עבודת התשתיות והתכנון של הכבישים, התנועה והתחבורה
ברשות המקומית, בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים
הרגולטורים בתחום.

תחומי אחריות:
1. ניהול אגף תכנון תנועה וכבישים של הרשות.
2. ניהול, ליווי ופיקוח על עבודות התנועה והכבישים המתקיימות ברשות.
3. גורם מייצג ומנחה מקצועית בתחומי התנועה והכבישים ברשות.
4. מתן מענה לפניות הציבור ומתן מידע בתחומי התנועה והכבישים ברשות.
5. כל מטלה נוספת שתוטל על ידי הממונה.

אופן הגשת המועמדות:
הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון:
שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת
עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

 • 100% היקף משרה

 • 05/12/2022 12:00מועד אחרון להגשה

 • 172/2022מספר מכרז

דרוש/ה

ס. מנהל מח' שומה ושילוט באגף ההכנסות מינהל הכספים

תיאור התפקיד

מכרז פנימי ומיועד לעובדי עירייה בלבד!!

ייעוד:

סיוע למנהל היחידה, אחריות על ביצוע פעולות פיקוח, בקרה וליווי מדידות בנכסים בתחום סמכות הרשות, אכיפת שילוט המקומית וקביעת בסיס השומה.

תיאור תפקיד:
- פיקוח בקרה ליווי מדידות נכסים ברחבי העיר.
- פיקוח על ביצוע סקר שילוט.
- סיור ופיקוח בנכסים לצורך הערכת שטחים וסיווגם בהתאם לצורך ולהנחיות.
- מעקב אחר נכסים פטורים מארנונה (נכס ריק ולא ראוי) ואימות עמידתם בדרישות הפטור.
- חיוב קבלנים בארנונה.
- מתן מענה לפניות הציבור.
- ייצוג המחלקה בוועדת ערר.
- ניהול צוות פיקוח המחלקה לשומה ושילוט.
- וכל מטלה נוספת שתוטל עליו.

אופן הגשת המועמדות:
הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה http://www.modiin.muni.il/ בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.2022 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 28/11/2022 12:00מועד אחרון להגשה

 • 169/2022מספר מכרז

דרוש/ה

דרוש/ה סייעת/תומך/ת הוראה

תיאור התפקיד

דרוש/ה סייעת/תומך/ת הוראה
לכיתה קטנה בשכבת י' בביה"ס אורט עירוני ד' מודיעין


קו"ח ופרטים יש לפנות לליאת קראים, מנהלת חטיבה עליונה במייל
או טלפון 08-6991500 שלוחה 2 .

    דרוש/ה

    מדריך/ת מוגנות - מחלקת ביטחון קהילתי - אגף חברה, נוער וצעירים

    תיאור התפקיד

    תיאור התפקיד :
    - מדריך המוגנות הינו מדריך בלתי פורמאלי הפועל בתוך מסגרת בית הספר.
    - מדריך המוגנות משולב בצוות הבית ספרי, תומך ברצף הנוכחות הבוגרת ומהווה דמות עבור בני הנוער במטרה למגר תופעות התנהגות שליליות (כגון – שוטטות, אלימות, נשירה סמויה ועוד)
    - התפקיד כולל איתור וזיהוי בני נוער, שיח אישי, מפגשים קבוצתיים, העברת תכנים חינוכיים, קשר רציף עם הצוות החינוכי בבית הספר
    - המדריך יוצר קשר משמעותי עם תלמידי בית הספר ומהווה בעבורם דמות בוגר משמעותי ומודל לחיקוי
    - השתלבות בפעילויות בלתי פורמאליות לנוער בשעות אחה"צ וחלק מצוות הנותן מענים לבני נוער בחופשות ארוכות בשעות הלילה
    - כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר

    אופן הגשת המועמדות:
    הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה http://www.modiin.muni.il/ בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
    יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

    מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.2022 בשעה – 12:00

    • 28/11/2022 12:00מועד אחרון להגשה

    • 171/2022מספר מכרז

    דרוש/ה

    חשמלאי מוסמך/ראשי, במחלקת חשמל באגף התשתיות

    תיאור התפקיד

    ייעוד ומטרת העיסוק: תחזוקת מערכת התאורה ברשות המקומית ושמירה על תקינותה כדי לאפשר רמת בטיחות גבוהה ואיכות חיים לתושבים.

    הגדרת התפקיד:
    1. תחזוקה מתוכננת ושוטפת של מערכת התאורה ברשות המקומית.
    2. ביצוע העבודה של רשות המאור ברשות המקומית.
    3. טיפול ומענה לתקלות חשמל במוס"ח ובמוסדות העירייה.
    4. מאתר ומתקן תקלות ברשת המאור בהתאם לתוכנית עבודה שתוכן ע"י הממונה הישיר.
    5. מבצע כל מטלה, המנותבת לו ע"י הממונה, מעבר למטלות השוטפות.
    6. מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעילותיו לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבורי בכלל
    בשלטון המקומי בפרט וברשות המקומית בפרט שבפרט.
    7. מציע לממונה עליו שינויים ותוספות לשיפור וייעול שיטות העבודה ודרכי ביצועה והצעות לשיפור כלים
    ואמצעים שבשימושו, בכל הנוגע לתחומי אחריותו ולפעילותו.
    8. עורך סיורים בלילה בהתאם לתוכנית העבודה לצורך איתור תקלות במערכת החשמל.

    אופן הגשת המועמדות:
    הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה http://www.modiin.muni.il/ בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
    יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

    מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.2022 בשעה – 12:00

    • 100% היקף משרה

    • 28/11/2022 12:00מועד אחרון להגשה

    • 170/2022מספר מכרז

    דרוש/ה

    רכז/ת בלניות

    תיאור התפקיד

    תיאור תפקיד:

    עיקרי התפקיד ופירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

    1. הדרכת הבלניות ושיבוצן לעבודה במקוואות לרבות מילוי מקום ופיקוח על עבודתן.
    2. אישור דוחות נוכחות בהתאם לנהלי משאבי אנוש.
    3. מעקב ובקרה שוטפת על עבודת הבלניות.
    4. קיום ישיבות צוות בלניות בתדירות חודשית.
    5. הפעלה ופיקוח על עבודת הניקיון במקוואות.
    6. מענה ויעוץ לנשות העיר בנושאי טהרת הבית / משפחה.
    7. אחראית לדווח למנהל מחלקת הדת על תקלות במקוואות ונושאי תחזוקה.
    8. כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

    אופן הגשת המועמדות:
    הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה http://www.modiin.muni.il/ בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
    יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

    מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.2022 בשעה – 12:00

    • 50% היקף משרה

    • 28/11/2022 12:00מועד אחרון להגשה

    • 168/2022מספר מכרז

    דרוש/ה

    מנהל/ת היחידה לקידום נוער והיל"ה - במנהל החינוך (מילוי מקום)

    תיאור התפקיד

    תיאור תפקיד:
    - אחראי על מכלול הנושאים הקשורים לטיפול בנוער מנותק ובסיכון ברשות.
    - מכין תוכנית עבודה שנתית בהתאם למדיניות הרשות ואחראי לביצועה.
    - דואג לתיאום ולשיתוף פעולה של מכלול הגורמים והשירותים העוסקים בחינוך ובטיפול בנוער מנותק ובסיכון ברשות.
    - מגייס, מנהל ומפעיל את צוות העובדים ביחידה לקידום נוער ומבצע שינויים במערך כוח האדם של היחידה על פי צרכים משתנים.
    - אחראי לשמירה על סודיות, לאבטחת המחשבים והציוד של היחידה לקידום נוער.
    - מנהל את תקציב היחידה לקידום נוער ופועל להשגת משאבים ממקורות חוץ.
    - פועל לפיתוח ולהתמקצעות מתמדת של צוות העובדים של היחידה.
    - אחראי לפיתוחן ולביצוען של תוכניות טיפוליות/חינוכיות והשכלתיות לנוער מנותק ברשות.
    - אחראי אדמיניסטרטיבית ומקצועית על עבודת העובדים לקידום נוער ביחידתו.
    - במידת הצורך, מדריך ומנחה, אישית וקבוצתית, תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, פעילות המתקיימת ביישוב או מחוץ ליישוב, כגון: מחנות, קורסים וסמינרים.
    - פועל בשיתוף פעולה עם גורמים מטפלים, מוסדות עירוניים וממשלתיים ועם המפקח הממונה על קידום נוער במחוז, ליישום המדיניות - אגף קידום נוער.
    - פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
    - מגיש דו"חות ביצוע, תקציבים, כוח אדם, תוכניות חינוך טיפול והשכלה.

    אופן הגשת המועמדות:
    הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה http://www.modiin.muni.il/ בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
    יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

    מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.2022 בשעה – 12:00

    • 100% היקף משרה

    • 28/11/2022 12:00מועד אחרון להגשה

    • 165/2022מספר מכרז

    דרוש/ה

    מפעיל/ת אינטרנט

    תיאור התפקיד

    ייעוד:
    הפעלת אתר האינטרנט של הרשות, הגדרת צרכי הרשות בפרויקטים הנוגעים למערכות מידע.

    תחומי אחריות:
    1. מעדכן ומתחזק את אתר האינטרנט העירוני.
    2. עיצוב הפורטל ואתר האינטרנט העירוני.
    3. מידען- חיפוש, איתור ועריכת מידע בנושאים מוגדרים.
    4. מנתח צרכי מערכות מידע ומציאת פתרונות מתאימים.
    5. פיתוח ותחזוקת מערכות מידע ויישומן בארגון.
    6. מלווה הטמעת מערכות.
    7. ניהול אתר האינטרנט העירוני תוך הגבלת גישה למידע, שמירה על פרטיות, העלאת תכנים חדשים, עדכון תכנים וכו'.
    8. כל מטלה נוספת שתוטל על ידי הממונה.

    אופן הגשת המועמדות:
    הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה http://www.modiin.muni.il/ בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
    יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

    מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.2022 בשעה – 12:00

    • 100% היקף משרה

    • 28/11/2022 12:00מועד אחרון להגשה

    • 152/2022מספר מכרז

    דרוש/ה

    מדריך מט"ל - האגף לשירותים חברתיים

    תיאור התפקיד

    ייעוד התפקיד:
    מרכז טיפולי, מעניק מענה לקשיים, בעיות, צרכים של בני נוער וצעירים בגילאי 13-25 המוגדרים כבני נוער בסיכון גבוה.

    תיאור התפקיד:
    1. עוסק באיתור בני נוער וצעירים.
    2. ליווי ומתן סיוע אישי לנערים, פיתוח אמון והערכה עצמית.
    3. הדרכה חינוכית.
    4. הפעלת הפעילויות הלא פורמליות חווייתיות בתחומים כגון אומנות, תאטרון והעשרה.
    5. פעילויות חוץ חווייתיות קבוצתיות ואתגריות.
    6. כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.


    אופן הגשת המועמדות:
    הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה http://www.modiin.muni.il/ בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
    יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

    מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.2022 בשעה – 12:00

    • 50% היקף משרה

    • 28/11/2022 12:00מועד אחרון להגשה

    • 151/2022מספר מכרז

    דרוש/ה

    עובד/ת סוציאלי סעד לסדרי דין - האגף לשירותים חברתיים

    תיאור התפקיד

    תיאור התפקיד:
    עו"ס לחוק סדרי הדין הינו עו"ס הפועל ברשות המקומית במינוי שר הרווחה והביטחון החברתי, מעורבותו במשפחה הינה על בסיס צו מערכאה משפטית בלבד.
    תפקידו של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין הינו לבצע הערכה מקצועית בסוגיות הורות, בטובתם של קטינים ובדילמות הקשורות להגנה על קורבנות אלימות במשפחה והערכה בעניינם של אנשים הזקוקים להגנה באמצעות אפוטרופוס.
    עו"ס בעל מינוי לחוק הסעד סדרי דין לכתיבת תסקירים עבור ערכאות שיפוטיות.
    - אחראי לכתיבת תסקירים/ייזומי הליך לערכאות משפטיות במסגרת חוקים שונים.
    - כתיבת תסקיר אחד בחודש לכל הפחות.
    - עמידה בזמני הגשה.
    - השתתפות בפורומים מקצועיים של המשרד.
    - וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

    אופן הגשת המועמדות:
    הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של של העירייה בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
    יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

    מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.2022 בשעה – 12:00

    • 80% היקף משרה

    • 28/11/2022 12:00מועד אחרון להגשה

    • 132/2022מספר מכרז

    דרוש/ה

    סגן/ית מנהלת אגף ומנהל/ת מח' מכרזים וביטוחים באגף התקציבים

    תיאור התפקיד

    מכרז פנימי ומיועד לעובדי עירייה בלבד !!
    ייעוד:

    סיוע בהתוויית וביצוע מדיניות הרשות בתחום שעליו מופקד האגף.

    תחומי אחריות:
    1. סיוע למנהל האגף בניהול האגף ובתכנון המדיניות.
    2. פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף.
    3. ניהול מחלקת מכרזים וביטוח.
    4. העברת תביעות לטיפול חברות הביטוח ומעקב כי התביעה מטופלת ומונה לה עו"ד מטעם חברת הביטוח.
    5. ריכוז עמדת העירייה והמידע הנדרש לחברת הביטוח במסגרת ניהול התיק ע"י החברה בתאום עם הלשכה המשפטית.
    6. סילוק נזקי רכוש/גוף (טרם הובלת תביעה משפטית) עד לסכום השתתפות עצמית בתיאום עם הלשכה המשפטית.
    7. תביעות העירייה מצד ג' לנזקי רכוש העירייה בצד המנהלי.
    8. טיפול במכרזי העירייה.
    9. הארכת הסכמים שבוצעו באמצעות מכרזים, לרבות אישורים על קיום ביטוחים, ערבויות וכד'.
    10. וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

    אופן הגשת המועמדות:
    הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של של העירייה בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
    יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

    מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.2022 בשעה – 12:00

    • 100% היקף משרה

    • 28/11/2022 12:00מועד אחרון להגשה

    • 135/2022מספר מכרז

    דרוש/ה

    עובד/ת קידום נוער

    תיאור התפקיד

    תיאור התפקיד:
    - איתור ויצירת קשר עם בני נוער גילאי 14-18 הנמצאים בניתוק ממסגרות לימוד או מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל.
    - פועל בדרכים של "יישוג" – Reaching out, התערבות בסביבה הטבעית, תוך שימוש במידע משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב, ויצירת קשר עם הנער מתוך הדדיות ושותפות.
    - מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו.
    - מתכנן יעדים חינוכיים וטיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם להנחיה המקצועית.
    - בונה תכנית התערבות לנערות ולנערים שבאחריותו הכוללים מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתכנית.
    - אחראי לתיעוד שוטף ודיווח לגבי כלל התכניות והתהליכים החינוכיים-טיפוליים של כל נער ונערה שבאחריותו.
    - פועל בשלושה מישורי התערבות: טיפול פרטני, הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה קהילתית.
    - מדריך ומנחה תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, בפעילות ביישוב או מחוץ ליישוב, כגון: מחנות, קורסים וסמינרים.
    - הגעה למוסדות, ארגונים ומסגרות הרלבנטיים לתהליך ההתערבות של הנער/ה, כגון: מוסדות חינוך, חוק ומשפט, ביקורי בית וכיו"ב.
    - מנחה תוכניות חינוכיות-טיפוליות קבוצתיות, ופועל לשילובם של הנערים המנותקים במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות התואמות את בני גילם.
    - פועל בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה.
    - מלווה את הנערים ועוקב אחריהם גם במהלך שילובם במסגרת אחרת.
    - פועל בהתאם להנחיות מנהל היחידה לקידום נוער והממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות המחלקה לקידום נוער במשרד החינוך.
    - וכל מטלה נוספת שתוטל על ידי הממונה.

    אופן הגשת המועמדות:
    הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של של העירייה בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
    יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

    מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.2022 בשעה – 12:00

    • 100% היקף משרה

    • 28/11/2022 12:00מועד אחרון להגשה

    • 167/2022מספר מכרז

    דרוש/ה

    פקח/ית עירוני/ת – באגף שפ"ע

    תיאור התפקיד

    ייעוד:
    פיקוח על אכיפת חוקי העזר העירוניים ושמירה על הסדר הציבורי.

    תחומי אחריות:
    1. בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.
    2. בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה (העמדת הרכב וחנייתו).
    3. שמירה על הסדר הציבורי.

    אופן הגשת המועמדות:
    הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של של העירייה בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
    יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

    מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.2022 בשעה – 12:00

    • 100% היקף משרה

    • 28/11/2022 12:00מועד אחרון להגשה

    • 162/2022מספר מכרז

    דרוש/ה

    מנהלן/ית תפעול ולוגיסטיקה

    תיאור התפקיד

    הגדרת תפקיד:
    ניהול, ארגון ותפעול מערך מנהלה ולוגיסטיקה בבית הספר.

    תיאור התפקיד
    - אחריות לביצוע פעילויות שוטפות בתחום מנהלה לרבות, שרותי מזכירות, אחזקת מבנים, טיפוח חזות בית ספרית ותפעול לוגיסטי.
    - אחריות על תפעול בית הספר – מעקב אחר תחזוקת המבנה ואחר ביצוע עבודות פנים וחוץ ע"י צוות בית הספר ו/או גורם חוץ.
    - ריכוז, טיפול ובקרה של תקלות טכניות וליקויים בטיחותיים.
    - אחריות על תכנון וביצוע מטלות נדרשות ע"י צוות מנהלה: מזכירות, לבורנטיות, ספרניות, אבות בית.
    - קשר, תיאום ובקרה מול חברת הניקיון.
    - תיאום עבודה מול ספקים/קבלנים.
    - קשר ותיאום מול גורמי חוץ בהקשר לתפעול שוטף (רכש, רישוי, בטיחות ותחזוקת מבנים).
    - ניהול ותכנון התייעלות תקציבית (רכש, הצטיידות, אינוונטר) בהתאם למדיניות עירייה ונהלים עפ"י חוזר מנכ"ל.
    - גורם מקשר בין הנהלת בית הספר לגופים פנים וחוץ עירוניים לתיאום ומתן שירות.
    - טיפול בנושא תקורות מהעירייה בעבור חוגים ואחריות על חדרי החוגים.
    - אחריות על רישום האינוונטר בבי"ס והקשר עם אחראי מחסן בעירייה.
    - אחריות על הקשר עם חברת ביטוח והמשטרה במקרה גניבה / אובדן ציוד.
    - ארגון, רישום ומעקב אחר כל הנושאים לטיפול
    - אחריות על מתן מענה טכני ולוגיסטי לצוות בית הספר.
    - שותף פעיל באירועים בית ספריים ופעילויות העשרה חינוכיות (טקסים, ימי שיא, ימי הורים..)
    - מתן מענה מקצועי גם בשעות עבודה לא שגרתיות.
    - משימות ומטלות נוספות ואחרות שיוטלו ע"י מנהל/ת בית הספר.

    אופן הגשת המועמדות:
    הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של של העירייה בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
    יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

    מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.2022 בשעה – 12:00

    • 100% היקף משרה

    • 28/11/2022 12:00מועד אחרון להגשה

    • 164/2022מספר מכרז

    דרוש/ה

    מנהלן/ית בית הספר פסיפס

    תיאור התפקיד

    ייעוד:
    תפעול מערך הכספים מנהלה ולוגיסטיקה של בית הספר.

    תיאור התפקיד:
    - קשר ותיאום מול גורמי חוץ בהקשר לתפעול שוטף (רכש, רישוי, בטיחות ותחזוקת מבנים).
    - גורם מקשר בין הנהלת בית הספר לגופים פנים וחוץ עירוניים לתיאום ומתן שירות.
    - מתן מענה מקצועי גם בשעות עבודה לא שגרתיות.
    - משימות ומטלות נוספות ואחרות שיוטלו ע"י מנהל בית הספר.

    אופן הגשת המועמדות:
    הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של של העירייה בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
    יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

    מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.2022 בשעה – 12:00

    • 100% היקף משרה

    • 28/11/2022 12:00מועד אחרון להגשה

    • 163/2022מספר מכרז

    דרוש/ה

    רכז/ת רכש והתקשרויות

    תיאור התפקיד

    תיאור התפקיד:
    • ניהול ספר ספקים ויועצים.
    • תאום וריכוז ועדת רכש והתקשרויות.
    • הקלדה וניהול של מסמכים והזמנות.
    • ניהול דואר (רגיל ואלקטרוני).
    • תאום וקשר עם גורמי פנים ברשות וגורמי חוץ.
    • אחראי לבצע מדיניות הרשות בהתאם לתוכניות עבודה של יחידות הרשות.
    • בדיקת צרכי רכש לפי דרישות המחלקות.
    • ניהול מו"מ עם ספקים ויצרנים.
    • מעקב ובקרה אחר קבלת הטובין.
    • מעקב ובקרה אחר אספקת הטובין ליחידות ולמוסדות הרשות, בתיאום עם מחלקות העירייה.
    • פיקוח על הזמנות הטובין:
    1. אימות פרטי הרכישה עם דרישות המזמין.
    2. ניהול מו"מ עם ספקים לקבלת הצעות מחיר.
    3. תיעוד של הצעות מחיר.
    4. מילוי הזמנת טובין והעברתה לידי הספק/היצרן – לביצוע.
    5. טיפול בתלונות על טיב מועדי אספקה וכמות חורגת מהתנאים להסכם הרכישה.
    • פיקוח ובקרה על העברת חשבוניות לתשלום לספקים בהתאם לנהלי הרשות.
    • כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

    אופן הגשת המועמדות:
    הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד אתר הדרושים של של העירייה בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.

    יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

    מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.2022 בשעה – 12:00

    • 100% היקף משרה

    • 28/11/2022 12:00מועד אחרון להגשה

    • 150/2022מספר מכרז

    דרוש/ה

    אחראי/ת נושא - במרכז העירוני לבקרה וחדשנות

    תיאור התפקיד

    תיאור התפקיד:
    מעקב, שליטה ובקרה על הנתונים המתקבלים במרכז הבקרה והחדשנות העירוני בזמן אמת, במטרה לנהל את המשאבים והשירותים העירוניים באופן יעיל, מהיר וחסכוני יותר.
    סיוע למנהל התכנון האסטרטגי בתכנון ויישום התכנית האסטרטגית ברשות. ניהול וניתוח אנליטי של הנתונים המתקבלים במרכז הבקרה והחדשנות העירוני בזמן אמת לצד בחינת מגמות ותכנון נדרש ברמה האסטרטגית לקידום עיר חכמה.

    אופן הגשת המועמדות:
    הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד אתר הדרושים של של העירייה בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.

    יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

    מועד אחרון להגשת מועמדות 28.11.2022 בשעה – 12:00

    • 100% היקף משרה

    • 28/11/2022 12:00מועד אחרון להגשה

    • 153/2022מספר מכרז

    דרוש/ה

    סיירת ביטחון עירונית

    תיאור התפקיד

    אגף ביטחון וחירום מציע לכם תפקיד מאתגר
    בסיירת הביטחון העירונית!


    שכר אטרקטיבי.
    תנאים סוציאליים מלאים מהיום הראשון לעבודה.
    סביבת עבודה צעירה ודינמית.
    עבודה במשמרות. (ניתן גם בחלקיות משרה).
    שעות גמישות. מתאים לסטודנטים/ות.
    דרישות סף לתפקיד:
    שירות צבאי מלא, רובאי 03 ומעלה.
    רישיון נהיגה מעל שנתיים.
    נכונות לעבודת משמרות 24/7.

    הגשת קו"ח במייל לפרטים: נועה 08-939460

       דרוש/ה

       המוקד העירוני/ביטחוני

       תיאור התפקיד

       דרושים/ות נציגי/ות שירות
       עם ניסיון במתן שירות במענה טלפוני


       >נדרש ידע/יכולת למידה של מערכות מידע ומחשוב
       >העבודה במשמרות של בוקר / צהריים

       יש לשלוח קורות חיים למייל mailto:moked11@modiin.muni.il
       תחילת עבודה: מידי

       לפרטים התקשרו לטל. 08-9726020, 08-9726218, 106

          דרוש/ה

          מינהלת אופק

          תיאור התפקיד

          דרוש/ה נציג/ת שירות פרונטלי/ת
          למתחם העבודה השיתופי ספייס מוד
          בעיר מודיעין מכבים רעות          העבודה הינה בחצי משרה עם אופציה להגדלת שעות על בסיס צרכי המערכת, בין השעות 8:30-13:30/ 13:30-18:30, בין הימים א'-ה'.
          קו"ח יש לשלוח למייל: shani@minhelet.com

             דרוש/ה

             מינהלת אופק

             תיאור התפקיד

             דרוש/ה מדריך/ה לחדר הכושר בפארק הנופש והספורט
             לעבודה במשמרות כולל סופי שבוע.


             חובה תעודת מאמן חדר כושר וילדים ומגיש עזרה ראשונה.
             עדיפות תינתן לתושבי מודיעין מכבי רעות

             לפרטים נוספים ולשליחת קורות חיים, ניתן לפנות לעמנואל:
             טלפון 054-4595659 או במייל

                דרוש/ה

                אורט עירוני ד'

                תיאור התפקיד

                דרוש/ה פקיד/ת הנהלת חשבונות

                עדיפות לזמינות מידית.

                קו"ח יש לשלוח למייל

                   דרוש/ה

                   מינהלת אופק

                   תיאור התפקיד

                   דרוש/ה מדריך/ה לחדר הכושר במרכז הספורט העירוני
                   לימי שישי, שבת, ערבי חג וחג החלפות במידת הצורך

                   חובה תעודת מאמן חדר כושר וילדים, ומגיש עזרה ראשונה.
                   עדיפות תינתן לתושבי מודיעין מכבים רעות.

                   לפרטים נוספים ולשליחת קורות חיים, ניתן לפנות לאלי
                   טלפון 052-8519817 או במייל eli@minhelet.com

                      דרוש/ה

                      האגף לשירותים חברתיים

                      תיאור התפקיד

                      דרוש/ה מילוי מקום למשרת אם בית
                      למועדונית משפחתית טיפולית


                      תיאור המשרה:
                      אם בית למועדונית משפחתית, משותפת לאגף לשירותים וחברתיים ולמנהל החינוך, בעיריית מודיעין מכבים רעות.
                      המועדונית מונה 15 ילדים, בכיתות א'-ג'. פועלת בשעות שלאחר ביה"ס, 12:00-17:30.
                      במועדונית מקבלים הילדים: ארוחה חמה, עזרה בשיעורים, פעילות חינוכית וטיפוליות תמיכה והכלה.
                      העבודה בצוות של 3 אנשי צוות.
                      העבודה כוללת: עזרה בהכנת תכניות חינוכיות וטיפוליות לכל ילד, ליווי רגשי לילדים, עזרה בהכנת שיעורי הבית, קשר עם הורי הילדים ובתי הספר, ישיבות צוות.
                      כפיפות לעו"ס המועדונית

                      דרישות התפקיד:
                      השכלה: 12 שנות לימוד לפחות.
                      ניסיון בעבודה במערכת החינוך- יתרון.
                      ניסיון ויכולת עבודה בצוות- יתרון.
                      ניסיון עבודה עם ילדים בגילאי- 6-10 – יתרון.
                      ניסיון עבודה עם ילדים בסיכון – יתרון.

                      כישורים אישיים:
                      אמינות, אחריות, יכולת לעבודה בצוות, יחסי אנוש טובים.

                      היקף המשרה: 100% (תיתכן גמישות)
                      שעות העבודה: 09:30 – 17:30

                      לפרטים נוספים ניתן לפנות לענבר הרפז-שטרית 052-8161313, 073-2326425

                      קורות חיים להפנות למייל inbar_h@modiin.muni.il

                      • 100% היקף משרה

                        דרוש/ה

                        אגף קהילה

                        תיאור התפקיד

                        דרושים/ות סבא/סבתא זה"ב
                        לעזרה לילדים במעברי חציה ליד בתי הספר.

                        להגשת מועמדות יש לצרף אישור בריאות מרופא משפחה, מעבר ראיון עבודה.

                        לפרטים: יהודית בר דוד 08-6826002
                        בין השעות 09:00–15:00, מייל: yehudit_bd@modiin.muni.il

                           דרוש/ה

                           מינהל החינוך

                           תיאור התפקיד

                           דרושים/ות סייעים/ות

                           סייעות פדגוגיות/ סייעות אישיות / סייעות גנים / סייעות בצהרונים / סייעות למילויי מקום

                           מגוון רחב של משרות בגני הילדים ובבתי הספר בעיר.
                           עבודה גמישה במשרה מלאה או חלקית, מתאים גם לסטודנטים.
                           ניתן לשלב עבודה בבקרים והמשך עבודה בצהרונים.

                           תנאים סוציאליים מורחבים
                           המשרה מתאימה למועמדים שאוהבים ילדים ורוצים לקחת חלק בעשייה חינוכית משמעותית

                           דרישות התפקיד:

                           • ידיעת השפה העברית

                           • מגיל 18 ומעלה

                           • ניסיון במסגרות חינוכיות – יתרון משמעותי

                           • 12 שנות לימוד

                           • סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה

                            למשרות בוקר:
                            יש לשלוח קורות חיים nurit_e@modiin.muni.il
                            לפרטים נוספים: טלפונים 08-9726081, 08-6226780


                            לעבודה בצהרונים:
                            יש לשלוח קורות חיים למייל: irita@modiin.matnasim.co.il
                            לפרטים 050-7427897 / 08-9727156

                            לפרטים נוספים בווטסאפ – לחצו כאן

                              דרוש/ה

                              הסעות חינוך מיוחד

                              תיאור התפקיד

                              לעבודה במחלקת הסעות חינוך המיוחד
                              דרושים/ות מלווים/ות לפי קריאה / בקווים סדירים לאזור המרכז השפלה וירושלים


                              לליווי תלמידים/ות בעלי/ות צרכים מיוחדים בהסעות חינוך מיוחד

                              דרישות התפקיד:

                              • ידיעת השפה העברית ובכלל זה קריאה וכתיבה

                              • גיל 18 ומעלה

                               קו"ח יש להעביר למייל ziv_c@modiin.muni.il
                               לפרטים טל. 08-9726284

                               *המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

                                 דרוש/ה

                                 תומכי הוראה

                                 תיאור התפקיד

                                 משוחררים/ות?
                                 הצטרפו למערך תומכי ההוראה בגני הילדים

                                 וקבלו מלגה על סך 8,000₪, בנוסף לשכר החודשי!

                                 מתאים לצעירים/ות שאוהבים ילדים ורוצים לקחת חלק בעשייה חינוכית משמעותית.

                                 *למסיימי שירות צבאי או לאומי עד 5 שנים מסיום השירות.

                                 לפרטים והצטרפות

                                    דרוש/ה

                                    עמותת סחלבים

                                    תיאור התפקיד

                                    דרושות סייעות / מטפלות לגנים ולמעון
                                    למשרה מלאה או חלקית


                                    דרישות:

                                    • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות

                                    • גישה טובה וחמה עם ילדים

                                    • ניסיון בעבודה במסגרות גיל רך יתרון

                                     תנאים טובים למתאימות
                                     אפשרות להסעות

                                     לפרטים נוספים: דורית 052-2864833

                                     המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לשני המינים.

                                       דרוש/ה

                                       עמותת סחלבים

                                       תיאור התפקיד

                                       דרושות לצהרונים
                                       סייעות / מורות / גננות / סטודנטיות


                                       דרישות:

                                       • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות

                                       • גישה טובה וחמה עם ילדים

                                       • ניסיון בעבודה במסגרות גיל רך יתרון

                                        תנאים טובים למתאימות
                                        אפשרות להסעות

                                        לפרטים נוספים: אירית 050-7427897

                                        המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לשני המינים.

                                          דרוש/ה

                                          אלו''ט - אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם

                                          תיאור התפקיד

                                          דרושים/ות ל''בית לחיים'' במודיעין

                                          • אב/אם בית

                                          • מבשל/ת

                                          • עובד/ת ניקיון

                                          • איש/אשת אחזקה

                                          • מנתח/ת התנהגות

                                          • אח/אחות רפואי/ת

                                          • עובד/ת סוציאלי/ת

                                          • מדריך/ה טיפולי/ת

                                          • רכז/ת

                                           לפרטים נוספים על המשרות ושליחת קורות חיים – לחצו כאן                                             פניה למוקד העירוני מוקד 106
                                             פניה למוקד העירוני
                                             חזור לראש העמוד