העסקת עובדים עם מוגבלות

18/12/2023 ו' טבת תשפ"ד

תכנית עבודה חברתית תעסוקתית

עיריית מודיעין מכבים רעות רואה חשיבות רבה בשילוב אנשים עם מוגבלות בעולם התעסוקה.

בשנתיים האחרונות נבנתה בעירייה תכנית עבודה לשנית 2021 - 2030 לשילוב אנשים עם מוגבלויות במגוון אפשרויות תעסוקה בעיר ככלל ובעירייה בפרט.

על מנת לממש את התכנית מתבצע שיתוף פעולה הדוק ושוטף של עובדי האגף למשאבי אנוש יחד עם העובדים הסוציאליים באגף לשירותים חברתיים של העירייה כמו כן עם העמותות עירוניות הפעילות בעיר וכן עם עמותות ארציות העוסקות בשילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה.

מטרת התכנית הינה להעניק לאנשים עם מוגבלות בגיל העבודה סיוע והכוונה במציאת פתרונות תעסוקתיים המותאמים לחסמים שעמם הם מתמודדים עד לשילוב בתעסוקה המאפשר השתכרות מיטבית וכן סיוע בהכשרה מקצועית וברכישת השכלה רלוונטית.

הסיוע ניתן באמצעות העובדים המקצועיים בעירייה לצד אנשי המקצוע של העמותות הרלוונטיות.

תכנית העבודה העירונית- שילוב מלכתחילה.

במסגרת תכנית העבודה העירונית שאישרה הנהלת העיר מתקיימת פעילות שוטפת לעידוד העסקת אנשים עם מוגבלויות ומועצת העיר אף אישרה הצעה לסדר בנושא.

לא מיותר לציין כי תכנית העבודה לשנת 2021 טומנת בחובה חשיבה ויישום של מתן הזדמנויות רבות לתעסוקת אנשים עם מוגבלות.

בין היתר כוללת התכנית:

1. שיפור הנגישות במוסדות העירוניים.

2. הגברת הדיגיטציה והטכנולוגיה.

3. הדרכה וסדנאות לשילוב מיטבי בתעסוקה.

4. הקמת מסגרות חדשות עירוניות לתעסוקה של אנשים עם מוגבלויות ובין היתר סטודיו לגרפיקה של עובדים עם מוגבלויות תחת מחלקת הדוברות ומרכז מיון ואיסוף בגדים תחת האגף לשירותים חברתיים.

5. הנגשת המכרזים העירוניים לקהל הלקוחות הפוטנציאלי.

6. שילוב בני ובנות שירות לאומי ביחידות העירייה כולל מתן אופק תעסוקתי.

 • התכנית הוכנה בידי הממונה העירונית לקידום שילוב אנשים עם מוגבלות בעירייה,
  גב' טלי נתנאל ואושרה על-ידי המנכ"ל, מר יורם כרמון וראש העירייה, מר חיים ביבס.

  בכבוד רב, שבי דרעי, סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

רקע

בחודש אוגוסט 2016 נכנס תיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בעניין העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית בגופים ציבוריים.

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. צו ההרחבה לתעסוקת אנשים עם מוגבלות (2014) קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

היתרונות לשילוב עובדים עם מוגבלות בעירייה

 • הרחבת מאגר המועמדים לגיוס
  הרחבת מאגר המועמדים הפוטנציאליים לאיוש משרות מגוונות הנדרשות בעירייה.

  פניה למאגר כישרונות גדול שעדיין אינו מנוצל במלואו.

  חשיפה לאוכלוסיית אנשים עם יכולות מגוונות, רצון רב ופוטנציאל אדיר להשתלב בעירייה.

 • שימור עובד בעירייה אשר הפך לאדם עם מוגבלות
  בעירייה מועסקים עובדים מנוסים ומוערכים, העלולים במהלך עבודתם להפוך לאנשים עם מוגבלות כתוצאה ממחלה או תאונה (למשל, אדם שחלה בסרטן, חווה משבר נפשי או נפגע בתאונת דרכים).

  המשך העסקת עובד עם מוגבלות תסייע בשימור הידע והניסיון של העובד, חיסכון בעלויות הגבוהות הכרוכות בגיוס ובהכשרה של עובד חדש, צמצום תחלופת עובדים ושמירה על מצבת כוח האדם בעירייה.

  בנוסף, מועבר מסר לכלל העובדים שלעירייה אכפת מהם והיא מסייעת לעובד בתהליך החלמתו ושיקומו ומאפשרת לו להמשיך להתפרנס בכבוד.

 • קידום גיוון תעסוקתי - קידום תרבות סובלנית, רגישה ופתוחה יותר בקרב כלל העובדים

  ארגונים מובילים רבים בישראל ובעולם מקדמים גיוון תעסוקתי (Diversity) ומשלבים אוכלוסיות מגוונות, כמו נשים, עולים, חרדים, ערבים, עובדים מבוגרים ואנשים עם מוגבלות.

  מעבר לחשיבות החברתית, גיוון תעסוקתי מביא עמו כדאיות ערכית ועסקית רבה לעירייה - הרחבת מאגר תפיסות העולם, היכולות והכישרונות.

  הגברת יצירתיות וחדשנות בסביבת העבודה והשגת יתרון תחרותי: באופן טבעי אנו נוטים לשהות בחברת אנשים הדומים לנו. שילובם של אנשים עם מגוון צרכים ויכולות מקדם "חשיבה מחוץ לקופסה" ומציאת פתרונות יצירתיים.

 • יצירת אקלים ארגוני חיובי
  מחקרים רבים הוכיחו, כי כאשר מעסיקים עובדים עם מוגבלות בעבודה, תורמים לשיפור האווירה הכללית בארגון, באמצעות הגברת שביעות הרצון בקרב כלל העובדים, אשר חשים גאווה לעבוד במקום עבודה ערכי התורם לחברה לצד הגברת המחויבות והמוטיבציה בקרב העובדים וכתוצאה לכך צמצום התחלופה.

 • עמידה בדרישות החוק
  העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון איננה רק חשובה וכדאית, אלא גם מחויבת על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ה'תשנ"ח-1998 האוסר על הפליית אדם עם מוגבלות ומעודד העדפה מתקנת במקרים שבהם עובד עם מוגבלות הוא בעל כישורים דומים לאלה של עובד ללא מוגבלות.

  באמצעות שילוב עובדים עם מוגבלות תוכלו להביא לשיפור אמתי באיכות חייהם של עובדים עם מוגבלות, לתרום לקהילה ולהוביל שינוי חברתי וכלכלי בישראל.

חובת מינוי ממונה תעסוקה בעירייה

גב' טלי נתנאל, מנהלת מחלקת תכנון, פיתוח והדרכה במשאבי אנוש
כתובת דואר אלקטרוני: tali_nat@modiin.muni.il
טלפון במשרד: 08-9726006 , פקס: 08-9726018

תפקידיה של הממונה:

1. הממונה תקדם העסקת אנשים עם מוגבלות בעירייה ותפעל להגעה ליעד הייצוג ההולם כמוגדר בחוק.

2. הממונה תהווה מוקד ידע וכתובת מקצועית בעירייה לנושא שילוב אנשים עם מוגבלות בכל ההיבטים המתייחסים למחזור חיי העובד בארגון )איתור, מיון, קליטה, התאמת עמדת עבודה, קידום, פיטורין בעת הצורך, הכשרה, זכויות בן משפחה ועוד).

3. הממונה תכיר את דרישות החוק בהתייחס לתעסוקת אנשים עם מוגבלות (סעיף 6 להלן, פרק ד' בחוק).

4. הממונה תהיה גורם מייעץ פנים-ארגוני לכל היחידות הרלוונטיות בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות מחד וכן כתובת לפניות של עובדים עם מוגבלות המועסקים בעירייה מאידך.

5. הממונה תהיה איש הקשר לגורמי הסיוע החיצוניים, כגון המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הממונה תדאג לפרסם את דרכי ההתקשרות עמה.

6. הממונה תוודא קיומן של פעולות הסברה להנהלה בכירה, למנהלים ישירים, לעובדי משאבי אנוש וכלל העובדים לגבי התיקון לחוק, חשיבותו והדרכים ליישומו.

7. הממונה תכיר את כלי הסיוע של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה לרבות מרכזי התמיכה במעסיקים, מערך ההדרכות, האוגדן המלא למעסיק, פורטל עבודה נגישה, המרכז להשאלת ציוד.

8. הממונה תוודא התאמה של נהלי העירייה ותהליכי העבודה בנושא גיוס, קליטה וקידום עובדים עם מוגבלות הקיימים בהתאם לחוק ודרישותיו ותוודא הטמעתם בקרב העובדים האמונים על הנושא. בנוסף, יאתר חסמים בתהליכים ויציג שינויים נדרשים בפני הנהלת העירייה.

9. הממונה תבנה תכנית עבודה הכוללת את כלל הפעולות הנדרשות לצורך יישום החוק. במסגרת זו יבוצע אפיון תפקידים וצרכי גיוס וכן התאמה של תהליכי האיתור, המיון והקליטה כך שיאפשרו ויעודדו קליטה של אנשים עם מוגבלות למירב התפקידים האפשריים.

10. הממונה תפעל למניעת הטיות הנובעות מדעות קדומות כלפי אנשים עם מוגבלות, בין היתר בעת הראיונות ושלבי הקבלה לעבודה.

11. הממונה תפעל לאיתור יזום של מועמדים עם מוגבלות.

12. הממונה תדאג לתאם הדרכות לעובדי העירייה בדרגים ובתפקידים השונים כדי להבטיח הכרת נושא העסקת אנשים עם מוגבלות לצורך קליטה וניהול מיטביים של עובדים עם מוגבלות.

13. הממונה תוודא נגישות פיסית וטכנולוגית בהתאמה לצרכי העובדים והמועמדים עם המוגבלות.

14. הממונה תוודא שמתקיים תיעוד הפעולות שהעירייה נוקטת לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות, בהתאמה לנהלים הקיימים.

15. הממונה תפעל ליישם הנחיות בנושא המפורסמות ע"י הנציבות ותתעדכן לכל הפחות פעם בשנה בהנחיות של גורמים אלה.

16. עם הפרסום השנתי באתר הנציבות את מידת העמידה ביעד של המעסיקים הציבוריים, הממונה תוודא שההנהלה מקיימת תהליך הפקת לקחים ולמידה ופועלת בהתאמה לממצאים אלה:

 • ככל שהגוף הציבורי אינו עומד ביעד הייצוג ההולם החוק מחייבו לפרסם תכנית שנתית. לצורך כך הממונה תפעל מול הנהלת העירייה להכנה של תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית לצורך עמידה מלאה ביעד הנדרש וכן תוודא שתפורסם באתר האינטרנט של העירייה עד 31.11 בכל שנה.

א. פרטים מנהליים

(1) שם העירייה: מודיעין-מכבים-רעות

(2) מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם(כפי שפורסם באתר הנציבות): בינונית / נמוכה / אי-עמידה.

(3) מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): 2,317

(4) מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים): 116

(5) פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:
שם מלא: טלי נתנאל תפקיד: מנהלת מחלקת תכנון, פיתוח והדרכה במשאבי אנוש
כתובת מייל: tali_nat@modiin.muni.il טלפון: 08-9726006

ב. סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

בשנה החולפת 2020

(1) ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)

שימו לב! - במייל שישלח לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יש לצרף תיעוד של המכרזים שפורסמו ולציין האם אוישו. לצורך שמירה על צנעת הפרט, אין לפרסם מכרזים אלה כחלק מפרסום התכנית באתר.

יעדביצוע
יעדמספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש בשנה החולפת (בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת): ביצועמספר משרות כולל שהעירייה פרסם בשנה החולפת: 110
יעדלא היה צורך שכן עמדנו ביעדיםביצועכמה מתוכן משרות ייעודיות? לא היה צורך

(2) משרות שאוישו בהעדפה מתקנת
במידה ובוועדת המכרזים מתגלה כי ישנו/ה מועמד/ת עם מוגבלות תינתן עדיפות בהתאם להתאמה לתפקיד. מספר המשרות (שאינן ייעודיות) שאוישו בהעדפה מתקנת: לא היה צורך

(3) קידום עובדים עם מוגבלות בתוך העירייה
מרגע שנקלט עובד לעירייה, מסלול הקידום בהתאם למקובל ברשויות המקומיות.
מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת: 9

(4) האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)? לא (בשל העדר צורך אך מתוכנן ל2021).

(5) פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית: לא נעשו פניות לגורמים רלוונטיים לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית במהלך השנה החולפת בשל העדר צורך אך נוצר כבר קשר באמצעות האגף לשירותים חברתיים עם העמותות הרלוונטיות לקראת תכנית 2021.

(6) התאמות בתעסוקה שניתנו למועמד או לעובד:
(בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיו"ב)
לכל עובד ניתנת התאמה TAILOR MADE לאחר ביצוע אפיון צרכים במקום העבודה הספציפי.

(7) פעולות נוספות שנעשו בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית:

1. הסברה והדרכה.

2. הכנת תשתיות פיזיות ומהותיות והערכות לקליטת עובדים נוספים ב2021.

(8) פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי):
(בין היתר, יש להתייחס לפערים בין מה שדווח בתכנית השנתית הקודמת לבין מה שנעשה בפועל)

1. ניתוח ואפיון משרות הרלוונטיות למועמדים בעלי מוגבלות.

2. איתור עובדים המועסקים בעירייה עם מוגבלות וקיום שיחת אבחון יכולות ופיתוח קריירה.

3. הקמת פורום עירוני מייעץ להעסקת אנשים עם מוגבלות בעירייה ובחברות העירוניות.

4. הכנת תכנית הדרכה והעשרה לעובדי העירייה והחברות העירוניות בשיתוף גורמים רלוונטיים.

5. הכנת תכנית נגישות למבני העירייה והחברות העירוניות (שיפוצים, התאמות, טכנולוגיה, שירות) בהובלת מר אכרם חאג' יחיא ממונה הנגישות בעירייה ומנהל מחלקת הפיקוח על הבניה.

6. חיזוק הקשר עם עמותות שעוסקות בהכשרה ושילוב של אנשים עם מוגבלות במטרה לקלוט אותם כעובדי עירייה מן המניין לאחר תקופת הכשרה בעמותה.

7. מתן העדפה מתקנת באגף למשאבי אנוש לעובדים עם מוגבלות ביחידות העירייה.

ג. תכנית שנתית מפורטת

בחלק זה של התכנית יש להתייחס לשנה הקרבה (ינואר-דצמבר) - ייעוד משרות בארגון, אופן יישום העדפה מתקנת, וגורמים אליהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות.

תשומת לבכם כי יישום התכנית עשוי להיבדק על ידי הנציבות, כך שעליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה.

על פי נתוני נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, עיריית מודיעין מכבים רעות עומדת עמידה מלאה ביעד לשנת 2022.

לצפייה בנתונים רשימת מעסיקים ציבוריים גדולים לפי מידת עמידתם ביעד הייצוג 2022

(1) ייעוד משרות
מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות במסגרת התוכנית השנתית ובפועל.

 • מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2021: 30 (בכפוף להגבלות הקורונה)

 • מספר המשרות הייעודיות המתוכננות: לא יפחת מחמש משרות.

 • היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: כ-17%.

 • פירוט סוג המשרות הייעודיות: עובדי מנהלה, עובדים סוציאליים, מלווים בהסעות, סייעות, מזכירות.

  (2) מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה או/ו בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

 • הכשרה לחברי פורום מנכ"ל / ראש העירייה.

 • הכשרה למנהלי אגפים בנושא קידום קליטת עובדים עם מוגבלות.

 • הדרכה לאגף משאבי אנוש והרפרנטים ביחידות העירוניות.

 • הדרכה לחברי וועדת מכרזים העירונית לרבות נציגי הציבור.

 • באחריות הממונה העירונית הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת

 • חיזוק והרחבת הקשר הקיים עם עמותות וגופים רלוונטיים בעיר מודיעין-מכבים-רעות בפרט ועם גופים המתמחים בהשמה ותעסוקת אנשים עם צרכים מיוחדים בפרט..

  (3) פירוט הגופים (ארציים ומקומיים) אליהם בכוונת העירייה לפנות לסיוע בשילוב תעסוקת מועמדים עם מוגבלות

שם הגוףשם הגוף
שם הגוף'תעסוקה שווה' – מחוז מרכזשם הגוףאקי''ם – סניף מקומי
שם הגוףאתר אינטרנט 'עבודה נגישה'שם הגוףארגון נכי צה"ל – סניף מקומי
שם הגוףאיל''ן' – סניף מקומישם הגוףהאגודה למלחמה בסרטן – סניף מקומי
שם הגוף'אנוש' – סניף מקומישם הגוף'חיבוק של אור' – סניף מקומי
שם הגוף'מרחב נשימה' – סניף מקומישם הגוף'מנדלת הלב' - מעגל קהילתי – סניף מקומי
שם הגוףעמותת פעול''ה – סניף מקומישם הגוף'ניצן' – סניף מקומי
שם הגוףמנהלת תיק מעסיקים, משרד העבודה והרווחהשם הגוףעמותת גשר - שירותי השיקום התעסוקתי
שם הגוףשירות התעסוקהשם הגוףאקדם מודיעין
שם הגוףעמותת שק"לשם הגוףסיכוי שווה
שם הגוףעמותת אלווין ישראלשם הגוףקהילה נגישה
שם הגוףהאגודה למלחמה בסרטןשם הגוף-

(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

1. ביצוע ניתוח ואפיון משרות הרלוונטיות למועמדים בעלי מוגבלות.

2. שימור וקידום עובדים עם מוגבלויות וכן שימור עובדים שהפכו לאנשים עם מוגבלויות במהלך עבודתם.

3. איתור עובדים המועסקים בעירייה עם מוגבלות וקיום שיחת אבחון יכולות ופיתוח קריירה בעירייה. סיכום הפגישה יהיה כחלק מתיקו האישי של העובד ויעמוד בפני וועדת המכרזים העירונית במידה והעובד יגיש מועמדותו למכרז עירוני. את השיחה יקיימו מנהלי היחידות ובהשתתפות נציגות אגף משאבי אנוש.

4. שילוב משרתי ומשרתות שירות לאומי ביחידות העירייה תוך מתן אופק תעסוקתי.

5. הקמת ועדת היגוי מייעצת להעסקת אנשים עם מוגבלות בעירייה ובחברות העירוניות.

 • בראש הפורום תעמוד סמנכ''לית משאבי אנוש ומנהל הגברת שבי דרעי.

 • המשנה לרה"ע ויו"ר יו"ר ועדת שירותים חברתיים, מר עמיעד טאוב.

 • הגברת טלי נתנאל הממונה על תעסוקת לאנשים עם מוגבלות ומנהלת מחלקת תכנון פיתוח והדרכה בעירייה.

 • עו''ס שלומית ארד מצוות צרכים מיוחדים באגף לשירותים חברתיים

 • רואה חשבון אלון טביב יו''ר וועד ההורים בבית הספר לחינוך מיוחד פסיפס ולשעבר יו"ר אקי''ם מודיעין.

 • אכרם חאג' יחיא ממונה נגישות עירוני ומנהל מחלקת הפיקוח על הבנייה.

  6. הכנת תכנית נגישות למבני העירייה והחברות העירוניות בהובלת מר אכרם חאג' יחיא ממונה הנגישות בעירייה ומנהל מחלקת הפיקוח על הבניה.

  רכישת ציוד מותאם הדרוש לצורך העבודה (מסך מחשב מותאם, צג ברייל, מחשב נייד וכד').
  התאמת סביבת העבודה (מעלון במדרגות, הגדלת תאי שירותים).

  7. מפגש מנהלים (מנהל מחלקה) במסגרתו יופיע מרצה בנושא לעידוד קליטת עובדים עם מוגבלות.

  8. חשיפת עובדי העירייה לנושא במטרה לחזק את הקשר שנוצר עם עובדים עם מוגבלות והגברת הרגישות וההבנה, שמירה על כבודם, זכויותיהם ושלומם. הפעילות תתקיים במהלך ה-3 בדצמבר היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

  9. השתתפות ביום עיון בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה המאורגן ע"י מרכז השלטון המקומי.

  10. השתתפות בקורס הכשרה לממונים על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בשיתוף המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

  11. העמקת קשרי עבודה עם גב' מיטל עוז, מנהלת תיק מעסיקים, משרד העבודה והרווחה במטרה לשמוע על פעולות נוספות לקליטת עובדים נוספים עם מוגבלות.

  12. הנגשת המכרזים לאנשים עם מוגבלויות.

  13. שימוש באמצעי ניו מדיה לדיוור ישיר שוטף של מכרזים רלוונטיים לארגונים העוסקים בהשמה והעסקה של אנשים עם מוגבלויות.

  14. פרסום תכנית התעסוקה העירונית באתר העירייה בשפות השונות.

  15. הוספת טופס דיגיטלי ייעודי לפנייה 24\7 לממונה על הנושא בעירייה.

  ישיבת הנהלה בה הוצגה התכנית ואושרה, התקיימה בתאריך: 6.1.2021

  יורם כרמון, מנכ"ל עיריית מודיעין

ד. גופי סיוע

 • מרכזי "תעסוקה שווה", משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים:
  הדרכה וליווי של העירייה לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה, וסיוע באיתור מועמדים עם מוגבלות למשרות.
  טלפון: 1700-50-76-76, https://taasukashava.org.il

 • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
  מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.
  טלפון: *6763 , מייל: pniotnez@justice.gov.il , אתר האינטרנט: www.gov.il/mugbaluyot

 • לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות לחץ כאן

 • מרכז השאלת ציוד להתאמות
  טלפון: 03-9543314 , אתר אינטרנט: https://www.hatamot.org

  לחצו כאן לתכנית עבודה 2022 - קידום העסקת אנשים עם מוגבלותפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד