ביקור סדיר

09/01/2024 כ"ח טבת תשפ"ד

מטרות המחלקה:

  • לדאוג ליישום מדיניות משרד החינוך והמדיניות העירונית, לטפל בכל תלמידי העיר ולמצוא פתרונות הולמים לכל תלמיד ותלמיד

  • לטפל במניעת נשירה של תלמידים מבתי הספר

  • לאכוף את חוק לימוד חובה

    יעד המחלקה: להוביל את מערכת החינוך העירונית לטיפול תומך בכל התלמידים בעיר מגן חובה ועד סיום כיתה י"ב, ללא נשירה.

חלוקת קב''סיות לפי בתי ספר יסודיים

שם ביה"סשם הקבסי"ת
שם ביה"סאבני החושןשם הקבסי"תשרית בוזגלו
שם ביה"סאבני חןשם הקבסי"תשלומי חכימה
שם ביה"סאופקשם הקבסי"תשרית בוזגלו
שם ביה"סאלוניםשם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סאסיףשם הקבסי"תשלומי חכימה
שם ביה"סאריאלשם הקבסי"תשלומי חכימה
שם ביה"סבית חינוך כרמים שם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סגווניםשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סדורותשם הקבסי"תשרית בוזגלו
שם ביה"סדמוקרטישם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סדרכי יהודהשם הקבסי"תשלומי חכימה
שם ביה"סהאלהשם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סהיובלשם הקבסי"תשרית בוזגלו
שם ביה"סחוט השנישם הקבסי"תשלומי חכימה
שם ביה"סיזמהשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סיחדשם הקבסי"תשרית בוזגלו
שם ביה"סמעוז המכביםשם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סמשואות נריהשם הקבסי"תשלומי חכימה
שם ביה"סניצניםשם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סנתיב זבולוןשם הקבסי"תשרית בוזגלו
שם ביה"סעידניםשם הקבסי"תשרית בוזגלו
שם ביה"סעמית שם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סענבליםשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"ספסיפס(חנ"מ)שם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סקשתשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סרמוןשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סרעיםשם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סשבטי ישראלשם הקבסי"תשרית בוזגלו
שם ביה"סשיבוליםשם הקבסי"תנטליה גוטרמן

חלוקת קב''סיות לפי בתי ספר על יסודיים

שם ביה''סשם הקבסי''ת
שם ביה''סאולפנהשם הקבסי''תשרית בוזגלו
שם ביה''סאמי"ת בנותשם הקבסי''תשרית בוזגלו
שם ביה''סאמי"ת בניםשם הקבסי''תשלומי חכימה
שם ביה''סגוונים (חנ''מ)שם הקבסי''תרתם פילהבר
שם ביה''סדמוקרטישם הקבסי''תנטליה גוטרמן
שם ביה''סיחדשם הקבסי''תרתם פילהבר
שם ביה''סישיבה תיכוניתשם הקבסי''תשלומי חכימה
שם ביה''סמורשם הקבסי''תנטליה גוטרמן
שם ביה''סמעוף ברנקו וייסשם הקבסי''תיעל מור
שם ביה''סעירוני א'שם הקבסי''תיעל מור
שם ביה''סעירוני ב'שם הקבסי''תשרית בוזגלו
שם ביה''סעירוני ג'שם הקבסי''תנטליה גוטרמן
שם ביה''סעירוני ד'שם הקבסי''תנטליה גוטרמן
שם ביה''סעירוני ה'שם הקבסי''תשלומי חכימה

צור קשר

שעות קבלת קהל: בכל יום בתיאום מראש

פקס: 08-9707510

או באמצעות הפנייה מיועצת בית-הספר, עובד סוציאלי - רווחה, פסיכולוג - שפ"ח.

שםתפקידטלפוןפנייה
שםרתם פילהבר חממיתפקידקצינת ביקור סדירטלפון08-9268920פנייהפניה מקוונת לרתם פילהבר חממי
שםשרית בוזגלותפקידקצינת ביקור סדירטלפון08-9268292פנייהפניה מקוונת לשרית בוזגלו
שםשלומי חכימהתפקידקצין ביקור סדירטלפון08-6640196פנייהפניה מקוונת לשלומי חכימה
שםבשמת כהנאתפקידקצינת ביקור סדירטלפון08-9268297פנייהפניה מקוונת לבשמת כהנא


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד