ביקור סדיר

21/12/2020 ו' טבת תשפ"א

היחידה לביקור סדיר

היחידה מורכבת ממנהלת היחידה, קב"ס אירית רוזן, וקצינות הביקור הסדיר: אתי לוין אטיאס, יעל מור, נטליה גוטרמן ורתם פילהבר.

מטרות המחלקה:

  • לדאוג ליישום מדיניות משרד החינוך והמדיניות העירונית, לטפל בכל תלמידי העיר ולמצוא פתרונות הולמים לכל תלמיד ותלמיד

  • לטפל במניעת נשירה של תלמידים מבתי הספר

  • לאכוף את חוק לימוד חובה

    יעד המחלקה:

  • להוביל את מערכת החינוך העירונית לטיפול תומך בכל התלמידים בעיר מגן חובה ועד סיום כיתה י"ב, ללא נשירה.

חלוקת קב''סיות לפי בתי ספר יסודיים:

שם ביה"סשם הקבסי"ת
שם ביה"סאבני החושןשם הקבסי"תשרית בוזגלו
שם ביה"סאבני חןשם הקבסי"תאתי לוין אטיאס
שם ביה"סאופקשם הקבסי"תשרית בוזגלו
שם ביה"סאלוניםשם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סאסיףשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סאריאלשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סבית חינוך כרמים שם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סגווניםשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סדורותשם הקבסי"תשרית בוזגלו
שם ביה"סדמוקרטישם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סדרכי יהודהשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סהאלהשם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סהיובלשם הקבסי"תשרית בוזגלו
שם ביה"סחוט השנישם הקבסי"תאתי לוין אטיאס
שם ביה"סיזמהשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סיחדשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סמעוז המכביםשם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סמשואות נריהשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סניצניםשם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סנתיב זבולוןשם הקבסי"תשרית בוזגלו
שם ביה"סעידניםשם הקבסי"תשרית בוזגלו
שם ביה"סעמית שם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סענבליםשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"ספסיפס(חנ"מ)שם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סקשתשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סרמוןשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סרעיםשם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סשבטי ישראלשם הקבסי"תשרית בוזגלו
שם ביה"סשיבוליםשם הקבסי"תנטליה גוטרמן

חלוקת קב''סיות לפי בתי ספר על יסודיים:

שם ביה''סשם הקבסי''ת
שם ביה''סאולפנהשם הקבסי''תשרית בוזגלו
שם ביה''סאמי"ת בנותשם הקבסי''תרותם פילהבר
שם ביה''סאמי"ת בניםשם הקבסי''תשרית בוזגלו
שם ביה''סגוונים (חנ''מ)שם הקבסי''תרתם פילהבר
שם ביה''סדמוקרטישם הקבסי''תנטליה גוטרמן
שם ביה''סיחדשם הקבסי''תרתם פילהבר
שם ביה''סישיבה תיכוניתשם הקבסי''תיעל מור (זמני)
שם ביה''סמורשם הקבסי''תנטליה גוטרמן
שם ביה''סמעוף ברנקו וייסשם הקבסי''תיעל מור
שם ביה''סעירוני א'שם הקבסי''תנטליה גוטרמן
שם ביה''סעירוני ב'שם הקבסי''תשרית בוזגלו
שם ביה''סעירוני ג'שם הקבסי''תרתם פילהבר
שם ביה''סעירוני ד'שם הקבסי''תנטליה גוטרמן
שם ביה''סעירוני ה'שם הקבסי''תנטליה גוטרמן

צור קשר

שעות קבלת קהל: בכל יום בתיאום מראש

פקס: 08-9707510

או באמצעות הפנייה מיועצת בית-הספר, עובד סוציאלי - רווחה, פסיכולוג - שפ"ח.

שםתפקידטלפוןפנייה
שםיעל מורתפקידמנהלת היחידהטלפון08-9268021פנייהפניה מקוונת ליעל מור
שםאתי לוין אטיאסתפקיד-טלפון08-9268297פנייהפניה מקוונת לאתי לוין אטיאס
שםנטליה גוטרמןתפקיד-טלפון08-9268297פנייהפניה מקוונת לנטליה גוטרמן
שםשרית בוזגלותפקיד-טלפון08-9268292פנייהפניה מקוונת לשרית בוזגלו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד