הנחיות לטיפול במוצרים מן החי פגי תוקף

הנחיות הווטרינרי העירוני לטיפול במוצרים מן החי פגי תוקף

 • מוצרים מן החי כגון בשר, דגים, עופות ומוצריהם כולל תבשילים, סלטים, ממרחים ,טרי, מצונן, קפוא לא יאוחסנו בתחום העסק מעבר לתאריך האחרון המומלץ לשימוש בהם, המסומן על גבי אריזתם.

 • המוצרים יוחזרו לספק טרם פג תוקפם או יושמדו לדחסן האשפה ותשמר האריזה המקורית
  הריקה לצורך זיכוי מול היצרן.

 • מוצרים מן החי ללא סימני ייצור/פג תוקף יחשבו כמוצרים פגי תוקף.

 • בעסק יימכרו אך ורק מוצרים מן החי אשר יוצרו ע"י יצרן מורשה בעל רישיון יצרן/עסק כדין.

 • ניתן להחזיק מוצרים קפואים פגי תוקף עד 7 ימים מפג תוקפם ,לצורך זיכוי אל מול הספק בפינה נפרדת שתסומן בשלט "חזרות לא למאכל אדם" .

הנחיות הווטרינר העירוני לפתיחת אטליז

1. כללי
הנחיות כלליות אלה נועדו לעזור למבקשים רשיון למכירת מוצרי מזון מן החי כגון: בשר, עופות, דגים ומוצריהם - קפואים או מצוננים ולהתמצא בסבך החוקים ,התקנות והצווים השונים העוסקים בנושא. יודגש כי הנחיות אלה כלליות בלבד ובכל מקרה, לשון החוק היא המחייבת. יש לזכור כי חל איסור חמור למכור בשר, עופות, דגים ומוצריהם טרם קבלת הרישיון.

2. המבנה

 • שטח מכירת מוצרי הבשר יקבע באופן ניפרד לכל עסק ועסק בהתאם לסוג הבשר שיימכר בו והיקפו.

 • מכירת דגים מצוננים/חיים מחייבת מחלקה וצוות עובדים באופן נפרד ממכירת בשר/עופות .

 • קירות העסק יהיו בנויים מחומר יציב (למניעת חדירת מכרסמים.)

 • קירות החנות יכוסו בחרסינה בהירה עד לגובה של 1.80 מ' לפחות, הן הקירות והן התקרה יהיו צבועים, בלי סדקים ובלי פגמים.

 • כל דלתות וחלונות החנות יצופו ברשת למניעת כניסת זבובים וחרקים.

 • חובת התקנת מערכת מיזוג אויר כך שהטמפ' תהייה עד 20 מעלות חיוביות.

 • יותקן ברז מים עם צינור גומי באופן שיאפשר שטיפת הקירות והרצפה. שיפוע הרצפה יבנה לכיוון מחסום הרצפה.

 • יותקנו תעלות ניקוז מים. תעלות הניקוז חייבות להיות נקיות ונטולות ריח.

 • כיור עבודה יהיה באורך 60 ס"מ, ברוחב 40 ס"מ, ובעומק של 30 ס"מ לפחות. יותקנו כיורים נפרדים ובצמוד למדור טיפול בבעלי כנף ולמדור טיפול בבשר בקר.

 • מעל הכיור יותקן ברז עם מים זורמים חמים וקרים באיכות מי שתיה.

 • ליד הכיור יותקן מתקן לסבון נוזלי , מתקן למגבות נייר, פח אשפה עם מכסה הנפתח ע"י פדל.

 • מכירה וטיפול בדגים חיים / מצוננים תתבצע בחנות דגים בלבד.

 • ביוב העסק יהיה מחובר לבור מפריד שומן, יוצג אישור מתקין מוסמך/אישור פינוי תקופתי. יותקן מז"ח (מונע זרימה חוזרת ) לפי צורך.

 • מנורות ימוגנו בכיסוי פלסטיק מתאים.

  3. בית שימוש לעובדים

 • בית השימוש לעובדים יותקן בסמוך לחנות, אבל אסור שיהיה קשר ישיר בין בית השימוש והחנות.

 • בבית השימוש חייב להיות כיור עם מים זורמים חמים וקרים.

 • בסמוך לכיור יותקן מתקן לסבון נוזלי ,מתקן למגבות נייר ופח אשפה.

 • העובדים יונחו לרחוץ ידיהם בסבון בכל יציאה מהשירותים.

  4. ציוד וסידורים פנימיים

 • הציוד בחנות יהיה עשויי ממתכת בלתי מחלידה או כל חומר אחר שאושר לשימוש בתעשיית המזון. לא יימצא בחנות ציוד מעץ או ממתכת מחלידה.

 • יותקנו אצטבאות מנירוסטה נפרדות לכלי עבודה, מכשירים.

 • יוגדרו מדורי עבודה נפרדים לטיפול בבעלי כנף ולטיפול במוצרי בקר. המדורים יהיו נפרדים כולל הפרדה: בכלי עבודה, מכשיר אריזה ,מכונות טחינה ,משקל, מתקני קירור, כיור, ברז

  א. .מקררים ומקפיאים

 • לכל סוג (בשר בקר, עוף, דגים, אחרים) יותקן מקרר / מקפיא נפרד.
  מתקן הקירור לבשר בקר, עוף חייב להיות בעל יחידת קירור נפרדת ללא אפשרות לסירקולציה משותפת.

 • עבור מוצרים מצוננים יותקן מקרר של+ 4 -2+ מעלות צלסיוס.

 • עבור מוצרים קפואים יותקן מקפיא של -18 מעלות צלסיוס.

 • כל מקרר ומקפיא יצויד במד טמפרטורה שיותקן במקום בולט לעין.

 • בחדרי הקירור וההקפאה, המדף התחתון יהיה בגובה של 30 ס"מ לפחות מהרצפה. אין להחזיק מוצרי מזון מן החי ישירות על הרצפה.

 • מדפים לאכסון מוצרי בשר במקררים / מקפיאים יהיו עשויים מחומר בלתי מחליד.

 • נפח קיבלם של המקררים/מקפיאים יהיה מתאים לנפח המוצרים מן החי הנמצאים תוך העסק בכל זמן נתון.

  ב. שולחן המכירה

 • השולחן יהיה עשויי ממתכת בלתי מחלידה.

 • לשולחן המכירה יש להתקין זכוכית (ויטרינה) בגובה של 1.60 מ' לפחות ובאופן שימנע מגע בין הקונים למוצרי הגלם.

  ג. בול לקיצוץ

 • על הבול להיות מחומר פלסטי קשיח ניתן להזזה ולניקוי.

 • לכל מדור יותקן בול עבודה נפרד.

  ד. חומרי ניקויי

 • ירוכזו ויאוחסנו בנפרד מכל מזון.

 • חובה להשתמש בחומרי ניקויי המאושרים לשימוש בתעשיית המזון וממכלים בעלי סימון המעיד על תוכנם. חומרי ניקוי יוחזקו בגובה 30 ס"מ לפחות מהרצפה ולא בצמוד למזון.

  ה. שלמות וניקיון הכלים והרהיטים

 • האצטבאות, השולחנות, המאזניים, הסכינים, הגרזנים, מסורים, הווים, מכונות לחיתוך בשר וכל הרהיטים והכלים יהיו שלמים ונקיים בכל עת .

 • יש להצמיד לקיר פס מגנטי המשמש להצמדת סכיני העבודה.

  ו. מסך אויר/מלכודות מעופפים

 • יש להתקין בכניסה לעסק מסך אויר באופן שתמנע כניסת מעופפים.

 • חובה להציב מלכודות חשמליות בחנות ללכידת מעופפים.

  ז. אשפה

 • בעסק יהיה ליד כל שולחן עבודה לפחות פח אשפה אחד מחומר פלסטי עם מכסה ופדל לפתיחה.

 • פחי האשפה, בחלקם הפנימי, היו בעלי שקיות ניילון חד פעמיות בעובי המתאים לבל יקרעו.

 • לא תאוחסן אשפה במתקני קירור/הקפאה/אחר. תפונה במידי מחוץ לעסק.

 • נוהל פינוי אשפה מהעסק יתואם מול מנהל מחלקת התברואה העירוני.

  ח. מסור

 • ימוקם באופן שיהיה תחום משלושת צדדיו בגובה של 1.80 מטר לפחות.

 • ניקוי יסודי יבוצע בתום כל פעולת ניסור.

 • לא יבוצע שימוש למאכל/אחר בנסורת.

  5. העובדים
  העובדים יהיו לבושים בכל עת ב:

 • חלוק לבן ונקי בעל שרוולים קצרים.

 • כובע לבן ונקי.

 • סינר עשויי גומי או חומר אחר שאינו סופג נוזלים והניתן לניקוי שאורכו עד למטה מהברכיים.

 • לא יעסוק אדם חולה או הסובל מפצעים על ידיו ואצבעותיו או אם ישנה תחבושת על ידיו או אצבעותיו.

 • לא ישתה ולא יאכל עובד בתחום המכירה אלא במקום שיועד לכך מראש.

  6. שונות

 • אסור להחזיק בחנות חפצים או סחורות שאינם שייכים לעסק למכירת מוצרי מזון מן החי או מכשירי/כלי עבודה המשמשים לפעולות יצרניות אסורות כגון: מכונת ואקום, מכונה לעשיית מוצרי נקניק, אחר.

 • יש לשמור על ניקיון יסודי של החנות, המקררים וסביבת החנות.

 • חובה לבצע הדברות שוטפות ע"י מדביר מוסמך ולשמור אישורים המעידים על הביצוע.

 • בעסק יוגדר מקום לתליית בגדי העובדים, יוצבו לוקרים לציוד אישי.

 • לא ישמש העסק כמקום מגורים ולא יהיה לו קשר ישיר למקום שכזה.

  7. בשר טחון

 • אין לטחון בשר מראש אלא לעיני הלקוח בלבד.

 • מכונת הטחינה תהייה מצוידת בגוף קירור פנימי בטמפ '2-0 מעלות צלזיוס ותהייה ,בעלת מד בקרת טמפ.'

 • טחינת הבשר תתבצע על שולחן עבודה ייעודי.

 • לכל סוג מוצר מן החי (בעלי כנף, בקר), תהייה מכונת טחינה נפרדת.

 • חומר גלם לבשר בעלי כנף טחון: בשר מצונן בלבד.

 • חומר גלם לבשר בהמות: רצועות בשר קפוא ממפעל יצרן מאושר, בשר מצונן.

  8. הטיפול במוצרים מן החי

 • רכישה ומשלוח מוצר מן החי יעמדו בכל האמור בתנאים שנקבעו בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015 כולל תעודות משלוח הכוללות את כל הנתונים המפורטים בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015

 • העתקי תעודות יש לרכז בקלסר בעסק לפחות 3 חודשים אחורה לצורך הצגתם בביקורות.

 • בעסק, במתקני הקירור/הקפאה או במדוריו אסור להחזיק, למכור או להעביר לאחר מוצרים מן החי שאינם ראויים למאכל אדם.

 • אסור להחזיק מוצרי מזון מן החי מחוץ למקרר או למקפיא.

 • שמירת עקיבות של מוצרים מן החי. אחסון והצגה למכירה של מוצרים מן החי תתבצע אך ורק אם נשמרת עקיבותם- מקור ותפוגה של חומר הגלם.

 • בעסק מותרת מכירת מוצרים קפואים/מצוננים אשר נארזו וסומנו מראש ע"י יצרן בעל רישיון יצרן ועסק כדין.

 • פעולות יצרניות אסורות

 • חל איסור מוחלט על הפשרת מוצרים מן החי/מזון קפואים ומכירתם כמצוננים.

 • חל איסור על הקפאת מוצרים מן החי מצוננים ומכירתם כקפואים.

 • חל איסור מוחלט על ביצוע פעולות ייצור כגון: תיבול ,שימוש במרינדה, שימוש בירקות, הקפאת בשר טרי, אריזת בשר טרי באריזות מראש, אריזת בשר בעטיפת וואקום, פירוק ואריזה מחדש באריזות משנה עצמיות של מוצרים מן החי קפואים או כל פעולה יצרנית אחרת .

 • חל איסור על שימוש בפחת (שאריות) כמזון לבני אדם או בעלי חיים.

 • מוצרים מן החי פגי תוקף

 • מוצרים מן החי כגון בשר, דגים, עופות ומוצריהם כולל תבשילים, סלטים, ממרחים,טרי, מצונן, קפוא לא יאוחסנו בתחום העסק מעבר לתאריך האחרון המומלץ לשימוש בהם, המסומן על גבי אריזתם.

 • המוצרים יוחזרו לספק בסמוך וטרם פג תוקפם או יושמדו לדחסן האשפה ותשמר האריזה המקורית הריקה לצורך זיכוי מול היצרן.

 • מוצרים מן החי ללא סימני ייצור/פג תוקף יחשבו כמוצרים פגי תוקף.

 • בשר מעובד מופשר

 • מכירתו מותרת רק בעסקים בעלי רישיון עסק למכירת בשר בקר טרי.

 • הבשר יימכר באריזתו המקורית, חל איסור על פתיחת אריזתו באטליז. פתיחה ואוורור תבוצע ע"י הלקוח בלבד.

  9.טיפול בדגים

 • מוגדר כמחלקה נפרדת, עובדים נפרדים באם חלק ממרכול.

 • כל ההנחיות הרלוונטיות 8-1 שנדרשות מאטליז תקפות לפי ענין בעסק לממכר דגים.

 • בעסק לממכר דגים לא קפואים יוקצה חדר עבודה עבור ניקויי הדגים. פעולת פילוט דגים מחייבת מדור נפרד ממדור ניקוי.

 • בעסק יהיה מכל לאיסוף פסולת בגודל מתאים.

 • ניקוייהדגים יעשה אך ורק על גבי שולחן מנירוסטה הכולל כיור, ברז ושאר הדרישות הנלוות .

 • בעסק שבו מוכרים דגים חיים, יש להתקין הפרדה פיזית ממשית כך שלא תהיה כל אפשרות למגע של הלקוח עם הדגים החיים.

 • עובדים הבאים במגע עם הדגים , יעשו זאת עם כפפות ולבוש מתאים למניעת כל אפשרות דקירה ע"י הדג.

 • חובה להציב באזור מכירת הדגים שלט אזהרה לציבור: "אסור לגעת בדגים שלא נוקו". "מגע עם דגים שלא נוקו עלול לגרום לפצעים קשים בידיים בעקבות דקירה".

 • הדגים ימכרו אך ורק לאחר ניקויי כולל והסרת הסניפים והזימים.

 • בריכה לדגים חיים - גודלה ,מיקומה והאביזרים הנילווים יקבעו ע"י הווטרינר העירוני ובהסכמתו .מחייב תוספת שטח ל 30 מ"ר המינימלי.
  המים יהיו באיכות מי שתיה, בבריכה לא יהיו דגים שאינם חיים.

 • דגים ימסרו ללקוח רק לאחר המתתם וניקויים מקשקשים.

 • דגים מצוננים יכוסו בפתיתי קרח, בטמפרטורה שלא תעלה בתוךהדג על 2 מעלות צלסיוס ויוחזקו בכלי נירוסטה במקרר ויטרינה כך, שימנע מגע ישיר של הצרכנים עמם.

 • בעסק תתוקן מכונה לייצור קרח ממקור מי שתיה כולל מז"ח.

 • יותקנו תעלות ניקוז מים כולל רשת איסוף.

  10. חוקים והנחיות רלוונטיים

 • חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015

 • חוק עזר למודיעין מכבים רעות (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו ),התש"ס-1999.

 • הנחיות לטיפול וייצור למכירה של בשר ובשר בעלי כנף באטליז והנחיות בנושא הכנה ומכירה במקום של עוף בגריל.

 • הנחיות בנושא "תנאי תברואה נאותים למרכולים" 2008,משרד הבריאות.

 • הנחיות משרד הבריאות, שרות המזון, ייצור ,אחסנה, הובלה ושיווק של בשר בקר מיושן.

 • חוק רישוי עסקים, תנאים מיוחדים לאטליזים ולחנויות לממכר בשר, תנאים מיוחדים למקומות לממכר דגים .

הנחיות לפתיחת עסק לממכר מזון מן החי מבושל

כללי

 • מזון מן החי הינו כל סוג של: בשר, בעלי כנף, דגים, טרי ,קפוא, מצונן ,מעושן, מיושן ,מבושל, גולמי או מעובד לרבות מוצרים המכילים מרכיבים שמקורם מן החי.

 • לעסק יוכנסו מוצרי מן החי/מזון ממפעלים בעלי רישיון: יצרן, עסק, רכב להובלת מזון בקירור.

 • רכישה ומשלוח מוצר מן החי יעמדו בכל האמור בתנאים שנקבעו בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015 כולל תעודות משלוח הכוללות את כל הנתונים המפורטים בחוק.

 • העתקי תעודות יש לרכז בקלסר בעסק לפחות 3 חודשים אחורה לצורך הצגתם בביקורות.

  המטבח

 • קירות העסק יהיו בנויים מחומר יציב, מכוסים בחרסינה בהירה עד לגובה של 1.80 מ 'לפחות. הן הקירות והן התקרה יהיו צבועים, בלי סדקים ובלי פגמים. רשתות יכסו את הפתחים.

 • במטבח תתוקן מערכת מיזוג אויר כך שהטמפ' תהייה עד 24 מעלות חיוביות.

 • כיור עבודה יהיה באורך 60 ס"מ, ברוחב 40 ס"מ, ובעומק של 30 ס"מ לפחות.

 • מעל הכיור יותקן ברז תקני עם מים זורמים חמים וקרים באיכות מי שתיה.

 • ביוב העסק יהיה מחובר לבור מפריד שומן, יוצג אישור מתקין מוסמך/אישור פינוי תקופתי.

 • מז"ח (מונע זרימה חוזרת) יותקן לפי צורך.

 • מנורות המטבח/שטח הכנת מזון טרם הגשה ימוגנו בכיסוי פלסטיק מתאים.

 • שירותים-יוקמו כך שלא יהיה קשר ישיר למטבח ולמחסן מזון.

 • חומרי ניקוי יהיו ייעודיים לתעשיית המזון, יאוחסנו בנפרד מכל מזון ובגובה 30 ס"מ לפחות.

  ציוד וסידורים פנימיים

 • הציוד במטבח יהיה עשויי ממתכת בלתי מחלידה או כל חומר אחר שאושר לשימוש בתעשיית המזון. לא יימצא במטבח ציוד העשוי עץ.

 • כלי עבודה יוצמדו לפס מגנטי הקבוע לקיר.

 • מוצרי בשר יוחזקו בתוך כלים נקיים ושלמים הניתנים לניקוי בנקל כגון כלי נירוסטה.

  מתקני קירור/הקפאה

 • כל מקרר/מקפיא יצויד במד טמפרטורה שיותקן במקום בולט לעין.

 • בחדר קירור/הקפאה יאוחסנו מוצרי מזון ע"ג מדפים, המדף התחתון יהיה בגובה של 30 ס"מ לפחות מהרצפה. אין להחזיק מוצרי מזון מן החי ישירות על הרצפה.

 • מדפים לאחסון מוצרי בשר במקררים / מקפיאים יהיו עשויים מחומר בלתי מחליד וניתן לשטיפה בנקל.

  מדורי עבודה
  יוגדרו מדורי עבודה נפרדים לטיפול במזון מן החי לפי סוגיו:

 • מדור לטיפול והכנת בשר הודו/עוף.

 • מדור לטיפול והכנת בשר בקר.

 • מדור לטיפול והכנת מוצרי דגים.

 • המדורים הנ"ל ישמשו לטיפול והכנת מוצרים גולמיים בלבד.

 • מוצרים שעברו טיפול תרמי יועברו לאחר הכנתם למשטח עבודה/שולחן נפרד. ההפרדה תכלול: כלי עבודה, משטחי עבודה ,מכונות טחינה , מתקני קירור, כיור, ברז .

 • במדור יותקן מתקן לסבון נוזלי/מגבות נייר חד פעמי, פח אשפה עם מכסה הנפתח ע"י פדל.

  הטיפול במוצרים מן החי

 • אחסון מוצרים מצוננים מן החי גולמיים/מוגמרים
  מוצרים מצוננים מן החי גולמיים יוחזקו בטמפ' של עד 4+ מעלות צלסיוס ( מוצרי סושי עד 2+ ). כל סוג מוצר מן החי יוחזק במקרר/חדר קירור נפרד בעל יחידת קירור נפרדת ללא אפשרות לסירקולציה משותפת ( בשר בקר ,דגים ,בעלי כנף). מוצרים מן החי/מזון מוגמרים יוחזקו במקרר נפרד ממוצרים גולמיים.

 • אחסון מוצרים קפואים מן החי
  מוצרים קפואים יאוחסנו ב מקפיא בטמפ ' של לפחות 18- מעלות צלסיוס. ניתן לאחסון מוצרים מן החי במקפיא משותף ובלבד שתתקיים הפרדה באחסון במדפים נפרדים בין בשר בקר, עוף/הודו, דגים, אחר. במקפיא מוצרים מן החי גולמיים לא יוחזקו מוצרי מזון מוגמרים/חצי מוגמרים.

 • הפשרת מוצר מן החי/אחר קפוא
  *תתבצע במתקן קירור בלבד.
  *לכל סוג של מוצר מן החי: בקר, עוף ,דגים ,אחר יהיה מתקן קירור נפרד להפשרה, בעל יחידת קירור נפרדת ללא אפשרות לסירקולציה משותפת.
  *חל איסור על הפשרה במי ברז/חלל החדר.
  *מוצרי מזון מן החי/אחר לא יוחזקו מחוץ למקרר או למקפיא.

 • שמירת עקיבות של מוצרים מן החי/אחר
  מוצרים מן החי/אחר גולמיים בתחום העסק יהיו בעלי תווית יצרן /תוקף מקורית.

 • מוצרים מן החי/אחר פגי תוקף
  *מוצרים מן החי /אחר לא יאוחסנו בתחום העסק מעבר לתאריך האחרון המומלץ לשימוש בהם על ידי היצרן והמסומן על גבי אריזתם.
  *המוצרים יוחזרו לספק בסמוך וטרם פג תוקפם או יושמדו לדחסן האשפה ותשמר האריזה המקורית הריקה לצורך זיכוי מול היצרן.
  *מוצרים מן החי ללא סימני ייצור/פג תוקף יחשבו כמוצרים פגי תוקף.

  בשר מעובד מופשר

 • הבשר יאוחסן בקירור של 4-0 מעלות צלזיוס חיוביות.

 • שימוש בבשר רק לאחר אוורור במקרר למשך שעתיים לפחות מרגע פתיחת האריזה.

 • לאחר פתיחת אריזה, חיי המדף של הבשר 48 שעות בלבד.

 • חל איסור על הקפאת בשר מיושן.

  אחסון מזון מן החי/אחר שעבר טיפול תרמי (בישול, טיגון ,אפיה)

 • מזון המיועד להגשה כמזון חם יוחזק בטמפ' של לפחות 65+ מעלות צלזיוס.

 • מזון מצונן יוחזק בטמפרטורה של עד 5+ מעלות צלזיוס.

  ביצים גולמיות

 • יוחזקו בטמפ' של עד 20+ מעלות ובנפרד ממוצרי מזון מוגמרים.

 • אחסון במתקן קירור מחייב מתקן המיועד לביצים בלבד.

 • לא יבוצע שימוש בביצים גולמיות שבורות/מעבר התאריך האחרון לשימוש.

  פעולות יצרניות אסורות

 • לא תתבצענה פעולות יצרניות כגון:

 • שימוש במכונת ואקום לצורך יישון מוצר מזון מן החי/אחר.

 • הקפאת מוצר מזון מן החי /אחר מצונן.

 • מוצר מזון מן החי/אחר קפוא, שעבר הפשרה לצורך שימוש לא יעבור הקפאה בשנית.

 • מוצר מזון מן החי/אחר שעבר טיפול תרמי לא יעבור הקפאה לצורך הארכת תוקפו.

 • טחינת מוצרים מן החי תתבצע במכונת טחינה בעלת מנגנון קירור עצמי ובמדור הרלוונטי לסוגו.

  העובדים

 • יהיו בלבוש ייעודי להכנת/מכירת מזון.

 • לא יעסוק אדם חולה/הסובל מפצעים על ידיו/אצבעותיו או אם ישנה תחבושת עליהם.

 • לא ישתה/יאכל/יעשן עובד בתחום המטבח.

  שונות

 • בעסק לא יוחזקו חפצים/ סחורות/ציוד שאינם שייכים לתפעול השוטף.

 • יש לשמור על ניקיון יסודי של החנות, המקררים וסביבת החנות.

 • חובה לבצע הדברות שוטפות ע"י מדביר מוסמך ולשמור אישורים המעידים על הביצוע.

 • בעסק יוגדר מקום לתליית בגדי העובדים/יוצבו לוקרים לציוד אישי.

 • לא ישמש העסק כמקום מגורים ולא יהיה לו קשר ישיר למקום שכזה.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד