ועדות העירייה

08/05/2023 י"ז אייר תשפ"ג

הוועדה היא המקום לליבון הנושאים העומדים על סדר יומה של הרשות.

 • כאשר רוצים לבחון את הנושאים העומדים על סדר היום, כל אחד לגופו, לברירה בין האלטרנטיבות, להגדרת נקודות המוצא והמחלוקת ובניסיון לשכנע זה את זה, וכל זאת במטרה להגיע לפתרונות מעשיים ההולמים את הערכים האמיתיים, כי אז כדאי ורצוי לדון תחילה בנושאים אלו בוועדות המקצועיות.

 • הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי- מקצועי של הרשות, הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור עם הנהלת הרשות והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות ושומעים את דעת המומחים והיועצים השונים. כל הגורמים מטכסים עצה במשותף עם נציגים הנוגעים בעניין, וכך מגיעים להצעות החלטה שקולות אשר הביאו בחשבון את כל ההיבטים השונים(חוקיים, כספיים, חברתיים, מקצועיים וכו').

 • יכולתה של המועצה לפעול באמצעות ועדות היא אחד הגורמים להצלחתה, אף שבדרך כלל המועצה היא הגוף היחידי המוסמך לקבל החלטות.

 • הוועדה היא אם כן, הזירה המתאימה ביותר לנבחרי הרשות להשפיע ולבקר ברוח מצע רשימתם, ובהתאם להבטחותיהם לציבור.

 • בוועדה יוכל כל נבחר לתת ביטוי מלא להכשרתו המקצועית, לנסיוני וכמובן גם לתפיסת עולמו. במסגרת הוועדה יוכל חבר הוועדה ללוות את כל שלבי הטיפול בתוכנית אותה הוא מעוניין לקדם, מההתחלה ועד למבחנה הסופי בחיי היום יום.

 • למעשה אין כל מגבלה חוקית על מספר הוועדות שמועצת הרשות או ראש הרשות רשאים להקים.

  קיימת הבחנה בין שני סוגי וועדות ברשות:

 • וועדות חובה: ועדות שהחוק קבע במפורש או במשתמע את חובת הקמתן.

 • וועדות רשות: כל יתר הוועדות אשר הרשות אינה מחויבת להקימן אך רשאית לעשות זאת.

  תקופת כהונת הוועדה וחבריה
  א. הוועדה תכהן בתפקידה לאורך תקופת כהונתה של אותה מועצה. המועצה מוסמכת לבטל את הוועדה או לשנות את הרכבה בכפוף להוראות הפקודה.
  ב. חבר מועצה שנבחר על ידה לוועדה, חברותו בוועדה נפסקת כשנפסקת חברותו במועצה.
  ג. חבר הוועדה שאיבד את זכותו להיבחר כחבר מועצה, יחדל מלהיות חבר בוועדה.
  ד. חבר הוועדה רשאי להתפטר מתפקידו בהודעה בכתב לראש הרשות.

  ציטוט מתוך חוברת הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות, משרד הפנים, האגף למנהל מוניציפאלי.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד