טפסים, הנחיות, חוקים ותקנות

04/08/2020 י"ד אב תש"פ

טפסי גביה

שם טופסאופן הגשת הטופספקסקישור
שם טופסטופס מקוון לבקשה להנחה לארנונה אופן הגשת הטופסמקווןפקסקישורטופס מקוון לבקשה להנחה לארנונה
שם טופסטופס מקוון לבקשה לשינוי מחזיק בנכסאופן הגשת הטופסמקווןפקסקישורטופס מקוון לבקשה לשינוי בנכס
שם טופסבקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגוריםאופן הגשת הטופסבמייל tali_h@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורבקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים - קישור לקובץ PDF
שם טופסרשימת מסמכים לבקשה להנחה בארנונה כללית - ע"פ מבחן הכנסהאופן הגשת הטופסבמייל tali_h@modiin.muni.il פקס08-6348707קישוררשימת מסמכים לבקשה להנחה בארנונה כללית - ע
שם טופסבקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"אופן הגשת הטופסבמייל tali_h@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורבקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא
שם טופסרשימת מסמכים לבקשת הנחה מועדת הנחותאופן הגשת הטופסבמייל tali_h@modiin.muni.il פקס08-6348707קישוררשימת מסמכים לבקשת הנחה מועדת הנחות - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה \ הצהרה על משפחה שבראשה הורה עצמאיאופן הגשת הטופסבמייל tali_h@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורבקשה \ הצהרה על משפחה שבראשה הורה עצמאי - קישור לקובץ PDF
שם טופסהוראה לחיוב חשבון בהוראת קבע- ארנונה ואגרת שמירהאופן הגשת הטופסבמייל ilan_f@modiin.muni.ilפקס08-6348707קישורהוראה לחיוב חשבון בהוראת קבע- ארנונה ואגרת שמירה - קישור לקובץ PDF
שם טופסהרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראיאופן הגשת הטופסבמייל ilan_f@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורהרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס ריקאופן הגשת הטופסבמייל riki_c@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורבקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס ריק - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס לא ראויאופן הגשת הטופסבמייל sasi_b@modiin.muni.ilפקס08-6348707קישורבקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס לא ראוי - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה להחזר כספי אופן הגשת הטופסבמייל dvora_b@modiin.muni.ilפקס08-6348707קישורבקשה להחזר כספי - קישור לקובץ PDF
שם טופסהצהרה על שינוי מחזיק/פינוי מושכראופן הגשת הטופסבמייל ilan_f@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורהצהרה על שינוי מחזיק/פינוי מושכר - קישור לקובץ PDF
שם טופסהצהרה על עסק בדירת מגוריםאופן הגשת הטופסבמייל idan_c@modiin.co.ilפקס08-6348707קישורהצהרה על עסק בדירת מגורים - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס השגה על חיוב בארנונהאופן הגשת הטופסבמייל ilan_f@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורטופס השגה על חיוב בארנונה - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה להנחה בארנונה אזרח ותיק \ קצבת זקנהאופן הגשת הטופסבמייל racheli_f@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורבקשה להנחה בארנונה אזרח ותיק \ קצבת זקנה - קישור לקובץ PDF
שם טופסרשימת מסמכים להנחה בארנונה אזרח ותיק \ קצבת זקנהאופן הגשת הטופסבמייל racheli_f@modiin.muni.il פקס08-6348707קישוררשימת מסמכים להנחה בארנונה אזרח ותיק \ קצבת זקנה - קישור לקובץ PDF
שם טופסאישור תושבאופן הגשת הטופסבמייל ilan_f@modiin.muni.il פקס08-6348707קישוראישור תושב - קישור לקובץ PDF
שם טופספטור מארנונה לפרגולות (בדיקת חיוב קירוי בנכס שבחזקתך/בבעלותך)אופן הגשת הטופספקסקישורלצורך בדיקת חיוב קירוי זה בנכס שבחזקתך/בבעלותך, יש צורך במילוי הפרטים בטופס הבא - קישור לאתר חיצוני
שם הטופסמייל להגשהקישור
שם הטופסנוהל הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכהמייל להגשה-קישורנוהל הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס 1 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום המגוריםמייל להגשהsinora_m@modiin.muni.ilקישורטופס 1 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום המגורים - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס 2 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום העבודהמייל להגשהsinora_m@modiin.muni.ilקישורטופס 2 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום העבודה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס 3 - הודעה בדבר שינוי מספר רכבמייל להגשהsinora_m@modiin.muni.ilקישורטופס 3 - הודעה בדבר שינוי מספר רכב - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס 4 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה עקב שינוי מקום מגוריםמייל להגשהsinora_m@modiin.muni.ilקישורטופס 4 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה עקב שינוי מקום מגורים - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס 5 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה עקב שינוי מקום העבודהמייל להגשהsinora_m@modiin.muni.ilקישורטופס 5 - בקשה להקצאת מקום חניה לנכה עקב שינוי מקום העבודה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס 6 - בקשה לביטול תמרור חניה לרכב נכהמייל להגשהsinora_m@modiin.muni.ilקישורטופס 6 - בקשה לביטול תמרור חניה לרכב נכה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס 7 - חידוש זכאות למקום חניה לנכה בסמוך למקום המגורים / העבודהמייל להגשהsinora_m@modiin.muni.ilקישורטופס 7 - חידוש זכאות למקום חניה לנכה בסמוך למקום המגורים / העבודה - קישור לקובץ PDF
שם הטופסדוגמאות לאישורים הרפואיים הנדרשיםמייל להגשה-קישורדוגמאות לאישורים הרפואיים הנדרשים - קישור לקובץ PDF

שילוט

שם טופסמייל להגשהקישור
שם טופסחוברת הנחיות שילוטמייל להגשה-קישורחוברת הנחיות שילוט - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס בקשה להצבת שלט עד 10 מ''רמייל להגשהidan_c@modiin.muni.ilקישורטופס בקשה להצבת שלט עד 10 מ''ר - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס בקשה להצבת שלט מעל 10 מ''רמייל להגשהidan_c@modiin.muni.ilקישורטופס בקשה להצבת שלט מעל 10 מ''ר - קישור לקובץ PDF
שם טופסערעור בגין אגרת שילוטמייל להגשהidan_c@modiin.muni.ilקישורערעור בגין אגרת שילוט - קישור לקובץ PDF

טפסי תכנון והנדסה

שם הטופסאופן הגשת הטופסקישור
שם הטופסהגשת דיווח על ביצוע פרגולה/עבודה הפטורה מהיתר אופן הגשת הטופסבמייל ptor@modiin.muni.il קישורhttps://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=ExemptionFromThePermit%40RishuyZamin.gov.il# - קישור לקובץ PDF
שם הטופסאופן הגשת הטופסקישור

טפסי חינוך

שם טופסאופן הגשת הטופסקישור
שם טופספניה לאבחון בשירות הפסיכולוגי המשלים (בתשלום) אופן הגשת הטופסמילוי הטופס בתיאום טלפוני מול השפ"ח 08-9262182קישורפניה מקוונת לhttp://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=ivchun@modiin.muni.il
שם טופסדף הסבר להורים בתום ועדת השמהאופן הגשת הטופס-קישורדף הסבר להורים בתום ועדת השמה - קישור לקובץ PDF
שם טופסערעור על החלטת ועדת השמהאופן הגשת הטופסועדת ערר במשרד החינוך באמצעות פקס 02-5601501 או בדואר כנפי נשרים 22 גבעת שמואל י-ם 91911קישורערעור על החלטה של ועדת השמה - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה לקבלת הנחה במערכת החינוךאופן הגשת הטופסידני קישורטופס בקשת העברה - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה לקבלת הנחה בקייטנות ו/או בצהרוניםאופן הגשת הטופסידני קישורבקשה לקבלת הנחה בקייטנות ו/או בצהרונים - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס בקשת העברהאופן הגשת הטופסידניקישורבקשת  העברה  - קישור לקובץ PDF

טפסי חינוך - ביטוח תאונות אישיות

בירורים מול חברת הביטוח בימים א', ב', ד', ה'
בין השעות 9:00 - 13:00 בטלפון 03-6235252

שם טופסקישור
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תש''פקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תש''פ - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תש''פקישורטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תש''פ - קישור לקובץ PDF
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"טקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשעט - קישור לקובץ PDF
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"חקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"זקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"וקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים -תשע
שם טופסטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע"וקישורטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידי שטרם מלאו להם 3 שנים - תשע"הקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידי שטרם מלאו להם 3 שנים - תשע
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים -תשע"הקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים -תשע
שם טופסטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע"הקישורטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים- תשע"דקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - קישור לקובץ PDF
שם טופסהסדר כיסוי תאונות אישיות לתלמידים - תשע"דקישורהסדר כיסוי תאונות אישיות לתלמידים - תשע
שם טופסטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע"דקישורטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - קישור לקובץ PDF

טפסי חינוך - שכירת חדרים בבתי הספר

את הטפסים ניתן להגיש במייל lital_c@modiin.muni.il
או בפקס 08-9721029

שם הטופסקישור
שם הטופסמסמך מדיניות בנושא שימוש במבני חינוך לאחר שעות הלימודיםקישורמסמך מסכם מדיניות הפעלה בשעות אחה
שם הטופסהנחיות למתן שימוש במתקני מוסדות חינוךקישורהנחיות למתן שימוש במתקני מוסדות חינוך - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטבלת תעריפים להשכרת חדרים בבתי הספר לשנת 2020קישור - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס בקשה לשימוש חד פעמי / רב פעמי במתקן עירוניקישורחד או רב - קישור לקובץ PDF
שם הטופסהסכם לשימוש חד פעמי במתקן בית ספרקישורחד פעמי - קישור לקובץ PDF

טפסי לשכת מנכ''ל

שם טופספניה
שם טופספנייה אל מנהלת מחלקת פניות הציבורפניה פניה מקוונת לדינה קרמונה

טפסי פיקוח עירוני

את הטפסים ניתן להגיש במייל parking@modiin.muni.il או בפקס 08-9718087

שם הטופסקישור
שם הטופסטופס בקשה לביטול הודעת הקנס (טופס ערעור)קישורטופס בקשה לביטול הודעת הקנס - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס בקשה להישפטקישורטופס בקשה להישפט - קישור לקובץ PDF

טפסי שירות וטרינרי

את הטפסים ניתן להגיש במייל dr_einav@modiin.muni.il

שם טופסקישור
שם טופסהעברת בעלות בעל חייםקישורלחצו כאן לטופס העברת בעלות בעל חיים - קישור לקובץ PDF

טפסי כוח אדם

שם טופסקישור
שם טופסטופס מועמדקישורטופס מועמד  - קישור לקובץ PDF

איכות הסביבה

שם הטופסקישור
שם הטופסתנאים סביבתיים - אישור ארובותקישור - קישור לקובץ PDF

קריטריונים לבחינת הנצחה בעיר

שם הטופסקישור
שם הטופסקריטריונים לבחינת הנצחה בעיר מודיעין מכבים רעותקישורקריטריונים לבחינת הנצחה בעיר מודיעין מכבים רעות - קישור לקובץ PDF


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד