ביקור סדיר

14/01/2020 י"ז טבת תש"פ

היחידה לביקור סדיר

היחידה מורכבת ממנהלת היחידה, קב"ס אירית רוזן, וקצינות הביקור הסדיר: אתי לוין אטיאס, יעל מור, נטליה גוטרמן ורתם פילהבר.

מטרות המחלקה:

  • לדאוג ליישום מדיניות משרד החינוך והמדיניות העירונית, לטפל בכל תלמידי העיר ולמצוא פתרונות הולמים לכל תלמיד ותלמיד

  • לטפל במניעת נשירה של תלמידים מבתי הספר

  • לאכוף את חוק לימוד חובה

    יעד המחלקה:

  • להוביל את מערכת החינוך העירונית לטיפול תומך בכל התלמידים בעיר מגן חובה ועד סיום כיתה י"ב, ללא נשירה.

חלוקת קב''סיות לפי בתי ספר יסודיים:

שם ביה"סשם הקבסי"ת
שם ביה"סאבני החושןשם הקבסי"תאתי לוין אטיאס
שם ביה"סאבני חןשם הקבסי"תאתי לוין אטיאס
שם ביה"סאופקשם הקבסי"תיעל מור
שם ביה"סאלוניםשם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סאסיףשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סאריאלשם הקבסי"תאתי לוין אטיאס
שם ביה"סבית חינוך כרמים שם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סגווניםשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סדורותשם הקבסי"תיעל מור
שם ביה"סדמוקרטישם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סדרכי יהודהשם הקבסי"תאתי לוין אטיאס
שם ביה"סהאלהשם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סהיובלשם הקבסי"תיעל מור
שם ביה"סחוט השנישם הקבסי"תאתי לוין אטיאס
שם ביה"סיזמהשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סיחדשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סמעוז המכביםשם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סמשואות נריהשם הקבסי"תאתי לוין אטיאס
שם ביה"סניצניםשם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סנתיב זבולוןשם הקבסי"תאתי לוין אטיאס
שם ביה"סעידניםשם הקבסי"תיעל מור
שם ביה"סעמית שם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סענבליםשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"ספסיפס(חנ"מ)שם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סקשתשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סרמוןשם הקבסי"תרתם פילהבר
שם ביה"סרעיםשם הקבסי"תנטליה גוטרמן
שם ביה"סשבטי ישראלשם הקבסי"תאתי לוין אטיאס
שם ביה"סשיבוליםשם הקבסי"תנטליה גוטרמן

חלוקת קב''סיות לפי בתי ספר על יסודיים:

שם ביה''סשם הקבסי''ת
שם ביה''סאולפנהשם הקבסי''תאתי לוין אטיאס
שם ביה''סאמי"ת בנותשם הקבסי''תאתי לוין אטיאס
שם ביה''סאמי"ת בניםשם הקבסי''תאתי לוין אטיאס
שם ביה''סגוונים (חנ''מ)שם הקבסי''תרתם פילהבר
שם ביה''סדמוקרטישם הקבסי''תנטליה גוטרמן
שם ביה''סיחדשם הקבסי''תרתם פילהבר
שם ביה''סישיבה תיכוניתשם הקבסי''תאתי לוין אטיאס
שם ביה''סמורשם הקבסי''תנטליה גוטרמן
שם ביה''סמעוף ברנקו וייסשם הקבסי''תאירית רוזן
שם ביה''סעירוני א'שם הקבסי''תיעל מור
שם ביה''סעירוני ב'שם הקבסי''תיעל מור
שם ביה''סעירוני ג'שם הקבסי''תרתם פילהבר
שם ביה''סעירוני ד'שם הקבסי''תנטליה גוטרמן
שם ביה''סעירוני ה'שם הקבסי''תאתי לוין אטיאס

צור קשר

שעות קבלת קהל: בכל יום בתיאום מראש

פקס: 08-9707510

או באמצעות הפנייה מיועצת בית-הספר, עובד סוציאלי - רווחה, פסיכולוג - שפ"ח.

שםטלפוןפנייה
שםאירית רוזן - מנהלת היחידהטלפון08-9268021פנייהפניה מקוונת לאירית רוזן
שםאתי לוין אטיאסטלפון08-9268297פנייהפניה מקוונת לאתי לוין אטיאס
שםיעל מורטלפון08-9268292פנייהפניה מקוונת ליעל מור
שםנטליה גוטרמןטלפון08-6640196פנייהפניה מקוונת לנטליה גוטרמן
שםרתם פילהברטלפון08-9268290פנייהפניה מקוונת לרתם פילהבר


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד