משפחות במשבר לאור חוק

04/03/2024 כ"ד אדר תשפ"ד

מי אנחנו?

הצוות לטיפול לאור חוק במשפחות במשבר מונה עובדות סוציאליות בתחום חוק הנוער ועובדות סוציאליות לעניין חוק סדרי דין והכשרות המשפטית.

עובדות הצוות פוגשות במשפחות המצויות בעת משבר, או שנקלעו למצב בו הילד מצוי בסיכון ומטרתן לסייע למשפחה בתקופה מורכבת תוך התמקדות בטובתו של הילד.

למי מיועד השירות

השירות מיועד למשפחות שלהן ילדים בסיכון ו/או סכנה בגילאי לידה עד 18 שנים, שמצבם מצריך התערבות של עובדת סוציאלית ייעודית לאור החוק.

עקרונות מנחים

 • עקרון טובת הילד – הצבת רווחתו של הילד כשיקול מרכזי בתהליך קבלת החלטות

 • הגנה על שלומם ודאגה להתפתחותם הפיזית והרגשית התקינה של הילדים

 • מושג "זמן ילד" שמשמעותו הצורך לפעול בדחיפות בהלימה לגיל הילד

 • מקצועיות, רגישות והקשבה תוך דיאלוג עם ההורים והילדים ושאיפה ליצירת הסכמות

להלן השירותים הניתנים באגף:

 • חוק נוער

 • חוק סדרי דין והכשרות המשפטית

 • מרכז קשר

מידע שימושי/חשוב לדעת

 • כל השירותים והמענים ניתנים תוך שמירה על סודיות, רגישות וכבוד.

 • השירותים ניתנים בהתאם למדיניות משרד הרווחה והביטחון החברתי ובהנחייתו.

 • חלק מהשירותים מותנים בעמידה במבחן זכאות, מבחן הכנסות והשתתפות עצמית.

 • הכתיבה היא בלשון זכר אך מתייחסת לכל המגדרים.

  למידע ופרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הצוות, מיקי בטלפון: 073-2326415 או בדוא"ל: miki_p@modiin.muni.il או למזכירות האגף בטלפון: 073-2326444.

ה''אני מאמין'' שלי – אטי נבון עיני, ראש הצוות

מושג טובת הילד מתייחס לזכותו של כל ילד לחיות חיים שבהם בריאותו הגופנית והנפשית נשמרת. בנוסף, מתייחס המושג לכך כי יסופקו כראוי צרכיו הנפשיים, הגופניים והחומריים של כל ילד באשר הוא.

אני מאמינה כי מחובתנו כחברה בכלל וכממלאי תפקיד בפרט בתחום רווחת הילד, לחתור לכך שכל ילד יזכה לקבל את מרב התנאים שיבטיחו את שלומו והתפתחותו התקינים.

אני שואפת למצב שבו כל ילד ידע שיש מבוגרים בסביבתו החפצים בטובתו, שכל ילד ידע שאם מישהו בסביבתו שאחראי על שלומו נוהג/ת בו באופן לא נעים ופוגעני ואף מסכן אותו, יש לו "כתובת" נגישה של מבוגר שאליו הוא יכול לפנות לקבלת עזרה; שכל הורה ידע שככל שהוא זקוק לקבלת יעוץ, לווי והדרכה, הוא יוכל לבקשה וזו תינתן באופן מקצועי.

החזון שלי הוא שתושבי העיר ידעו שבשירותי הרווחה נמצאות עובדות סוציאליות ועובדים נוספים שמטרתם לסייע גם במצבים רגישים וקונפליקטואלים וגם כאשר ההתערבות הנדרשת היא מתוקף חוק.

אני מאמינה שכל ההורים רוצים בטובת ילדיהם. גם הורים שמתקשים מסיבות אלו ואחרות לספק למי מילדיהם תנאים להתפתחותם המיטיבה, רוצים לשנות את המצב ושואפים לקשר טוב, רציף ועקבי עמם.

אני מאמינה כי אנשים הם טובים מיסודם ומאמינה בפוטנציאל השינוי הטמון כמעט אצל כל אחד ובפרט אצל הורים.

לכל הורה ולכל ילד מגיעה הזכות לבלות יחד, לחיות יחד וללמוד כיצד לממש הורות טובה, סמכותית ומכילה לילד.

מושג "זמן ילד", מתחיל מגיל לידה ועד גיל 18, זו מסגרת זמן מוגבלת שעוברת מהר ולכן יש לשלב ידיים: הורים, ילדים וגורמי הטיפול בקהילה מתוך הבנה שמתייחסת לזכותו של כל ילד לגדול בטוב.

אני מאמינה בהזדמנות לשנות גם אם לעיתים נדרש "עוגן" חיצוני (שימוש בחוק ככלי טיפולי במצבים שעובדתית מצריכים זאת) להתנעת השינוי.

אטי נבון עיני, עובדת סוציאלית, בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית, MSW במסלול הקליני לטיפול בלחץ וטראומה, עם התמחות בתחום ילד ונוער.

חוק נוער

מי אנחנו?

עובדת סוציאלית בתחום חוק הנוער מטפלת מתוקף חוק במשפחות שלהן ילדים (מגיל לידה עד גיל 18 שנים) במצבי סיכון שונים בהתאם לחוק הרלוונטי. הילדים שיטופלו מתוקף חוק נוער הם ילדים שלגביהם קיים חשש ששלומם הגופני ו/או הנפשי נפגע או עלול להיפגע והאחראים עליהם, כלומר הוריהם או כל מי שהוטלה עליו האחריות להשגיח עליהם, אינם מסוגלים לטפל בהם ו/או להשגיח עליהם או שהם מזניחים אותם.

העבודה נעשית תוך דגש והכרה בחשיבותם של ההורים ותוך שאיפה לעבוד יחד עימם ולקדם את טובת הילדים. עם זאת, במצבים של היעדר הסכמה מצד האחראים ומניעת מענה לצורך חיוני הנדרש לילד יישקל שימוש בחוק כאמצעי טיפולי כדי להבטיח את טובתו של הילד.
בנוסף לכך, על העובדת הסוציאלית לחוק הנוער לפעול לפי חובת הדיווח שבחוק העונשין ולקבל החלטה בנוגע לדיווחים המתקבלים על אלימות לסוגיה כלפי ילדים. במצב של דיווח, תשקול העובדת הסוציאלית לפנות לוועדת פטור מחובת הדיווח ובמצבים מסוימים תדווח על האלימות למשטרה.

כל אדם שיש לו יסוד סביר להניח כי קטין נפגע על ידי מי שאחראי עליו ו/או במוסד ו/או מסגרת חינוכית פורמלית או בלתי פורמלית, חלה עליו חובת דיווח למשטרה או לעובדת סוציאלית לחוק הנוער באגף לשירותים חברתיים. לצורך כך ניתן להתקשר לטלפונים הרשומים מטה או באמצעות שליחת טופס דיווח ממחושב למייל einav_v@modiin.muni.il .

למי מיועד השירות

השירות מיועד למשפחות שלהן ילדים בסיכון ו/או סכנה בגילאי לידה עד 18 שנים, שמצבם מצריך התערבות של עובדת סוציאלית ייעודית לאור החוק.

עקרונות מנחים

 • עקרון טובת הילד – הצבת רווחתו של הילד כשיקול מרכזי בתהליך קבלת החלטות

 • הגנה על שלומם ודאגה להתפתחותם הפיזית והרגשית התקינה של הילדים

 • מושג "זמן ילד" שמשמעותו הצורך לפעול בדחיפות בהלימה לגיל הילד

 • מקצועיות, רגישות והקשבה תוך דיאלוג עם ההורים והילדים ושאיפה ליצירת הסכמות

מידע שימושי/חשוב לדעת

 • כל השירותים והמענים ניתנים תוך שמירה על סודיות, רגישות וכבוד.

 • השירותים ניתנים בהתאם למדיניות משרד הרווחה והביטחון החברתי ובהנחייתו.

 • חלק מהשירותים מותנים בעמידה במבחן זכאות, מבחן הכנסות והשתתפות עצמית.

 • הכתיבה היא בלשון זכר אך מתייחסת לכל המגדרים.

  למידע ופרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הצוות, מיקי בטלפון: 073-2326415 או בדוא"ל: miki_p@modiin.muni.il או למזכירות האגף בטלפון: 073-2326444.

חוק סדרי דין והכשרות המשפטית

מי אנחנו

עובדת סוציאלית בתחום סדרי דין מטפלת בעיקר במשפחות בהליכי גירושין ובמצב של העדר הסכמות בין ההורים. הטיפול במשפחות נעשה אך ורק על פי צו שיפוטי בעיקר בסוגיות הנוגעות לאחריות הורית (משמורת/הורות משותפת) ו/ או חלוקת זמני שהות (הסדרי שהות).

תפקידה של עו"ס לסדרי דין לבצע הערכה מקצועית על פי בקשת בית משפט ומתן המלצות סביב סוגיות שונות הנוגעות לקטינים ולחסרי ישע הנזקקים להגנה על פי אופי הבקשה. המלצות העובדת הסוציאלית לסדרי דין מתמקדות בטובת הילד. עובדת סוציאלית לסדר דין מתבקשת לכתוב גם תסקירי אפוטרופסות, תסקירי אבהות, תסקירי אלימות ועוד.

למי מיועד השירות

הורים גרושים או בהליכי גירושין במצבים של חוסר הסכמה הנוגעת לילדיהם אשר בית המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני החליטו כי נדרשת חוות דעת מקצועית של עובדת סוציאלית לסדר דין בנושא אחריות הורית ו/או חלוקת זמני שהות.

עקרונות מנחים

 • עקרון טובת הילד – הצבת רווחתו של הילד כשיקול מרכזי בתהליך קבלת החלטות

 • הגנה על שלומם ודאגה להתפתחותם הפיזית והרגשית התקינה של הילדים

 • מושג "זמן ילד" שמשמעותו הצורך לפעול בדחיפות בהלימה לגיל הילד

 • מקצועיות, רגישות והקשבה תוך דיאלוג עם ההורים והילדים ושאיפה ליצירת הסכמות

  המסר העיקרי שמועבר למשפחות הוא שמוטב להגיע להסכמות ולהפחית את החשיפה של הילדים לסכסוך של האחראים עליהם. למאבקים בין הורים בהליכי גירושין ו/או גרושים השפעה מכרעת על ילדיהם ולעיתים משליכים על התנהגותם והתפתחותם.

  הגישה המקצועית חותרת לראות את שני ההורים וחשיבות מעורבותם באופן מיטבי בחיי ילדיהם.

מידע שימושי

על ההורים לעדכן את העו"ס ככל שהגיעו להסכמות ביניהם והבקשה לתסקיר איננה רלוונטית עוד. כמו כן, חשוב שההורים יצרו קשר ויעדכנו על כל שינוי שחל או צורך שעלה וחשוב שהעו"ס תדע עליו.

עו"ס לסדרי דין אינה רשאית ליזום הליך ללא קבלת סמכויות מבית המשפט או בית הדין.

 • חוות הדעת המקצועית הניתנת ע"י עו"ס סדרי דין לבית המשפט הינה בגדר המלצה. ההכרעה היא בידי בית המשפט/הדין.

 • ההמלצות לעיתים מתגבשות במסגרת ועדת תסקירים רחבה ורב מקצועית.

 • כל השירותים והמענים ניתנים תוך שמירה על סודיות, רגישות וכבוד.

 • השירותים ניתנים בהתאם למדיניות משרד הרווחה והביטחון החברתי ובהנחייתו.

 • חלק מהשירותים מותנים בעמידה במבחן זכאות, מבחן הכנסות והשתתפות עצמית.

 • הכתיבה היא בלשון זכר אך מתייחסת לכל המגדרים.

  למידע ופרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הצוות, מיקי בטלפון: 073-2326415 או בדוא"ל: miki_p@modiin.muni.il או למזכירות האגף בטלפון: 073-2326444.

מרכז קשר למפגשים בפיקוח

מי אנחנו

מרכז קשר הורים-ילדים נועד לאפשר להורים לפגוש את ילדיהם במסגרת מפוקחת, לעיתים קרובות על פי צו בית משפט או בית הדין הרבני.

הצוות במרכז קשר מלווה את הביקורים של ההורה עם הילדים, משגיח עליהם, תומך בהם, מסייע להם לשפר את הקשר במקרה שקיים קושי של אחד מהצדדים, ומדריך אותם במקרה הצורך. הצוות כולל: עובדת סוציאלית המרכזת את הפעילות במקום, אם בית, מתנדבות, סטודנטית לעבודה סוציאלית ומאבטח.

למי מיועד השירות

מרכז קשר מיועד למשפחות שבהן מרכז חייהם של הילדים הינו במודיעין, שהופנו על ידי בית המשפט לענייני משפחה או על ידי בית הדין הרבני, לשם חידוש או הבניית קשר שנותק עם אחד ההורים. במקרים מסוימים, מתקבלות משפחות שהופנו על ידי עובדת סוציאלית המטפלת במשפחה.

עקרונות מנחים

העיקרון הראשי המנחה את צוות מרכז קשר הינו, שטובת הילדים נמצאת תמיד מעל לכל.

בנוסף אנו מאמינים שקשר של ילדים עם שני הוריהם הינו דבר חשוב להתפתחותם התקינה, למעט מקרים יוצאים מן הכלל. נוסף לכך, אנו מאמינים שיש צורך בסביבה בטוחה ורגועה כדי לקיים קשר מיטיב ואוהב בין הורה לילד ותפקידו של המרכז לאפשר זאת.

מידע שימושי

 • המפגש מתקיים פעם בשבוע בשעות אחה"צ במבנה מאובטח וערוך לקיום מפגשים בין הורים וילדים.

 • הפנייה למרכז קשר אינה עצמאית, אלא מותנית בצו של בית משפט או בית הדין הרבני, או בהפניה של עו"ס מהאגף לשירותים חברתיים בעיר מודיעין-מכבים-רעות.

 • קיום המפגשים הינו בכפוף להתחייבות בכתב של ההורה על כללי ההתנהגות הנדרשים.

 • כל השירותים והמענים ניתנים תוך שמירה על סודיות, רגישות וכבוד.

 • הכתיבה היא בלשון זכר אך מתייחסת לכל המגדרים.

  למידע ופרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הצוות, מיקי בטלפון: 073-2326415 או בדוא"ל: miki_p@modiin.muni.il או למזכירות האגף בטלפון: 073-2326444.צור קשר - צוות טיפול לאור חוק במשפחות במשבר

שםתפקידטלפון עיקריפניה
שםאטי נבון עיניתפקידעו"ס מומחית בתחום ילד ונוער, מדריכה וראש צוות, עו"ס לחוק נוערטלפון עיקרי073-2326424פניה פניה מקוונת לאטי עיני
שםמיקי פרץתפקידמזכירת הצוותטלפון עיקרי073-2326415פניה פניה מקוונת למיקי פרץ
שםברכה בורנשטייןתפקידרכזת סדרי דיןטלפון עיקרי08-9434004פניה פניה מקוונת לברכה בורנשטיין
שםיעל מוסריתפקידעו"ס לסדרי דיןטלפון עיקרי073-2326430פניה פניה מקוונת ליעל מוסרי
שםמור גריתפקידעו"ס לסדרי דיןטלפון עיקרי073-2326432פניה פניה מקוונת למור גרי
שםפורטונה בנימיניתפקידעו"ס לסדרי דיןטלפון עיקרי073-2326427פניה פניה מקוונת לפורטונה בנימיני
שםעינב וולף רםתפקידרכזת נושא משפחות וילדים בסיכוןטלפון עיקרי073-2326408פניה פניה מקוונת לעינב וולף רם
שםסימונה מיכאלתפקידעו"ס ילדים בסיכוןטלפון עיקרי073-2326437פניה פניה מקוונת לסימונה מיכאל
שםסיון נהריתפקידעו"ס לחוק נוערטלפון עיקרי073-2326458פניה פניה מקוונת לסיון נהרי
שםתמר ברנעתפקידעו"ס מרכז הקשר טלפון עיקרי08-9434003פניה פניה מקוונת לתמר ברנע


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד