ימי פינוי אשפה ומיחזור

09/04/2024 א' ניסן תשפ"ד

פינוי אשפה, וגזם – פסח תשפ''ד

לקראת חג הפסח נערך אגף שפ"ע למבצע ניקיונות, פינוי אשפה וגזם ברחבי העיר.

על מנת להשלים את ההכנות ולהימנע ממפגעים וגרוטאות במהלך החג, הנכם מתבקשים להקדים ולהוציא גזם וגרוטאות לנקודות האיסוף טרם החג, כל זאת, בהתאם לימי הוצאת הגזם והגרוטאות בשכונתכם – ימי ההוצאה והפינוי מופיעים כאן בעמוד.

כדי להבטיח פינוי יעיל של פסולת הגזם יש לפעול כדלקמן:

 • להוציא את הגזם לשולי הכביש/לחנייה ציבורית, עד לתאריך 17.4.2024. בהתאם לימי הוצאת הגזם והגרוטאות בשכונתכם בלבד!

 • לרכז את הגזם בערימה משותפת למספר בתים סמוכים.

 • התושבים מתבקשים לא להחנות ולא לחסום דרכי גישה למשאיות פינוי האשפה.

 • חל איסור מוחלט על הוצאת גזם וגרוטאות שלא בהתאם להנחיות ותבוצע אכיפה מוגברת, על ידי הפיקוח העירוני, החל מתאריך 18.4.2024.

  שומרים על עיר נקייה!

להלן מועדי הפינוי בחג ובחול המועד:

המועדתאריכיםהמתכונתאשפה יבשה
המועדערב חג פסחתאריכיםיום שני 22.4.24המתכונתפינוי לילה בתאריך 21.4.24 החל משעה 22:00 כל העיראשפה יבשהפינוי כל העיר
המועדמוצאי חג ראשוןתאריכיםיום שלישי 23.4.24המתכונתבתאריך 24.4.24 החל משעה 04:00 כל העיראשפה יבשהפינוי כל העיר
המועדחוה"מתאריכים24.4.24 - 27.4.24המתכונתפינוי במתכונת רגילהאשפה יבשהפינוי במתכונת רגילה
המועדערב חג פסח שניתאריכיםיום ראשון 28.4.24 המתכונתפינוי לילה מוצאי שבת בתאריך 27.4.24 החל משעה 22:00 כל העיראשפה יבשהפינוי כל העיר
המועדמוצאי חג פסח שניתאריכיםיום שני 29.4.24 המתכונתפינוי לילה בתאריך 30.4.24 החל משעה 04:00 כל העיר העיראשפה יבשהפינוי כל העיר

הנחיות לשמירת הניקיון, הוצאת אשפה ופסולת מיחזור

שירותי פינוי האשפה, גזם והגרוטאות חזרו לפעול כרגיל בהתאם ללוחות הזמנים כפי שמפורסמים כאן בעמוד

ביתן האשפה משמש כחדר מיחזור הכולל מיכל אצירה ירוק, המיועד לפסולת אשפה ביתית; מיכל כחול, המיועד לנייר; מיכל כתום המיועד לפסולת אריזות.

אשפה ביתית יש לשים בתוך שקית פלסטיק או מכל חומר אחר ובלבד שהשקית אטומה, אינה דולפת נוזלים או עלולה להיקרע עד להשלכתה למיכל האשפה.

לטובת שמירת הסדר הציבורי ושיפור איכות החיים והסביבה של תושבי העיר, יש להקפיד על ההנחיות הבאות:

 • ניקיון ותחזוקת ביתני אשפה ומיכלי אצירה
  חל איסור על השלכת פסולת במיכל אצירה שאינו מיועד עבורה

  ביתני האשפה ומיכלי האצירה הינם באחריות דיירי הבניין. מחובתם של הדיירים להקפיד על תחזוקה תקינה וניקיון שוטף של ביתן האשפה וסביבתו, כמו כן חובה להקפיד על תחזוקה תקינה וניקיון שוטף של מכלי האצירה. מעת לעת יש לשטוף את מיכלי האצירה.

  פינוי פסולת מתבצע אך ורק ממיכלי האצירה או מאזורי ריכוז הגזם. כל אשפה שתמצא על רצפת ביתן האשפה - בכלל זה גזם, שקיות אשפה, קרטונים או כל פסולת אחרת - לא תפונה ויירשמו בגינם הודעות קנס לדיירי הבניין.

  תשומת לב כי חל איסור על חניה באופן החוסם את ביתני האשפה ואינו מאפשר את הוצאת מיכלי האצירה ופינויים.

 • ביתני אשפה במוסדות חינוך ומוסדות ציבור
  ביתני אשפה במוסדות חינוך ומוסדות ציבור נועדו לשימוש המוסד בלבד. חל איסור מוחלט להשליך פסולת פרטית בביתנים אלו.

 • גזם, קרטונים וגרוטאות
  גזם, קרטונים וגרוטאות ניתן להוציא לשטח הציבורי אך ורק בימים ובשעות אשר נקבעו באזור מגוריכם בהתאם לרשימה המופיעה מטה (להלן – ימי ההוצאה).

  יש להניח את הגזם, הקרטונים והגרוטאות על שפת המדרכה, במפרץ חניה ציבורי או בכל מקום אחר במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית הפינוי - זאת בלבד שיוותר מעבר של כ- 1.20 מטר להולכי רגל ושלא תהא כל חריגה לעבר נתיב נסיעה אשר תסכן או עלולה לסכן את תנועת כלי הרכב.

  ברחובות בהם קיימת עמדת איסוף, יש להניח את הפסולת הנ"ל אך ורק בתחום העמדה.

  חל איסור להניח פסולת על גבי ערוגות, צמחייה, טפטפות מערכות השקייה, או בקרבת מתקנים שונים כגון תחנת אוטובוס, עמודי חשמל, מתקני גז, מתקני מים, ברזי כיבוי אש, תמרורים, עמודי תאורה וכיוצ"ב. עלים וכסחת דשא יש להכניס לשקיות סגורות.

  אריזות קרטון יש לקפל, לשטח, לאגד ולהניח ביחד עם ערימות הגזם, בימים, בשעות ובתנאים הקבועים לכך באזור מגוריכם.

  תשומת לב כי אין להניח קרטונים בחדרי האשפה.


  אין להניח קרטון בודד ברחוב - במידה ומדובר בקרטון בודד, ככל וניתן, יש לקפלו, לשטחו ולהשליכו במיכל האשפה הירוק, או להניחו על גבי ערימת גזם וגרוטאות קיימת ברחוב.

 • פסולת אריזות
  המיכל הכתום מיועד לאריזות הניתנת למחזור, מהסוגים הבאים:
  אריזות פלסטיק - אריזות מזון מכל הסוגים, אריזות מוצרי ניקיון וטיפוח, שקיות ניילון וכיוצ"ב.
  אריזות מתכת - תרסיסים, קופסאות שימורים, קופסאות מתכת וכיוצ"ב
  אריזות קרטוני משקה - קרטוני חלב, קרטוני מיץ וכיוצ"ב
  לפרטים נוספים לחץ כאן

 • פסולת בניה
  חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניה במיכלי האצירה, בביתני האשפה ובמקומות ציבוריים.

  על ציבור בוני ו/או משפצי הבתים בעיר מוטלת החובה לאיסוף ופינוי פסולת הבניין הנוצרת כתוצאה מעבודות הבניה או השיפוץ ופינויה

  לאתרים מורשים לפינוי פסולת בניין. לרשימת האתרים – לחץ כאן

 • הצבת מכולה לפינוי פסולת בנייה בשטח הציבורי
  שימו לב! הצבת מכולה לפינוי פסולת בניה בשטח הציבורי מחייבת היתר מאת הפיקוח העירוני.
  לצורך קבלת היתר יש לפנות לפיקוח העירוני באגף שפ"ע בטלפון: 08-6220300 או במייל mefakchim@modiin.muni.il

  לחצו כאן לכללים וההנחיות להצבת מכולות לפינוי פסולת בניה בשטח הציבורי

  מפני האשפה והגזם מבצעים את עבודתם למניעת מפגעי תברואה ולשיפור איכות החיים והסביבה, אנא גלו סובלנות בכבישים ואפשרו לעובדים לבצע את מלאכתם.

  תשומת לב כי אין להוציא גזם, קרטונים וגרוטאות ביום הפינוי.

  למידע נוסף ניתן לפנות למוקד העירוני 106

  תשומת לב כי הפועל בניגוד להנחיות אלו צפוי לקנס עפ"י חוק !

  חשוב לדעת!

 • אין להשליך פסולת בניה בחדרי אשפה ובמקומות ציבוריים.

 • אין להשליך פסולת בביתני אשפה של מוסדות עירוניים.

 • אין להניח גזם ע"ג ערוגות, תשתיות ומתקנים.

 • האחריות לביתני אשפה ומיכלי אצירה הינה של התושבים. יובהר כי במקרים בהן נגנב מיכל , נשרף מיכל, או נעלם מכל סיבה אחרת , אחריות התושבים לרכוש מיכל חדש.

  בהתאם לחוק עזר למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והנקיון), התשנ"ו-1996, על הדיירים בנכס להציב בחדר האשפה פחי אשפה לפי הוראות המפקח לעניין הצורה, הגודל, החומר והכמות.

  יודגש כי על הדיירים חלה החובה להחזיק את פחי האשפה במצב נקי ותקין, לתקנם או להחליפם באחרים, במידת הצורך ו/או לפי דרישת העירייה.

  בנוסף, מחובתם של הדיירים להחזיק את חדר האשפה במצב נקי ותקין, לשמור על ניקיונם ועל ניקיון סביבתם, ולבצע בו תיקונים לרבות התקנת ברז מים וניקוז לפי דרישת העירייה.

  במידת הצורך, ניתן להחליף באופן עצמאי פחי אשפה שאינם תקינים בפחים חדשים, זאת בכפוף למפרט טכני שייקבע על ידי מחלקת התברואה.

  מומלץ לדיירים להחליף פחי אשפה ישנים /בלויים, שאינם תקינים בפחים חדשים אחת ל 5 שנים באופן עצמאי .

תיאום איסוף פסולת אלקטרונית

רוצים להשליך מהבית מוצר חשמלי גדול למיחזור?

העיר מודיעין מכבים רעות הינה מבין הרשויות המקומית הנבחרות, שעמן תאגיד מ.א.י למיחזור פסולת אלקטרונית הגיע להסדר לפינוי מוצרי חשמל גדולים ממדרכות על מנת שיגיעו למחזור.

תושבי העיר יכולים להזמין פינוי ממדרכות בתיהם במועד שנבחר בלבד, וללא עלות.

שימו לב! ניתן להזמין פינוי מוצרי חשמל רק ליום פינוי הגזם, הקרטונים והגרוטאות בהתאם לשכונה.

אין להוציא מכשיר חשמל שלא ביום הפינוי.

ימי ושעות הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאות

שכונה סוגי פסולת ימי הוצאה
שכונה שכונת הנביאיםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהא', ד' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת המגיניםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאה א', ד' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת הכרמים סוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהא', ד' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת הפרחיםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהג', מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת מרכז העירסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהג', מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת משואהסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהב', ה' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת השבטיםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהב', ה' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת מוריה סוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהב', ה' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת אבני חןסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהב', ה' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת נחליםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהג', מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת הציפוריםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהג', מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת נופיםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהג', מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה שכונת מורשתסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהג', מוצאי שבת
שכונה רעותסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהרעות צפון – א', ד' בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה -סוגי פסולת -ימי הוצאהרעות דרום – ב', ה' - בין השעות 12:00 ועד 24:00
שכונה מכביםסוגי פסולת הוצאת גזם, קרטונים וגרוטאותימי הוצאהג', מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00

שכונת נביאים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויא', ג', ה'
סוגי פסולתניירימי פינויה'
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויג', ו'
סוגי פסולתפינוי אריזות – פחים כתומיםימי פינויד'

טקסטיל מפנים אחת לשבועיים.

שכונת מגינים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויא', ג', ה'
סוגי פסולתניירימי פינויא'
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויג', ו'
סוגי פסולתפינוי אריזות – פחים כתומיםימי פינויד'

טקסטיל מפנים אחת לשבועיים.

שכונת כרמים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויא', ג', ה'
סוגי פסולתניירימי פינויה'
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויג', ו'
סוגי פסולתפינוי אריזות – פחים כתומיםימי פינויב'

טקסטיל מפנים אחת לשבועיים.

שכונת פרחים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויא', ג', ה'
סוגי פסולתניירימי פינויד'
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויב', ה'
סוגי פסולתפינוי אריזות – פחים כתומיםימי פינויא'

טקסטיל מפנים אחת לשבועיים.

שכונת מרכז העיר

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויא', ג', ה'
סוגי פסולתנירימי פינויד'
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויב', ה'

טקסטיל מפנים אחת לשבועיים.

שכונת משואה

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינוי ב', ד', ו'
סוגי פסולתניירימי פינוי ג'
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי א', ד'
סוגי פסולתפינוי אריזות – פחים כתומיםימי פינוי ו'

טקסטיל מפנים אחת לשבועיים.

שכונת שבטים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינוי ב', ד', ו'
סוגי פסולתניירימי פינוי ב'
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי א', ד'

טקסטיל מפנים אחת לשבועיים.

שכונת מוריה

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויב', ד', ו'
סוגי פסולתניירימי פינויב'
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויא', ד'

טקסטיל מפנים אחת לשבועיים.

שכונת אבני חן

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינוי א', ג', ה'
סוגי פסולתניירימי פינוי א'
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי א', ד'
סוגי פסולתפינוי אריזות – פחים כתומיםימי פינוי ג'

טקסטיל מפנים אחת לשבועיים.

שכונת נחלים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויב', ד', ו'
סוגי פסולתניירימי פינויד'
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויב', ה'
סוגי פסולתפינוי אריזות – פחים כתומיםימי פינויה'

טקסטיל מפנים אחת לשבועיים.

שכונת ציפורים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינויב', ד', ו'
סוגי פסולתניירימי פינויג'
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויב', ה'

טקסטיל מפנים אחת לשבועיים.

שכונת נופים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינוי ב', ד', ו'
סוגי פסולתניירימי פינוי ג'
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי ב', ה'

טקסטיל מפנים אחת לשבועיים.

שכונת מורשת

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינוי א', ג', ה'
סוגי פסולתניירימי פינוי ו'
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי ב', ה'

טקסטיל מפנים אחת לשבועיים.

רעות

סוגי פסולתימי פינוי- רעות צפון ימי פינוי- רעות דרום
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינוי- רעות צפון ב', ד', ו'ימי פינוי- רעות דרוםא', ג', ה'
סוגי פסולתניירימי פינוי- רעות צפון ב'ימי פינוי- רעות דרוםב'
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי- רעות צפון ג, וימי פינוי- רעות דרוםא,ד

טקסטיל מפנים אחת לשבועיים.

מכבים

סוגי פסולתימי פינוי- מכבים צפון ימי פינוי- מכבים דרום
סוגי פסולתאשפה ביתיתימי פינוי- מכבים צפון ב', ד', ו'ימי פינוי- מכבים דרוםא', ג', ה'
סוגי פסולתניירימי פינוי- מכבים צפון ב'ימי פינוי- מכבים דרוםב'
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי- מכבים צפון ב', ה'ימי פינוי- מכבים דרוםב',ה'

טקסטיל מפנים אחת לשבועיים.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד