אנטנות סלולריות

13/12/2023 א' טבת תשפ"ד

הנחיות המשרד להגנת הסביבה מביאות בחשבון בעת הצבת אנטנות סלולריות את הצרכים הטכנולוגיים של החברה המודרנית עם מידת הזהירות המתחייבת מהמידע המדעי האחרון, זאת בהתבסס על עקרון הזהירות המונעת.

מצ"ב קישור למפת תפרוסת האנטנות המפורסמת באתר המשרד להגנת הסביבה

עמידה עם העכבר על האנטנה תפתח מידע נוסף בנושא.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד