דרושים

29/07/2021 כ' אב תשפ"א

דרוש/ה

מנהל/ת אגף - מוזיאון מורשת החשמונאים

תיאור התפקיד

גיבוש, התוויית וביצוע פעילות המוזיאון, תוך פיקוח ובקרה על העבודה השוטפת בניהולו ובניהול צוות העובדים במקום.

תחומי אחריות:

 • ניהול מקצועי ולוגיסטי של המוזיאון.

 • הגדרת חזון מקצועי לפיתוח המוזיאון.

 • איסוף, שימור ותיעוד מקצועי של מוצגים היסטוריים.

 • יוזמה ותכנון תכניות הדרכה למערכת החינוך למבוגרים ולכלל הציבור.

 • ניהול תקציב הפעלה וכוח אדם כולל מעקב וביצוע.

 • תכנון ופיתוח אירועים ותערוכות ברוח המוזיאון.

 • גיוס כ"א מיומן, ניהול והנחיה מקצועית של הצוות.

 • פרסום, שיווק ומיתוג המוזיאון בקהילה ובאוכלוסיות יעד רלוונטיות נוספות.

 • הגשת דו"ח שנתי למנהל התרבות/משרד החינוך על פעילות המוזיאון בהתאם להנחיות.

 • הדרכה בפועל לבאי המוזיאון.

 • כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

  יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

  מועד אחרון להגשת מועמדות 2.8.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 02/08/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 72/2021מספר מכרז

דרוש/ה

מנהל/ת מחלקת אבטחה עירונית - באגף הביטחון והחירום

תיאור התפקיד

ניהול, הכנה והפעלת מערך הביטחון הרשותי עם כלל בעלי התפקידים, תוך שיתוף פעולה עם הרשויות השונות וכלל הכוחות הפועלים במרחב.

תחומי אחריות:

 • ממונה ישיר על מערך סיירי הביטחון וסיירי אבטחת מוסדות חינוך בעיר.

 • תכנון וארגון, ניהול ותפעול מערך הביטחון העירוני והפעלת סיירת הביטחון העירונית.

 • אחריות על אבטחת מוסדות הציבור החינוך ומבני העירייה.

 • הפעלת מערך האבטחה של הרשות בעת אירועים המוניים וטקסים.

 • הפעלת מערך האבטחה בעת אירוע חירום ואירועים חריגים.

 • אחראי על גיוס כ"א מתאים לסיירת הביטחון והכשרת הסיירים לתפקיד(בהתאם ובכפוף להנחיות משאבי אנוש בעירייה).

 • אחריות על הכשרת עובדי מערך האבטחה (סיירי ביטחון, מאבטחים), תיאום השתלמויות, שמירה על כשירותם המבצעית, אימונם ותרגולם, בהתאם ובכפוף להנחיות הרשות.

 • סיוע למנהל האגף בהיערכות לאירועים תחת כיפת השמיים, בניית תכניות אבטחה, פק"מ אבטחה, תיקי שטח, סיורי שטח, ניהול מערך האבטחה והסדרנות באירועים ותיאום מול כל הגורמים/ספקים/קבלנים בתחום האבטחה.

 • אחראי על הכנת תכנית עבודה שנתית למערך האבטחה.

 • אחראי על כתיבת נהלי עבודה, הטמעתם ואכיפתם.

 • פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה ועמידה ביעדים בהתאם לתוכנית העבודה.

 • ביצוע ביקורות ותרגילים לבחינת מערך האבטחה וסיירת הביטחון.

 • אחריות על ביצוע משימות שיוגדרו ליחידה במסגרת היערכות הרשות לשעת חירום.

 • עבודה שוטפת אל מול גורמי העירייה השונים.

 • ביצוע כל מטלה נוספת שתוגדר ע"י הממונה הישיר.

  יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

  מועד אחרון להגשת מועמדות 2.8.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 02/08/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 71/2021מספר מכרז

דרוש/ה

מנהל/ת יחידה לקידום נוער והיל"ה ברשות – במנהל החינוך

תיאור התפקיד

 • אחראי על מכלול הנושאים הקשורים לטיפול בנוער מנותק ובסיכון ברשות.

 • מכין תוכנית עבודה שנתית בהתאם למדיניות הרשות ואחראי לביצועה.

 • דואג לתיאום ולשיתוף פעולה של מכלול הגורמים והשירותים העוסקים בחינוך ובטיפול בנוער מנותק ובסיכון ברשות.

 • מגייס, מנהל ומפעיל את צוות העובדים ביחידה לקידום נוער ומבצע שינויים במערך כוח האדם של היחידה על פי צרכים משתנים.

 • אחראי לשמירה על סודיות, לאבטחת המחשבים והציוד של היחידה לקידום נוער.

 • מנהל את תקציב היחידה לקידום נוער ופועל להשגת משאבים ממקורות חוץ.

 • פועל לפיתוח ולהתמקצעות מתמדת של צוות העובדים של היחידה.

 • אחראי לפיתוחן ולביצוען של תוכניות טיפוליות/חינוכיות והשכלתיות לנוער מנותק ברשות.

 • אחראי אדמיניסטרטיבית ומקצועית על עבודת העובדים לקידום נוער ביחידתו.

 • במידת הצורך, מדריך ומנחה, אישית וקבוצתית, תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו, פעילות המתקיימת ביישוב או מחוץ ליישוב, כגון: מחנות, קורסים וסמינרים.

 • פועל בשיתוף פעולה עם גורמים מטפלים, מוסדות עירוניים וממשלתיים ועם המפקח הממונה על קידום נוער במחוז, ליישום המדיניות - אגף קידום נוער.

 • פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

 • מגיש דו"חות ביצוע, תקציבים, כוח אדם, תוכניות חינוך טיפול והשכלה.

  יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

  מועד אחרון להגשת מועמדות 2.8.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 02/08/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 70/2021מספר מכרז

דרוש/ה

מנהל/ת מח' אזרחים ותיקים באגף הקהילה

תיאור התפקיד

גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות בתחום מערכות בקרה וחדשנות בעיריית מודיעין מכבים רעות.

יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות 2.8.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 02/08/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 69/2021מספר מכרז

דרוש/ה

מנהל/ת מחלקת הפיקוח העירוני במינהל השפ"ע

תיאור התפקיד

ניהול יחידת הפיקוח העירוני הייעודית במערך האכיפה העירוני, אחריות על ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות בתחום סמכות הרשות המקומית במסגרת פעילות מערך האכיפה העירוני וכן סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, זאת במטרה לשמור על סדר היום הציבורי, תחושת הביטחון האישי ושיפור איכות החיים של תושבי העיר ברשות המקומית.

יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות 2.8.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 02/08/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 68/2021מספר מכרז

דרוש/ה

ס. מנהל/ת אגף ומנהל מחלקת מערכות מידע ואבטחת מידע

תיאור התפקיד

סיוע בהתוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד האגף.
סיוע בתכנון וניהול מערכות המידע של הרשות המקומית כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסי בארגון.
נושא/ת באחריות למכלול שירותי מערכות המידע והיישומים הדיגיטליים של הרשות ועל ניהול כלל המשאבים. סיוע על התוויית האסטרטגיה של מערכות המידע והיישומים הדיגיטליים כך שיתמכו באסטרטגיה, בתהליכים העסקיים ובפעילויות של הרשות המקומית.
ניהול אבטחת המידע ברשות המקומית בהתאם להוראות הדין הקיים ולנהלי הרשות המקומית ומדיניותה (מוגדר בחקיקה

יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות 2.8.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 02/08/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 67/2021מספר מכרז

דרוש/ה

ס. מנהל/ת אגף ומנהל מחלקת תשתיות מחשוב

תיאור התפקיד

סיוע בהתוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד האגף.
ניהול רשת המשתמשים של הרשות המקומית בכדי להבטיח זמינות ושימוש מיטבי במערכות המידע בהתאם לנהלי הרשות המקומית ומדיניותה.

תחומי אחריות:

 • סיוע למנהל האגף בניהול המינהל ובתכנון המדיניות.

 • פיקוח ,בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף.

 • ניהול מחלקת תשתיות מחשוב.

 • ניהול ותפעול רשת המשתמשים (שרתים, עמדות קצה, ציוד תקשורת וציוד היקפי) של הרשות.

 • ניהול יישומי תוכנה.

 • ניהול התקשרויות ורכש

 • תכנון תכניות עבודה

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

  יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

  מועד אחרון להגשת מועמדות 2.8.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 02/08/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 66/2021מספר מכרז

דרוש/ה

לבורנטים/יות בבתי"ס על-יסודיים

תיאור התפקיד

תיאור התפקיד

 • ריכוז ופיקוח על הפעילות במעבדה.

 • קיום סביבה בטיחותית במעבדה.

 • בקרה ופיקוח של בטיחות השימוש בציוד המעבדה.

 • הדרכות בטיחות לשימוש בטיחותי בציוד המעבדה.

 • ניהול הציוד והרכש של המעבדה.

 • רכישה של חומרים לפי צורכי ביה"ס ותקציב המעבדה בתאום עם מנהל/ת ביה"ס.

 • ביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת של ציוד מעבדה ומתחם המעבדה.

 • וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

  יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

  מועד אחרון להגשת מועמדות 2.8.2021 בשעה – 12:00

 • 02/08/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 65/2021מספר מכרז

דרוש/ה

חשמלאי מוסמך/ראשי, במחלקת חשמל באגף התשתיות

תיאור התפקיד

ייעוד ומטרת העיסוק: תחזוקת מערכת התאורה ברשות המקומית ושמירה על תקינותה כדי לאפשר רמת בטיחות גבוהה ואיכות חיים לתושבים.

הגדרת התפקיד:

 • תחזוקה מתוכננת ושוטפת של מערכת התאורה ברשות המקומית.

 • ביצוע העבודה של רשות המאור ברשות המקומית.

 • טיפול ומענה לתקלות חשמל במוס"ח ובמוסדות העירייה.

 • מאתר ומתקן תקלות ברשת המאור בהתאם לתוכנית עבודה שתוכן ע"י הממונה הישיר.

 • מבצע כל מטלה, המנותבת לו ע"י הממונה, מעבר למטלות השוטפות.

 • מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעילותיו לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבורי בכלל בשלטון המקומי בפרט וברשות המקומית בפרט שבפרט.

 • מציע לממונה עליו שינויים ותוספות לשיפור וייעול שיטות העבודה ודרכי ביצועה והצעות לשיפור כלים ואמצעים שבשימושו, בכל הנוגע לתחומי אחריותו ולפעילותו.

 • עורך סיורים בלילה בהתאם לתוכנית העבודה לצורך איתור תקלות במערכת החשמל.

  יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

  מועד אחרון להגשת מועמדות 2.8.2021 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 02/08/2021 12:00מועד אחרון להגשה

 • 64/2021מספר מכרז

דרוש/ה

עמותת מופעים

תיאור התפקיד

דרוש/ה מדריך/ה למוזיאון מורשת החשמונאים בעיר מודיעין מכבים רעות

פירוט התפקיד:

 • הדרכה מקצועית לקהל הרחב במוזיאון מורשת.

 • הדרכה מקצועית לקבוצות בהתאמה לגילאים.

 • בניית מערכי הדרכות וסדנאות והנחיית סדנאות יצירה לתלמידים, בני נוער ולקהל הרחב.

  היקף משרה: העסקה על פי שעות עבודה בפועל.

  מועד אחרון להגשת מועמדות 3.8.2021 בשעה 12:00

  נוסח מלא ומחייב של הקול קורא

 • 5/2021מספר מכרז

   דרוש/ה

   עמותת סחלבים

   תיאור התפקיד

   למעון ״האודם״ במודיעין מכבים רעות דרוש/ה מטפל/ת

   אחראית, מסורה, בעלת יחסי אנוש מעולים, גישה חמה לילדים ויכולת עבודה בצוות

   עדיפות לבעלות הכשרה מקצועית וניסיון בתחום.

   תנאים טובים למתאימות כולל הסעות.

   קורות חיים ניתן לשלוח במייל mital@modiin.matnasim.co.il

   פרטים נוספים - מיטל גואטה: טלפון: 08-9716023 נייד: 050-6201201

      דרוש/ה

      היכל התרבות מודיעין

      תיאור התפקיד

      דרושים/ות סטודנטיות/סטודנטים

      לעבודה בסופ"ש + אחה"צ

      ליצירת קשר 052-8053232 נאוה או במייל menuim@shows.org.il

         דרוש/ה

         מחלקת הקליטה

         תיאור התפקיד

         דרושות משפחות צעירות ממודיעין מכבים רעות
         המוכנות לתרום מזמנן לסייע בתהליך הקליטה
         של משפחות עולים צעירות המגיעות לעיר.

         לפרטים אנא צרו קשר במייל avigail_v@modiin.muni.il או בטל. 08-6326619 (אביגיל)

            דרוש/ה

            פארק הנופש והספורט

            תיאור התפקיד

            דרושים/ות מאמנים ומאמנות חדר כושר
            תעודת מגיש עזרה ראשונה תקפה, כולל הסמכה להדרכת קטינים.

            העבודה הינה במשמרות, כולל סופי שבוע וחגים.
            תנאים טובים למתאימים. כולל אפשרות לאימונים אישיים.
            עדיפות תינתן לתושבי מודיעין מכבים רעות.
            תחילת עבודה יידית.

            נא לשלוח קורות חיים למייל: emanuel@minhelet.com
            ו/או ליצור קשר טלפוני- 08-9151121

               דרוש/ה

               אגף הביטחון ושירותי חרום

               תיאור התפקיד

               סיירת ביטחון עירונית - דרושים/ות סיירים/ות

               דרישות התפקיד:
               לוחם, רובאי 03 ומעלה, רישיון נהיגה מעל שנתיים, אישור בגין כשירות רפואית.

               עבודה במשמרות 24/7 - כולל לילות, שבתות וחגים.

               תנאי בסיס: 45 ₪ לשעה ברוטו (עובד שעתי)

               קו"ח יש להגיש למייל: noa_el@modiin.muni.il

               לפרטים:08-9394607, 08-9394613

                  דרוש/ה

                  המחלקה לצרכים מיוחדים

                  תיאור התפקיד

                  למסגרות תקשורת בעיר מודיעין מכבים רעות דרושים/ות סייעים/ות לעבודה במשמרות.

                  דרישות התפקיד:

                  • 12 שנות לימוד

                  • מגיל 18 ומעלה

                   נכונות לעבודה מאומצת

                   ניסיון בתחום - יתרון משמעותי

                   טל לבירורים: 08-6226780/086226782

                   קו"ח יש לשלוח למייל: Liat_mc@modiin.muni.il

                     דרוש/ה

                     מינהל החינוך - מחלקת גני ילדים

                     תיאור התפקיד

                     • דרוש/ה סייעת ע"פ קריאה למילוי מקום
                      משרה גמישה! מתאימה גם לסטודנטים
                      דרישות: 12 שנות לימוד, (ניידות יתרון)
                      שעות העבודה: ימים א'-ה' 7:30 – 14:30.
                      בימי ו' עד השעה 13:00
                      קו"ח יש לשלוח לבת חן batchen_m@modiin.muni.il

                     • דרוש/ה סייעת שניה
                      דרישות: 12 שנות לימוד
                      שעות העבודה: ימים א'-ה' 8:00 עד 17:00
                      קו"ח יש לשלוח לבת חן batchen_m@modiin.muni.il

                        דרוש/ה

                        מינהל החינוך

                        תיאור התפקיד

                        לעבודה במחלקת הסעות חינוך המיוחד
                        דרושים/ות מלווים/ות לפי קריאה / קווים סדירים
                        לליווי תלמידים/ות בעלי צרכים מיוחדים בהסעות חינוך מיוחד

                        דרישות התפקיד:
                        ידיעת השפה העברית ובכלל זה קריאה וכתיבה
                        גיל 18 ומעלה

                        קו"ח יש להעביר למייל ziv_c@modiin.muni.il
                        לפרטים טל. 08-9726284                           פניה למוקד העירוני מוקד 106
                           פניה למוקד העירוני
                           חזור לראש העמוד