ימי פינוי אשפה ומיחזור

02/01/2023 ט' טבת תשפ"ג

הנחיות לשמירת הניקיון, הוצאת אשפה ופסולת מיחזור

ביתן האשפה משמש כחדר מיחזור הכולל מיכל אצירה ירוק, המיועד לפסולת אשפה ביתית; מיכל כחול, המיועד לנייר; מיכל כתום המיועד לפסולת אריזות.

אשפה ביתית יש לשים בתוך שקית פלסטיק או מכל חומר אחר ובלבד שהשקית אטומה, אינה דולפת נוזלים או עלולה להיקרע עד להשלכתה למיכל האשפה.

לטובת שמירת הסדר הציבורי ושיפור איכות החיים והסביבה של תושבי העיר, יש להקפיד על ההנחיות הבאות:

 • ניקיון ותחזוקת ביתני אשפה ומיכלי אצירה
  חל איסור על השלכת פסולת במיכל אצירה שאינו מיועד עבורה

  ביתני האשפה ומיכלי האצירה הינם באחריות דיירי הבניין. מחובתם של הדיירים להקפיד על תחזוקה תקינה וניקיון שוטף של ביתן האשפה וסביבתו, כמו כן חובה להקפיד על תחזוקה תקינה וניקיון שוטף של מכלי האצירה. מעת לעת יש לשטוף את מיכלי האצירה.

  פינוי פסולת מתבצע אך ורק ממיכלי האצירה או מאזורי ריכוז הגזם. כל אשפה שתמצא על רצפת ביתן האשפה - בכלל זה גזם, שקיות אשפה, קרטונים או כל פסולת אחרת - לא תפונה ויירשמו בגינם הודעות קנס לדיירי הבניין.

  תשומת לב כי חל איסור על חניה באופן החוסם את ביתני האשפה ואינו מאפשר את הוצאת מיכלי האצירה ופינויים.

 • ביתני אשפה במוסדות חינוך ומוסדות ציבור
  ביתני אשפה במוסדות חינוך ומוסדות ציבור נועדו לשימוש המוסד בלבד. חל איסור מוחלט להשליך פסולת פרטית בביתנים אלו.

 • גזם, קרטונים וגרוטאות
  גזם, קרטונים וגרוטאות ניתן להוציא לשטח הציבורי אך ורק בימים ובשעות אשר נקבעו באזור מגוריכם בהתאם לרשימה המופיעה מטה (להלן – ימי ההוצאה).

  יש להניח את הגזם, הקרטונים והגרוטאות על שפת המדרכה, במפרץ חניה ציבורי או בכל מקום אחר במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית הפינוי - זאת בלבד שיוותר מעבר של כ- 1.20 מטר להולכי רגל ושלא תהא כל חריגה לעבר נתיב נסיעה אשר תסכן או עלולה לסכן את תנועת כלי הרכב.

  ברחובות בהם קיימת עמדת איסוף, יש להניח את הפסולת הנ"ל אך ורק בתחום העמדה.

  חל איסור להניח פסולת על גבי ערוגות, צמחייה, טפטפות מערכות השקייה, או בקרבת מתקנים שונים כגון תחנת אוטובוס, עמודי חשמל, מתקני גז, מתקני מים, ברזי כיבוי אש, תמרורים, עמודי תאורה וכיוצ"ב. עלים וכסחת דשא יש להכניס לשקיות סגורות.

  אריזות קרטון יש לקפל, לשטח, לאגד ולהניח ביחד עם ערימות הגזם, בימים, בשעות ובתנאים הקבועים לכך באזור מגוריכם.

  תשומת לב כי אין להניח קרטונים בחדרי האשפה.


  אין להניח קרטון בודד ברחוב - במידה ומדובר בקרטון בודד, ככל וניתן, יש לקפלו, לשטחו ולהשליכו במיכל האשפה הירוק, או להניחו על גבי ערימת גזם וגרוטאות קיימת ברחוב.

 • פסולת אריזות
  המיכל הכתום מיועד לאריזות הניתנת למחזור, מהסוגים הבאים:
  אריזות פלסטיק - אריזות מזון מכל הסוגים, אריזות מוצרי ניקיון וטיפוח, שקיות ניילון וכיוצ"ב.
  אריזות מתכת - תרסיסים, קופסאות שימורים, קופסאות מתכת וכיוצ"ב
  אריזות קרטוני משקה - קרטוני חלב, קרטוני מיץ וכיוצ"ב
  לפרטים נוספים לחץ כאן

 • פסולת בניה
  חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניה במיכלי האצירה, בביתני האשפה ובמקומות ציבוריים.
  על ציבור בוני ו/או משפצי הבתים בעיר מוטלת החובה לאיסוף ופינוי פסולת הבניין הנוצרת כתוצאה מעבודות הבניה או השיפוץ ופינויה
  לאתרים מורשים לפינוי פסולת בניין. לרשימת האתרים – לחץ כאן

 • הצבת מכולה לפינוי פסולת בנייה בשטח הציבורי
  שימו לב! הצבת מכולה לפינוי פסולת בניה בשטח הציבורי מחייבת היתר מאת הפיקוח העירוני.
  לצורך קבלת היתר יש לפנות לפיקוח העירוני באגף שפ"ע בטלפון: 08-6220300 או במייל mefakchim@modiin.muni.il
  לחצו כאן לכללים וההנחיות להצבת מכולות לפינוי פסולת בניה בשטח הציבורי

  מפני האשפה והגזם מבצעים את עבודתם למניעת מפגעי תברואה ולשיפור איכות החיים והסביבה, אנא גלו סובלנות בכבישים ואפשרו לעובדים לבצע את מלאכתם.

  תשומת לב כי אין להוציא גזם, קרטונים וגרוטאות ביום הפינוי.

  למידע נוסף ניתן לפנות למוקד העירוני 106

  תשומת לב כי הפועל בניגוד להנחיות אלו צפוי לקנס עפ"י חוק !

  חשוב לדעת!

 • אין להשליך פסולת בניה בחדרי אשפה ובמקומות ציבוריים.

 • אין להשליך פסולת בביתני אשפה של מוסדות עירוניים.

 • אין להניח גזם ע"ג ערוגות, תשתיות ומתקנים.

 • האחריות לביתני אשפה ומיכלי אצירה הינה של התושבים. יובהר כי במקרים בהן נגנב מיכל , נשרף מיכל, או נעלם מכל סיבה אחרת , אחריות התושבים לרכוש מיכל חדש


תיאום איסוף פסולת אלקטרונית

רוצים להשליך מהבית מוצר חשמלי גדול למיחזור?
העיר מודיעין מכבים רעות הינה מבין הרשויות המקומית הנבחרות, שעמן תאגיד מ.א.י למיחזור פסולת אלקטרונית הגיע להסדר לפינוי מוצרי חשמל גדולים ממדרכות על מנת שיגיעו למחזור.
תושבי העיר יכולים לקרוא לקבלן לעבור בבתיהם ולהשליך את המוצר במועד שנקבע בלבד, ללא תשלום ממדרכות בלבד.
שימו לב! ניתן להזמין פינוי מוצרי חשמל רק ליום פינוי הגזם, הקרטונים והגרוטאות בהתאם לשכונה.

אין להוציא מכשיר חשמל שלא ביום הפינוי.
*הפינוי בתיאום מראש כאן בקישור

ימי ושעות הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאות

שכונה סוגי פסולת ימי הוצאה
שכונה שכונת הנביאיםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהא', ד' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת המגיניםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאה א', ד' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת הכרמים סוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהא', ד' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת הפרחיםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהג', מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת מרכז העירסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהג', מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת משואהסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהב', ה' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת השבטיםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהב', ה' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת מוריה סוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהב', ה' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת אבני חןסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהב', ה' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת נחליםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהג', מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת הציפוריםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהג', מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת נופיםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהג', מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת מורשתסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהג', מוצאי שבת
שכונה רעותסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהרעות צפון – א', ד' בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה -סוגי פסולת -ימי הוצאהרעות דרום – ב', ה' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה מכביםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהג', מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00

תוכנית פינוי פסולת וטיאוט באמצעות קבלני העיריה


שכונת נביאים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויא, ג, ה
סוגי פסולתניירימי פינויה
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינויה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויג, ו

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת מגינים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויא, ג, ה
סוגי פסולתניירימי פינויא
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינויה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויג, ו

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת כרמים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויא, ג, ה
סוגי פסולתניירימי פינויה
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינויה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויג, ו

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת פרחים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויא, ג, ה
סוגי פסולתניירימי פינויב
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינויה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויב, ה

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת מרכז העיר

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויא, ג, ה
סוגי פסולתנירימי פינויב
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינויה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויב, ה

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת משואה

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינוי ב, ד, ו
סוגי פסולתניירימי פינוי ב
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינוי ה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי א, ד

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת שבטים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינוי ב, ד, ו
סוגי פסולתניירימי פינוי ג
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינוי ה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי א, ד

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת מוריה

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויב, ד, ו
סוגי פסולתניירימי פינויג
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינויה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויא, ד

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת אבני חן

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינוי א, ג, ה
סוגי פסולתניירימי פינוי א
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינוי ה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי א, ד

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת נחלים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויב, ד, ו
סוגי פסולתניירימי פינויד
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינויה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויב, ה

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת ציפורים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויב, ד, ו
סוגי פסולתניירימי פינויד
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינויה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויב, ה

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת נופים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינוי ב, ד, ו
סוגי פסולתניירימי פינוי ד
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי ב, ה

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת מורשת

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתניירימי פינוי א
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינוי א, ג, ה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי ב, ה

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

רעות

סוגי פסולתימי פינוי- רעות צפון ימי פינוי- רעות דרום
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינוי- רעות צפון ב, ד, וימי פינוי- רעות דרוםא, ג, ה
סוגי פסולתניירימי פינוי- רעות צפון א. הימי פינוי- רעות דרוםא, ה
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינוי- רעות צפון הימי פינוי- רעות דרוםה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי- רעות צפון ג, וימי פינוי- רעות דרוםא,ד

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

מכבים

סוגי פסולתימי פינוי- מכבים צפון ימי פינוי- מכבים דרום
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינוי- מכבים צפון ב, ד, וימי פינוי- מכבים דרוםא, ג, ה
סוגי פסולתניירימי פינוי- מכבים צפון א. הימי פינוי- מכבים דרוםא, ה
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינוי- מכבים צפון הימי פינוי- מכבים דרוםה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי- מכבים צפון ב, הימי פינוי- מכבים דרוםב,ה

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד