דת

23/09/2020 ה' תשרי תשפ"א

תפילות ראש השנה ויום כיפור תשפ"א יתקיימו בבתי כנסת ברחבי העיר.
בנוסף על מנת לאפשר תפילה בהתאם להנחיות משרד הבריאות יפתחו מקומות תפילה גם במבני ציבור.
להלן רשימת מקומות התפילה הנוספים:

שם בית הכנסתמיקום נוסף במבנה ציבורשם הגבאיטלפון
שם בית הכנסתאלעד מודיעין (משכן רחמים ואסתר)מיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר אלוניםשם הגבאימתי אלפרטלפון052-6095213
שם בית הכנסתלכו נרננהמיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר אלוניםשם הגבאיג'ייסוןטלפון0502-520991
שם בית הכנסתקהילת מרכז מודיעיןמיקום נוסף במבנה ציבורנתיב זבולוןשם הגבאיאלי סטץטלפון052-4824129
שם בית הכנסתדרכי נועםמיקום נוסף במבנה ציבורנתיב זבולוןשם הגבאיאירית גלנץטלפון054-4-515773
שם בית הכנסתארץ הצבימיקום נוסף במבנה ציבורתיכון מו"רשם הגבאיחגי גולןטלפון052-9210436
שם בית הכנסתספרדים רעותמיקום נוסף במבנה ציבורתיכון מו"רשם הגבאיאורי מנשאוףטלפון050-6291337
שם בית הכנסתאודה יה (אשכנזי)מיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר ניצניםשם הגבאייעקב יהודהטלפון054-3974796
שם בית הכנסתאחווה ורעות מיקום נוסף במבנה ציבורברנקו וייסשם הגבאייוסי ברקוטלפון052-2295555
שם בית הכנסתקיפודן ספרדימיקום נוסף במבנה ציבורעירוני א'שם הגבאישילוני טלפון053-7634220
שם בית הכנסתקהילת שמשונימיקום נוסף במבנה ציבורעירוני ג'שם הגבאיפנינהטלפון050-6519607
שם בית הכנסתמשכן הכוהניםמיקום נוסף במבנה ציבורעירוני ג'שם הגבאישלמה רחמניטלפון052-329634
שם בית הכנסתקהילת מיתרמיקום נוסף במבנה ציבורעירוני ה'שם הגבאידוד אסוליןטלפון054-6724565
שם בית הכנסת(אבני חן)מיקום נוסף במבנה ציבורשם הגבאיטלפון
שם בית הכנסתתפארת חןמיקום נוסף במבנה ציבורעירוני ה'שם הגבאיאילן סלעטלפון054-3159015
שם בית הכנסתחושן מודיעיןמיקום נוסף במבנה ציבורעירוני ה'שם הגבאימשה הרטמןטלפון054-3088612
שם בית הכנסתאור התורה מודיעיןמיקום נוסף במבנה ציבוראולפנאשם הגבאיבני סוויסהטלפון525284204
שם בית הכנסתבני ציון (צעירי הגבעה)מיקום נוסף במבנה ציבוראולפנאשם הגבאיצחי גריןטלפון543044095
שם בית הכנסתמרום יגאלמיקום נוסף במבנה ציבוראולם ספורט משואות נריהשם הגבאייואב סימן טובטלפון050-5496647
שם בית הכנסתשערי יונה מנחםמיקום נוסף במבנה ציבורשבטי ישראלשם הגבאיאלי ספרונג'טלפון054-6665209
שם בית הכנסתיוסף לימיקום נוסף במבנה ציבורשני מבני בנ"ע שליד שבטי ישראלשם הגבאישי טומיאריאןטלפון054-5634512
שם בית הכנסתציפורים (ספרדי)מיקום נוסף במבנה ציבורענבליםשם הגבאיבן שושןטלפון050-9707028
שם בית הכנסתציפורים (אשכנזי)מיקום נוסף במבנה ציבורענבליםשם הגבאישאולזוןטלפון050-6504828
שם בית הכנסתדרכי ציוןמיקום נוסף במבנה ציבוראמי"ת בניםשם הגבאיאילן גריבוץטלפון058-6662376
שם בית הכנסתצעירי מודיעיןמיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר דורותשם הגבאידורון רוןטלפון052-4070664
שם בית הכנסתקול יעקב מיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר אסיףשם הגבאישושןטלפון054-2360006
שם בית הכנסתמאורות הכרמיםמיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר האלה ביום הכיפורים ואולם הספורט בראש השנהשם הגבאייניר שטרןטלפון050-6225458
שם בית הכנסתמניין יום הכיפוריםמיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר האלהשם הגבאיאלון חזניטלפון052-3567930
שם בית הכנסתמניין יום הכיפוריםמיקום נוסף במבנה ציבוררחבת בית ספר חוט השנישם הגבאיהרב רייףטלפון
שם בית הכנסתבניין העירייהמיקום נוסף במבנה ציבורשם הגבאימאיר זנוטלפון050-2596333
שם בית הכנסתקהילת תיתוראמיקום נוסף במבנה ציבורבית ספר אופקשם הגבאיארי קורץטלפון058-4509084
שם בית הכנסתנופים מזרחמיקום נוסף במבנה ציבורבית הספר נופיםשם הגבאירוזמןטלפון052-3573618
שם בית הכנסתבוכמןמיקום נוסף במבנה ציבורביה"ס שבטי ישראלשם הגבאיערן וולקטלפון052-9461378
שם בית הכנסתדביר מודיעיןמיקום נוסף במבנה ציבורביה"ס נתיב זבולון שם הגבאידורון גוואטהטלפון054-3311577
שם בית הכנסתלב לאחיםמיקום נוסף במבנה ציבורישיבת תיכוניתשם הגבאירפי וולפסוןטלפון052-9213573
שם בית הכנסתלב לאחיםמיקום נוסף במבנה ציבורשבטי ישראלשם הגבאינדב במברגרטלפון052-9256785
שם בית הכנסתקהילת אריאלמיקום נוסף במבנה ציבורביה"ס אריאלשם הגבאיאמציה ברנרטלפון054-5914299
שם בית הכנסתנופים מזרחמיקום נוסף במבנה ציבורביה"ס בנופיםשם הגבאיבני סוויסהטלפון052-5284204
שם בית הכנסתנופים מערבמיקום נוסף במבנה ציבורביה"ס בנופיםשם הגבאישמעון חמניטלפון052-3778889

גנים\ מעונות

שם בית הכנסתמיקום נוסף במבנה ציבורשם הגבאיטלפון
שם בית הכנסתצעירי הכרמיםמיקום נוסף במבנה ציבורגן אביבשם הגבאיניר מדמוניטלפון050-7534756
שם בית הכנסתיקיר אפרים מיקום נוסף במבנה ציבורגני צבר וצאלוןשם הגבאיפילר ד"רטלפון054-5632775
שם בית הכנסתקהילת אחו"המיקום נוסף במבנה ציבורמעון יום קיפודןשם הגבאיאלכסטלפון054-3460553
שם בית הכנסתאדיר במרוםמיקום נוסף במבנה ציבורגן אמיר/גן אדיר מבואה וחצירותשם הגבאידורון טאובמןטלפון052-3794002
שם בית הכנסתגן אדמוניתמיקום נוסף במבנה ציבורשם הגבאיינון מויאלטלפון052-4767404

לשכת הרבנות של מודיעין מכבים רעות אחראית על מתן שירותי דת לתושבים המתגוררים בעיר.
רבנות מודיעין מכבים רעות אחראית על מספר תחומים: פיקוח על נושא הכשרות, עירובין, מקוואות, רישום לנישואין, קבורה.

קבלת קהל בדת

תושבים יקרים,
בהתאם להנחיות הממשלה, אין קבלת קהל במשרדי עיריית מודיעין מכבים רעות עד להודעה חדשה.

הרבנים בעיר - הרב אליהו אלחרר והרב יעקב צ'קוטאי אחראים על תפקודן ההלכתי של המחלקות, מעבירים שיעורי דת ברחבי העיר, משיבים לשאלות בנושאי הלכה ומקבלים קהל בנושאים אישיים שונים.

לרשותכם:

בית הכנסת זכור לאברהם. רח' נהר הירדן פינת נחל זוהרבית הכנסת זכור לאברהם. רח' נהר הירדן פינת נחל זוהר

כתב תביעה לבית דין לממונות

פתיחת תיק והגשת כתב תביעה בלשכת הרבנות בטלפון: 08-9726172

מתקני גניזה

 • רח' נחל פארן - ליד בית הכנסת "צעירי מודיעין" מפה למיקום

 • רח' נהר הירדן 127 - ליד בית הכנסת "זכור לאברהם" מפה למיקום

 • רח' דוד אלעזר 28 - ליד בית הכנסת "קהילת השמשוני" מפה למיקום

 • רח' אפרים 13 - ליד בית כנסת "שערי יונה מנחם" מפה למיקום

 • רח' הנביאים 22 - ליד בית הכנסת "קול יעקב" מפה למיקום • רח' שרה אמנו 55 - ליד בית הכנסת "קהילת אלעד" מפה למיקום

 • רח' בדולח 12 - ליד בית הכנסת "חושן מודיעין" מפה למיקום

 • רח' עמק דותן – גינות דותן 31 - ליד בית הכנסת "יד רמב"ם"

 • רח' טבת 7 - ליד בית הכנסת "אורות הכרמים" מפה למיקום

 • רעות - בכניסה לרחוב האלה בחנייה

 • רחוב החסידה 34 מפה למיקום

שירותים נוספים במחלקת דת

שירותאיש קשרטלפון
שירותקבורהאיש קשרמוקד עירוני / שלמה חנינהטלפון052-2913213/106
שירותטהרה ורפואהאיש קשרלשכת הרבנותטלפון08-9726170
שירותבית עלמיןאיש קשרניסים פרץטלפון052-3412877
שירותמפקח עירובאיש קשראליהו חדדטלפון050-9861471
שירותמפקח כשרותאיש קשרליעד אורייןטלפון052-3455437
שירותמפקח כשרותאיש קשרדוד עלימהטלפון050-8421461
שירותמזכיר רב העיראיש קשראוריאל גרשוןטלפון058-4415403

צור קשר וקבלת קהל במשרדי המחלקה

אמצעי קשרפרטים
אמצעי קשרכתובתפרטיםרחוב ציפורנית 3. חניה בחניון ברחוב צאלון 7
אמצעי קשרימיםפרטיםימי א' - ה', בין השעות 14:00 - 8:30
אמצעי קשרטלפוןפרטים08-9726170/2
אמצעי קשרפקספרטים08-9707267
אמצעי קשרפנייהפרטיםפניה מקוונת לאסתי אוחנה

קבלת קהל בלשכות הרבנים

לשכת הרבנים נמצאת ב רחוב ציפורנית 3

הרב אליהו אלחרר שליט''א – רב מודיעין

טלפוןימי קבלה
טלפון052-2605675ימי קבלהיום א' : 09:00-11:00
טלפוןימי קבלהיום ב': 09:00-11:00
טלפוןימי קבלהיום ד': 18:00-20:00
טלפוןימי קבלהיום ה': 09:00-12:00
טלפוןימי קבלהיום ו': 09:30-11:30
טלפוןימי קבלה">|ביום ו ובשעות אחה"צ בכל יום בתאום עם מזכיר הרב – אוריאל 058-4415403
טלפוןימי קבלהפניה למזכיר הרב - אוריאל גרשון פניה מקוונת לאוריאל גרשון

הרב יעקב צ'קוטאי שליט''א – רב מכבים רעות

טלפוןימי קבלה
טלפון052-4459760ימי קבלהבימים א'-ה' 8:30 – 9:30 בתיאום מראש
טלפוןימי קבלהפעם בשבוע אחר הצהריים בתיאום מראש
טלפוןימי קבלהפעם בשבוע בלילה בתיאום מראש


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד